Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

NSB Gardermobanen AS

type 71

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
type 7171-01GMB
Flytoget
 Adtranz     19. sep. 1997      
type 7171-02GMB
Flytoget
 Adtranz     5. des. 1997      
type 7171-03GMB
Flytoget
 Adtranz     13. mar. 1998      
type 7171-04GMB
Flytoget
 Adtranz     13. mar. 1998      
type 7171-05GMB
Flytoget
 Adtranz     27. mar. 1998      
type 7171-06GMB
Flytoget
 Adtranz     17. apr. 1998      
type 7171-07GMB
Flytoget
 Adtranz     24. apr. 1998      
type 7171-08GMB
Flytoget
 Adtranz     8. mai 1998      
type 7171-09GMB
Flytoget
 Adtranz     27. mai 1998      
type 7171-10GMB
Flytoget
 Adtranz     19. juni 1998      
type 7171-11GMB
Flytoget
 Adtranz     3. juli 1998      
type 7171-12GMB
Flytoget
 Adtranz     17. juli 1998      
type 7171-13GMB
Flytoget
 Adtranz     7. aug. 1998      
type 7171-14GMB
Flytoget
 Adtranz     14. aug. 1998      
type 7171-15GMB
Flytoget
 Adtranz     4. sep. 1998      
type 7171-16GMB
Flytoget
 Adtranz     30. jan. 1998      
BM 7171.001GMB
Flytoget
 Adtranz     19. sep. 1997      
BM 7171.002GMB
Flytoget
 Adtranz     5. des. 1997      
BM 7171.003GMB
Flytoget
 Adtranz     13. mar. 1998      
BM 7171.004GMB
Flytoget
 Adtranz     13. mar. 1998      
BM 7171.005GMB
Flytoget
 Adtranz     27. mar. 1998      
BM 7171.006GMB
Flytoget
 Adtranz     17. apr. 1998      
BM 7171.007GMB
Flytoget
 Adtranz     24. apr. 1998      
BM 7171.008GMB
Flytoget
 Adtranz     8. mai 1998      
BM 7171.009GMB
Flytoget
 Adtranz     27. mai 1998      
BM 7171.010GMB
Flytoget
 Adtranz     19. juni 1998      
BM 7171.011GMB
Flytoget
 Adtranz     3. juli 1998      
BM 7171.012GMB
Flytoget
 Adtranz     17. juli 1998      
BM 7171.013GMB
Flytoget
 Adtranz     7. aug. 1998      
BM 7171.014GMB
Flytoget
 Adtranz     14. aug. 1998      
BM 7171.015GMB
Flytoget
 Adtranz     4. sep. 1998      
BM 7171.016GMB
Flytoget
 Adtranz     30. jan. 1998      
BFM 7171.101GMB
Flytoget
 Adtranz     19. sep. 1997      
BFM 7171.102GMB
Flytoget
 Adtranz     5. des. 1997      
BFM 7171.103GMB
Flytoget
 Adtranz     13. mar. 1998      
BFM 7171.104GMB
Flytoget
 Adtranz     13. mar. 1998      
BFM 7171.105GMB
Flytoget
 Adtranz     27. mar. 1998      
BFM 7171.106GMB
Flytoget
 Adtranz     17. apr. 1998      
BFM 7171.107GMB
Flytoget
 Adtranz     24. apr. 1998      
BFM 7171.108GMB
Flytoget
 Adtranz     8. mai 1998      
BFM 7171.109GMB
Flytoget
 Adtranz     27. mai 1998      
BFM 7171.110GMB
Flytoget
 Adtranz     19. juni 1998      
BFM 7171.111GMB
Flytoget
 Adtranz     3. juli 1998      
BFM 7171.112GMB
Flytoget
 Adtranz     17. juli 1998      
BFM 7171.113GMB
Flytoget
 Adtranz     7. aug. 1998      
BFM 7171.114GMB
Flytoget
 Adtranz     14. aug. 1998      
BFM 7171.115GMB
Flytoget
 Adtranz     4. sep. 1998      
BFM 7171.116GMB
Flytoget
 Adtranz     30. jan. 1998      
BMU 7171.201GMB
Flytoget
 Adtranz     19. sep. 1997      
BMU 7171.202GMB
Flytoget
 Adtranz     5. des. 1997      
BMU 7171.203GMB
Flytoget
 Adtranz     13. mar. 1998      
BMU 7171.204GMB
Flytoget
 Adtranz     13. mar. 1998      
BMU 7171.205GMB
Flytoget
 Adtranz     27. mar. 1998      
BMU 7171.206GMB
Flytoget
 Adtranz     17. apr. 1998      
BMU 7171.207GMB
Flytoget
 Adtranz     24. apr. 1998      
BMU 7171.208GMB
Flytoget
 Adtranz     8. mai 1998      
BMU 7171.209GMB
Flytoget
 Adtranz     27. mai 1998      
BMU 7171.210GMB
Flytoget
 Adtranz     19. juni 1998      
BMU 7171.211GMB
Flytoget
 Adtranz     3. juli 1998      
BMU 7171.212GMB
Flytoget
 Adtranz     17. juli 1998      
BMU 7171.213GMB
Flytoget
 Adtranz     7. aug. 1998      
BMU 7171.214GMB
Flytoget
 Adtranz     14. aug. 1998      
BMU 7171.215GMB
Flytoget
 Adtranz     4. sep. 1998      
BMU 7171.216GMB
Flytoget
 Adtranz     30. jan. 1998      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om type 71

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for type 71
Bilder av type 71 der undertypen ikke er kjent
https://pix.njk.no/18/s18229-rmdb_71ukjent.jpg
nr.
Dobbeltsettet med supportere ankommer stasjonen.
3. mai 2004
Fredrikstad
Foto: Kjetil Næss
https://pix.njk.no/33/s33585-081098-rullestolheis-tp71.jpg
nr.
Rullestolheisen i bruk på den store åpningsdagen for Oslo Lufthavn, Gardermoen.
8. okt. 1998
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/33/s33587-081098-rullestolheis-tp71-2.jpg
nr.
Rullestolheisen i bruk på den store åpningsdagen for Oslo Lufthavn, Gardermoen. Heisen klarte ikke å løfte de tyngste stolene.
8. okt. 1998
Foto: R. G. Nilsson

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er NSB Gardermobanen AS med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

type 71,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 1.64 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 2549 treff på rmdb, og 38902901 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7076 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 1.64 sek