Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

X2 (X 2000)

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
X22001SJ ASEA
Kalmar
            
X22002SJ ASEA
Kalmar
            
X22003SJ ASEA
Kalmar
            
X22004SJ ASEA
Kalmar
            
X22005SJ ASEA
Kalmar
            
X22006SJ ASEA
Kalmar
            
X22007SJ ASEA
Kalmar
            
X22008SJ ASEA
Kalmar
            
X22009SJ ASEA
Kalmar
            
X22010SJ ASEA
Kalmar
            
X22011SJ ASEA
Kalmar
            
X22012SJ ASEA
Kalmar
            
X22013SJ ASEA
Kalmar
            
X22014SJ ASEA
Kalmar
            
X22015SJ ASEA
Kalmar
            
X22016SJ ASEA
Kalmar
            
X22017SJ ASEA
Kalmar
            
X22018SJ ASEA
Kalmar
            
X22019SJ ASEA
Kalmar
            
X22020SJ ASEA
Kalmar
            
X22021SJ ASEA
Kalmar
            
X22022SJ ASEA
Kalmar
            
X22023SJ ASEA
Kalmar
            
X22024SJ ASEA
Kalmar
            
X22025SJ ASEA
Kalmar
            
X22026SJ ASEA
Kalmar
            
X22027SJ ASEA
Kalmar
            
X22028SJ ASEA
Kalmar
            
X22029SJ ASEA
Kalmar
            
X22030SJ ASEA
Kalmar
            
X22031SJ ASEA
Kalmar
            
X22032SJ ASEA
Kalmar
            
X22033SJ ASEA
Kalmar
            
X22034SJ ASEA
Kalmar
            
X22035SJ ASEA
Kalmar
            
X22036SJ ASEA
Kalmar
            
X22037SJ ASEA
Kalmar
            
X22038SJ ASEA
Kalmar
            
X22039SJ ASEA
Kalmar
            
X22040SJ ASEA
Kalmar
            
X22041SJ ASEA
Kalmar
            
X22042SJ ASEA
Kalmar
            
X22043SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2501SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2502SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2503SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2504SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2506SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2507SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2508SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2509SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2510SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2511SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2512SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2513SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2514SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2515SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2516SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2517SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2518SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2519SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2520SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2521SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2522SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2523SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2524SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2525SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2526SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2527SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2528SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2529SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2530SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2531SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2532SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2533SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2534SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2535SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2536SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2537SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2538SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2539SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2540SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2541SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2542SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2543SJ ASEA
Kalmar
            
UA2X/UB2X* (styrevogn)2544SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2601SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2602SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2603SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2604SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2605SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2606SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2607SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2608SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2609SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2610SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2611SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2612SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2613SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2614SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2615SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2616SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2617SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2618SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2619SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2620SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2621SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2622SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2623SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2624SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2701SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2702SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2703SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2704SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2705SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2706SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2707SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2708SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2709SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2710SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2711SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2712SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2713SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2714SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2715SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2716SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2717SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2718SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2719SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2720SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2721SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2722SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2723SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2724SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2725SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2726SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2727SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2728SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2729SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2730SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2731SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2732SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2733SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2734SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2735SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2736SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2737SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2738SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2739SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2740SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2741SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2742SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2743SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2744SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2745SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2746SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2747SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2748SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2749SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2750SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2751SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2752SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2753SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2754SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2801SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2802SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2803SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2804SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2805SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2806SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2807SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2808SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2809SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2810SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2811SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2812SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2813SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2814SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2815SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2816SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2817SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2818SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2819SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2820SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2821SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2822SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2823SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2824SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2825SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2826SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2827SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2828SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2829SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2830SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2831SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2832SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2833SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2834SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2835SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2836SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2837SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2838SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2839SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2840SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2841SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2842SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2843SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2844SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2845SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2846SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2847SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2848SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2849SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2850SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2851SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2852SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2853SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2854SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2855SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2856SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2857SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2858SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2859SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2860SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2861SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2862SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2863SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2864SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2865SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2866SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2867SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2868SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2869SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2870SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2871SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2872SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2873SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2874SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2875SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2876SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2877SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2878SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2879SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2880SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2881SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2882SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2901SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2902SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2903SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2904SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2905SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2906SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2907SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2908SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2909SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2910SJ ASEA
Kalmar
            
UA2/UB2* (mellomvogn)2911SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2912SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2913SJ ASEA
Kalmar
            
URB2* (bistro)2914SJ ASEA
Kalmar
            
UBS2FK2915SJ ASEA
Kalmar
            
UBS2FK2916SJ ASEA
Kalmar
            
UBS2FK2917SJ ASEA
Kalmar
            
UBS2FK2918SJ ASEA
Kalmar
            
UBS2FK2919SJ ASEA
Kalmar
            
UBS2FK2920SJ ASEA
Kalmar
            
UBS2FK2921SJ ASEA
Kalmar
            
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om X2 (X 2000)

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for X2 (X 2000)
Bilder av X2 (X 2000) der undertypen ikke er kjent
https://pix.njk.no/150/s150114-DSC_8134.jpg
nr.
Styrevogna til toget står igjen på havna, og fraktes vekk senere
10. sep. 2012
Foto: Knut Ragnar Holme
https://pix.njk.no/122/s122442-LHR-040313-01liten.jpg
nr.
Linx-tog Oslo-København på brua over Bølstadbekken
13. mar. 2004
i nærheten av Holstad
Foto: LeHar
https://pix.njk.no/128/s128787-Goeteborg-2-28.10-90.jpg
nr.
28. okt. 1990
Foto: Bjørn G. Kværne

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, SL18, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.95 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 15717 treff på rmdb, og 39806166 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7194 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.95 sek