Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Type B3

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
25634  mar. 2015  0025634ANSB
JBV
Bane NOR
 Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25640  mai 2013  0025640ANSB
JBV
Bane NOR
 Strømmen . Kilde:ER 21. nov. 1968 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
XZ-B3
25621  des. 2002  005NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   jan. 2014  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
XZ-B3
25582  des. 2002  006NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
XZ-B3
19025     25025  des. 1975  25670  des. 2002  007NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947   jan. 2014  
B3 t.2 [14030]
B3K
XR-B3
25662  2003  110NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 19727. juni 1972   2000  
B3 t.1
B3-2 t.2
XR-B3
25554  2003  116NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196313. mar. 1963 2003   aug. 2006
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
R7
19003     25003  mar. 1976  25671  juni 2003  5630 1. jan. 2014  8873 630-1NSB
COT/VEO
SkJb
 Linköping . Kilde:ER    1947 1947   2001  
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
19010  1964  25010  juni 1976  25672NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947  15. juli 2013 juli 2013
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
19015     25015  sep. 1975  25669NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947 2005    
B10 t.1
B3 t.2 [16300]
19023     25023  jan. 1969  25642NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947      
B10 t.1
B3 t.3
19024     25024  mai 1969  25508NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947   1997  
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
19026     25026  jan. 1977  25674NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947   2000  
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
19027     25027  okt. 1976  25673NSB Linköping . Kilde:ER    1947 1947      
B10 t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
AB3-1
B36/F
19028     25028  apr. 1979  25675 20. feb. 2015  2173 375-8NSB
SkJb
 Linköping . Kilde:ER    1947 1947 2005    
B9
B2K
B3 t.3/B3-t.2 t.3
19032  1963  25502NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950 mar. 1996 sep. 1996  
B9
B3-2 t.3
19033     25503NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950   1996  
B9
B3-2 t.3
19034     25504NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950   sep. 1996  
B9
B2
B3-2 t.3
19035     25505NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950  10. jan. 1999  
B9
B3 t.3/B3-t.2 t.3
B3-2 t.3
19036  1963  25506NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950   1994  
B9
B3-2 t.3
19037     25507NSB Skabo . Kilde:ER    1950 1950   1996  
B9
B3 t.2 [16299]
19038     25508  1969  25643NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   sep. 2001  
B9
B3-2 t.3
19039     25509NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1997  
B9
B3-2 t.3
19040     25510NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1998  
B9
B3 t.3/B3-t.2 t.3
B3-2 t.3
19042  1962  25512NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1995  
B9
B3-2 t.3
19043     25513NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1995  
B9
B3-2 t.3
19044     25514NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1996  
B9
B3-2 t.3
19045     25515NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   1997  
B9
B3 t.3/B3-t.2 t.3
B3-2 t.3
19046  1963  25516NSB Skabo . Kilde:ER    1951 1951   des. 1993  
B9
B3-2 t.3
19047     25517NSB
GMG
 Skabo . Kilde:ER    1952 1952  10. jan. 1999  
B9
B3-2 t.3
19048     25518NSB Skabo . Kilde:ER    1952 1952   sep. 1996  
B9
B3-2 t.3
19050     25520NSB Skabo . Kilde:ER    1952 1952  10. jan. 1999  
B9
B3-2 t.3
19051     25521NSB Skabo . Kilde:ER    1952 1952  21. sep. 1999  
B9
B3-2 t.3
19052     25522NSB Skabo . Kilde:ER    1952 1952  10. jan. 1999  
B9
B3-2 t.3
19060     25530NSB Skabo . Kilde:ER    1953 1953  21. sep. 1999  
B3 t.1
B3-2 t.2
XØ-B3
25552  2003  203NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 19637. mar. 1963   sep. 2001 2013
B3 t.1
B3-2 t.2
XØ-B3
B3-6
B36
24538     25538  2003  206  2007  25538 19. mar. 2015  2273 538-0NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196229. mai 1962      
B3 t.1
XØ-B3
24545     25545  2003  207NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196219. okt. 1962 2003   aug. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
XØ-B3
B3-6
25608  2005  208  2007  25608NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967      
WLA t.1
B3 t.2 [24543]
B3-2 t.2
AB3-1
B36/F
21014  okt. 1979  25676 19. mar. 2015  2173 676-9NSB
SkJb
 Scandia    1952 1952      
B3 t.1
CB3 t.2
B3-4
25549  1994  21237  1998  25549NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196213. des. 1962      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BC3
25566  1997  21238NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964 2005   aug. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BC3
25568  1997  21239NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   1999  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BC3
25571  1997  21240NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964 2005   aug. 2006
B3 t.2 [14030]
BC3
25594  1999  21241NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966 2005   aug. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
FR3
25601  1994  21262NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967  Ja23. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
FR3
25602  1994  21263NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967  Ja23. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3K
BS7
B3-7
B37
25664  juni 2003  5640  2009  25664 20. feb. 2015  2173 364-2NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 1972 1972   2001  
B3 t.2 [14030]
B3K
BS7
AB3-2
B36/F
25668  juni 2003  5643  2009  25668 20. feb. 2015  2173 368-3NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 197220. des. 1972      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BS7
B3-7
B37
25580  juni 2003  5637  2009  25580 20. feb. 2015  2173 380-8NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BS7
B3-7
B37
25589  juni 2003  5638  2009  25589 20. feb. 2015  2173 389-9NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BS7
B3-7
B37
25619  juni 2003  5639  2009  25619 19. mar. 2015  2173 619-9NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968      
B3 t.2 [14030]
BS7
B3-7
B37
25647  juni 2003  5641  2009  25647 19. mar. 2015  2173 647-0NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971      
B3 t.2 [14030]
B3K
BS7
B3-7
B37
25659  juli 2003  5642  2009  25659 19. mar. 2015  2173 659-5NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972   2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25613 20. feb. 2015  2273 313-8NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25614 20. feb. 2015  2273 314-6NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   sep. 2003  
B3 t.1
B3-2 t.2
B3-6
B36
25562 19. mar. 2015  2273 562-0NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 1963 1963   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25624 19. mar. 2015  2273 624-8NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25638 19. mar. 2015  2273 638-8NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25644 19. mar. 2015  2273 644-6NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
B36
25651 19. mar. 2015  2273 651-1NSB
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971      
B3 t.1
B3-2 t.2
24531     25531NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196219. feb. 1962 2002    
B3 t.1
B3-2 t.2
24532     25532NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962 1994   okt. 1999
B3 t.1
B3-2 t.2
24533     25533NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962 2001 2001 okt. 2002
B3 t.124534     25534NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962  10. jan. 1999 mai 2000?
B3 t.1
B3-2 t.2
24535     25535NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962 2002    
B3 t.124536     25536NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. mar. 1962  15. juli 2013senest 1. aug. 2013
B3 t.1
B3-2 t.2
BF3-3
24537     25537NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196220. juni 1962      
B3 t.1
B3-2 t.2
24539     25539NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19625. juli 1962   2001 nov. 2002
B3 t.1
B3-2 t.2
24540     25540NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196213. juli 1962 2003  19. des. 2005
B3 t.1
B3-2 t.2
24541     25541NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196224. aug. 1962 2005   aug. 2006
B3 t.124542     25542NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19624. sep. 1962 2003  12. des. 2005
B3 t.1
B3-2 t.2
24543     25543NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 196221. sep. 1962   2005?10. jan. 2006
B3 t.1
B3-2 t.2
24544     25544NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19625. okt. 1962 2002    
B3 t.1
B3-2 t.2
25546NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. nov. 1962 2001 2001 okt. 2002
B3 t.1
B3-2 t.2
B3-6
25547NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. nov. 1962    4. juni 2015
B3 t.1
B3-2 t.2
B3-4
25548NSB Strømmen . Kilde:ER 29. des. 1959 19621. nov. 1962      
B3 t.1
B3-2 t.2
25550NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196315. jan. 1963      
B3 t.1
B3-2 t.2
25551NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196327. feb. 1963      
B3 t.1
B3-2 t.2
25553NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 19637. mar. 1963  15. juli 2013 2013
B3 t.1
B3-2 t.2
25555NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196327. mar. 1963      
B3 t.1
B3-2 t.2
25556NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 19638. apr. 1963   sep. 2003  
B3 t.1
B3-2 t.2
25557NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196324. apr. 1963 2003  8. des. 2005
B3 t.1
B3-2 t.2
25558NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196315. mai 1963  15. juli 2013 2013
B3 t.1
B3-2 t.2
25559NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 1963 1963 2002 sep. 2003  
B3 t.1
B3-2 t.2
25560NSB Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 196313. juni 1963 2003  15. des. 2005
B3 t.1
B3-2 t.2
25561NSB
NJK(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 7. juli 1962 1963 1963   nov. 1999  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25563NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   1999  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25564NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964 2003  29. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25565NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25567NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964 2002  30. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25569  juni 2001  319NSB
TKAB
 Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   juni 200127. juli 2016
B3 t.2 [14030]
R7
25570  juni 2003  5631 1. jan. 2014  8873 631-9NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964   2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25572NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1964 1964      
B3 t.2 [14030]25573NSB Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1965 1965   2002  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25574NSB
BJs(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 30. juli 1963 1965 1965      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25575NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966   1999  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25576NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966   2001  
B3 t.2 [14030]25577NSB
BJs(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25578NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25579NSB
NJM(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25581NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966   2005?10. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25583NSB
BJs(mus)
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-5
25584NSB Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25585NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 8. feb. 1964 1966 1966   des. 2001 2013
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25586NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966  15. juli 20138. aug. 2013
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25587  juni 2001  320NSB
TKAB
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   juni 2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25588NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   2002 aug. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25590NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25591NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25592NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966  15. juli 2013 2013
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25593NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   des. 2000 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25595NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966 2003  5. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25596NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25597NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1966 1966   juni 2003  
B3 t.2 [14030]25598NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967   2000  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
BF3-3
25599NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-5
25600NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25603NSB Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967   sep. 2001 apr. 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25604NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25605NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 21. aug. 1964 1967 1967   juni 2003  
B3 t.2 [14030]25606NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967 2003  14. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25607NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   juni 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
R7
25609  juni 2003  5632 1. jan. 2014  8873 632-7NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25610NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   2005?17. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25611NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967   juni 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25612NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1967 1967 2002  21. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
R7
25615  juni 2003  5633NSB
COT/VEO
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25616NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25617NSB
TKAB
 Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968   juni 2001  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25618NSB Strømmen . Kilde:ER 1. juni 1965 1968 1968   sep. 2003  
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25620NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1968 1968   2001 okt. 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25622NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969      
B3 t.225623NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   20017. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
R7
25625  juni 2003  5634NSB
COT/VEO
 Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25626NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   2005?10. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25627NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969   2005?10. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-6
25628NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969    4. juni 2015
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25629NSB Strømmen . Kilde:ER 17. feb. 1966 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
R7
25630  juli 2003  5636 10. juni 2014  8873 636-8NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25631NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25632NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969 2003  6. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25633NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969   sep. 2001 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25635NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969   sep. 2001 apr. 2002
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25636NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969 2003  14. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-5
25637NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25639NSB Strømmen . Kilde:ER 13. juli 1967 1969 1969   2003  
B3 t.2 [14030]
R7
25641  juni 2003  5635 12. juni 2013  8873 635-0NSB
COT/VEO
SkJb
 Strømmen . Kilde:ER 21. nov. 1968 1969 1969      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25645NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971 2003  7. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25646NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971 2003  15. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-4
25648NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971      
B3 t.2 [14030]25649NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971  senest  des. 2002 2013
B3 t.2 [14030]25650NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1971 1971   2005?11. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-4
25652NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
B3-4
25653NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25654NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972   2005?10. jan. 2006
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25655NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972 2003  28. nov. 2005
B3 t.2 [14030]
B3-2 t.2
25656NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972   2000  
B3 t.2 [14030]
B3K
25657NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972   sep. 1999  
B3 t.2 [14030]
B3K
B3-5
25658NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3K
25660NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3K
25661NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 197223. mai 1972   sep. 1999  
B3 t.2 [14030]
B3K
B3-4
25663NSB Strømmen . Kilde:ER 16. juni 1970 197220. juni 1972      
B3 t.2 [14030]
B3K
25665NSB
OBAS
 Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 1972 1972      
B3 t.2 [14030]
B3K
25666NSB Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 197229. nov. 1972 2003  1. des. 2005
B3 t.2 [14030]
B3K
25667NSB Strømmen . Kilde:ER 1. feb. 1972 197211. des. 1972   2000 apr. 2002
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om B3

Vis samtlige bilder av B3

Anmerkning

(Bo3l)

Bilder av B3 der undertypen ikke er kjent
https://pix.njk.no/53/s53035-TB1971171.jpg
B3 type 1 nr.25534
B3 25534 i tog 451 Fauske.
2. juli 1971
Fauske
Foto: Thor Bjerke
https://pix.njk.no/32/s32344-Roed-og-blaa-vogn-quiz.jpg
nr.
Ofotbanens røde vogner til venstre, blå vogner ombygget for Connex til høyre. Driftsbanegården i Narvik.
 juli 2003
Narvik
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/58/s58260-DSCN3591.jpg
nr.
  

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1002, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, SL18, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Grenland Rail AS, Northrail GmbH, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Norsk Jernbanedrift AS, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.69 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 17860 treff på rmdb, og 40508699 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7278 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.69 sek