Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

NSB Hamar distrikt

Type/litraNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltByggetI driftHensattUtrangertHugget
56aB4 27. apr. 1948  499DIOC
NSB
Thm.
Thm.
Hmr.
Hamar 14    1905 1905  5. nov. 1955  
9aS5  1879  45NSBSB
EOB
Hmr.
Beyer Peacock 1669 14. juli 1876 1877 187921. nov. 193513. mar. 1947Ja
9aS6  1879  46NSBSB
Oslo
Drm.
Hmr.
Thm.
Beyer Peacock 1670 14. juli 1876 1877 1879 mar. 194413. mar. 1947Ja
BM 91
XAEL
18335 3. juni 1956  91.07 7. apr. 1986  1NSBOslo
Thm.
Hmr.
Drm.
Stv.
Strømmen    1955 sep. 1955   apr. 1986  
VB 1-4
50a
2 Land 1. juli 1937  18VB
NSB
Klevfos
Oslo
Hmr.
Hartmann 2741 25. apr. 1901 1902 1902  8. des. 1953  
BM 91
XAEL
18329 3. juni 1956  91.01 20. juni 1986  2NSBOslo
Brg.
Oslo
Hmr.
Thm.
Drm.
Oslo
Strømmen    mar. 1955tidligst  mar. 1955  10. feb. 1986Ja
38a3 1. okt. 1918  445RjB
NSB
ESt/N
Hmr.
Drm.
Borsig 6854    1908 19083. sep. 19558. mar. 1957  
9a3 Nidaros  okt. 1882  60  1893  63NSBEHB
EOB
Hmr.
Beyer Peacock 1868    1879Antg.  1879  16. apr. 1929Ja
III4 Alf  1880  21NSB
NJM(mus)
GAaB
Hmr.
Beyer Peacock 992    1870 1871  27. juni 1923  
IV
IX
5 EinarNSBStAaB/S
Hmr.
Beyer Peacock 1318    1873 1873  8. juli 1929  
9a5 Magnus  1881  56  1911  116NSBMB
Thm.
Hmr.
Thm.
Krs.
Beyer Peacock 1673 14. juli 1876 1877Antg.  1877  19. sep. 1953Ja
IV
IX
7 ThoraNSBStAaB/N
StAaB/S
Hmr.
Beyer Peacock 1400    1874 1877senest  aug. 193110. feb. 1931  
52a7 1. juli 1937  23VB
NSB
Oslo
Hmr.
Oslo
Hartmann 4664  1926 1926 1926  28. feb. 1958  
IV
IX
8 GudrunNSBStAaB/S
Hmr.
Beyer Peacock 1401    1874 1877  10. feb. 1931  
IV
IX
9 ErlingNSBStAaB/N
StAaB/S
Hmr.
Beyer Peacock 1402    1874 1874  10. feb. 1931  
VI
VII
10 CeresNSBStAaB/S
Hmr.
Beyer Peacock 1518    1875 1877  15. feb. 1928  
VI11 PallasNSBStAaB/S
Hmr.
Beyer Peacock 1519    1875 1877  27. juni 1923  
VI
VII
14 AstræaNSBStAaB/S
Hmr.
Beyer Peacock 1522    1875 1875  27. juni 1923  
VI15 HebeNSBStAaB/S
Hmr.
Beyer Peacock 1523    1875 1877  27. juni 1923  
VI
VII
16 IrisNSBStAaB/S
Hmr.
Nohab 77    1877 1877  30. juni 1924  
VI17 FloraNSBStAaB/S
Hmr.
Nohab 78    1876 1877  3. juni 1927  
XV28 Elg  nov. 1909  19NSBDRB
HGB
Hmr.
Nohab 307    juli 1890 juli 1890  16. apr. 1929  
XV40  nov. 1909  20NSBDRB
StAaB/S
Hmr.
Hartmann 2506 27. mai 189915. des. 189924. jan. 190012. apr. 19306. mai 1930  
XVI24NSBHGB
Hmr.
Baldwin 7210    mar. 1884 1884  10. feb. 1931  
XVII25NSBHGB
Hmr.
Nohab 240    1886 1886 193110. feb. 1931  
XVII26NSBTSB
Thm.
Hmr.
Nohab 241    1886 1886 192610. feb. 1931  
9a29NSBEHB
EOB
Hmr.
Thm.
Nohab 118    1879 1880  19. juli 1928  
XIII30NSBGAaB
Hmr.
Dübs 3074 25. apr. 1893ca  nov. 189313. feb. 189429. mai 19371. juli 1941  
9a30NSBEHB
EOB
Hmr.
Thm.
Nohab 119    1879 188025. juli 19455. apr. 1949Ja
XIII31NSBStAaB/S
Hmr.
Dübs 3075 25. apr. 1893ca  nov. 1893 189323. okt. 19311. juli 1941  
9a31NSBEHB
EOB
Hmr.
Nohab 120    1879 1880  6. sep. 1923Ja
XIII32NSBHGB
Hmr.
Dübs 3236    1895 mai 1895  16. apr. 1929  
XXIIIa39NSBGAaB
Hmr.
Stv.
Treung
Drm.
Hamar 12 28. nov. 190225. mai 190326. juni 190326. apr. 19497. nov. 1949  
XXIIIb40NSBHGB
Hmr.
Thm.
Hamar 19 17. feb. 1906 190622. nov. 1906senest  juli 194426. apr. 1946  
XXIIIb46NSBStAaB/S
Hmr.
Thm.
Stv.
Hamar 30 8. sep. 190725. juni 190825. juni 1908  7. juni 1946  
XXIIIb47NSBTSB
Thm.
Hmr.
Hamar 31 8. sep. 190725. juni 190825. juni 1908  26. apr. 1946  
XI53 MarsNSBDSB(Vestf.b)
Drm.
Hmr.
Dübs 1510    aug. 1881 des. 1881  30. juni 1924  
11a
11e
15h
64NSBEHB
EOB
Hmr.
Dübs 2843 18. nov. 1890 okt. 1891 okt. 189118. mai 19359. nov. 1935Ja
11a
11e
15h
65NSBKB
EOB
Hmr.
Dübs 2844 18. nov. 1890 okt. 1891 okt. 189130. nov. 193713. mar. 1947Ja
13a73NSBEOB
Hmr.
Nyland 1 30. aug. 1892 nov. 1893 jan. 1894  16. apr. 1929Ja
11b75NSBKEB
EOB
Hmr.
Thm.
Dübs 3027    1893 189327. juni 194012. sep. 1945Ja
XXIIId76NSBStAaB/S
Hmr.
Drm.
Thune 77 12. juni 191313. mar. 191426. mar. 1914   1949  
11b76NSBEOB
Hmr.
Drm.
Dübs 3028    1893 aug. 1893 des. 193218. feb. 1933Ja
XXIIId77NSBStAaB/S
Hmr.
Thm.
Drm.
Thune 78 12. juni 191313. mar. 191431. mar. 1914   1949  
XXIIId79NSBStAaB/N
Thm.
Hmr.
Drm.
Thune 80 12. juni 191330. mai 19146. juni 1914   1949  
11b82NSBEOB
Hmr.
Drm.
Thm.
Drm.
Krs.
Nyland 5    jan. 189619. feb. 189613. mar. 19391. des. 1944Ja
11b
11ff
15d
15f
83NSBEOB
Hmr.
Drm.
Stv.
Oslo
Thm.
Nyland 6    jan. 189610. feb. 1896  6. sep. 1956Ja
BM 86F
BM 86L
18309 1. juli 1956  86.09NSB
NJK(mus)
Oslo
Hmr.
Thm.
Strømmen    jan. 195316. jan. 1953   1995 1999
Bmdox 86d
BM 86E
BM 86F
18257 3. juni 1956  86.57NSB
NJM(mus)
Oslo
Thm.
Stv.
Thm.
Hmr.
Strømmen    sep. 1940 1940  17. nov. 1988  
BM 8718301 3. juni 1956  87.01NSB
NJK(mus)
Hmr.
Drm.
Stv.
Strømmen etter  1948 1952    4. mar. 1981  
BM 8718302 3. juni 1956  87.02NSBHmr.
Drm.
Stv.
Strømmen    195212. juni 1952 nov. 19784. mar. 1981Ja
BM 8718303 3. juni 1956  87.03NSB
NJM(mus)
NJK(mus)
Hmr.
Stv.
Strømmen    195212. juli 1952  4. mar. 1981  
Bmdo 87a18272 3. juni 1956  87.72NSBOslo
Drm.
Hmr.
Drm.
Brg.
Strømmen    1941  1967-1969 1969 1972
Bmdo 87a18274 3. juni 1956  87.74NSBOslo
Drm.
Oslo
Hmr.
Thm.
Strømmen    194127. mai 1941   1967Ja
BM 91
BM 91H
18330 1. juli 1956  91.02NSB
NJK(mus)
Thm.
Oslo
Thm.
Hmr.
Strømmen    1955 1955   1996?  
BM 9118334 1. juli 1956  91.06NSBOslo
Hmr.
Thm.
Strømmen    juli 1955 juli 1955  26. sep. 1984Ja
BM 9118336 3. juni 1956  91.08NSB
NJK(mus)
Thm.
Hmr.
Drm.
Strømmen    okt. 19557. des. 1955 juni 198617. nov. 1988 1994
15b
15d
104NSBEOB
Hmr.
Dübs 3684 7. okt. 189731. okt. 18982. feb. 189914. feb. 19339. nov. 1935Ja
18a
18c
131NSBKGB
Oslo
Hmr.
Drm.
Hmr.
Oslo
Hartmann 2493 21. mar. 1899 190023. mai 19005. mar. 19624. juli 1962  
18a
18c
132NSBKGB
Oslo
Brg.
Oslo
Thm.
Hmr.
Hartmann 2494 21. mar. 1899 190023. mai 1900  27. okt. 1958  
18a135NSBKGB
Oslo
Hmr.
Stv.
Stv.
Hartmann 2497 21. mar. 189929. nov. 19002. jan. 1901  10. nov. 1954  
18a
18c
137NSBKGB
Oslo
Drm.
Hmr.
Krs.
Hmr.
Krs.
Stv.
Oslo
Hartmann 2499 21. mar. 1899 jan. 190118. jan. 1901vårhalvåret 195731. mai 1957  
15c
15e
15f
140NSBEOB
Hmr.
Oslo
Thm.
Hamar 1 3. mar. 1900 190120. nov. 190126. apr. 195520. mai 1955  
15c141NSBEOB
Hmr.
Oslo
Hamar 2 3. mar. 1900 jan. 190222. jan. 190224. mai 19314. okt. 1935  
24a
24d
24b
147NSBKGB
Oslo
Hmr.
Oslo
Drm.
Oslo
Thune 41 20. nov. 19081. sep. 190921. sep. 19096. feb. 19672. mar. 1967vårhalvåret 1967
21a
21d
149NSBEOB
Hmr.
Thm.
Thune 43 13. juli 190910. mar. 191013. apr. 1910 mar. 193718. sep. 1939  
21a
21e
150NSBEOB
Hmr.
Thm.
Thune 44 13. juli 190910. mar. 191028. apr. 191013. sep. 19529. apr. 1954  
18a157NSBOB
KGB
EOB
Hmr.
Drm.
Oslo
Thm.
Oslo
Hamar 5 29. mar. 190214. sep. 190319. sep. 190314. mar. 194410. nov. 1954  
18a
18c
158NSBOB
KGB
Hmr.
Krs.
Hamar 6 29. mar. 190214. sep. 190319. sep. 19031. des. 196423. apr. 1965  
20a
20c
171NSBBVB
Brg.
Thm.
Hmr.
Thm.
Hamar 7 7. aug. 1902 190414. juli 1904  18. apr. 1955Ja
20a172NSBBVB
SB
Drm.
Thm.
Hmr.
Hamar 8 7. aug. 1902 190414. juli 1904  11. mai 1955Ja
21a
21b
182NSBBVB
Brg.
Thm.
Hmr.
Thm.
Hmr.
Thune 21 15. juli 190525. aug. 1906 1906  19. juni 1957Ja
18b
18c
184NSBBB
Brg.
Drm.
Krs.
Oslo
Thm.
Hmr.
Oslo
Hmr.
Hamar 20 12. juni 190614. okt. 190719. okt. 1907  3. jan. 1962  
18b188NSBBB
Brg.
Hmr.
Krs.
Krs.
Hamar 24 12. juni 1906 190731. des. 190722. apr. 195425. sep. 1954  
18b189NSBBB
Drm.
Brg.
Hmr.
Thm.
Krs.
Oslo
Hmr.
Oslo
Hamar 25 12. juni 190621. des. 190721. des. 190719. juni 195310. nov. 1954  
22a
22b
190NSBBB
Brg.
Hmr.
Drm.
Thune 33 20. mar. 190822. nov. 190829. des. 1908  21. juli 1958  
24a
24b
195NSBDRB
Drm.
Oslo
Drm.
Brg.
Hmr.
Oslo
Hamar 40 17. aug. 1908 19092. okt. 1909  10. mai 1968Ja
24a
24b
196NSBDRB
Drm.
Brg.
Hmr.
Thm.
Oslo
Hamar 41 17. aug. 1908 19099. okt. 1909  28. apr. 1960Ja
25a197NSBDRB
Drm.
Oslo
Hmr.
Hamar 42 22. aug. 1908 190917. juli 1909  4. juli 1962  
21a
21e
203NSBDRB
Drm.
Stv.
Hmr.
Stv.
Krs.
Oslo
Krs.
Thune 37 9. apr. 190818. juni 190919. juni 1909  14. okt. 1968Ja
Imb-25618207  1942  207NSB
NJM(mus)
Hmr.Armstr. Witw.    1911før  1928   1940?  
18c211NSBBB
Brg.
Oslo
Hmr.
Hamar 49 17. aug. 1909 191027. mai 1910  23. aug. 1958  
26a215NSBBB
Brg.
Drm.
Brg.
Hmr.
SLM 2098 13. okt. 190926. juni 191030. juni 1910  6. juli 1965  
26a216NSBBB
Brg.
Hmr.
SLM 2099 13. okt. 190926. juni 19105. juli 191010. apr. 19709. nov. 1970  
26a217NSBBB
Brg.
Oslo
Hmr.
Oslo
Hmr.
SLM 2100 13. okt. 19099. juli 191016. juli 191021. okt. 196915. okt. 1969  
27a220NSBSB
Oslo
Drm.
Oslo
Drm.
Oslo
Hmr.
Oslo
Hamar 57 30. okt. 190929. nov. 191013. des. 1910  20. feb. 1965  
21b224NSBSB
Oslo
Hmr.
Thune 51 28. juli 191023. mar. 19117. apr. 1911  17. okt. 1957  
18c226NSBKGB
Oslo
Hmr.
Krs.
Hamar 62 28. juli 191021. feb. 19113. mar. 1911  17. aug. 1968  
25a227NSBEOB
Hmr.
Hamar 60 28. juli 1910 191113. jan. 19119. apr. 19709. nov. 1970  
26b229NSBBB
Brg.
Hmr.
Thm.
Hmr.
Thune 53 14. sep. 19109. des. 19113. jan. 1912  23. apr. 1965  
26b230NSBBB
Brg.
Oslo
Brg.
Hmr.
Thm.
Hmr.
Drm.
Thune 54 14. sep. 191019. des. 191111. jan. 1912  6. mai 1964  
27a234NSB
NJM(mus)
ESt/S
Hmr.
Oslo
Thm.
Oslo
Hmr.
Oslo
Thm.
Thune 55 2. mar. 191110. apr. 191217. apr. 1912  29. sep. 1969  
27a235NSBESt/S
Hmr.
Thm.
Hmr.
Thune 56 2. mar. 191122. apr. 191229. apr. 1912  4. jan. 1961  
24b236NSB
utr
NJM(mus)
NJK(mus)
KGB
Oslo
Hmr.
Oslo
Drm.
Drm.
Oslo
Drm.
Thune 59 13. juli 1911 191229. juni 1912  22. okt. 1970  
18c241NSBKGB
Oslo
Thm.
Stv.
Hmr.
Hmr.
Hamar 69 23. aug. 191124. feb. 19121. mar. 1912  23. jan. 1962  
18c245NSBESt/S
DRB
ESt/S
Hmr.
Drm.
Hamar 73 23. aug. 19113. juni 19128. juni 1912  5. okt. 1968  
18c246NSBESt/S
DRB
ESt/S
Hmr.
Thm.
Stv.
Thm.
Hamar 74 23. aug. 191113. juni 191219. juni 1912  8. jan. 1960  
27a247NSBEOB
Hmr.
Oslo
Hmr.
Thune 58 23. aug. 191126. juli 19123. aug. 1912  13. sep. 1957  
27a254NSBKB
Oslo
Hmr.
Thune 65 23. apr. 191211. des. 191217. des. 1912  6. mai 1961  
18c255NSB
NJM(mus)
NJK(mus)
EOB
Hmr.
Drm.
Oslo
Thm.
Hamar 84 23. apr. 191212. mar. 191317. mar. 1913  25. aug. 1969  
30a256NSBBB
Drm.
Oslo
Hmr.
Oslo
Hmr.
Thune 71 1. juni 191223. jan. 191430. jan. 1914senest  sep. 19598. jan. 1960  
30a257NSBBB
Drm.
Oslo
Hmr.
Oslo
Hmr.
Oslo
Drm.
Stv.
Thune 72 1. juni 191212. feb. 191421. feb. 1914senest  juni 196224. juni 1963  
30a258NSBBB
Drm.
Hmr.
Drm.
Thune 73 1. juni 19124. apr. 19141. mai 1914  20. aug. 1964  
25a262NSBKDB
Drm.
Hmr.
Hamar 88 29. juli 1912 191316. juni 1913  9. feb. 1963  
18c267NSBKGB
Oslo
Hmr.
Hamar 93 12. juni 191320. mar. 191426. mar. 1914  28. feb. 1958  
27a269NSBKB
Oslo
Hmr.
Hamar 95 12. juni 191326. sep. 19149. okt. 1914  8. sep. 1960  
30a271NSB
NJM(mus)
NJK(mus)
BB
ESt/N
Thm.
Hmr.
Thune 82 3. juli 191312. mai 19149. nov. 191423. des. 19689. nov. 1970  
30a272NSBESt/N
KGB
BB
Brg.
Hmr.
Thm.
Hmr.
Thm.
Thune 86 27. mai 191422. sep. 19157. okt. 191522. okt. 196423. apr. 1965  
30a273NSBESt/N
BB
Thm.
Brg.
Oslo
Hmr.
Thune 87 27. mai 191427. sep. 191516. okt. 1915  18. okt. 1958  
30a275NSBESt/N
EOB
Hmr.
Thune 89 27. mai 19142. nov. 191516. nov. 1915  6. mai 1961  
30a276NSBESt/N
KGB
BB
Hmr.
Oslo
Hmr.
Oslo
Drm.
Krs.
Thune 90 27. mai 191424. mar. 191624. mar. 1916  12. juli 1969  
30a277NSBESt/N
BB
Drm.
Hmr.
Drm.
Thune 101 3. juni 19168. mar. 191922. mar. 1919  31. mar. 1960  
30a278NSBESt/N
Brg.
Drm.
Hmr.
Thm.
Hmr.
Drm.
Thune 102 3. juni 191614. apr. 19199. mai 1919  31. mar. 1960  
30a279NSBTSB
Drm.
Hmr.
Thm.
Hmr.
Thune 103 3. juni 191616. juni 191925. juni 1919  18. okt. 1958  
30a281NSBBB
Brg.
Oslo
Thm.
Hmr.
Thune 91 27. mai 191429. des. 191529. des. 191526. feb. 196915. okt. 1969  
30a282NSBBB
Brg.
Oslo
Thm.
Hmr.
Thune 92 27. mai 191429. des. 191529. des. 191523. juni 195818. okt. 1958  
32a288NSB
NJM(mus)
ESt/N
KDB
ESt/N
Thm.
Drm.
Hmr.
Oslo
Hamar 101 16. jan. 19148. okt. 191518. okt. 1915  21. apr. 1969  
21b294NSBMB
Thm.
Hmr.
Oslo
Drm.
Hamar 109 2. juli 1914 191622. apr. 1916  13. feb. 1967Ja
27a297NSBSB
Oslo
Hmr.
Thune 94 2. juli 1914 191526. nov. 1915  4. nov. 1963  
27a302NSBSB
Oslo
Hmr.
Hamar 112 21. mai 1915 19167. nov. 1916  4. apr. 1959  
27a303NSBSB
Oslo
Hmr.
Hamar 113 21. mai 1915 191627. nov. 1916  23. apr. 1959  
27a304NSBKB
Oslo
Hmr.
Hamar 114 21. mai 1915 191616. des. 1916  10. mar. 1961  
18c310NSBDRB
Drm.
Hmr.
Thm.
Hmr.
Oslo
Hamar 120 3. juni 1916 191919. des. 1919  6. juli 1965  
18c311NSBKGB
Oslo
Hmr.
Thm.
Hamar 121 3. juni 1916 191910. des. 1919  22. sep. 1958  
21b313NSBSB
Oslo
Hmr.
Hamar 127 3. juni 1916 191911. juni 1919  11. okt. 1956  
30a316NSBBB
Drm.
Oslo
Hmr.
Thm.
Drm.
Thune 105 3. juni 191616. sep. 191926. sep. 1919  8. jan. 1960  
25b337NSBDRB
Drm.
Hmr.
Thm.
Hmr.
Thm.
Krs.
Oslo
Hmr.
Baldwin 45602 18. nov. 1916 mai 19176. okt. 1917  16. mar. 1960  
25b338NSBEOB
Hmr.
Baldwin 45603 18. nov. 1916 mai 19176. okt. 1917  22. jan. 1959  
34a345RjB
NSB
SB
Oslo
Hmr.
Oslo
Baldwin 45942 18. nov. 1916 juli 1917 191728. jan. 195316. feb. 1953  
30b346NSBDrm.
TPB
Drm.
Krs.
Thm.
Krs.
Thm.
Oslo
Hmr.
NMI 243 23. juli 19182. nov. 192020. des. 192012. okt. 19658. mar. 1966  
30b347NSBDrm.
TPB
Drm.
Krs.
Stv.
Oslo
Stv.
Hmr.
Oslo
NMI 244 23. juli 191811. okt. 192026. okt. 1920  23. mai 1969  
30b348NSBHmr.
Oslo
Thm.
Oslo
Stv.
NMI 245 23. juli 191827. nov. 192025. jan. 192120. juni 196311. jan. 1966  
30b349NSBHmr.NMI 246 23. juli 191815. des. 192026. jan. 19219. aug. 196420. aug. 1964  
30b350NSBHmr.
Thm.
NMI 247 23. juli 191810. jan. 192121. jan. 192116. okt. 196423. apr. 1965  
30b351NSBHmr.
Stv.
Hmr.
NMI 248 23. juli 191825. jan. 19211. feb. 1921  28. okt. 1958  
30b352NSBHmr.NMI 249 23. juli 19187. feb. 192116. feb. 192122. nov. 195828. okt. 1958  
30b353NSBHmr.NMI 250 23. juli 191817. feb. 192125. feb. 1921  6. juli 1965  
30b354NSBHmr.
Thm.
Hmr.
NMI 251 23. juli 191827. feb. 192110. mar. 1921  28. okt. 1958  
30b355NSBHmr.
Oslo
Krs.
Stv.
Hmr.
Thm.
Stv.
Oslo
Hmr.
NMI 252 23. juli 191810. mar. 192117. mar. 192128. nov. 19588. apr. 1970  
30b356NSBHmr.
TPB
Drm.
Krs.
Thm.
Oslo
NMI 253 23. juli 191821. mar. 19211. apr. 192120. nov. 196315. mai 1964  
30b361NSBThm.
Hmr.
Oslo
NMI 258 23. juli 191813. mai 192126. mai 192130. aug. 19591. apr. 1963  
30b362NSBThm.
Oslo
Thm.
Stv.
Oslo
Hmr.
NMI 259 23. juli 191826. mai 19217. juni 19213. des. 19689. nov. 1970  
30b363NSBThm.
Oslo
Hmr.
NMI 260 23. juli 191818. juni 192128. juni 1921  24. jan. 1967  
30b364NSBThm.
Hmr.
NMI 261 23. juli 191828. juni 19215. juli 1921  20. aug. 1964  
30b365NSBThm.
Oslo
Thm.
Hmr.
Oslo
Stv.
Thm.
NMI 262 23. juli 19186. juli 192115. juli 1921  6. mai 1964  
30b366NSBHmr.
Thm.
Oslo
Thm.
Oslo
Thm.
Stv.
Oslo
NMI 263 23. juli 191815. juli 192121. juli 192111. mar. 195927. mai 1959  
30b367NSBHmr.
Thm.
Oslo
Drm.
Krs.
Thm.
Stv.
Krs.
Oslo
NMI 264 23. juli 19189. aug. 192117. aug. 1921  28. okt. 1958  
27b369NSBHmr.
Oslo
NMI 266 29. nov. 19188. sep. 192117. sep. 1921  29. des. 1958  
21c375NSBSB
Oslo
Hmr.
Drm.
Krs.
Drm.
Nohab 1162 17. aug. 1918 191925. juni 1919  12. nov. 1969Ja
26c378NSBBB
Brg.
Hmr.
Thm.
Motala 640 16. aug. 1918 191928. aug. 1919  13. mai 1963  
26c379NSBKGB
Oslo
Hmr.
Oslo
Hmr.
Drm.
Motala 641 16. aug. 1918 191930. aug. 1919  6. mai 1964  
25c382NSBKGB
Oslo
Krs.
Drm.
Thm.
Hmr.
Baldwin 51967 29. mar. 1919 juni 19191. nov. 1919  6. mai 1961Ja
32c384NSBSB
KDB
Drm.
Hmr.
Krs.
Baldwin 52077 29. mar. 1919 juli 191921. apr. 1920senest  okt. 195415. des. 1954  
26c397NSBOslo
Hmr.
Nohab 1175 30. sep. 1919 192019. okt. 1920  1. juli 1964  
26c399NSBBrg.
Hmr.
Brg.
Drm.
Thm.
Hmr.
Nohab 1177 30. sep. 1919 192029. nov. 1920  6. juli 1965  
31b401NSBBrg.
Hmr.
Nohab 1179 30. sep. 19195. jan. 192127. jan. 1921  13. sep. 1965  
31b402NSBBrg.
Hmr.
Nohab 1180 30. sep. 191919. jan. 19213. feb. 192128. aug. 196420. aug. 1964  
24c404NSBOslo
Stv.
Hmr.
Drm.
Nohab 1182 1. des. 19193. mar. 192117. mar. 1921  6. feb. 1959  
26c411NSB
NJM(mus)
NJK(mus)
KGB
Oslo
Thm.
Drm.
Oslo
Hmr.
Hamar 267
Thune 267
21. okt. 192027. feb. 192211. mar. 19221. nov. 19709. nov. 1970  
26c412NSBOslo
Hmr.
Hamar 268
Thune 268
21. okt. 192022. feb. 19226. mar. 1922  9. nov. 1970  
26c413NSBOslo
Hmr.
Thm.
Hamar 269
Thune 269
21. okt. 19203. mar. 192218. mar. 1922  30. juni 1964  
26c414NSBOslo
Hmr.
Hamar 270
Thune 270
21. okt. 19207. mar. 192218. mar. 1922  6. juli 1965  
31b416NSBThm.
Oslo
Thm.
Oslo
Brg.
Hmr.
NMI 272 21. okt. 192013. juli 192221. juli 1922  7. sep. 1966  
31b417NSBThm.
Oslo
Hmr.
NMI 273 21. okt. 19208. aug. 192218. aug. 1922  2. juni 1962  
31b418NSBThm.
Oslo
Hmr.
NMI 274 21. okt. 19202. okt. 192211. okt. 192217. okt. 196320. aug. 1964  
25d424NSBDrm.
Hmr.
Brg.
Oslo
NMI 304 2. juli 1921 192216. okt. 1922  21. okt. 1969  
ABo t.2
Bo2c t.1
Rco
426NSB
NJM(mus)
EOB
Hmr.
BB    1893     1948  
31b429NSBThm.
Brg.
Hmr.
NMI 311 12. mai 1922 192330. mai 192322. juli 196319. juli 1963  
31b430NSBDrm.
Thm.
Brg.
Hmr.
Thune 312 12. mai 1922 19234. juli 1923senest  mar. 196821. apr. 1969  
26c432NSBBrg.
Oslo
Thm.
Hmr.
Thm.
SLM 2867 29. juli 192217. aug. 19232. okt. 192311. mar. 19642. mai 1964  
26c433NSBBrg.
Oslo
Hmr.
Oslo
SLM 2868 29. juli 192217. aug. 19232. okt. 1923  21. apr. 1969  
26c434NSBHmr.
Oslo
Hamar 314 29. juli 1922 19235. des. 1923 mar. 196915. okt. 1969  
26c435NSBHmr.
Drm.
Oslo
Hamar 315 29. juli 1922 192314. des. 1923  21. apr. 1969  
26c436NSBHmr.
Oslo
Hamar 316 29. juli 1922 192319. des. 1923 apr. 19692. juni 1969  
26c437NSBHmr.
Oslo
Hamar 317 29. juli 1922 192321. des. 1923  6. juli 1965  
26c438NSBHmr.Hamar 318 29. juli 1922 192414. jan. 1924  23. apr. 1965  
31b452NSB
NJM(mus)
Thm.
Brg.
Hmr.
Hamar 334
Thune 334
29. juni 1923 192611. jan. 19268. okt. 196815. okt. 1969  
31b453NSBHmr.
Brg.
Hamar 335
Thune 335
29. juni 1923 192623. jan. 192617. apr. 196414. sep. 1967  
30c466NSBKrs.
Oslo
Thm.
Hmr.
Thune 405 31. mai 193717. nov. 193816. des. 1938  15. okt. 1969  
30c469NSBThm.
Oslo
Thm.
Hmr.
Thm.
Oslo
Hmr.
Thune 408 31. mai 193724. jan. 19397. feb. 1939  6. juli 1965  
25e859 1. mai 1903  8433 22. aug. 1947  487Jura-Simp.
SBB
NSB
Oslo
Hmr.
SLM 1398    190122. aug. 194716. nov. 196323. apr. 1965  
Rk (Gottwald)1300NSBHmr.Gottwald    1956        
63a3832DR
NSB
Thm.
Hmr.
Thm.
O&K 14127  194217. mai 1944 des. 1944senest  sep. 195924. sep. 1963  
Rk (dekningsvogn)38100NSBHmr.Vst Hamar             
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende delstrekning er NSB Hamar distrikt med disse typene/litra:
11a, 11b, 11e, 11f, 13a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 15h, 18a, 18b, 18c, 20a, 20c, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 22a, 22b, 24a, 24b, 24c, 24d, 25a, 25b, 25c, 25d, 25e, 26a, 26b, 26c, 27a, 27b, 30a, 30b, 30c, 31b, 32a, 32c, 34a, 38a, 50a, 52a, 56a, 63a, 9a, ABo t.2, BM 86E, BM 86F, BM 86L, BM 87, BM 91, Bmdo 87a, Bmdox 86d, Bo2c t.1, III, Imb-256, IV, IX, Rco, Rk (dekningsvogn), Rk (Gottwald), VB 1-4, VI, VII, XAEL, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XXIIIa, XXIIIb, XXIIId,
Vis alle enheter i en samlet tabell
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1002, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, SL18, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Grenland Rail AS, Northrail GmbH, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Norsk Jernbanedrift AS, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.74 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 12769 treff på rmdb, og 40521781 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7279 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.74 sek