NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Hierarkisk meny Helt hjem :

Fortløpende navn- og nummerliste for Godsvogner

Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.

NavnNr.TypeBane
0FaooNorcem
33077G KarlsruheNSB
33227G MünchenNSB
33350G MünchenNSB
33902G DresdenNSB
1Eaos 535NSB
1FaooNorcem
2FaooNorcem
3FaooNorcem
4FaooNorcem
5FaooNorcem
6FaooNorcem
7FaooNorcem
7FaooNSB
8FaooNorcem
8RlNSB 1877-1879
9FaooNorcem
010Lt4 t.1NSB
13Lt4 t.1NSB
14Lt4 t.1NSB
14Lt4 t.1NSB
15Lt4 t.1NSB
16Lt4 t.1NSB
17Lt4 t.1NSB
18Lt4 t.1NSB
19Lt4 t.1NSB
20Lt4 t.1NSB
20Lt4 t.1NSB
21Lt4 t.1NSB
23Lt4 t.1NSB
24Lt4 t.1NSB
25Lt4 t.1NSB
30Lt4 t.1NSB
33 76 4955 332-4SdggmrsCN
35SdggmrsNSB
39SdggmrsNSB
41SdggmrsNSB
44SdggmrsNSB
45SdggmrsNSB
50SdggmrsNSB
58G4NSB
60G4NSB
64G4NSB
76G4NSB
88G4NSB
108G4NSB
113XR-WLNSB
113XR-WLNSB
120XR-WLNSB
134XR-WLNSB
136XR-WLNSB
154XR-WLNSB
159XR-WLNSB
168XR-WLNSB
178XR-WLNSB
201XR-WLNSB
251G1 t.1NSB 1877-1879
252G1 t.1NSB 1877-1879
253G1 t.1NSB 1877-1879
253G1 t.1NSB
254G1 t.1NSB 1877-1879
255G1 t.1NSB 1877-1879
256G1 t.1NSB 1877-1879
257RlNSB 1877-1879
258G1 t.1NSB 1877-1879
258G1 t.1NSB
259G1 t.1NSB 1877-1879
260RlNSB 1877-1879
261G1 t.1NSB 1877-1879
262RlNSB 1877-1879
263G1 t.1NSB 1877-1879
264G1 t.1NSB 1877-1879
265G1 t.1NSB 1877-1879
266G1 t.1NSB 1877-1879
423G1 t.1NSB
529G1 t.1NSB 1877-1879
529G1 t.1NSB
530G1 t.1NSB 1877-1879
531G1 t.1NSB 1877-1879
532G1 t.1NSB 1877-1879
533G1 t.1NSB 1877-1879
534G1 t.1NSB 1877-1879
535RlNSB 1877-1879
536G1 t.1NSB 1877-1879
537G1 t.1NSB 1877-1879
538RlNSB 1877-1879
539G1 t.1NSB 1877-1879
540RlNSB 1877-1879
541G1 t.1NSB 1877-1879
542G1 t.1NSB 1877-1879
543G1 t.1NSB 1877-1879
544G1 t.1NSB 1877-1879
548G1 t.1NSB
597G1 t.1NSB
603G1 t.1NSB
614G1 t.1NSB
631G1 t.1NSB
651G1 t.1NSB
663G1 t.1NSB
686 0006Øo4 t.3NSB
686 0010Øo4 t.3NSB
686 0011Øo4 t.3NSB
706Øo4 t.3NSB
796Øo4 t.3NSB
972Øo4 t.3NSB
973Øo4 t.3NSB
974Øo4 t.3NSB
975Øo4 t.3NSB
976Øo4 t.3NSB
977Øo4 t.3NSB
978Øo4 t.3NSB
979Øo4 t.3NSB
980Øo4 t.3NSB
981Øo4 t.3NSB
982Øo4 t.3NSB
983Øo4 t.3NSB
984Øo4 t.3NSB
985Øo4 t.3NSB
986Øo4 t.3NSB
987Øo4 t.3NSB
988Øo4 t.3NSB
989Øo4 t.3NSB
990Øo4 t.3NSB
991Øo4 t.3NSB
992Øo4 t.3NSB
993Øo4 t.3NSB
994Øo4 t.3NSB
995Øo4 t.3NSB
996Øo4 t.3NSB
997Øo4 t.3NSB
998Øo4 t.3NSB
999Øo4 t.3NSB
1000Øo4 t.3NSB
1031G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1032G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1033G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1034G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1035G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1036RlNHJ  1887, NSB  1927
1037G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1038G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1039G1 t.4NHJ  1887, NSB  1927
1040G1 t.4NHJ  1881, NSB  1927
1041G1 t.4NHJ  1881, NSB  1927
1042G1 t.4NHJ  1881, NSB  1927
1043G1 t.4NHJ  1880, NSB  1927
1044G1 t.4NHJ  1879, NSB  1927
1045G1 t.4NHJ  1879, NSB  1927
1046G1 t.4NHJ  1879, NSB  1927
1047G1 t.4NHJ
1048G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1049G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1050G1 t.4NHJ  1878, NSB  1927
1051G1 t.4NHJ
1052RlNHJ  1878, NSB  1927
1053G1 t.4NHJ  1878, NSB  1927
1054G1 t.4NHJ  1878, NSB  1927
1055G1 t.4NHJ
1056G1 t.4NHJ
1057G1 t.4NHJ
1058G1 t.4NHJ
1059G1 t.4NHJ
1060G1 t.4NHJ
1061G1 t.4NHJ
1062G1 t.4NHJ
1063G1 t.4NHJ
1064G1 t.4NHJ
1065G1 t.4NHJ
1066G1 t.4NHJ
1067G1 t.4NHJ
1068G1 t.4NHJ
1069G1 t.4NHJ
1070G1 t.4NHJ
1071G1 t.4NHJ
1072G1 t.4NHJ
1073G1 t.4NHJ
1074G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1075G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1076G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1077G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1078G1 t.4NHJ
1079G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1080G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1081G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1082G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1083G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1084G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1085G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1086G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1087G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1088G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1089G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1090G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1091G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1092G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1093G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1094G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1095G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1096G1 t.4NHJ ca  1878, NSB  1927
1097G1 t.4NHJ  1889, NSB  1927, NJK(mus)  1969, NJM(mus)  1996
1098G1 t.4NHJ  1889, NSB  1927
1099G1 t.4NHJ  1889, NSB  1927
1100G1 t.4NHJ  1889, NSB  1927
1101G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1102G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1103G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1104G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1105G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1106G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927, NJK(mus)  1971
1107G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1108G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1109G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1110G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1111G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1112G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1113G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1114G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1115G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1116G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1117G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1118RcNHJ  1892, NSB  1927
1119G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1120G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1121G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1122RcNHJ  1892, NSB  1927
1123G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1124G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1125G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1126G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1127G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1128G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1129RcNHJ  1892, NSB  1927
1130G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1131G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1132G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1133G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1134G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1135G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1136G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1137G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1138G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1139G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1140G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1141G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1142G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1143G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1144G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1145G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1146G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1147G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1148G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1149G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1150G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1151G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1152G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1153G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1154G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1155G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1156G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1157G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1158RlNHJ  1892, NSB  1927
1159G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1160G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1161G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1162G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1163G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1164G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1165G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1166G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1167G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1168G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1169G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1170Ø2 t.1NHJ  1892, NSB  1927
1171G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1172G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1173G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1174G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1175RcNHJ  1892, NSB  1927
1176G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1177G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1178G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1179G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1180G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1181G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1182G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1183G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1184G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1185G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1186G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1187G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1188G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1189G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1190RNHJ  1892, NSB  1927
1191G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1192L2 t.1NHJ  1892, NSB  1927
1193G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1194G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1195G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1196G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1197G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1198RlNHJ  1892, NSB  1927
1199G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1200G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1201RcNHJ  1892, NSB  1927
1202G1 t.2NHJ  1892, NSB  1927
1451Gx t.1NSB
1929Gx t.1
3151G3 t.1NSB
3152G3 t.1NSB
3153G3 t.1NSB
3154G3 t.1NSB
3200G2 t.1NSB
4134G2 t.1NSB
4144G2 t.1NSB
4145G2 t.1NSB
4147G2 t.1NSB
4150G2 t.1NSB
4151Lt4 t.1NSB
4155Lt4 t.1NSB
4158Lt4 t.1NSB
4249Lt4 t.1NSB
4259Lt4 t.1NSB
4271Lt4 t.1NSB
4275Lt4 t.1NSB
4280Lt4 t.1NSB
4289Lt4 t.1NSB
4290Lt4 t.1NSB
4299Lt4 t.1NSB
4300Lt4 t.1NSB
4301Lt4 t.1NSB
4312Lt4 t.1NSB
4315Lt4 t.1NSB
4334Lt4 t.1NSB
4335Lt4 t.1NSB
4338Lt4 t.1NSB
4345Lt4 t.1NSB
4351Lt4 t.1NSB
4359Lt4 t.1NSB
4362Lt4 t.1NSB
4385Lt4 t.1NSB
4390Lt4 t.1NSB
4394Lt4 t.1NSB
4517Lt4 t.1NSB
4518Lt4 t.1NSB
4519Lt4 t.1NSB
4520Lt4 t.1NSB  1926, NJK(mus)  1989
4521Lt4 t.1NSB
4522Lt4 t.1NSB
4523Lt4 t.1NSB
4524Lt4 t.1NSB
4525Lt4 t.1NSB
4526Lt4 t.1NSB
4527Lt4 t.1NSB
4528Lt4 t.1NSB
4529Lt4 t.1NSB
4530Lt4 t.1NSB
4531Lt4 t.1NSB
4532Lt4 t.1NSB
4533Lt4 t.1NSB
4534Lt4 t.1NSB
4701Lt4 t.1NSB
4711Lt4 t.1NSB
4713Lt4 t.1NSB
4722Lt4 t.1NSB
4734Lt4 t.1NSB
4740Lt4 t.1NSB
4746Lt4 t.1NSB
4748Lt4 t.1NSB
4749Lt4 t.1NSB
4751Lt4 t.1NSB
4752Lt4 t.1NSB
4794Lt4 t.1NSB
4926Tlo3 t.1NSB
4927Tlo3 t.1NSB
4928To3 t.2NSB
4929To3 t.2NSB
4930Tlo3 t.1NSB
4931Tlo3 t.1NSB
4932Tlo3 t.1NSB
4933Tlo3 t.1NSB
4934Tlo3 t.1NSB
4935To3 t.2NSB
6203RloNSB
6204Xaeh (974 2)NSB
6207RloNSB
6276RloNSB
6277RloNSB
6279RloNSB
6287RloNSB
7100RloNSB
7106RloNSB
7112Lt4 t.1NSB
7114Lt4 t.1NSB
7117Lt4 t.1NSB
7125Lt4 t.1NSB
7127Lt4 t.1NSB
7601-1T4NSB
7649-3T4NSB
7734-0T4NSB
9325T4
10210G3 t.1NSB
10241Gfo2 t.3NSB   , NJK(mus)  1980
10551Gfo2 t.3Länderbahnen   , NSB  1916
10552Gfo2 t.3Länderbahnen   , NSB  1916
10553Gfo2 t.3Länderbahnen   , NSB  1916
10554Gfo2 t.3Länderbahnen   , NSB  1916
10561Gfo2 t.3Länderbahnen   , NSB  1916
10570Gfo2 t.3Länderbahnen   , NSB  1916
11151Gfo2 t.3E.V.A.   , NHJ 1919-1922, NSB  1926
11190Gfo2 t.3E.V.A.   , NHJ 1919-1922, NSB  1926
11191Gfo2 t.3E.V.A.   , NHJ 1919-1922, NSB  1926
11200Gfo2 t.3E.V.A.   , NHJ 1919-1922, NSB  1926
11351Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11352Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11353Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11354Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11355Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11356Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11357Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11358Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11359Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11360Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11361Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11362Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11363Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11364Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11365Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11366Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11367Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11368Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11369Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11370Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11371Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11372Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11373Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11374Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11375Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11376Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11377Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11378Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11379Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11380Gfo2 t.3E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
11381Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11384Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11386Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11389Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11390Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11391Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11394Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11395Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11396Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11397Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11398Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11399Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
11400Gfo2 t.3E.V.A.   , ABNilsen  1916, NSB  1923
12003Øo4 t.3NSB
12008Øo4 t.3NSB
12009Øo4 t.3NSB
13011Øo4 t.3NSB   
13018Øo4 t.3NSB   
14914Tlo3 t.1NSB
14915To3 t.2NSB
14916To3 t.2NSB
14917Tlo3 t.1NSB
14918Tlo3 t.1NSB
15050Tlo3 t.1
15152G1 t.1NSB 1877-1879
15153G1 t.1NSB 1877-1879
15154G1 t.1NSB 1877-1879
15155G1 t.1NSB 1877-1879
15156G1 t.1NSB 1877-1879
15157G1 t.1NSB 1877-1879
15183RlNSB 1877-1879
15184G1 t.1NSB 1877-1879
15185G1 t.1NSB 1877-1879
15186RlNSB 1877-1879
15187G1 t.1NSB 1877-1879
15188RlNSB 1877-1879
15189G1 t.1NSB 1877-1879
15190G1 t.1NSB 1877-1879
15191G1 t.1NSB 1877-1879
15192G1 t.1NSB 1877-1879
15334G1 t.1
15408G4NSB
15409G4NSB
15410G4NSB
15411G4NSB
15412G4NSB
15413G4NSB
15414G4NSB
15415G4NSB
15416G4NSB
15417G4NSB
15418G4NSB
15419G4NSB
15420G4NSB
15421G4NSB
15422G4NSB
15423G4NSB
15424G4NSB
15425G4NSB
15426G4NSB
15427G4NSB
15428G4NSB
15429G4NSB
15430G4NSB
15431G4NSB
15432G4NSB
15433G4NSB
15434G4NSB
15435G4NSB
15436G4NSB
15437G4NSB
15442G4NSB
15443G4NSB
15444G4NSB
15445G4NSB
15446G4NSB
15447G4NSB
15461G4NSB
15462G4NSB
15463FVde [15699]NSB
15481FVde [15699]NSB
15485FVde [15699]NSB
15490FVde [15699]NSB
15496FVde [15699]NSB
15497FVde [15699]NSB
15498FVde [15699]NSB
15499FVde [15699]NSB
15500FVde [15699]NSB
16495Tlo3 t.1NSB
16496Tlo3 t.1NSB
16497Tlo3 t.1NSB
16498Tlo3 t.1NSB
16499Tlo3 t.1NSB
16500To3 t.2NSB
16501Tlo3 t.1NSB
16502Tlo3 t.1NSB
16503Tlo3 t.1NSB
16504To3 t.2NSB
16589Tlo3 t.1NSB
16590To3 t.2NSB
16591Tlo3 t.1NSB
16594Tlo3 t.1NSB
16599Tlo3 t.1NSB
16601Tlo3 t.1NSB
16613Tlo3 t.1NSB
16622Tlo3 t.1NSB
16625Tlo3 t.1NSB
16659Tlo3 t.1NSB
16660Tlo3 t.1NSB
16661Tlo3 t.1NSB
16662Tlo3 t.1NSB
16663Tlo3 t.1NSB
16664Tlo3 t.1NSB
16665Tlo3 t.1NSB
16666Tlo3 t.1NSB
16667Tlo3 t.1NSB
16668Tlo3 t.1NSB
16669Tlo3 t.1NSB
16670Tlo3 t.1NSB
16671Tlo3 t.1NSB
16672Tlo3 t.1NSB
16673Tlo3 t.1NSB
16674Tlo3 t.1NSB
16675Tlo3 t.1NSB
16676Tlo3 t.1NSB
16677Tlo3 t.1NSB
16678Tlo3 t.1NSB
16679Tlo3 t.1NSB
16701Lo3 t.1NSB  1949
16702Lo3 t.1NSB  1949
16703Lo3 t.1NSB  1949
16704Lo3 t.1NSB  1949
16705Lo3 t.1NSB  1949
16706Lo3 t.1NSB  1949
16707Lo3 t.1NSB  1949
16708Lo3 t.1NSB  1949
16709Lo3 t.1NSB  1949
16710Lo3 t.1NSB  1949
16711Lo3 t.1NSB  1949
16712Lo3 t.1NSB  1949
16713Lo3 t.1NSB  1949
16714Lo3 t.1NSB  1949
16715Lo3 t.1NSB  1949
16716Lo3 t.1NSB  1949
16717Lo3 t.1NSB  1949
16718Lo3 t.1NSB  1949
16719Lo3 t.1NSB  1949
16720Lo3 t.1NSB  1949
16721Lo3 t.1NSB  1949
16722Lo3 t.1NSB  1949
16723Lo3 t.1NSB  1949
16724Lo3 t.1NSB  1949
16733Ø2 t.1NHJ  1892, NSB  1927
17184Ø2 t.1NSB
17185Ø2 t.1NSB
17186Ø2 t.1NSB
17187Ø2 t.1NSB
17188Ø2 t.1NSB
17189Ø2 t.1NSB
17190Ø2 t.1NSB
17191Ø2 t.1NSB
17192Ø2 t.1NSB
17193Ø2 t.1NSB
17194Ø2 t.1NSB
17195Ø2 t.1NSB
17199Ø2 t.1NSB
17203Ø2 t.1NSB
17204Ø2 t.1NSB
17205Ø2 t.1NSB
17206Ø2 t.1NSB
17221Ø2 t.1NSB
17229Ø2 t.1NSB
17233Ø2 t.1NSB
17238Ø2 t.1NSB
17239FVde [15700]NSB
17251FVde [15700]NSB
17254FVde [15700]NSB
17278FVde [15700]NSB
17279FVde [15700]NSB
17280FVde [15700]NSB
17281FVde [15700]NSB
17289FVde [15700]NSB
17304FVde [15700]NSB
17308FVde [15700]NSB
17309FVde [15700]NSB
17316FVde [15700]NSB
17329FVde [15700]NSB
17615FVde [15700]NSB
17632FVde [15700]NSB
17655FVde [15700]NSB
17665FVde [15700]NSB
17673FVde [15700]NSB
17710FVde [15700]NSB
17715FVde [15700]NSB
17723FVde [15700]NSB
17742FVde [15700]NSB
17750FVde [15700]NSB
17757FVde [15700]NSB
17764FVde [15700]NSB
18098XR-WLNSB
19004FVde [15699]NSB
19005FVde [15700]NSB
19006FVde [15700]NSB
19007FVde [15700]NSB
19008FVde [15700]NSB
19009FVde [15700]NSB  1941, NJK(mus)  1990
19010FVde [15700]NSB
19011FVde [15700]NSB
20274FVde [15700]NSB
20314FVde [15700]NSB
20374FVde [15700]NSB
20385FVde [15700]NSB
20386FVde [15700]NSB
20391FVde [15700]NSB
20395FVde [15700]NSB
20399FVde [15700]NSB
20404FVde [15700]NSB
20410FVde [15700]NSB
20411FVde [15700]NSB
20424FVde [15700]NSB
20428FVde [15700]NSB
20429FVde [15700]NSB
20436FVde [15700]NSB
20851FVde [15700]NSB
20866FVde [15700]NSB
20886FVde [15700]NSB
20888FVde [15700]NSB
20896FVde [15700]NSB
20898FVde [15700]NSB
20913FVde [15700]NSB
20916FVde [15700]NSB
20923FVde [15700]NSB
20925FVde [15700]NSB
23701Lo3 t.1NSB  1949
23702Lo3 t.1NSB  1949
23703Lo3 t.1NSB  1949
23704Lo3 t.1NSB  1949
23705Lo3 t.1NSB  1949
23706Lo3 t.1NSB  1949
23707Lo3 t.1NSB  1949
23708Lo3 t.1NSB  1949
23709Lo3 t.1NSB  1949
23710Lo3 t.1NSB  1949
23711Lo3 t.1NSB  1949
23712Lo3 t.1NSB  1949
23713Lo3 t.1NSB  1949
23714Lo3 t.1NSB  1949
23715Lo3 t.1NSB  1949
23716Lo3 t.1NSB  1949
23717Lo3 t.1NSB  1949
23718Lo3 t.1NSB  1949
23719Lo3 t.1NSB  1949
23720Lo3 t.1NSB  1949
23721Lo3 t.1NSB  1949
23722Lo3 t.1NSB  1949
23723Lo3 t.1NSB  1949
31001Lo3 t.1Länderbahnen   , NSB 1. juli 1920
31012Lo3 t.1Länderbahnen   , NSB 1. juli 1920
31035G3 t.2NSB
32024G3 t.2Länderbahnen   , NSB 1. juli 1920
32123G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32124G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32125G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32134G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32135G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32140G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32142G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32143G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32144G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32146G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32148G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32149G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32152G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32154G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32164G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32177G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32179G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32187G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32188G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32190G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32191G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32199G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32252G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32257G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32267G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32301G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32305G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32306G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32308G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32309G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32311G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32314G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32316G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32320G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32323G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32324G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32327G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32328G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32329G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32330G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32331G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32334G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32335G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32337G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32338G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32339G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32340G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32341G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32342G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32343G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32344G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32346G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32347G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32348G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32349G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32350G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32351G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32352G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32356G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32357G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32359G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32360G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32361G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32364G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32371G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32399G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32402G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32450G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32451G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32458G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916, RjB  1943
32459G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32460G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32461G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32462G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32463G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32466G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32474G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32475G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32476G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32478G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32480G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32481G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32485G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32486G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32487G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32489G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32490G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32513G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32514G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32515G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32516G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32517G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32518G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32522G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32524G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32527G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32528G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32531G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32532G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32533G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32534G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32535G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32540G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32551G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32553G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32554G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32556G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32559G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32560G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32562G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32563G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32564G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32565G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32568G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32570G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32571G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32572G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32575G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32576G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32577G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32578G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32580G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32581G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32587G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32588G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32590G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32591G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32593G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32594G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32595G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32596G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32597G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32598G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32599G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32600G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32607G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32608G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32609G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32610G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32613G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32614G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32615G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32616G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32619G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32621G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32629G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32630G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32631G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32635G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32636G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32638G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32639G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32641G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32645G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32646G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32647G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32649G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32650G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32652G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32654G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32659G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32660G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32661G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32662G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32664G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32665G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32667G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32668G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
32669G3 t.2Länderbahnen   , NSB  1916
33035G KarlsruheNSB   , NJK(mus)  1989
33166Gp4NSB
33177G OppelnNSB
33900G DresdenNSB
33978G DresdenNSB
37000G DresdenDRG   , NSB  1945
37083G DresdenDRG   , NSB  1945
37150G DresdenDRG   , NSB  1945
37200G DresdenDRG   , NSB  1945
37212G DresdenDRG   , NSB  1945
37215G DresdenDRG   , NSB  1945
37242G DresdenDRG   , NSB  1945
37300G DresdenDRG   , NSB  1945
37338G DresdenDRG   , NSB  1945
37342G DresdenDRG   , NSB  1945
37357G DresdenDRG   , NSB  1945
37376G DresdenDRG   , NSB  1945
37407G Dresden
37434G Dresden
37439G Dresden
37440G DresdenDRG   , NSB  1945
37492G DresdenDRG   , NSB  1945
40000G4NSB
40001G4NSB
40002G4NSB
40003G4NSB
40004G4NSB
40005G4NSB
40006G4NSB
40007G4NSB
40008G4NSB
40009G4NSB
40010G4NSB
40011G4NSB
40012G4NSB
40013G4NSB
40014G4NSB
40015G4NSB
40015G4NSB
40016G4NSB
40018G4NSB
40019G4NSB
40020G4NSB
40021G4NSB
40022G4NSB
40023G4NSB
40024G4NSB
40025G4NSB
40026G4NSB
40027G4NSB
40028G4NSB
40029G4NSB
40034G4NSB
40035G4NSB
40036G4NSB
40037G4NSB
40038G4NSB
40039G4NSB
40040G4NSB
40041G4NSB
40042FVde [15699]NSB
40060FVde [15699]NSB
40064FVde [15699]NSB
40069FVde [15699]NSB
40070FVde [15699]NSB
40071FVde [15699]NSB
40072FVde [15699]NSB
40073FVde [15699]NSB
40074FVde [15699]NSB
40075FVde [15699]NSB
40076FVde [15699]NSB
40077FVde [15699]NSB
40078FVde [15699]NSB
40079FVde [15699]NSB
40080FVde [15699]NSB
40081FVde [15699]NSB
40082FVde [15699]NSB
40083FVde [15699]NSB
40084FVde [15699]NSB
40085FVde [15699]NSB
40086FVde [15699]NSB
40090FVde [15699]NSB
40094FVde [15699]NSB
40095FVde [15699]NSB
40096FVde [15699]NSB
40097FVde [15699]NSB
40112FVde [15699]NSB
40120FVde [15699]NSB
40124FVde [15699]NSB
40129FVde [15699]NSB
40130FVde [15700]NSB
40142FVde [15700]NSB
40145FVde [15700]NSB
40169FVde [15700]NSB
40170FVde [15700]NSB
40171FVde [15700]NSB
40172FVde [15700]NSB
40180FVde [15700]NSB
40195FVde [15700]NSB
40199FVde [15700]NSB
40200FVde [15700]NSB
40207FVde [15700]NSB
40220FVde [15700]NSB
40245FVde [15700]NSB
40262FVde [15700]NSB
40285FVde [15700]NSB
40290FVde [15700]NSB
40296FVde [15700]NSB
40297FVde [15700]NSB
40310FVde [15700]NSB
40325FVde [15700]NSB
40335FVde [15700]NSB
40346FVde [15700]NSB
40347FVde [15700]NSB
40352FVde [15700]NSB
40356FVde [15700]NSB
40360FVde [15700]NSB
40375FVde [15700]NSB
40385FVde [15700]NSB
40393FVde [15700]NSB
40430FVde [15700]NSB
40435FVde [15700]NSB
40439FVde [15700]NSB
40440FVde [15700]NSB
40447FVde [15700]NSB
40460FVde [15700]NSB
40483FVde [15700]NSB
40508FVde [15700]NSB
40510FVde [15700]NSB
40573FVde [15700]NSB
40600FVde [15700]NSB
40610FVde [15700]NSB
40611FVde [15700]NSB
40614FVde [15700]NSB
40624FVde [15700]NSB
40625FVde [15700]NSB
40658FVde [15700]NSB
40685FVde [15700]NSB
40686FVde [15700]NSB  1941, NJK(mus)  1990
40700FVde [15700]NSB
40723FVde [15700]NSB
40768FVde [15700]NSB
40781FVde [15700]NSB
40839FVde [15700]NSB
40853FVde [15700]NSB
40885FVde [15700]NSB
40907FVde [15700]NSB
40946FVde [15700]NSB
40963FVde [15700]NSB
40969FVde [15700]NSB
40992FVde [15700]NSB
41030FVde [15700]NSB
41050FVde [15700]NSB
41073FVde [15700]NSB
41099FVde [15700]NSB
41118FVde [15700]NSB
41123FVde [15700]NSB
41159FVde [15700]NSB
41191FVde [15700]NSB
41223FVde [15700]NSB
41257FVde [15700]NSB
41266FVde [15700]NSB
41273FVde [15700]NSB
41276FVde [15700]NSB
41278FVde [15700]NSB
41295FVde [15700]NSB
41301FVde [15700]NSB
41303FVde [15700]NSB
41323FVde [15700]NSB
41372FVde [15700]NSB
41373FVde [15700]NSB
41393FVde [15700]NSB
41398FVde [15700]NSB
41431FVde [15700]NSB
41447FVde [15700]NSB
41801FVde [15700]NSB
41805FVde [15700]NSB
41817FVde [15700]NSB
41819FVde [15700]NSB
41825FVde [15700]NSB
41826FVde [15700]NSB
41827FVde [15700]NSB
41828FVde [15700]NSB
41829FVde [15700]NSB
41830FVde [15700]NSB
41831FVde [15700]NSB
41832FVde [15700]NSB
41833FVde [15700]NSB
41834FVde [15700]NSB
41835FVde [15700]NSB
41836FVde [15700]NSB
41837FVde [15700]NSB
41838FVde [15700]NSB
41839FVde [15700]NSB
41840FVde [15700]NSB
41841FVde [15700]NSB
41842FVde [15700]NSB
41843FVde [15700]NSB
41844FVde [15700]NSB
41845FVde [15700]NSB
41846FVde [15700]NSB
41847FVde [15700]NSB
41848FVde [15700]NSB
41849FVde [15700]NSB
41850FVde [15700]NSB
41876FVde [15700]NSB
41877FVde [15700]NSB
41878FVde [15700]NSB
41879FVde [15700]NSB
41880FVde [15700]NSB
41881FVde [15700]NSB
41882FVde [15700]NSB
41883FVde [15700]NSB
41884FVde [15700]NSB
41885FVde [15700]NSB
41887FVde [15700]NSB
42000FVde [15700]NSB
42001FVde [15700]NSB
42002FVde [15700]NSB
42003FVde [15700]NSB
42004FVde [15700]NSB
42008FVde [15700]NSB
43000FVde [15700]NSB
43035FVde [15700]NSB
43085FVde [15700]NSB
43410FVde [15700]NSB
44002FVde [15700]NSB
46000FVde [15700]NSB
49000FVde [15700]NSB
49001FVde [15700]NSB
49002FVde [15700]NSB
49003FVde [15700]NSB
49004FVde [15700]NSB
49005FVde [15700]NSB
49006FVde [15700]NSB
49007FVde [15700]NSB
49008FVde [15700]NSB
49009FVde [15700]NSB
50000FVde [15700]NSB
50010FVde [15700]NSB
50011FVde [15700]NSB
50013FVde [15700]NSB
50016FVde [15700]NSB
50017Lt4 t.1NSB
50021Lt4 t.1NSB
50024Lt4 t.1NSB
50025Lt4 t.1NSB
60000Lt4 t.1NSB
60005Lt4 t.1NSB
60007Lt4 t.1NSB
60019Lt4 t.1NSB
60028Lt4 t.1NSB
60031Lt4 t.1NSB
60040Lt4 t.1NSB
60041Lt4 t.1NSB
60042Lt4 t.1NSB
60043Lt4 t.1NSB
60044Lt4 t.1NSB
60045Lt4 t.1NSB
60046Lt4 t.1NSB
60047Lt4 t.1NSB
60048Lt4 t.1NSB
60049Lt4 t.1NSB
60050Lt4 t.1NSB
60051Lt4 t.1NSB
60052Lt4 t.1NSB
60053Lt4 t.1NSB
60054Lt4 t.1NSB
60055Lt4 t.1NSB
60056Lt4 t.1NSB
60057Lt4 t.1NSB
60058Lt4 t.1NSB
60059Lt4 t.1NSB
60060Lt4 t.1NSB
60070Lt4 t.1NSB
60080Lt4 t.1NSB
60082Lt4 t.1NSB
60091Lt4 t.1NSB
60103Lt4 t.1NSB
60109Lt4 t.1NSB
60115Lt4 t.1NSB
60117Lt4 t.1NSB
60118Lt4 t.1NSB
60120Lt4 t.1NSB
60121Lt4 t.1NSB
60163Lt4 t.1NSB
60170Lt4 t.1NSB
60171Lt4 t.1NSB
60172Lt4 t.1NSB
60183Lt4 t.1NSB
60186Lt4 t.1NSB
60205Lt4 t.1NSB
60206Lt4 t.1NSB
60216Lt4 t.1NSB
60228Lt4 t.1NSB
60232Lt4 t.1NSB
60237Lt4 t.1NSB
60246Lt4 t.1NSB
60247Lt4 t.1NSB
60256Lt4 t.1NSB
60258Lt4 t.1NSB
60266Lt4 t.1NSB
60268Lt4 t.1NSB
60283Lt4 t.1NSB
60286Lt4 t.1NSB
60293Lt4 t.1NSB
60295Lt4 t.1NSB
60296Lt4 t.1NSB
60299Lt4 t.1NSB
60306Lt4 t.1NSB
60312Lt4 t.1NSB
60320Lt4 t.1NSB
60323Lt4 t.1NSB
60326Lt4 t.1NSB
60334Lt4 t.1NSB
60353Lt4 t.1NSB
60361Lt4 t.1NSB
60368Lt4 t.1NSB
60375Lt4 t.1NSB
60376Lt4 t.1NSB
60381Lt4 t.1NSB
60385Lt4 t.1NSB
61217Tl4NSB
61243Tl4NSB
61325Tl4NSB
61338Xdg (945 1)NSB
61346Xdg (945 1)NSB
70113Xdg (945 1)NSB
70119Xdg (945 1)NSB
70129Xdg (945 1)NSB
70140Xdg (945 1)NSB
500049Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500050Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500051Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500052Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500053Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500054Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500055Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500056Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500057Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500058Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500059Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500060Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500061Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500062Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500063Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500064Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500065Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500066Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500067Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500068Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500069Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500070Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500071Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500072Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500073Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500074Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500075Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500076Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500077Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
500078Xdg (945 1)E.V.A.   , Bøhnsdal 1919-1922, NSB  1942
361 0956Tl4NSB
361 0969Xdg (945 1)NSB
361 0977Xdg (945 1)NSB
695 0000Xdg (945 1)NSB   , JBV 1. des. 1996, Baneservice 1. jan. 2005
945 1001Xdg (945 1)NSB
945 1002Xdg (945 1)NSB
945 1003Tl4NSB
974 2001Xaeh (974 2)NSB
983 6121Xaeh (974 2)NSB   , JBV 1. des. 1996, Baneservice 1. jan. 2005
986 5002XR-WLNSB
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schweizerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


G
G ex DRG 1945: G Dresden, G Karlsruhe, G München, G Oppeln, G t.1, Gp4
G1: G t.9, G1 t.1, G1 t.2, G1 t.4
G2
G3: G3 t.1, G3 t.2
G4
G5
Gfo2: Gfo2 t.1, Gfo2 t.3
Gl4
Gr5
Gtk/Gtl5
Gx: Gx t.1, Gx t.2
H
L4 (O Halle)
L ex DRG
L2
L4
Lo3
Lt
Q
T
T3
Tl
Tlfo
Tlo
To
Ø2
Øo4
S (Melkvogn)
E (UIC): Ealos 592 7, Ealos 592 8, Eanos 537, Eaos 535, Elos, Es
F (UIC)
G (UIC)
H (UIC)
I (UIC)
K (UIC)
L (UIC)
O (UIC)
R (UIC): Res, Rps, Rs
S (UIC): Sdggmrs, Sggs
T (UIC)
Z (UIC)
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, CargoNet AS, Jernbaneverket, Bane NOR SF,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Norsk Jernbaneklubb: Gamle Vossebanen, Krøderbanen (museumsjernbane), Norsk Jernbanearv, Norsk Museumstog,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.74 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 14583 treff på rmdb, og 80802809 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 13164 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.74 sek