Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

Cmeo t. 107 / type 67

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
BM 6718561 3. juni 1956  67.01NSBOslo
Stv.
Oslo
Krs.
NEBB
Skabo
     1953      
BM 6718562 3. juni 1956  67.02NSBOslo
Stv.
Oslo
Nrv.
NEBB
Skabo
     1953   1995 mar. 2004
BM 6718563 3. juni 1956  67.03NSB
MBV(mus)
Oslo
Stv.
Oslo
Nrv.
NEBB
Skabo
     1953  Ja8. jan. 2013
BM 6718564 3. juni 1956  67.04NSB
NJM(mus)
Oslo
Stv.
Oslo
NEBB
Skabo
     1953   1995Ja
BM 6718565 3. juni 1956  67.05NSB NEBB
Skabo
     1954  5. nov. 1993 1995
BM 6718566 3. juni 1956  67.06NSB NEBB
Skabo
     1954   1995 1995
BM 6718567 3. juni 1956  67.07NSB NEBB
Skabo
     1954  27. juli 1984  
BM 6718568 3. juni 1956  67.08NSB NEBB
Skabo
     1954   1995 1995
BM 6718569 3. juni 1956  67.09NSB NEBB
Skabo
     1955   1995 1998
BM 6718570 3. juni 1956  67.10NSB NEBB
Skabo
     1955   1995 1995
BM 6718571 3. juni 1956  67.11NSB NEBB
Skabo
     1955   1995 1995
BM 6718572 3. juni 1956  67.12NSB NEBB
Skabo
     1955   1995 1995
BM 6718573 3. juni 1956  67.13NSB
NJM(mus)
OsloNEBB
Skabo
     1955   1995  
BM 6718574 3. juni 1956  67.14NSB NEBB
Skabo
     1955      
BM 6718575 3. juni 1956  67.15NSB NEBB
Skabo
     1955     1995
BM 6718576 3. juni 1956  67.16NSB NEBB
Skabo
     1955   1995  
BM 6718577 3. juni 1956  67.17NSB NEBB
Skabo
     1955   1995 1995
BM 6718578 3. juni 1956  67.18NSB NEBB
Skabo
     1955   1995 1995
BFS 6718651 30. mai 1970  67.61NSB Skabo      1952 1994 1995  
BFS 6718652 30. mai 1970  67.62NSB Skabo      1952   1995 1995
BFS 6718653 30. mai 1970  67.63NSB Skabo      1952   1995  
BFS 6718654 30. mai 1970  67.64NSB Skabo      1952   1995 1995
BFS 6718655 30. mai 1970  67.65NSB Skabo      1952   1995 1995
BFS 6718656 30. mai 1970  67.66NSB Skabo      1952     1995
BFS 6718657 30. mai 1970  67.67NSB Skabo      1954   1995 1995
BFS 6718658 30. mai 1970  67.68NSB Skabo      1954   1995 1995
BFS 6718659 30. mai 1970  67.69NSB Skabo      1954   1995 1995
BFS 6718660 30. mai 1970  67.70NSB Skabo      1954   1992? 1995
BFS 6718661 30. mai 1970  67.71NSB
SRjB(mus)
NIA(mus)
 Skabo      1954   1995  
BFS 6718662 30. mai 1970  67.72NSB Skabo      1954   1995 1998
BFS 6718663 30. mai 1970  67.73NSB Skabo      1956   1995 1995
BFS 6718664 30. mai 1970  67.74NSB Skabo      1956   1995 1995
BFS 6718665 30. mai 1970  67.75NSB
NJM(mus)
 Skabo      1956   1995  
BFS 6718666 30. mai 1970  67.76NSB Skabo      1956   1992?  
BFS 6718667 30. mai 1970  67.77NSB Skabo      1956  9. sep. 1988  
BFS 67
F4 [Skabo 11011]
18668 30. mai 1970  67.78  okt. 1985  21425NSB Skabo      1956   1996  
B 67
F6
18857 30. mai 1970  67.31  1992  21433NSB Strømmen      1952 okt. 1998 okt. 1998  
B 6718858 30. mai 1970  67.32NSB
SRjB(mus)
 Strømmen      1952   1995  
B 6718859 30. mai 1970  67.33NSB Strømmen      1952   1993  
B 6718860 30. mai 1970  67.34NSB Strømmen      1952  15. okt. 1985  
B 6718861 30. mai 1970  67.35NSB Strømmen      1952  22. apr. 1985  
B 67
B6 t.1
18862 30. mai 1970  67.36  des. 1984  26602NSB Strømmen      1952      
B 67
B6 t.1
18863 30. mai 1970  67.37  1992  26604NSB Strømmen      1952   1996  
B 6718864 30. mai 1970  67.38NSB Strømmen      1952   1995  
B 6718865 30. mai 1970  67.39NSB
NNB(mus)
 Strømmen      1952   1995  
B 6718866 30. mai 1970  67.40NSB Strømmen      1952  30. mai 1989  
B 6718867 30. mai 1970  67.41NSB Strømmen      1952  9. sep. 1988  
B 6718868 30. mai 1970  67.42NSB Strømmen      1952   1995 1995
B 6718869 30. mai 1970  67.43NSB Strømmen      1952   1993  
B 6718870 30. mai 1970  67.44NSB
NNB(mus)
 Strømmen      1952   1995  
B 6718871 30. mai 1970  67.45NSB
SRjB(mus)
NIA(mus)
 Strømmen      1952   1993  
B 6718872 30. mai 1970  67.46NSB
NJM(mus)
 Strømmen      1952   1995  
B 67
B6 t.1
18873 30. mai 1970  67.47  des. 1984  26603NSB Strømmen      1952      
B 6718874 30. mai 1970  67.48NSB
SRjB(mus)
NIA(mus)
 Strømmen      1952   1995