Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

B5

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26001NSB Strømmen . Kilde:ER    197716. mar. 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26002NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
BC5-3
26003NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26004NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26005NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26006NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26007NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
BC5-3
26008NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26009NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
26010NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977 mai 1994 1998 okt. 1998
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26011NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-3
26012NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
A5-1
26013NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
A5-1
26014NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26015NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26016NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-5
26017NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [28400]
B5-2 [28400]
B5-6
B5-3
26018NSB Strømmen . Kilde:ER    1977 1977      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-5
26019NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-3
26020NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
26021NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER    1980 1980      
B5 [32909]
B5-2 [32909]
B5-6
B5-3
26022NSB Strømmen . Kilde:ER    1980 1980