Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Cmo t. 6 / type 86

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
BFS 86 t.218775 30. mai 1970  86.91NSB
NJK(mus)
 Strømmen    1953 1953  4. nov. 1986  
Bmdox 86a18243 3. juni 1956  86.43NSBThm.Strømmen   1. feb. 1938    1962/63Ja
Bmdox 86b18244 3. juni 1956  86.44NSBThm.
Drm.
Thm.
Strømmen   3. juni 1938 1938  8. nov. 1961Ja
Bmdox 86b18245 3. juni 1956  86.45NSBThm.Strømmen   4. juni 1938    19. sep. 1963Ja
Bmdox 86c
BM 86E
18250 3. juni 1956  86.50NSBThm.
Drm.
Strømmen    1940    26. feb. 1975Ja
Bmdox 86c
BM 86E
18251 3. juni 1956  86.51NSB Strømmen    1940    26. feb. 1975Ja
Bmdox 86c
Bmdox 86d
BM 86E
18252 3. juni 1956  86.52NSB Strømmen    juni 1940    1969-1970Ja
Bmdox 86c
BM 86E
BM 86F
18253 3. juni 1956  86.53NSB Strømmen    1940    23. juli 1986Ja
Bmdox 86d
BM 86E
18254 3. juni 1956  86.54NSB Strømmen    juli 1940    1. des. 1971Ja
Bmdox 86d
BM 86E
BM 86F
18255 3. juni 1956  86.55NSB Strømmen    aug. 1940    18. okt. 1985Ja
Bmdox 86d
BM 86E
18256 3. juni 1956  86.56NSB Strømmen    aug. 1940    5. sep. 1970Ja
Bmdox 86d
BM 86E
BM 86F
18257 3. juni 1956  86.57NSB
NJM(mus)
Oslo
Thm.
Stv.
Thm.
Hmr.
Strømmen    sep. 1940 1940  17. nov. 1988  
Bmdox 86d
BM 86E
BM 86K
18258 3. juni 1956  86.58NSBOslo
Brg.
Thm.
Drm.
Thm.
Stv.
Strømmen    nov. 1940    10. feb. 1986 1988
Bmdox 86d
BM 86E
BM 86F
BM 86K
XAEL
18259 3. juni 1956  86.59  1986  4NSB Strømmen    1940    10. feb. 1986 1988
BM 86E
BM 86F
18260 3. juni 1956  86.60NSB
NJK(mus)
Oslo
Drm.
Thm.
Strømmen    mai 195015. mai 1950  senest  1992  
BM 86E
BM 86F
BFS 86K
18261 3. juni 1956  86.61NSB Strømmen    mai 1950    11. jan. 1983Ja
BM 86E
BM 86F
18262 3. juni 1956  86.62NSB Strømmen    1950  21. apr. 19811. juni 1984Ja
BM 86E
BM 86F
BM 86K
18263 3. juni 1956  86.63NSB Strømmen    aug. 195016. aug. 1950  17. nov. 1988Ja
BM 86E
BM 86F
BM 86K
18264 3. juni 1956  86.64NSB Strømmen    nov. 1950    17. nov. 1988 1995
BM 86F
BM 86L
18309 1. juli 1956  86.09NSB
NJK(mus)
Oslo
Hmr.
Thm.
Strømmen    jan. 195316. jan. 1953   1995 1999
BM 86F
BM 86K
BM 86M
18310 3. juni 1956  86.10NSB
VB(mus)
Oslo
Thm.
Krs.
Nord
Strømmen    jan. 195324. jan. 1953 sep. 1997 1996?  
BM 86F
BM 86L
18311 3. juni 1956  86.11NSB
ABV(mus)
 Strømmen    jan. 1953     1986?  
BM 86F
BM 86G
18312 3. juni 1956  86.12NSB
VB(mus)
 Strømmen    mar. 1953    30. des. 1988  
BM 86F
BM 86G
18313 3. juni 1956  86.13NSB
NJM(mus)
 Strømmen    mai 1953     1989 1999
BM 86F18314 3. juni 1956  86.14NSB
NJK(mus)
 Strømmen    juni 1953    30. des. 1988 1997
BM 86F
BFS 86K
BM 86M
18315 3. juni 1956  86.15NSB Strømmen    juli 1953   1995 1996?Ja
BM 86F
BM 86K
BM 86L
18316 3. juni 1956  86.16NSB Strømmen    juli 1953    30. des. 1988Ja
BM 86F18317 3. juni 1956  86.17NSB Strømmen    juli 1953  21. feb. 1977 1978Ja
BM 86F
BM 86K
18318 3. juni 1956  86.18NSB
NJK(mus)
 Strømmen    okt. 1953    Antg.  sep. 1993  
BM 86F18319 3. juni 1956  86.19NSB
VB(mus)
 Strømmen    okt. 1953    17. nov. 1988  
BM 86F
BM 86L
BM 86M
18320 3. juni 1956  86.20NSB Strømmen    nov. 1953     1996? 1998
BM 86F
BM 86L
18321 3. juni 1956  86.21NSB Strømmen    des. 1953    25. okt. 1985Ja
BM 86F
BM 86L
18322 3. juni 1956  86.22NSB
NJK(mus)
 Strømmen    des. 1953     1996?  
BM 86F
BM 86L
18323 3. juni 1956  86.23NSB Strømmen    jan. 1954    28. feb. 19901990-1991
BM 86F
BM 86L
18324 3. juni 1956  86.24NSB
NJK(mus)
 Strømmen    feb. 1954     1996?  
BM 86F18325 3. juni 1956  86.25NSB
NJK(mus)
 Strømmen    mar. 1954    30. des. 1988?  
BM 86F
BM 86K
BM 86M
18326 3. juni 1956  86.26NSB
Num(mus)
VB(mus)
 Strømmen    apr. 1954     1996? 2013
BM 86F
BM 86K
18327 3. juni 1956  86.27NSB Strømmen    mai 1954    30. des. 1988 1995
BM 86F
XAEL
BM 86F
18328 3. juni 1956  86.28  1986  3  1989  86.28NSB
NoJK(mus)
 Strømmen    juni 1954    10. feb. 1986  
BFS 86 t.118751 30. mai 1970  86.61  1973  86.67NSB Strømmen    feb. 1943 1943  6. sep. 1983Ja
BFS 86 t.118752 30. mai 1970  86.62  1973  86.68NSB
NJM(mus)
 Strømmen    mar. 1943 1943  26. mai 1987  
BFS 86 t.118753 30. mai 1970  86.63  1973  86.69NSB Strømmen    juli 1943    17. juli 1985Ja
BFS 86 t.118754 30. mai 1970  86.64  1973  86.70NSB Strømmen    sep. 1943 1943  16. okt. 1980Ja
BDFS 86 t.118755 30. mai 1970  86.65NSB
NJM(mus)
 Strømmen    aug. 1944 1944  19. okt. 1981 juli 2003
BDFS 86 t.118756 30. mai 1970  86.66NSB Strømmen    des. 1944 1944  22. sep. 1976Ja
BDFS 86 t.2
BFS 86 t.3
18757 30. mai 1970  86.71NSB Strømmen    1952 1952  16. okt. 1980Ja
BDFS 86 t.2
BFS 86 t.3
18758 30. mai 1970  86.72NSB Strømmen    1952 1952  16. okt. 1980Ja
BDFS 86 t.2
BFS 86 t.3
18759 30. mai 1970  86.73NSB Strømmen    1952 1952  16. okt. 1980Ja
BDFS 86 t.2
BFS 86 t.3
18760 30. mai 1970  86.74NSB Strømmen    1952 1952  3. okt. 1973Ja
BDFS 86 t.218761 30. mai 1970  86.75NSB Strømmen    1952 1952  3. mai 1985Ja
BDFS 86 t.218762 30. mai 1970  86.76NSB
NoJK(mus)
 Strømmen    1952 1952  26. sep. 1989  
BFS 86 t.2
BFS 86K
18763 30. mai 1970  86.81NSB Strømmen    1952 1952  3. mai 1985Ja
BFS 86 t.218764 30. mai 1970  86.82NSB Strømmen    1952 1952  15. aug. 1985Ja
BFS 86 t.218765 30. mai 1970  86.83NSB Strømmen    1952 1952  6. sep. 1983Ja
BFS 86 t.218766 30. mai 1970  86.84NSB Strømmen    1952 1952  17. juli 1985Ja
BFS 86 t.2
BFS 86K
18767 30. mai 1970  86.85NSB Strømmen    1952 195230. des. 198530. des. 1988 okt. 2002
BFS 86 t.218768 30. mai 1970  86.86NSB Strømmen    1952 1952  3. juni 1986Ja
BFS 86 t.2
BFS 86G
18769 30. mai 1970  86.98NSB
ABV(mus)
 Strømmen    1953 1953   1990  
BFS 86 t.2
BFS 86G
18770 30. mai 1970  86.99NSB
ABV(mus)
 Strømmen    1953 1953   1996?  
BFS 86 t.218771 30. mai 1970  86.87NSB Strømmen    1953 1953  13. aug. 1987Ja
BFS 86 t.2
BFS 86K
18772 30. mai 1970  86.88NSB Strømmen    1953 1953  13. mai 1986Ja
BFS 86 t.2
BFS 86K
18773 30. mai 1970  86.89NSB Strømmen    1953 1953  30. sep. 1987Ja
BDFS 86 t.2
BFS 86L
18774 30. mai 1970  86.90NSB Strømmen    1953 1953  21. apr. 1986Ja
BFS 86 t.2
BFS 86L
18776 30. mai 1970  86.92NSB
Num(mus)
NNB(mus)
 Strømmen    1953 1953  30. des. 1988 2013
BFS 86 t.2
BFS 86L
18777 30. mai 1970  86.93NSB Strømmen    1953 1953  30. des. 1988 aug. 1998
BFS 86 t.2
BFS 86L
18778 30. mai 1970  86.94NSB
Num(mus)
VB(mus)
 Strømmen    1954 1954   1995?  
BFS 86 t.218779 30. mai 1970  86.95NSB Strømmen    1954 1954  17. juli 1985Ja
BFS 86 t.218780 30. mai 1970  86.96NSB Strømmen    1954 1954  13. aug. 1987Ja
BFS 86 t.218781 30. mai 1970  86.97NSB Strømmen    1954 1954  4. sep. 1985Ja
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om Cmo t. 6 / type 86

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for Cmo t. 6 / type 86
Bilder av Cmo t. 6 / type 86 der undertypen ikke er kjent
https://pix.njk.no/26/s26752-BDFox4-7type2.jpg
nr.
BDFox4-7 type 2 (BDFS 86) typetegning.
1. juli 1956
Foto: NSB trykk 753
https://pix.njk.no/26/s26753-BDFox4-7type3.jpg
nr.
BDFox4-7 type 3 (BDFS 86) typetegning.
1. juli 1956
Foto: NSB trykk 753
https://pix.njk.no/76/s76203-b6.jpg
nr.
6.
  
Foto: ØaM

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, SL18, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.36 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 22496 treff på rmdb, og 39638718 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7172 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.36 sek