Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

LT, Robel 10/11

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
Skd 218a
Robel 10
1278  1977  30-36-0001NSB Robel 10T24    1953    Ja  
Skd 218a
Robel 10
1279  1977  30-36-0002NSB
NJK(mus)
 Robel 10T22    1953        
Skd 218a
Robel 10
1280  1977  30-36-0003NSB Robel 10T25    1953    Ja  
Skd 218a
Robel 10
1281  1977  30-36-0004NSB Robel 10T23    1953    Ja  
Skd 218a
Robel 10
1282  1977  30-36-0005NSB Robel 10T21    1953    Ja  
Skd 218a
Robel 10
1283  1977  30-36-0006NSB Robel 10T26    1953    Ja  
Skd 218a
Robel 10
1284  1977  30-36-0007NSB Robel 10T19    1953    Ja  
Skd 218a
Robel 10
1285  1977  30-36-0008NSB Robel 10T17    1953    Ja  
Skd 218a
Robel 10
1286  1977  30-36-0009NSB Robel 10T18    1953    Ja  
Skd 218a
Robel 10
1287  1977  30-36-0010NSB Robel 10T20    1953    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1341  1977  30-36-0011NSB
NJK(mus)
 Robel 21.11Z3    1956    Jahøsthalvåret 2012
Skd 218b
Robel 11
1342  1977  30-36-0012NSB Robel 21.11Z4    1956    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1343  1977  30-36-0013NSB Robel 21.11Z5    1956    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1344  1977  30-36-0014NSB Robel 21.11Z6    1956    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1345  1977  30-36-0015NSB Robel 21.11Z8    1956    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1346  1977  30-36-0016NSB Robel 21.11Z9    1956    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1347  1977  30-36-0017NSB Robel 21.11RA2    1957    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1348  1977  30-36-0018NSB Robel 21.11RA3    1957    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1349  1977  30-36-0019NSB Robel 21.11RA4    1957    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1350  1977  30-36-0020NSB Robel 21.11RA5    1957    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1351  1977  30-36-0021NSB Robel 21.11RA58    1957    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1352  1977  30-36-0022NSB Robel 21.11RA59    1957    Ja  
Skd 218
Robel 11
1353  1977  30-36-0023 før  1993  23 RobelineNSB
S&T
 Robel 21.11RA60    1957    26. apr. 201128. apr. 2011
Skd 218b
Robel 11
1354  1977  30-36-0024NSB Robel 21.11RA61    1957    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1355  1977  30-36-0025NSB Robel 21.11RA62    1958    Ja  
Skd 218b
Robel 11
1356  1977  30-36-0026NSB Robel 21.11RA63    1958    Ja  
Skd 219
Robel 11
4600  1977  30-36-1001NSB Robel 21.11RD8    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4601  1977  30-36-1002NSB Robel 21.11RD9    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4602  1977  30-36-1003NSB Robel 21.11RD10    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4603  1977  30-36-1004NSB Robel 21.11RD11    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4604  1977  30-36-1005NSB Robel 21.11RD12    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4605  1977  30-36-1006NSB Robel 21.11RD13    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4606  1977  30-36-1007NSB Robel 21.11RD14    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4607  1977  30-36-1008NSB Robel 21.11RD15    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4608  1977  30-36-1009NSB Robel 21.11RD16    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4609  1977  30-36-1010NSB Robel 21.11RD17    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4610  1977  30-36-1011NSB Robel 21.11RD18    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4611  1977  30-36-1012NSB Robel 21.11RD19    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4612  1977  30-36-1013NSB Robel 21.11RD20    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4613  1977  30-36-1014NSB Robel 21.11RD21    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4614  1977  30-36-1015NSB Robel 21.11RD22    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4615  1977  30-36-1016NSB Robel 21.11RD23    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4616  1977  30-36-1017NSB Robel 21.11RD24    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4617  1977  30-36-1018NSB Robel 21.11RD25    1960    Ja  
Skd 219
Robel 11
4618  1977  30-36-1019NSB Robel 21.11RF5    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4619  1977  30-36-1020NSB Robel 21.11RF6    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4620  1977  30-36-1021NSB Robel 21.11RF7    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4621  1977  30-36-1022NSB Robel 21.11RF8    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4622  1977  30-36-1023NSB Robel 21.11RF9    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4623  1977  30-36-1024NSB
NJM(mus)
 Robel 21.11RF10 . Kilde:Fabr.skilt    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4624  1977  30-36-1025NSB Robel 21.11RF11    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4625  1977  30-36-1026NSB Robel 21.11RF12    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4626  1977  30-36-1027NSB Robel 21.11RF13    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4627  1977  30-36-1028NSB Robel 21.11RF14    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4628  1977  30-36-1029NSB Robel 21.11RF15    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4629  1977  30-36-1030NSB Robel 21.11RF16    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4630  1977  30-36-1031NSB Robel 21.11RF17    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4631  1977  30-36-1032NSB Robel 21.11RF18    1962    Ja