Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Klarer ikke å koble til MySQL.util: (2002) No such file or directoryKlarer ikke å koble til MySQL.util: (2002) No such file or directoryKlarer ikke å koble til MySQL.util: (2002) No such file or directoryKlarer ikke å koble til MySQL.util: (2002) No such file or directoryKlarer ikke å koble til MySQL.util: (2002) No such file or directoryKlarer ikke å koble til MySQL.util: (2002) No such file or directoryKlarer ikke å koble til MySQL.util: (2002) No such file or directoryKlarer ikke å koble til MySQL.util: (2002) No such file or directory

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

feil i select * from hovedbryter where ID='3'

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Feil i select * from fabrikant order by f_ID Feil i sql:
select * from kilde order by kortform
Feil i sql:
select * from art order by a_ID

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Feil i sql:
select * from art order by a_ID
MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Det arbeides med en ny materielldatabase parallelt med at den herværende versjonen beholdes inntil nåværende form inntil ny trygg versjon er ferdig. Feil på denne utgaven av databasen feilrettes bare dersom feilen anses som stor.

Hierarkisk meny Helt hjem :

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Feil i select * from bane where bID='1'

Feil i select * from bane where bID='17' :


Feil i sql:
select * from hovedtype where ID='1508'

Hovedtype


Feil i sql:
select * from type where HID='1508' order by typebetegnelse

Vis alle bilder på hovedtype


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Feil i select distinct banenavn,bane.bID from bane,t_b where bane.bID=t_b.BID order by banenavn
Feil i select * from bane where bID='1' Feil i select * from bane where bID='17'
Gjeldende delstrekning er med disse typene/litra:
Feil i sql:
select distinct e_t.TID from e_b,e_t,type where BID='17' and e_b.EID = e_t.EID and type.tID=e_t.TID order by type.typebetegnelse
Gjeldende selskap/bane er med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

Feil i sql:
select * from hovedtype where vises=1 order by AID,pos,hovedtype

Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Feil i sql:
select * from bane where moderbane>0 order by moderbane,banenavn

Denne prosessen har tatt 0.00 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.


Klarer ikke å koble seg opp mot databaseserveren.

Ikke funnet person.

Denne prosessen har tatt 0.00 sek