NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Hierarkisk meny Helt hjem :

Norges Statsbaner

Fortløpende navn- og nummerliste for Personvogner

Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.

NavnNr.TypeBane
Alf21255R1 [7650]NSB  1959, NJM(mus)  1996
Caroline21256R1 [7650]NSB
285B30 t.2 [Co-22]NSB
003XZ-F3NSB
004XZ-F3NSB
005XZ-B3NSB
006XZ-B3NSB
007XZ-B3NSB
008XZ-BF14NSB  1980, JBV  juni 2016, Bane NOR 1. jan. 2017
31 76 3933 281-4FdeNSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
69BFo3a t.2NSB
74 121B1DRG  1939, NSB tidligst  1945
74 122B1DR  1939, NSB tidligst  1945
74 195B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
74 202B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
74 205B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
74 207B1DR  1939, NSB tidligst  1945
74 213B1DR  1939, NSB tidligst  1945
74 502B1DR  1940, NSB tidligst  1945
84Bo3b t.2NSB
84Co3b t.3NSB
85Bo3b t.2NSB  1916, NJM(mus)  1929
86Bo3b t.2NSB  1916, NJK(mus)  1970
98BF32 t.2 [2126]NSB  1923, AD  1986
100A21NSB  1926, UHB(mus) tidligst 3. feb. 1979, NJA 30. mai 2012
102C3a t.1VB  sep. 1902, NSB  1937, NJK(mus) ca  1970
103A2NSB  1967, TKAB ca 20. juni 2001
104A2NSB  1967, TKAB ca 20. juni 2001
106XR-F3NSB
108BEoNSB   , NJK(mus)  2009
109XR-B30NSB
110XR-B3NSB
111XR-B3NSB
112XR-F3NSB
112 016F1 t.1DR  1931, NSB tidligst  1945, GMG  1990, NJK(mus) ca  2007
112 243F1 t.1DR  1932, NSB tidligst  1945, GMG  1991
112 363F1 t.2DR  1933, NSB tidligst  1945, GMG  1991
116XR-B3NSB
118Ao t.3NSB  1923, NJK(mus)  1978
119R20 [2975]NSB  1926, NJK(mus)  1974
121XR-BF12NSB
126XZ-F3NSB
127XR-CB1NSB
128Bo4a t.1NSB
134RloNSB
161Xabh (973 2)NSB  1890, NJK(mus)  2004
162RcoNSB
165Xael (974 4)NSB
169Co2a t.2NSB
170RloNSB
176B20 t.1 [Co-29]NSB  1925, NJK(mus)  1977
177B20 t.1 [Co-29]NSB
178B20 t.1 [Co-29]NSB
179B20 t.1 [Co-29]NSB
180B20 t.1 [Co-29]NSB
187B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB  1925, NBVJ  1981
195Bo4a t.1NSB  1926, NJK(mus)  1989
201XØ-BF12NSB
202XR-BF12NSB
202ABo t.6 [2222]NSB
203XØ-B3NSB
204XØ-WLNSB
205XØ-WLNSB
205ZU20NSB
206B36NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015
207XØ-B3NSB
208B3-6NSB  1967, SkJb  2015
209XØ-WLNSB
210XØ-WLNSB
213BF32 t.2 [3231]NSB  1930, NJK(mus)  1985
214BF32 t.2 [3231]NSB  1930, SRPS  1982
215BF32 t.2 [3231]NSB
219B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB  1930, AD  1982
220B20 t.2 [4000]NSB  1936, NJK(mus)  1977
222B20 t.2 [4000]NSB  1936, NJK(mus)  1978
224B30 t.3NSB  1937, NJK(mus)  1978
225B30 t.3NSB  1937, NJK(mus)  2002
240C3a t.1VB  sep. 1902, NSB  1937, NJK(mus) ca  1970
265B t.1NSB  1878, NJM(mus)  1993
288B22 t.1 [Co-23]NSB  1919, NJK(mus)  1980
319B3-2 t.2NSB  1964, TKAB  juni 2001
320B3-2 t.2NSB  1966, TKAB  juni 2001
330Xabh (973 2)NSB  1901, NJK(mus)  2005
331Xabh (973 2)NSB  1901, NJK(mus)  2005
335Xael (974 4)NSB
336Xael (974 4)NSB
339Xabh (973 2)NSB  1901, JBV 1. des. 1996
340CDo2c t.1NSB  1903, JBV  1996, NJK(mus)  2011
344B6 t.2DSB  1958, NSB  1991, GMG  1998
345B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
346B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
347B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
347Co2b t.2NSB  1920, NJK(mus)  1994
348B6 t.2DSB  1958, NSB  1991, GMG  nov. 1998
349AfDSB  1958, NSB  1991
350B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
391 4358FdeNSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
425Bo t.10NSB
427ABo t.3NSB
432DFo-22 t.4NSB  1920, NJK(mus)  1975
433Xdu (945 0)NSB  1920, JBV 1. des. 1996, NJK(mus)  2004
435DFo-32 t.3NSB  1922, NJK(mus)  1995
450B23 t.1NSB  1934, NJK(mus) Antg. 30. mai 1984
451B23 t.1NSB  1934, NJK(mus)  1984
452B23 t.1NSB  1935, AD  1984
453B23 t.1NSB  1935, priv.pers.  1984
548BFV21NSB  1912, NJK(mus) 5. jan. 1979
549BFV21NSB  1912, NJK(mus) 1. mai 2003
555B22 t.1 [Co-23]NSB  1914, priv.pers.  1979
561AEoNSB  1915, NJK(mus)  1980, NJA 30. mai 2012
562B22 t.1 [Co-23]NSB  1915, NJK(mus)  1983
564B30 t.2 [Co-22]NSB  1915, NJK(mus)  1973
592B30 t.2 [Co-22]NSB
601B24NSB  1922, SRPS  1976
613BDFo4-7 t.4NSB
620BDF11NSB  1921, NJK(mus)  1979
643B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB  1926, NBVJ  1983, NJK(mus)  1999
645B22 t.2NSB  1928, SRPS  1983
650BF31 t.2 [3109]NSB  1929, NJK(mus)  1980
651B20 t.1 [Co-29]NSB  1929, priv.pers.  1982
651B20 t.1 [Co-29]NSB
652B20 t.1 [Co-29]NSB
654Xamhs (986 2)NSB  1934, NJK(mus)  2002
655Xamhs (986 2)NSB
663B20 t.2 [4000]NSB  1937, SRPS  1982
664B20 t.2 [4000]NSB  1937, priv.pers.  1979
666B22 t.2NSB  1937, NJK(mus)  1983
686BF2a t.2 [760]NSB  1905, NJM(mus)  1975
690Bo3k t.4NSB  1910
695BF2b t.1NSB
698RNSB  1920, utr 20. okt. 1922
706A21NSB  1926, UHB(mus) tidligst 3. feb. 1979, NJA 30. mai 2012
707B22 t.2NSB  1926, NBVJ  1983, NJK(mus)  1999
742B22 t.1 [Co-23]NSB  1924, NJK(mus)  1983
770B30 t.2 [Co-22]NSB  1917, NJK(mus)  1981
778BF31 t.2 [745]NSB  1909, NJK(mus) 1. jan. 1972
789B22 t.1NSB  1924, NJK(mus)  1982
791B22 t.1 [Co-23]NSB  1923, SRPS  1983
796BF31 t.3NSB  1924, MBV(mus)  1987
798BCFo2b t.1NSB
799BCFo2b t.1NSB
805BFo2a t.3NSB  1896, NJM(mus)  1979
835Xael (974 4)NSB
887B20 t.2 [1843]NSB  1916, NJK(mus)  1977
902B20 t.2 [1843]NSB
903Xael (974 4)NSB
904Xael (974 4)NSB
911DFo-22 t.2NSB  1901, NJK(mus)  1988
913RcoNSB  1901, JBV  1989, NJK(mus)  2010, Norsk Transp.  nov. 2016
945 0015Xdu (945 0)NSB  1920, JBV 1. des. 1996, NJK(mus)  2004
972Xaeh (974 2)NSB  1904, NJK(mus)  1997
973 2004Co2b t.2NSB  1920, NJK(mus)  1994
973 2005Xabh (973 2)NSB
973 2007Xabh (973 2)NSB
975B22 t.3 [Bo3c t.3]NSB  1909, NJK(mus)  1995
976 7018BEoNSB   , NJK(mus)  2009
980Eo t.5NSB  1911, NJM(mus)  1967
983 2000Xabhs (983 2)NSB
986 2001Xamhs (986 2)NSB  1934, NJK(mus)  2002
986 2002XR-B3NSB
986 5001Xamhs (986 2)NSB  1934, NJK(mus)  2002
986 5004XR-F3NSB
986 5005XR-F3NSB
991Xabh (973 2)NSB  1913, JBV 1. des. 1996
1001BF3a t.1NSB  1915, priv.pers.  1981
2018BF3a t.1NSB  1910, NJK(mus)  1973
2019FV t.3NSB  1910, NJK(mus)  1973
2025FV t.7 [2558]NSB  1922, priv.pers.  2000
3006F t.1 [Anl 22]NSB
3011FV t.5 [F-12]NSB
3017F t.1 [Anl 22]NSB
3036FV t.7 [2558]NSB
3043FV t.1NSB  1928, priv.pers.  1989
3552BF t.1NSB  1898, NJM(mus) 3. sep. 1982
3554BF15SJ  1943, NSB  1988
3555BF15SJ  1943, NSB  1988
3557BF15SJ  1944, NSB  1988
3658RloNSB
3850XLABSJ  1946, NSB  juni 1973
4092BF15SJ  1950, NSB  1988
4094BF15SJ  1950, NSB  1988
4590WL5SJ  1956, NSB  1998
4593WL5SJ  1956, NSB  1998
4594WL5SJ  1956, NSB  1999
4595WL5SJ  1956, NSB  1999
4596WL5SJ  1956, NSB  1999
4598WL5SJ  1956, NSB  1999
4600WL5SJ  1956, NSB  1998
4604WL5SJ  1957, NSB  2000
4609WL5SJ  1957, NSB  2000
4635WL5SJ  1958, NSB  1999
4645WL5SJ  1958, NSB  1998
4657WL5SJ  1958, NSB  1998
5010FV t.8 [5172]NSB  1914, SRPS  1983
5630R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
5631R7NSB  1964, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
5632R7NSB  1967, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
5633R7NSB  1968, COT/VEO  juni 2003
5634R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003
5635R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003, SkJb 12. juni 2013
5635FV t.6NSB
5636R7NSB  1969, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2013
5637B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5638B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5639B37NSB  1968, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5640B37NSB  1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5641B37NSB  1971, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5642B37NSB  1972, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2015
5643B36/FNSB 20. des. 1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5678Fo t.5NSB  1922, priv.pers.  1992
7400XLABSJ  1946, NSB  juni 1973
11042FVde [Kdm 385]DR   , NSB  1942, SRjB(mus)  1998
12351CBV-GsNSB
14011FV t.6 [2104]NSB  1919, NJK(mus)  1988
14012FV t.6 [1930]NSB  1919, NJK(mus)  1994
14013F20NSB  1938, NJK(mus)  2000
15019Fo t.4NSB
18023BF31 t.3NSB  1915, MBV(mus)  1980
18026BF31 t.3NSB   
18027BF31 t.3NSB   
18028BF31 t.3NSB   
18049ABo t.6 [2222]NSB
18058B30 t.2 [Co-22]NSB  1921, priv.pers.  1990
18060B22 t.1 [Co-23]NSB  1920, NJK(mus)  1982
18080BF30NSB  1921, NJM(mus)  1980
18089DFo-32 t.2NSB
18094Bo4c t.3NSB  1921, NBVJ  1982
18095Bo4c t.3NSB
18099B30 t.2 [Co-22]NSB  1921, NJM(mus)  1983
18100BF31 t.3NSB  1921, priv.pers.  1990
18104BF31 t.3NSB  1921, priv.pers.  1993
18107Do-39 t.2NSB  1922, NJK(mus)  1971, priv.pers.  2004
18108BF21NSB
18132XR-B30NSB
18136B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB  1936, NBVJ  1983
18137B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB
18140BEo3a t.1 [4190]NSB  1937, NBVJ 27. okt. 1981
18143BEoNSB   , NJK(mus)  2009
18149B22 t.2NSB  1937, NJM(mus)  1983
18151B10 t.2NSB 13. sep. 1935, NJM(mus)  1987
18152B10 t.2NSB
18153Xabh (973 2)NSB
18154BF10 t.1NSB
18155BF10 t.1NSB
18156BF10 t.1NSB
18157WLB t.1 [16413]NSB
18158WLB t.1 [16413]NSB
18159WLB t.1 [4300]NSB
18160WLB t.2NSB
18161WLB t.2NSB
18162WLB t.2NSB
18163WLB t.3NSB
18164WLB t.3NSB
18165WLB t.3NSB
18166F2NSB
18167F2NSB
18168Xabhs (983 2)NSB
18169BF20NSB
18170BF20NSB
18171B23 t.2NSB
18172B23 t.2NSB
18173B23 t.2NSB
18613BDFo4-7 t.4NSB
18806Bo4c t.3NSB  1921, NBVJ  1982
18807Bo4c t.3NSB
18810Bo4c t.3NSB
19001B10 t.1NSB
19002B10 t.1NSB  1947, NJM(mus)  1987
19003FVde [Kdm 385]DR   , NSB  1942, SRjB(mus)  1998
19003R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
19004CB3 t.2NSB
19005B10 t.1NSB
19006B10 t.1NSB
19007B10 t.1NSB
19008CB2NSB  1947, OBAS  des. 2002
19009F3 t.5NSB  1947, OBAS  nov. 2003
19010B3-2 t.2NSB
19011CB2NSB
19012CB3 t.2NSB
19013CB3 t.2NSB
19014CB3 t.1NSB
19015B3-2 t.2NSB
19016BF12NSB
19017BF12NSB
19018CB2NSB
19019CB3 t.1NSB
19020C3NSB
19021FdeNSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
19021CB2NSB  1947, OBAS 25. okt. 2002
19022FdeNSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
19022CB3 t.2NSB
19023FdeNSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
19023B3 t.2 [16300]NSB
19024B3 t.3NSB
19025XZ-B3NSB
19026B3-2 t.2NSB
19027B3-2 t.2NSB
19028B36/FNSB  1947, SkJb  2015
19029CB3 t.2NSB
19030CB3 t.2NSB
19031B2NSB
19032B3 t.3/B3-t.2 t.3NSB
19033B3-2 t.3NSB
19034B3-2 t.3NSB
19035B3-2 t.3NSB
19036B3-2 t.3NSB
19037B3-2 t.3NSB
19038B3 t.2 [16299]NSB
19039B3-2 t.3NSB
19040B3-2 t.3NSB
19041B2NSB
19042B3-2 t.3NSB
19043B3-2 t.3NSB
19044B3-2 t.3NSB
19045B3-2 t.3NSB
19046B3-2 t.3NSB
19047B3-2 t.3NSB  1952, GMG  apr. 1999
19048B3-2 t.3NSB
19049B2NSB
19050B3-2 t.3NSB
19051B3-2 t.3NSB
19052B3-2 t.3NSB
19053B2NSB
19054B2NSB
19055B2NSB
19056XR-B3NSB
19057B2NSB
19058B2NSB
19059B2NSB  1953, NJM(mus)  1984
19060B3-2 t.3NSB
19061B10 t.2NSB 13. sep. 1935, NJM(mus)  1987
19062B10 t.2NSB
19062Xabh (973 2)NSB
19900BCVDR  1928, NSB  1945
19901BFV1 [t.1]DR  1928, NSB  1945
19902BFV1 [t.1]DR  1928, NSB  1945
19903CWLBVDR  1928, NSB  1945
19904BFV1 [t.1]DR  1929, NSB ca  1945
19905BFV1 [t.1]NSB
19906BFV1 [t.1]DRG  1928, NSB  1945
19907BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
19908BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
19909BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
19911BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
19912BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
19913BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
19914BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
19915BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
19916BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945, MBV(mus)  1991
19918BFV1 [t.1]DRG  1930, NSB  1945
19919BFV1 [t.1]DRG  1930, NSB  1945
19920BFV1 [t.1]DRG  1930, NSB  1945
19921CBFVNSB
19922B1DRG  1939, NSB tidligst  1945
19923B1DR  1939, NSB tidligst  1945
19924B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
19925B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
19926B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
19927B1DR  1939, NSB tidligst  1945
19928B1DR  1939, NSB tidligst  1945
19929B1DR  1940, NSB tidligst  1945
19930C1DR  1939, NSB tidligst  1945, GMG  1990, JBV ca  2007, NJK(mus)  2012
19931XR-F3NSB
19951F1 t.1DR  1931, NSB tidligst  1945, GMG  1990, NJK(mus) ca  2007
19952F1 t.1DR  1932, NSB tidligst  1945, GMG  1991
19953F1 t.2DR  1933, NSB tidligst  1945, GMG  1991
21001WLB t.1 [16413]NSB
21002WLB t.1 [16413]NSB
21003WLB t.1 [4300]NSB
21004WLB t.2NSB
21005WLB t.2NSB
21006WLB t.2NSB
21007WLB t.3NSB
21008WLB t.3NSB
21009WLB t.3NSB
21010WLA t.2NSB
21011WLA t.1NSB
21012WLA t.2NSB  1952, NJK(mus) 15. jan. 1999, OBAS  2004
21013WLA t.1NSB
21014B36/FNSB  1952, SkJb  2015
21015WLA t.1NSB
21016WLB t.4 [5838]NSB
21017WLB t.4 [5838]NSB
21018Xabh (973 2)NSB
21019WLB t.4 [5836]NSB
21020WLB t.4 [5836]NSB
21021WLB t.4 [5836]NSB
21022WLB t.4 [5836]NSB
21023WLB t.4 [5836]NSB
21024WLB t.4 [5836]NSB
21025WLB t.4 [5836]NSB
21026WLB t.4 [5836]NSB
21027WLB t.4 [5836]NSB
21028WLB t.4 [5836]NSB
21029WLB t.4 [5836]NSB
21030WLB t.4 [5836]NSB
21031WLB t.4 [5836]NSB
21032WLB t.4 [5838]NSB
21033WLB t.4 [5838]NSB
21034WLB t.4 [5838]NSB
21035WLAB t.1 [7450]NSB  1957, OBAS  des. 2002, SkJb før  2012, BJs(mus)  2012
21036WLAB t.1 [7450]NSB
21037WLAB t.1 [7450]NSB
21038WLAB t.1 [7450]NSB
21039WLAB t.1 [7450]NSB
21040WLAB t.1 [7450]NSB
21041WLAB t.1 [7450]NSB  1958, OBAS  des. 2002, SkJb før  2012, BJs(mus)  2012
21042WLAB t.1 [7450]NSB
21043WLAB t.1 [11220]NSB
21044WLAB t.1 [11220]NSB
21045WLAB t.1 [11220]NSB
21046WLAB t.1 [11220]NSB
21047WLAB t.1 [11220]NSB
21048WLAB t.1 [11220]NSB
21049WLAB t.1 [11220]NSB
21050WLAB t.1 [11220]NSB
21051WLAB t.1 [11220]NSB
21052WLAB t.1 [11220]NSB
21053WLAB t.1 [11220]NSB
21054WLAB t.1 [11220]NSB
21055WLAB t.1 [11220]NSB 1. feb. 1962, NJM(mus)  2007
21056WLAB t.1 [11220]NSB 1. mar. 1962, OBAS  des. 2002, SkJb før  2012, BJs(mus)  2012
21057WLAB t.1 [11220]NSB
21058WLAB t.1 [11220]NSB
21059XØ-WLNSB
21060WLAB t.1 [11220]NSB
21061WLAB t.1 [11220]NSB
21062WLAB t.1 [11220]NSB
21063WLAB t.1 [11220]NSB
21064WLAB t.1 [11220]NSB
21065WLAB t.1 [11220]NSB
21066WLAB t.1 [11220]NSB
21067WLAB t.1 [15003]NSB  1965, JBV  aug. 2006
21068WLAB t.1 [15003]NSB  1965, OBAS  des. 2002
21069XØ-WLNSB
21070WLAB t.1 [15003]NSB  1965, JBV  aug. 2006, Bane NOR 1. jan. 2017
21071WLAB t.1 [15003]NSB
21072WLAB t.1 [15003]NSB
21073WLAB t.1 [15003]NSB
21074XØ-WLNSB
21075XØ-WLNSB
21076WLAB t.1 [15003]NSB
21077WLAB t.1 [15003]NSB
21078WLAB t.1 [15003]NSB
21079WLAB t.1 [15003]NSB
21080WLAB t.1 [15003]NSB
21081WLAB t.1 [15003]NSB
21082WLAB t.1 [15003]NSB
21083WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21084WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21085WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21086WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21087WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21088WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21089WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21090WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21091WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21092WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21093WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21094WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21095WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21096WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21097WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21098WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019
21099WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019
21100WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019
21101WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21102WLAB-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019
21201BRNSB
21202FR3-2NSB
21203BRNSB 22. sep. 1972, GMG  sep. 2002
21204FR3-2NSB
21205FR3-2NSB 21. okt. 1972, NJM(mus) 9. juli 2013
21212CB1 [MG 22015]NSB
21213CB1 [MG 22015]NSB
21214CB1 [MG 22015]NSB
21215CB1 [MG 22015]NSB  1960, GMG 1. mar. 2001
21216XR-CB1NSB
21217CB1 [MG 22015]NSB
21218CB1 [MG 22015]NSB
21219CB1 [MG 22015]NSB
21220CB1 [MG 22015]NSB
21221CB1 [M 38113]NSB
21225CB2NSB  1947, OBAS 25. okt. 2002
21226CB2NSB
21227CB2NSB  1947, OBAS  des. 2002
21228CB2NSB
21229CB3 t.1NSB
21230CB3 t.1NSB
21231CB3 t.2NSB
21232CB3 t.2NSB
21233CB3 t.2NSB
21234CB3 t.2NSB
21235CB3 t.2NSB
21236CB3 t.2NSB
21237B3-4NSB
21238BC3NSB
21239BC3NSB
21240BC3NSB
21241BC3NSB
21251R1 [6045]NSB
21252R1 [6045]NSB
21253R1 [6045]NSB
21254R1 [6045]NSB
Alf21255R1 [7650]NSB  1959, NJM(mus)  1996
Caroline21256R1 [7650]NSB
21257R1 [20000]NSB  1968, NJM(mus)  1996
21258R1 [20000]NSB
21259R1 [20000]NSB
21260R1 [20000]NSB
21261R1 [20000]NSB
21262FR3NSB
21263FR3NSB
21264FR3-2NSB
21265FR3-2NSB 21. okt. 1972, NJM(mus) 9. juli 2013
21266FR3-2NSB
21301F2NSB
21302F2NSB
21303Xabhs (983 2)NSB
21304DF37 [6565]NSB
21305DF37 [6565]NSB
21306XR-F3NSB
21307XZ-F3NSB
21308XZ-F3NSB
21309F3 t.1NSB
21310F3 t.5NSB
21311F3 t.3NSB
21312F3 t.3NSB
21313F3 t.5NSB  1955, NJM(mus)  1999
21314F3 t.5NSB  1964, NSB AS  mai 2010
21315F3 t.2NSB
21316F3 t.2NSB
21317XR-F3NSB
21318F3 t.6NSB
21319DF37 [12354]NSB
21320F3 t.6NSB  1965, NSB AS  mai 2010
21321F3 t.6NSB
21401F1 t.1DR  1931, NSB tidligst  1945, GMG  1990, NJK(mus) ca  2007
21402F1 t.1DR  1932, NSB tidligst  1945, GMG  1991
21403F1 t.2DR  1933, NSB tidligst  1945, GMG  1991
21404F2NSB
21404XZ-F3NSB
21405F2NSB
21406XZ-F3NSB
21407F3 t.1NSB
21408F3 t.5NSB  1947, OBAS  nov. 2003
21409F3 t.3NSB
21410F3 t.3NSB
21411F3 t.5NSB  1955, NJM(mus)  1999
21412F3 t.5NSB  1964, NSB AS  mai 2010
21413F3 t.2NSB
21414F3 t.2NSB
21415XR-F3NSB
21415F3 t.4NSB
21416XZ-F3NSB
21417F3 t.5NSB
21420F3 t.4NSB
21421F3 t.4NSB
21422F3 t.4NSB  1979, OBAS  nov. 2003, JBV senest  2012, Bane NOR 1. jan. 2017
21426BCVNSB
21427FV t.8 [o.14511]NSB
21428F3 t.6NSB
21429F3 t.6NSB  1965, NSB AS  mai 2010
21430F3 t.6NSB
21501BF10 t.1NSB
21502BF10 t.1NSB
21503BF10 t.1NSB
21504BF10 t.2 [15645]NSB  1955, NJM(mus)  1989
21505BF10 t.2 [15645]NSB
21506BF13 t.1NSB
21507BF13 t.1NSB  1955, GMG  okt. 2005
21508BF10 t.2 [15645]NSB
21509BF10 t.2 [15645]NSB
21510BF13 t.1NSB
21511BF10 t.2 [16427]NSB
21512BF10 t.2 [15645]NSB
21513BF10 t.2 [15645]NSB
21514BF10 t.2 [15645]NSB
21515BF11NSB  1965, GMG  apr. 1999
21516BF11NSB
21517BF11NSB  1966, NJM(mus)  1996
21518BF11NSB
21519BF11NSB
21520BF11NSB  1966, GMG  apr. 1999
21521BF11NSB
21522BF11NSB
21523BF11NSB
21524BF11NSB
21525BF12NSB
21526BF12NSB
21527XØ-BF12NSB
21528BF12NSB
21529BF12NSB  1969, OBAS  des. 2002
21530BF12NSB
21531BF12NSB  1969, GMG  sep. 2001
21532XR-BF12NSB
21533BF12NSB
21534BF12NSB
21551BF15SJ  1950, NSB  1988
21552BF15SJ  1943, NSB  1988
21553BF15SJ  1950, NSB  1988
21554BF15SJ  1944, NSB  1988
21555BF15SJ  1943, NSB  1988
21601BF1NSB 1. feb. 1973, OBAS tidligst  2002
21602BF1NSB
21603BF1NSB
21604BF1NSB 5. mar. 1973, OBAS tidligst  2002
21605BF1NSB
21611CB1 [MG 22015]NSB
21612CB1 [MG 22015]NSB  1960, GMG 1. mar. 2001
21613CB1 [MG 22015]NSB
21701BF13 t.1NSB  1955, GMG  okt. 2005
21702BF13 t.1NSB
21703BF13 t.1NSB
21704BF13 t.2NSB
21705BCF13NSB  1978, JBV  aug. 2006, Bane NOR 1. jan. 2017
21706BCF13NSB
21707BF13 t.2NSB
21708BF13 t.2NSB
21709BF13 t.2NSB
21710BCF13NSB
21711BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
21712BF14NSB
21713FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead ca  aug. 2020
21714FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
21715BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
0021716ABF14NSB  1979, JBV  juli 2013, Bane NOR 1. jan. 2017, NJM(mus)  2020
21717BF14NSB  1979, NJD 28. sep. 2016, Baneservice 1. apr. 2020
21718FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
21719FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
0021720ABF14NSB  1979, JBV  mar. 2015, Bane NOR 1. jan. 2017
21721BF14NSB  1979, NSB AS  sep. 2013
21722FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21723BF14NSB
21724FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21725FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21726FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21727FR5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
21728BF14NSB  1979, NJM(mus) 17. juli 2013
21729BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
21730XZ-BF14NSB  1980, JBV  juni 2016, Bane NOR 1. jan. 2017
21770F7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21771F7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21772FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21773F7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21774FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21775FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21776FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21777FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21778FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21779FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
21780FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24001A1KNSB  1962, NJM(mus)  1994
24002A2NSB  1967, OBAS 25. okt. 2002
24003A2NSB  1967, TKAB ca 20. juni 2001
24004A2NSB  1967, NJK(mus)  mai 2001
24005A2NSB  1967, GMG 1. mar. 2001
24006A2NSB
24007A2NSB  1967, TKAB ca 20. juni 2001
24008A3NSB
24009A3NSB
24010A4KNSB
24051C3NSB
24101B10 t.2NSB 13. sep. 1935, NJM(mus)  1987
24102B10 t.2NSB
24103Xabh (973 2)NSB
24104CB1 [MG 22015]NSB
24105CB1 [MG 22015]NSB
24106CB1 [MG 22015]NSB
24107CB1 [MG 22015]NSB  1960, GMG 1. mar. 2001
24108AB12NSB
24109AB12NSB
24110CB1 [MG 22015]NSB
24111CB1 [M 38113]NSB
24112XR-CB1NSB
24113CB1 [MG 22015]NSB
24114AB11 [10600]NSB
24115AB11 [10600]NSB  1964, NJM(mus)  1999
24116AB12NSB
24117CB1 [MG 22015]NSB
24118CB1 [MG 22015]NSB
24119AB11 [10600]NSB
24120AB11 [10600]NSB
24121AB11 [10600]NSB
24122B12KNSB  1964, GMG  sep. 2001
24123B12KNSB  1964, GMG  sep. 2001
24531B3-2 t.2NSB
24532B3-2 t.2NSB
24533B3-2 t.2NSB
24534B3 t.1NSB
24535B3-2 t.2NSB
24536B3 t.1NSB
24537BF3-3NSB
24538B36NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015
24539B3-2 t.2NSB
24540B3-2 t.2NSB
24541B3-2 t.2NSB
24542B3 t.1NSB
24543B3-2 t.2NSB
24544B3-2 t.2NSB
24545XØ-B3NSB
24701B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24702B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24703B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24704B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24705B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24706BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24707BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24708BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24709BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24710BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24711BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24712BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24713BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24714FR7 t.3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24715A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24716A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24717A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24718A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24719A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24720A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24721A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
24722A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
25001B10 t.1NSB
25002B10 t.1NSB  1947, NJM(mus)  1987
25003R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
25004CB3 t.2NSB
25005B10 t.1NSB
25006B10 t.1NSB
25007B10 t.1NSB
25008CB2NSB  1947, OBAS  des. 2002
25009F3 t.5NSB  1947, OBAS  nov. 2003
25010B3-2 t.2NSB
25011CB2NSB
25012CB3 t.2NSB
25013CB3 t.2NSB
25014CB3 t.1NSB
25015B3-2 t.2NSB
25016BF12NSB
25017BF12NSB
25018CB2NSB
25019CB3 t.1NSB
25020C3NSB
25021CB2NSB  1947, OBAS 25. okt. 2002
25022CB3 t.2NSB
25023B3 t.2 [16300]NSB
25024B3 t.3NSB
25025XZ-B3NSB
25026B3-2 t.2NSB
25027B3-2 t.2NSB
25028B36/FNSB  1947, SkJb  2015
25029CB3 t.2NSB
25030CB3 t.2NSB
25501B2NSB
25502B3 t.3/B3-t.2 t.3NSB
25503B3-2 t.3NSB
25504B3-2 t.3NSB
25505B3-2 t.3NSB
25506B3-2 t.3NSB
25507B3-2 t.3NSB
25508B3 t.3NSB
25508B3 t.2 [16299]NSB
25509B3-2 t.3NSB
25510B3-2 t.3NSB
25511B2NSB
25512B3-2 t.3NSB
25513B3-2 t.3NSB
25514B3-2 t.3NSB
25515B3-2 t.3NSB
25516B3-2 t.3NSB
25517B3-2 t.3NSB  1952, GMG  apr. 1999
25518B3-2 t.3NSB
25519B2NSB
25520B3-2 t.3NSB
25521B3-2 t.3NSB
25522B3-2 t.3NSB
25523B2NSB
25524B2NSB
25525B2NSB
25526XR-B3NSB
25527B2NSB
25528B2NSB
25529B2NSB  1953, NJM(mus)  1984
25530B3-2 t.3NSB
25531B3-2 t.2NSB
25532B3-2 t.2NSB
25533B3-2 t.2NSB
25534B3 t.1NSB
25535B3-2 t.2NSB
25536B3 t.1NSB
25537BF3-3NSB
25538B36NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015
25539B3-2 t.2NSB
25540B3-2 t.2NSB
25541B3-2 t.2NSB
25542B3 t.1NSB
25543B3-2 t.2NSB
25544B3-2 t.2NSB
25545XØ-B3NSB
25546B3-2 t.2NSB
25547B3-6NSB
25548B3-4NSB
25549B3-4NSB
25550B3-2 t.2NSB
25551B3-2 t.2NSB
25552XØ-B3NSB
25553B3-2 t.2NSB
25554XR-B3NSB
25555B3-2 t.2NSB 27. mar. 1963, OBAS tidligst  2002
25556B3-2 t.2NSB
25557B3-2 t.2NSB
25558B3-2 t.2NSB
25559B3-2 t.2NSB
25560B3-2 t.2NSB
25561B3-2 t.2NSB  1963, NJK(mus)  mai 2001
25562B36NSB  1963, SkJb 19. mar. 2015
25563B3-2 t.2NSB
25564B3-2 t.2NSB
25565B3-2 t.2NSB
25566BC3NSB
25567B3-2 t.2NSB
25568BC3NSB
25569B3-2 t.2NSB  1964, TKAB  juni 2001
25570R7NSB  1964, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
25571BC3NSB
25572B3-2 t.2NSB  1964, NJM(mus) 9. juli 2013
25573B3 t.2 [14030]NSB
25574B3-2 t.2NSB  1965, BJs(mus)  2015
25575B3-2 t.2NSB
25576B3-2 t.2NSB
25577B3 t.2 [14030]NSB  1966, BJs(mus)  2015
25578B3-2 t.2NSB
25579B3-2 t.2NSB  1966, NJM(mus) 26. aug. 2013
25580B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25581B3-2 t.2NSB
25582XZ-B3NSB
25583B3-2 t.2NSB  1966, BJs(mus)  2015
25584B3-5NSB
25585B3-2 t.2NSB  1966, OBAS  des. 2002
25586B3-2 t.2NSB
25587B3-2 t.2NSB  1966, TKAB  juni 2001
25588B3-2 t.2NSB
25589B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25590B3-2 t.2NSB
25591B3-2 t.2NSB
25592B3-2 t.2NSB
25593B3-2 t.2NSB
25594BC3NSB
25595B3-2 t.2NSB
25596B3-2 t.2NSB
25597B3-2 t.2NSB  1966, OBAS  juni 2003
25598B3 t.2 [14030]NSB
25599BF3-3NSB
25600B3-5NSB
25601FR3NSB
25602FR3NSB
25603B3-2 t.2NSB
25604B3-2 t.2NSB  1967, OBAS senest  2003
25605B3-2 t.2NSB  1967, OBAS  juni 2003
25606B3 t.2 [14030]NSB
25607B3-2 t.2NSB  1967, OBAS  juni 2003
25608B3-6NSB  1967, SkJb  2015
25609R7NSB  1967, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
25610B3-2 t.2NSB
25611B3-2 t.2NSB  1967, OBAS  juni 2003
25612B3-2 t.2NSB
25613B36NSB  1967, SkJb 20. feb. 2015
25614B36NSB  1967, SkJb 20. feb. 2015
25615R7NSB  1968, COT/VEO  juni 2003
25616B3-2 t.2NSB
25617B3-2 t.2NSB  1968, TKAB  juni 2001
25618B3-2 t.2NSB
25619B37NSB  1968, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25620B3-2 t.2NSB
25621XZ-B3NSB
25622B3-2 t.2NSB
25623B3 t.2NSB
25624B36NSB  1969, SkJb 19. mar. 2015
25625R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003
25626B3-2 t.2NSB
25627B3-2 t.2NSB
25628B3-6NSB
25629B3-2 t.2NSB
25630R7NSB  1969, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2013
25631B3-2 t.2NSB
25632B3-2 t.2NSB
25633B3-2 t.2NSB
0025634AB3-6NSB  1969, JBV  mar. 2015, Bane NOR 1. jan. 2017
25635B3-2 t.2NSB
25636B3-2 t.2NSB
25637B3-5NSB
25638B36NSB  1969, SkJb 19. mar. 2015
25639B3-2 t.2NSB
0025640AB3-2 t.2NSB  1969, JBV  mai 2013, Bane NOR 1. jan. 2017, NJM(mus)  2020
25641R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003, SkJb 12. juni 2013
25642B3 t.2 [16300]NSB
25643B3 t.2 [16299]NSB
25644B36NSB  1971, SkJb 19. mar. 2015
25645B3-2 t.2NSB
25646B3-2 t.2NSB
25647B37NSB  1971, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25648B3-4NSB
25649B3 t.2 [14030]NSB  1971, OBAS  des. 2002
25650B3 t.2 [14030]NSB
25651B36NSB  1971, SkJb 19. mar. 2015
25652B3-4NSB
25653B3-4NSB
25654B3-2 t.2NSB
25655B3-2 t.2NSB
25656B3-2 t.2NSB
25657B3KNSB
25658B3-5NSB
25659B37NSB  1972, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2015
25660B3KNSB  1972, OBAS  des. 2002
25661B3KNSB
25662XR-B3NSB
25663B3-4NSB
25664B37NSB  1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25665B3KNSB  1972, OBAS  des. 2002
25666B3KNSB
25667B3KNSB
25668B36/FNSB 20. des. 1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25669B3-2 t.2NSB
25670XZ-B3NSB
25671R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
25672B3-2 t.2NSB
25673B3-2 t.2NSB
25674B3-2 t.2NSB
25675B36/FNSB  1947, SkJb  2015
25676B36/FNSB  1952, SkJb  2015
25951CB3 t.2NSB
25952CB3 t.2NSB
25953CB2NSB  1947, OBAS 25. okt. 2002
25954CB3 t.2NSB
25955CB3 t.1NSB
25956CB3 t.2NSB
25957CB3 t.2NSB
25958CB2NSB
25959CB3 t.2NSB
25960CB3 t.1NSB
25961F3 t.5NSB  1947, OBAS  nov. 2003
25962CB2NSB  1947, OBAS  des. 2002
25963CB2NSB
26001B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
26002B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead ca  aug. 2020
26003BC5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead ca  aug. 2020
26004B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26005B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26006B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26007B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26008BC5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26009B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26010B5-2 [28400]NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26011B5-5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26012B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26013A5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge senest  nov. 2020
26014A5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26015B5-5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26016B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26017B5-5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26018B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26019B5-5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
26020B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26021B5-2 [32909]NSB   , NSB AS 1. des. 1996, NJM(mus) 17. juli 2013
26022B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26023B5-2 [32909]NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26024B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26025BC5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26026B5-5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26027B5-2 [32909]NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26028B5NNSB   , NSB AS 1. des. 1996, SkJb 19. feb. 2014
26029BC5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, NJM(mus) 9. juli 2013
26030B5CNNSB   , NSB AS 1. des. 1996, SkJb 19. feb. 2014
26031BC5NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26032B5CNNSB   , NSB AS 1. des. 1996, SkJb 19. feb. 2014
26033B5-5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26034B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26035B5-5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
26036BC5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26037B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26038B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge senest  nov. 2020
26039B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26040B5-5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26041B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26042BC5-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26043BC5-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26044BC5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26045BC5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26046BC5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26047BC5-2NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26048B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26049B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge senest  nov. 2020
26050B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
26051B5-2 [32910]NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26052B5-2 [32910]NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26053A5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26054B5-2 [32910]NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26055B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
26056B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge senest  nov. 2020
26057A5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26058B5-2 [32910]NSB   , NSB AS 1. des. 1996
26059A5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26060B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
26061BC5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead senest  okt. 2020
26062A5-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
26063B5-3NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge senest  nov. 2020
26301B6 t.2DSB  1958, NSB  1991, GMG  1998
26302B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
26303B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
26304B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
26305B6 t.2DSB  1958, NSB  1991, GMG  nov. 1998
26306B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
27001B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27002B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27003B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27004B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27005B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27006B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27007B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27008B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27009B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27010B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27011B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27012B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27013B7 t.5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27014B7 t.5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27015B7 t.5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27016B7 t.5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27017B7 t.5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27018B7 t.5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27019B7 t.5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27020B7 t.5NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27021B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27022B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27023B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27024B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27025B7 t.4NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27026B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27027B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27028B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27029A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27030A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27031A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27032A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27033A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27034A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27035A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27036A7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27037B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27038B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27039BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27040BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27041BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27042BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27043BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27044BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27045BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27046BC7-1NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Go-Ahead 15. des. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27047B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27048B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
27049B7 t.6NSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, Vy Tog 13. des. 2020
0030017ABCF13NSB  1978, JBV  aug. 2006, Bane NOR 1. jan. 2017
0030041AWLAB t.1 [15003]NSB  1965, JBV  aug. 2006, Bane NOR 1. jan. 2017
33150FVde [Kdm 385]DR   , NSB  1942, SRjB(mus)  1998
33688C1DR  1939, NSB tidligst  1945, GMG  1990, JBV ca  2007, NJK(mus)  2012
43322CBV-GsNSB
44073FV t.8 [o.14511]NSB
0053222AF3 t.4NSB  1979, OBAS  nov. 2003, JBV senest  2012, Bane NOR 1. jan. 2017
83415BCVDR  1928, NSB  1945
83599CWLBVDR  1928, NSB  1945
83602BFV1 [t.1]DR  1928, NSB  1945
83603BFV1 [t.1]DR  1928, NSB  1945
83687BFV1 [t.1]DR  1929, NSB ca  1945
83982BFV1 [t.1]NSB
84117BFV1 [t.1]DRG  1928, NSB  1945
84574BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
84575BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
84576BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
84587BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
84589BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
84703BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
84715BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
84718BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945
84973BFV1 [t.1]DRG  1929, NSB  1945, MBV(mus)  1991
85213BFV1 [t.1]DRG  1930, NSB  1945
85546BFV1 [t.1]DRG  1930, NSB  1945
85547BFV1 [t.1]DRG  1930, NSB  1945
391 4176FdeNSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
393 3358FdeNSB   , NSB AS 1. des. 1996, Vy 24. apr. 2019, SJ Norge 8. juni 2020
973 2013Xabh (973 2)NSB  1913, JBV 1. des. 1996
973 2023Xabh (973 2)NSB  1890, NJK(mus)  2004
973 2025Xabh (973 2)NSB  1901, NJK(mus)  2005
973 2026Xabh (973 2)NSB  1901, NJK(mus)  2005
973 2027Xabh (973 2)NSB  1901, JBV 1. des. 1996
973 2028CDo2c t.1NSB  1903, JBV  1996, NJK(mus)  2011
973 2030RcoNSB  1901, JBV  1989, NJK(mus)  2010, Norsk Transp.  nov. 2016
974 2006Xaeh (974 2)NSB  1904, NJK(mus)  1997
974 4005Xael (974 4)NSB
974 4007Xael (974 4)NSB
974 4010Xael (974 4)NSB
974 4014Xael (974 4)NSB
974 4015Xael (974 4)NSB
974 4024Xael (974 4)NSB
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schweizerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


Ao: Ao t.1, Ao t.1, Ao t.3, Ao t.3, Ao t.4, Ao t.5
ABo: ABo t.1, ABo t.2, ABo t.3, ABo t.6 [2059], ABo t.6 [2222], ABo [142]
B [karét]
Bo: Bo t.10, Bo t.14, Bo t.2, Bo [366]
C (karét): C t.1 [C-1], C t.2
Co (karét): Co t.1, Co t.2 [Co-32], Co t.2 [Co-33]
Ao1a: Ao1a t.1 [3817], Ao1a t.2
Donnerbüchse (C3,B3)
C3a
ABFo2a
A1
A2
A3
A5
A7
A20
A21
AB3: AB3-1, AB3-2, B36/F
AB7: AB7 t.1, AB7 t.2, AB7 t.3, AB7 t.4, AB7-LAB
AB10
AB11
AB12
ABo1a
ABo1c
ABo2a: ABo2a t.1 [BCo-27], ABo2a t.1 [BCo-7], ABo2a t.2 [BCo-28], ABo2a t.2 [BCo-8]
ABo2b: ABo2b t.1, ABo2b t.2, ABo2b t.3 [1840], ABo2b t.3 [2089], ABo2b t.3 [BCo-12]
ABo3a: ABo3a t.1 [B205], ABo3a t.1 [B268]
ABo3b: ABo3b t.1, ABo3b t.2, ABo3b t.3 [2095], ABo3b t.3 [2247], ABo3b t.3 [3201]
ABZo2a: ABZo2a t.1, ABZo2a t.2
ABZo2b: ABZo2b t.1, ABZo2b t.2
ACo1a
ACo1c
AFo2a: AFo2a t.1 [142], AFo2a t.1 [7]
Ao2a: Ao2a t.1, Ao2a t.2
Ao2b: Ao2b t.1 [1844], Ao2b t.1 [2026]
Ao2c: Ao2c t.1 [1134], Ao2c t.1 [Od3677]
Ao2d
Ao3a
B1
B2: B2, B2K
B3: B3 t.1, B3 t.2, B3 t.2 [14030], B3 t.2 [16299], B3 t.2 [16300], B3 t.2 [24543], B3 t.3, B3 t.3/B3-t.2 t.3, B3 t.4, B3-2 t.2, B3-2 t.3, B3-4, B3-5, B3-6, B3-7, B36, B37, B3K, BS7, R7
B4: B4, B4-2
B5: B5 [28400], B5 [32909], B5 [32910], B5-2 [28400], B5-2 [32909], B5-2 [32910], B5-3, B5-5, B5-6, B5N
B6: B6 t.1, B6 t.2
B7: B7 Lab t.1, B7 t.1 [1-73217], B7 t.1 [1-82262], B7 t.2, B7 t.3, B7 t.4, B7 t.5, B7 t.6, B7-2 [1-73217], B7-2 [1-82262]
B9
B10: B10 t.1, B10 t.2
B12K
B20: B20 t.1 [1843], B20 t.1 [Co-29], B20 t.1 [Co-38], B20 t.2 [1843], B20 t.2 [4000]
B22: B22 t.1, B22 t.1 [Co-19], B22 t.1 [Co-23], B22 t.1 [Co-39], B22 t.2, B22 t.2, B22 t.3 [Bo3c t.3], B22 t.3 [Bo3c t.4]
B23: B23 t.1, B23 t.2, B23 t.3
B24
B25
B30: B30 t.1 [Co-15], B30 t.1 [Co-16], B30 t.2 [Co-21], B30 t.2 [Co-22], B30 t.3, B30 t.3, BEo
B31: B31 t.1, B31 t.2
BC
BC3
BC5: B5CN, BC5, BC5-2, BC5-3
BC7: BC7-1, BC7-2
BCDFo
BCF13
BCFo: BCFo t.1, BCFo t.2
BCFo2a
BCFo2b
BCFV
BCo: BCo t.1, BCo t.18, BCo t.19, BCo t.2, BCo t.20, BCo t.21, BCo t.24, BCo [B30]
BCo2a: BCo2a t.1 [BCo-5], BCo2a t.1 [BCo-6]
BCo2b: BCo2b t.1, BCo2b t.2, BCo2b t.4
BCo2c: BCo2c t.1 [142], BCo2c t.1 [207]
BCo2d: BCo2d t.1 [207], BCo2d t.1 [312a]
BCo2f
BCo3a
BCo3c
BCV
BCZo: BCZo, BCZo t.2
BCZo2b: BCZo2b t.1, BCZo2b t.2
BD
BDF11
BDF3-4
BDFo2-11: BDFo2-11 t.1, BDFo2-11 t.2, BDFo2-11 t.3, BDFo2-11 t.4, BDFo2-11 t.5, BDFo2-11 t.6, BDFo2-11 t.7
BDFo2-4
BDFo2-7: BDFo2-7 t.1 [CDFo-5], BDFo2-7 t.1 [CDFo-7], BDFo2-7 t.2, BDFo2-7 t.3
BDFo3-11
BDFo3-16
BDFo3-7: BDFo3-7 t.1, BDFo3-7 t.2
BDFo4-7: BDFo4-7 t.1, BDFo4-7 t.2
BDFox4-7
BDo2-11: BDo2-11 t.1, BDo2-11 t.2
BDo2-16
BDo2-7
BEo3a: BEo3a t.1 [2125], BEo3a t.1 [4190]
BF: BF t.1, BF t.2
BF1
BF2
BF3
BF7
BF10: BF10 t.1, BF10 t.2 [15645], BF10 t.2 [16427]
BF11
BF12
BF13: BF13 t.1, BF13 t.2
BF14
BF15: BF15, BF2 [SJ]
BF20
BF21
BF2a: BF2a t.1, BF2a t.2 [760], BF2a t.2 [948]
BF2b
BF31: BF31, BF31 t.1, BF31 t.2 [1841], BF31 t.2 [3109], BF31 t.2 [612], BF31 t.2 [745], BF31 t.3, BF31 t.3, BF31 t.3, BF31 t.4
BF32: BF32 t.1 [2126], BF32 t.1 [3052], BF32 t.2 [1841], BF32 t.2 [2126], BF32 t.2 [3039], BF32 t.2 [3053], BF32 t.2 [3231], BF32 t.3, BF32 t.4
BF33
BF3a: BF3a t.1, BF3a t.2
BF3b: BF3b t.1, BF3b t.2
BFo2a: BFo2a t.1, BFo2a t.2, BFo2a t.3, BFo2a t.4, BFo2a t.5, BFo2a t.6, BFo2a t.7, BFo2a t.8
BFo2b: BFo2b t.1, BFo2b t.2, BFo2b t.4 [1073], BFo2b t.4 [1074], BFo2b t.4 [976], BFo2b t.6, BFo2b t.7, BFo2b t.9
BFo2c: BFo2c t.1 [502], BFo2c t.1 [B112], BFo2c t.2 [2126], BFo2c t.3 [2126], BFo2c t.3 [3231], BFo2c t.4, BFo2c t.7 [CFo-21], BFo2c t.7 [CFo-32]
BFo2d: BFo2d t.1, BFo2d t.2
BFo2e
BFo3a: BFo3a t.1, BFo3a t.2
BFo3b: BFo3b t.1, BFo3b t.2, BFo3b t.3, BFo3b t.4, BFo3b t.6
BFo4a: BFo4a t.1, BFo4a t.2
BFox4a
BFV
BFV1: BFV1 [t.1], BFV1 [t.2], BFV1 [t.3], BFV1 [t.4]
BFV21
BFZo2a
Bo2-3a: Bo2-3a [460], Bo2-3a [Sk 917]
Bo2a: Bo2a t.1, Bo2a t.1 [Co-10], Bo2a t.1 [Co-51], Bo2a t.1 [Co-9], Bo2a t.2 [695], Bo2a t.2 [813], Bo2a t.3
Bo2b: Bo2b t.2, Bo2b t.3, Bo2b t.4, Bo2b t.5, Bo2b t.6
Bo2c: Bo2c t.1, Bo2c t.1 [205], Bo2c t.1 [312b], Bo2c t.2, Bo2c t.2, Bo2c t.3, Bo2c t.3, Bo2c t.4, Bo2c t.7
Bo3a: Bo3a t.1, Bo3a t.1 [2067], Bo3a t.1 [2966], Bo3a t.1 [993], Bo3a t.2
Bo3b [1936]
Bo3b [1956]: Bo3b t.1 [Co-45], Bo3b t.2, Bo3b t.3, Bo3b t.4, Bo3b t.5, Bo3b t.6, Bo3b t.7
Bo3c: Bo3c t.2, Bo3c t.3, Bo3c t.4, Co-17
Bo3g
Bo3k: Bo3k t.1, Bo3k t.2, Bo3k t.3, Bo3k t.4
Bo3m: Bo3m t.1, Bo3m t.2
Bo4a
Bo4b: Bo4b t.1 [Co-24], Bo4b t.1 [Co-25], Bo4b t.1 [Co-4], Bo4b t.2, Bo4b t.3, Bo4b t.4
Bo4c: Bo4c t.2, Bo4c t.3
Bo4d: Bo4d t.1, Bo4d t.4, Bo4d t.5
BR: BR, BR [M37051]
BZo2a
C
C1
C2
C3
C30: C30 t.1, C30 t.2
CB1: CB1 [M 38113], CB1 [MG 22015]
CB2
CB3: CB3 t.1, CB3 t.2
CBFV
CBV-Gs
CD: CD t.1, CD t.1
CDFo: CDFo t.1, CDFo t.15, CDFo t.20, CDFo t.6, CDFo [188]
CDFo2a
CDFo2b: CDFo2b t.2, CDFo2b t.3
CDFo2c
CDFo2d
CDFo3a: CDFo3a t.1, CDFo3a t.3, CDFo3a t.4, CDFo3a t.5
CDFo3b
CDFo4b
CDFo4c
CDFox4a
CDo: CDo t.2, CDo t.6
CDo2b
CDo2c: CDo2c t.1, CDo2c t.1, CDo2c t.1
CDo2d
CEo3a
CEo3b
CF: CF t.1, CF t.1, CF t.10, CF t.13, CF t.2, CF t.2, CF t.3, CF t.4, CF t.5, CF t.8
CF2a
CF2b
CF3a
CF3b: CF3b t.1, CF3b t.2, CF3b t.3
CFo: CFo t.1, CFo t.14, CFo [188]
CFo t.15
CFo2a: CFo2a t.1 [745], CFo2a t.1 [778], CFo2a t.2, CFo2a t.3 [1842], CFo2a t.3 [2060], CFo2a t.7
CFo2b: CFo2b t.2, CFo2b t.3, CFo2b t.6, CFo2b t.6, CFo2b t.6
CFo2c: CFo2c t.2 [2126], CFo2c t.3 [3231]
CFo2d: CFo2d t.2, CFo2d t.3, CFo2d t.4
CFo2f
CFo3a
CFo3b
CFo4b: CFo4b t.1, CFo4b t.2
CFZo
Co: Co t.1, Co t.2, Co t.37, Co t.40, Co t.41, Co t.5
Co1a
Co2a: Co2a t.1 [Co-7], Co2a t.1 [Co-8], Co2a t.2
Co2b: Co2b t.2, Co2b t.3, Co2b t.3
Co2c: Co2c t.1, Co2c t.3, Co2c t.5
Co3a: Co3a t.1, Co3a t.1, Co3a t.2
Co3b: Co3b t.1, Co3b t.3
Co3c: Co3c t.2, Co3c t.3
Co3d
Co4a
Co4c: Co4c t.1, Co4c t.3, Co4d t.1
Co4d
CWLBV
DF: DF t.1, DF t.2
DF22
DF30
DF32
DF36
DF37: DF37, DF37 [12354], DF37 [6565]
DFo: DFo t.1, DFo t.1, DFo t.11, DFo t.12, DFo t.15, DFo t.17, DFo t.20, DFo t.3 [DFo-2], DFo t.3 [DFo-3], DFo t.4, DFo t.5, DFo t.6, DFo t.8, DFo t.9
DFo-16: DFo-16 t.1, DFo-16 t.1, DFo-16 t.2, DFo-16 t.3
DFo-18
DFo-21: DFo-21 t.1 [523], DFo-21 t.1 [B131]
DFo-22: DFo-22 t.1, DFo-22 t.2, DFo-22 t.3, DFo-22 t.4, DFo-22 t.5
DFo-27
DFo-29
DFo-32: DFo-32 t.1, DFo-32 t.2, DFo-32 t.3, DFo-32 t.4
DFo-39
DFZo-16: DFZo-16 t.1, DFZo-16 t.2
Do: Do t.1, Do t.1, Do t.2, Do t.3
Do-39: Do-39 t.1, Do-39 t.2
Eo: Eo t.1, Eo t.1 [2068], Eo t.1 [925], Eo t.2, Eo t.2 [2679], Eo t.3, Eo t.3 [2975], Eo t.3 [3265], Eo t.3 [4230], Eo t.5, Eo t.6
F / FV tre: F t.1 [Anl 22], F t.10, F t.11, F t.12, F t.13, F t.13, F t.14, F t.15, F t.17, F t.18, F t.19, F t.2, F t.2 [F-3], F t.2 [F-4], F t.3 [F-16], F t.3 [F-5], F t.4, F t.4, F t.6 [F-6], F t.6 [F-7], F t.7, F t.9
F1: F1 t.1, F1 t.2
F2
F3: F3 t.1, F3 t.2, F3 t.3, F3 t.4, F3 t.5, F3 t.6
F4: F4 [B 23187], F4 [Skabo 11011]
F6
F7
F20
F23
Fd: Fd t. 6 [B482], Fd t.1 [261], Fd t.3, Fd t.5 [2558], Fd t.5 [992], Fd t.8, Fd t.8, Fd type 7 [992], Fd_1 [3043], Fd_1 [339], Fd_1 [81], Fd_1 [B515], Fd_2 [478+693], Fd_2 [478], Fd_5 [2104], Fd_7 [2531]
Fde
Fdeo
Fdo: Fdo t.1 [2554], Fdo t.2, Fdo_1 [2463]
Fo: Fo t.1, Fo t.4, Fo t.5, Fo t.8, Fo t.9, Fo_2 [2554]
FR3: FR3, FR3-2
FR5
FR7: FR7 t.1, FR7 t.2, FR7 t.3, FR7 t.4
FV: FV t.1, FV t.1 [3043], FV t.1 [B484], FV t.1 [B515], FV t.2 [478], FV t.2 [992], FV t.3, FV t.4, FV t.5, FV t.5 [F-11], FV t.5 [F-12], FV t.6, FV t.6 [1930], FV t.6 [2104], FV t.7 [2531], FV t.7 [2558], FV t.8 [5172], FV t.8 [o.14511], FV t.9
FVde: FVde [15699], FVde [15700], FVde [Kdm 385]
FZo: FZo t.1, FZo t.2
R1: R1 [20000], R1 [6045], R1 [7650]
R20: R20 [2115], R20 [2975], R20 [3265], R20 [4230]
WL5: WL3, WL5
WLA: WLA t.1, WLA t.2
WLAB: WLAB t.1 [11220], WLAB t.1 [15003], WLAB t.1 [7450]
WLAB-2
WLABo1a: WLABo1a t.1 [2541], WLABo1a t.1 [3151]
WLABo1b
WLABo1d: WLABo1d t.1, WLABo1d t.2
WLAo1a: WLAo1a t.1 [2059], WLAo1a t.1 [2222]
WLAo1b
WLB: WLB t.1 [16413], WLB t.1 [4300], WLB t.2, WLB t.3, WLB t.4 [5836], WLB t.4 [5838]
WLBo1a: WLBo1a t.1 [1304], WLBo1a t.1 [2249], WLBo1a t.1 [3140]
WLBo1b: WLBo1b t.1 [2059], WLBo1b t.1 [2222], WLBo1b t.1 [4384]
WLBo1c
WLBo1d: WLBo1d t.1, WLBo1d t.1
Z
Zo: Zo t.1, Zo t.2
Zu: Zu t.1, Zu t.1, Zu t.2
ZU20
ZU21
Zuo: Zuo t.1, Zuo t.2
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Svenska Tågkompaniet AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Danske Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Norsk Jernbaneklubb, Norsk Jernbanedrift AS, Statens Järnvägar, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Norsk Jernbaneklubb: Gamle Vossebanen, Krøderbanen (museumsjernbane), Norsk Jernbanearv, Norsk Museumstog,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.68 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 14252 treff på rmdb, og 106097740 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15780 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.68 sek