Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Klarer ikke å koble til MySQL.util: (1040) Too many connectionsKlarer ikke å koble til MySQL.util: (1040) Too many connectionsKlarer ikke å koble til MySQL.util: (1040) Too many connectionsKlarer ikke å koble til MySQL.util: (1040) Too many connectionsKlarer ikke å koble til MySQL.util: (1040) Too many connectionsKlarer ikke å koble til MySQL.util: (1040) Too many connectionsKlarer ikke å koble til MySQL.util: (1040) Too many connectionsKlarer ikke å koble til MySQL.util: (1040) Too many connections
Feil i sql:
select * from hovedbryter where ID='3'

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Feil i select * from fabrikant order by f_ID Feil i sql:
select * from kilde order by kortform
Feil i sql:
select * from art order by a_ID

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Feil i sql:
select * from art order by a_ID
MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Hierarkisk meny Helt hjem :

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Feil i select * from bane where bID='1'


Feil i sql:
select * from hovedtype where ID='1815'

Hovedtype


Feil i sql:
select * from type where HID='1815' order by typebetegnelse

Vis alle bilder på hovedtype


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Feil i select distinct banenavn,bane.bID from bane,t_b where bane.bID=t_b.BID order by banenavn
Feil i select * from bane where bID='1'
Gjeldende selskap/bane er med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

Feil i sql:
select * from hovedtype where vises=1 order by AID,pos,hovedtype

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Feil i sql:
select * from bane where moderbane>0 order by moderbane,banenavn

Denne prosessen har tatt 0.00 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


Feil i sql:
select * from util.tellerstart where side="rmdb"

Feil i sql:
select * from util.tellere where dag=20230205 and side="rmdb"

I dag treff på rmdb, og totalt siden 01.01.1970 01:00. Dagsgjennomsnitt: 0 treff · Statistikk Siste måned

Feil i sql:
select * from util.sted where navn="rmdb"

Feil i sql:
select * from util.bruker where ip='18.232.179.5'

Denne prosessen har tatt 0.00 sek