NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norsk Hoved-Jernbane

Fortløpende navn- og nummerliste for Godsvogner

Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.

NavnNr.TypeBane
1031G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1032G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1033G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1034G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1035G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1036RlNHJ  1887, NSB  1927
1037G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1038G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1039G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1040G1 t.4NHJ  1881, NSB  1927
1041G1 t.4NHJ  1881, NSB  1927
1042G1 t.4NHJ  1881, NSB  1927
1043G1 t.4NHJ  1880, NSB  1927
1044G1 t.4NHJ  1879, NSB  1927
1045G1 t.4NHJ  1879, NSB  1927
1046G1 t.4NHJ  1879, NSB  1927
1047G1 t.4NHJ
1048G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1049G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1050G1 t.4NHJ  1878, NSB  1927
1051G1 t.4NHJ
1053G1 t.4NHJ  1878, NSB  1927
1054G1 t.4NHJ  1878, NSB  1927
1055G1 t.4NHJ
1056G1 t.4NHJ
1057G1 t.4NHJ
1058G1 t.4NHJ
1059G1 t.4NHJ
1060G1 t.4NHJ
1061G1 t.4NHJ
1062G1 t.4NHJ
1063G1 t.4NHJ
1064G1 t.4NHJ
1065G1 t.4NHJ
1066G1 t.4NHJ
1067G1 t.4NHJ
1068G1 t.4NHJ
1069G1 t.4NHJ
1070G1 t.4NHJ
1071G1 t.4NHJ
1072G1 t.4NHJ
1073G1 t.4NHJ
1074G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1075G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1076G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1077G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1078G1 t.4NHJ
1079G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1080G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1081G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1082G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1083G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1084G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1085G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1086G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1087G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1088G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1089G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1090G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1091G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1092G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1093G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1094G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1095G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1096G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1097G1 t.4NHJ  1889, NSB  1927, NJK(mus)  1969, NJM(mus)  1996
1098G1 t.4NHJ  1889, NSB  1927
1099G1 t.4NHJ  1889, NSB  1927
1100G1 t.4NHJ  1889, NSB  1927
1101G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1102G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1103G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1104G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1105G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1106G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927, NJK(mus)  1971
1107G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1108G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1109G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1110G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1111G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1112G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1113G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1114G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1115G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1116G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1117G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1118RcNHJ  1892, NSB  1927
1119G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1120G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1121G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1122RcNHJ  1892, NSB  1927
1123G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1124G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1125G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1126G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1127G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1128G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1129RcNHJ  1892, NSB  1927
1130G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1131G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1132G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1133G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1134G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1135G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1136G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1137G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1138G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1139G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1140G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1141G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1142G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1143G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1144G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1145G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1146G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1147G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1148G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1149G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1150G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1151G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1152G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1153G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1154G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1155G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1156G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1157G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1158RlNHJ  1892, NSB  1927
1159G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1160G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1161G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1162G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1163G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1164G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1165G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1166G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1167G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1168G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1169G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1170Ø2 t.1NHJ  1892, NSB  1927
1171G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1172G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1173G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1174G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1175RcNHJ  1892, NSB  1927
1176G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1177G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1178G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1179G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1180G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1181G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1182G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1183G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1184G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1185G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1186G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1187G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1188G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1189G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1190RNHJ  1892, NSB  1927
1191G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1192L2 t.1NHJ  1892, NSB  1927
1193G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1194G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1195G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1196G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1197G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1198RlNHJ  1892, NSB  1927
1199G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1200G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1201RcNHJ  1892, NSB  1927
1202G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
16733Ø2 t.1NHJ  1892, NSB  1927
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (el.m.sett, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (el.m.sett, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norsk Hoved-Jernbane med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


G1: G t.9, G1 t.1, G1 t.2, G1 t.4
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, CargoNet AS, Jernbaneverket, Bane NOR SF,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.14 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 2576 treff på rmdb, og 35002452 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6593 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.14 sek