Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

Type type 68

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
BM 68A68.01NSB NEBB
Skabo
    1. sep. 1956 1994 mai 1996 des. 1996
BM 68A68.02NSB NEBB
Skabo
     1956 1994 mai 1996 1996
BM 68A68.03NSB NEBB
Skabo
     1956 1994 1997 aug. 1997
BM 68A68.04NSB NEBB
Skabo
     1956 1994 1998 apr. 1998
BM 68A68.05NSB NEBB
Skabo
     1956 1998 1998  
BM 68A68.06NSB NEBB
Skabo
     1957 1994 mai 1996 1996
BM 68A68.07NSB NEBB
Skabo
     1957   1998  
BM 68A68.08NSB NEBB
Skabo
     1957   1998  
BM 68A68.09NSB NEBB
Skabo
     1957 1998 1998  
BM 68A68.10NSB NEBB
Skabo
     1957 jan. 2001 jan. 2001  
BM 68A68.11NSB NEBB
Skabo
     1958 2000 jan. 2001  
BM 68A68.12NSB NEBB
Skabo
     1957 2000 jan. 2001  
BM 68A68.13NSB NEBB
Skabo
     1958 1994 mai 1996 1996
BM 68A68.14NSB NEBB
Skabo
     1958   1998  
BM 68A68.15NSB NEBB
Skabo
     1958 des. 2000 jan. 2001  
BM 68A68.16NSB NEBB
Skabo
     1958 1994 mai 1996 des. 1996
BM 68A68.17NSB NEBB
Skabo
     1958 1994 mai 1996 1996
BM 68A68.18NSB
OBAS
 NEBB
Skabo
     1958 2000  3. des. 2009
BM 68A68.19NSB NEBB
Skabo
     1958 1994 mai 1996 okt. 1996
BM 68A68.20NSB NEBB
Skabo
     1958 1994 mai 1996 1996
BM 68A68.21NSB
OBAS
 NEBB
Skabo
     1958      
BM 68B68.22NSB
OBAS
 NEBB
Skabo
     1960      
BM 68B68.23NSB
OBAS
NJA
 NEBB
Skabo
     1960      
BM 68B68.24NSB NEBB
Skabo
     1960høsthalvåret 2000 jan. 2001  
BM 68B68.25NSB NEBB
Skabo
     1960høsthalvåret 2000 jan. 2001  
BM 68B68.26NSB
SRjB(mus)
 NEBB
Skabo
     1961 jan. 2001 jan. 2001  
BM 68B68.27NSB NEBB
Skabo
     1961høsthalvåret 2000 jan. 2001  
BM 68B68.28NSB NEBB
Skabo
     1961høsthalvåret 2000 jan. 2001  
BM 68B68.29NSB
SRjB(mus)
 NEBB
Skabo
     1961 jan. 2001 jan. 2001  
BM 68B68.30NSB NEBB
Skabo
     1961   1997  
B 68A18875 30. mai 1970  68.31NSB Strømmen      1956   1997  
B 68A18876 30. mai 1970  68.32NSB Strømmen      1956 1994 mai 1996 1996
B 68A18877 30. mai 1970  68.33NSB Strømmen      1956 1994 mai 1996 1996
B 68A18878 30. mai 1970  68.34NSB
OBAS
 Strømmen      1956      
B 68A18879 30. mai 1970  68.35NSB Strømmen      1957 1994 1998  
B 68A18880 30. mai 1970  68.36NSB Strømmen      1957 1994 1998  
B 68A18881 30. mai 1970  68.37NSB Strømmen      1957   1998  
B 68A18882 30. mai 1970  68.38NSB Strømmen      1957   1997 jan. 2002
B 68A18883 30. mai 1970  68.39NSB Strømmen      1957    ?  
B 68A18884 30. mai 1970  68.40NSB Strømmen      1957 1994 1998  
B 68A18885 30. mai 1970  68.41NSB Strømmen      1958 1994 mai 1996 1996
B 68A18886 30. mai 1970  68.42NSB Strømmen      1958 1994 1997  
B 68A18887 30. mai 1970  68.43NSB Strømmen      1958 1994 mai 1996  
B 68A18888 30. mai 1970  68.44NSB Strømmen      1958 1998 1998  
B 68A18889 30. mai 1970  68.45NSB Strømmen      1958 1998 1997  
B 68A18890 30. mai 1970  68.46NSB Strømmen      1958 1994 mai 1996 1996
B 68A18891 30. mai 1970  68.47NSB Strømmen      1958 1994 mai 1996 okt. 1996
B 68A18892 30. mai 1970  68.48NSB
OBAS
 Strømmen      1958 20004. jan. 2001  
B 68A18893 30. mai 1970  68.49NSB Strømmen      1958 1994 mai 1996 1996
B 68A18894 30. mai 1970  68.50NSB Strømmen      1958 1998 1998  
B 68A18895 30. mai 1970  68.51NSB Strømmen      1958 1994 1998  
B 68B18896 30. mai 1970  68.52NSB Strømmen      1960   1997  
B 68B18897 30. mai 1970  68.53NSB Strømmen      1960   1997  
B 68B18898 30. mai 1970  68.54NSB Strømmen      1960   1998 okt. 1999
B 68B18899 30. mai 1970  68.55NSB Strømmen      1960   1998  
B 68B18900 30. mai 1970  68.56NSB
SRjB(mus)
 Strømmen      1960 2000 jan. 2001  
B 68B18901 30. mai 1970  68.57NSB Strømmen      1961 2000 jan. 2001  
B 68B18902 30. mai 1970  68.58NSB
SRjB(mus)
 Strømmen      1961 2000 jan. 2001  
B 68B18903 30. mai 1970  68.59NSB Strømmen      1961 2000 jan. 2001  
B 68B18904 30. mai 1970  68.60NSB Strømmen      1961 1998 1998  
BFS 68A18669 30. mai 1970  68.61NSB Strømmen      1956   1998 jan. 2002
BFS 68A18670 30. mai 1970  68.62NSB Strømmen      1956 des. 2000 jan. 2001  
BFS 68A18671 30. mai 1970  68.63NSB Strømmen      1956 1994 jan. 2001  
BFS 68A18672 30. mai 1970  68.64NSB Strømmen      1956 1994 mai 1996 1996
BFS 68A18673 30. mai 1970  68.65NSB Strømmen      1956 1994 mai 1996 1996
BFS 68A18674 30. mai 1970  68.66NSB Strømmen      1956 1994 mai 1996 1996
BFS 68A18675 30. mai 1970  68.67NSB Strømmen      1956   1998  
BFS 68A18676 30. mai 1970  68.68NSB Strømmen      1956   1998  
BFS 68A18677 30. mai 1970  68.69NSB Strømmen      1956 1998 1998  
BFS 68A18678 30. mai 1970  68.70NSB Strømmen      1956   1998  
BFS 68A18683 30. mai 1970  68.71NSB Strømmen      1957 1994 mai 1996 okt. 1996
BFS 68A18684 30. mai 1970  68.72NSB Strømmen      1957høsthalvåret 2000 jan. 2001  
BFS 68A18685 30. mai 1970  68.73NSB Strømmen      1957 1994 mai 1996 1996
BFS 68A18686 30. mai 1970  68.74NSB Strømmen      1957 des. 2000 jan. 2001  
BFS 68A18687 30. mai 1970  68.75NSB Strømmen      1957 1994 mai 1996 1996
BFS 68A18688 30. mai 1970  68.76NSB Strømmen      1958 jan. 2001 jan. 2001  
BFS 68A18689 30. mai 1970  68.77NSB Strømmen      1958 1994 1998  
BFS 68A18690 30. mai 1970  68.78NSB Strømmen      1958 1994 mai 1996 1996
BFS 68A18691 30. mai 1970  68.79NSB
OBAS
 Strømmen      1958      
BFS 68A18692 30. mai 1970  68.80NSB
OBAS
 Strømmen      1958      
BFS 68A18693 30. mai 1970  68.81NSB Strømmen      1958 1994 mai 1996 okt. 1996
BFS 68B18694 30. mai 1970  68.82NSB Skabo      1960   1997  
BFS 68B18695 30. mai 1970  68.83NSB Skabo      1960høsthalvåret 2000 jan. 2001  
BFS 68B18696 30. mai 1970  68.84NSB
SRjB(mus)
 Skabo      1960høsthalvåret 2000 jan. 2001  
BFS 68B18697 30. mai 1970  68.85NSB
OBAS
 Skabo      1960      
BFS 68B18698 30. mai 1970  68.86NSB Skabo      1960 jan. 2001 jan. 2001  
BFS 68BB18699 30. mai 1970  68.87NSB
SRjB(mus)
 Skabo      1960 jan. 2001 jan. 2001  
BFS 68B18700 30. mai 1970  68.88NSB Skabo      1960høsthalvåret 2000 jan. 2001  
BFS 68B18701 30. mai 1970  68.89NSB
OBAS
NJA
 Skabo      1960      
BFS 68B18702 30. mai 1970  68.90NSB Skabo      1960høsthalvåret 2000 jan. 2001  
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om type 68

Vis samtlige bilder av type 68
Bilder av type 68 der undertypen ikke er kjent
https://pix.njk.no/12/s12029-05728-142.jpg
nr.
Tog 142
19. feb. 1975
nord for Holstad
Foto: Svein E Sando
https://pix.njk.no/12/s12030-05729-103.jpg
nr.
Tog 103
19. feb. 1975
Holstad
Foto: Svein E Sando
https://pix.njk.no/61/s61661-00210-6830.jpg
BFo3d type 1 nr.18702
Grønn-gule 68-30-settet
2. jan. 1970
Oslo V
Foto: Svein Sando

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, T44, MaK DE 6400,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70,

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, Gfo2, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT, Lastetraktor [øvrige], Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Øvelsesvogn (XØ),
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Grenland Rail AS, Northrail GmbH, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Norsk Jernbanedrift AS, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Bærumsbanen, Akersbanene, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 8.13 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 7389 treff på rmdb, og 40645951 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7293 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 8.13 sek