NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Det arbeides med en ny materielldatabase parallelt med at den herværende versjonen beholdes inntil nåværende form inntil ny trygg versjon er ferdig. Feil på denne utgaven av databasen feilrettes bare dersom feilen anses som stor.

Hierarkisk meny Helt hjem :

Fortløpende navn- og nummerliste for Godsvogner

Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.

NavnNr.TypeBane
000FaooCN
33077G KarlsruheNSB
33227G MünchenNSB
33350G MünchenNSB
33902G DresdenNSB
1Eaos 535NSB
8RlNSB 1877-1879
33 76 4955 332-4SdggmrsCN
251G1 t.1NSB 1877-1879
252G1 t.1NSB 1877-1879
253G1 t.1NSB 1877-1879
254G1 t.1NSB 1877-1879
255G1 t.1NSB 1877-1879
256G1 t.1NSB 1877-1879
257RlNSB 1877-1879
258G1 t.1NSB 1877-1879
259G1 t.1NSB 1877-1879
260RlNSB 1877-1879
261G1 t.1NSB 1877-1879
262RlNSB 1877-1879
263G1 t.1NSB 1877-1879
264G1 t.1NSB 1877-1879
265G1 t.1NSB 1877-1879
266G1 t.1NSB 1877-1879
361 0945Tl4NSB
529G1 t.1NSB 1877-1879
530G1 t.1NSB 1877-1879
531G1 t.1NSB 1877-1879
532G1 t.1NSB 1877-1879
533G1 t.1NSB 1877-1879
534G1 t.1NSB 1877-1879
535RlNSB 1877-1879
536G1 t.1NSB 1877-1879
537G1 t.1NSB 1877-1879
538RlNSB 1877-1879
539G1 t.1NSB 1877-1879
540RlNSB 1877-1879
541G1 t.1NSB 1877-1879
542G1 t.1NSB 1877-1879
543G1 t.1NSB 1877-1879
544G1 t.1NSB 1877-1879
686 0006Øo4 t.3NSB
686 0010Øo4 t.3NSB
686 0011Øo4 t.3NSB
974 2001Xaeh (974 2)NSB
1031G1 t.4N.H.J.  1887, NSB  1927
1032G1 t.4N.H.J.  1887, NSB  1927
1033G1 t.4N.H.J.  1887, NSB  1927
1034G1 t.4N.H.J.  1887, NSB  1927
1035G1 t.4N.H.J.  1887, NSB  1927
1036RlN.H.J.  1887, NSB  1927
1037G1 t.4N.H.J.  1887, NSB  1927
1038G1 t.4N.H.J.  1887, NSB  1927
1039G1 t.4N.H.J.  1887, NSB  1927
1040G1 t.4N.H.J.  1881, NSB  1927
1041G1 t.4N.H.J.  1881, NSB  1927
1042G1 t.4N.H.J.  1881, NSB  1927
1043G1 t.4N.H.J.  1880, NSB  1927
1044G1 t.4N.H.J.  1879, NSB  1927
1045G1 t.4N.H.J.  1879, NSB  1927
1046G1 t.4N.H.J.  1879, NSB  1927
1047G1 t.4N.H.J.
1048G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1049G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1050G1 t.4N.H.J.  1878, NSB  1927
1051G1 t.4N.H.J.
1053G1 t.4N.H.J.  1878, NSB  1927
1054G1 t.4N.H.J.  1878, NSB  1927
1055G1 t.4N.H.J.
1056G1 t.4N.H.J.
1057G1 t.4N.H.J.
1058G1 t.4N.H.J.
1059G1 t.4N.H.J.
1060G1 t.4N.H.J.
1061G1 t.4N.H.J.
1062G1 t.4N.H.J.
1063G1 t.4N.H.J.
1064G1 t.4N.H.J.
1065G1 t.4N.H.J.
1066G1 t.4N.H.J.
1067G1 t.4N.H.J.
1068G1 t.4N.H.J.
1069G1 t.4N.H.J.
1070G1 t.4N.H.J.
1071G1 t.4N.H.J.
1072G1 t.4N.H.J.
1073G1 t.4N.H.J.
1074G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1075G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1076G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1077G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1078G1 t.4N.H.J.
1079G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1080G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1081G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1082G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1083G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1084G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1085G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1086G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1087G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1088G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1089G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1090G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1091G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1092G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1093G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1094G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1095G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1096G1 t.4N.H.J. ca  1878, NSB  1927
1097G1 t.4N.H.J.  1889, NSB  1927, NJK(mus)  1969, NJM(mus)  1996
1098G1 t.4N.H.J.  1889, NSB  1927
1099G1 t.4N.H.J.  1889, NSB  1927
1100G1 t.4N.H.J.  1889, NSB  1927
1101G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1102G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1103G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1104G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1105G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1106G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927, NJK(mus)  1971
1107G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1108G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1109G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1110G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1111G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1112G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1113G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1114G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1115G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1116G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1117G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1118RcN.H.J.  1892, NSB  1927
1119G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1120G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1121G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1122RcN.H.J.  1892, NSB  1927
1123G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1124G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1125G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1126G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1127G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1128G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1129RcN.H.J.  1892, NSB  1927
1130G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1131G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1132G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1133G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1134G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1135G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1136G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1137G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1138G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1139G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1140G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1141G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1142G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1143G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1144G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1145G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1146G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1147G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1148G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1149G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1150G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1151G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1152G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1153G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1154G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1155G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1156G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1157G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1158RlN.H.J.  1892, NSB  1927
1159G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1160G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1161G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1162G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1163G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1164G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1165G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1166G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1167G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1168G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1169G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1170Ø2 t.1N.H.J.  1892, NSB  1927
1171G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1172G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1173G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1174G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1175RcN.H.J.  1892, NSB  1927
1176G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1177G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1178G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1179G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1180G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1181G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1182G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1183G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1184G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1185G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1186G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1187G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1188G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1189G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1190RN.H.J.  1892, NSB  1927
1191G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1192L2 t.1N.H.J.  1892, NSB  1927
1193G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1194G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1195G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1196G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1197G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1198RlN.H.J.  1892, NSB  1927
1199G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1200G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1201RcN.H.J.  1892, NSB  1927
1202G1 t.2N.H.J.  1892, NSB  1927
1451Gx t.1NSB
3151G3 t.1NSB
3152G3 t.1NSB
3153G3 t.1NSB
3154G3 t.1NSB
3200G2 t.1NSB
4926Tlo3 t.1NSB
4927Tlo3 t.1NSB
4928To3 t.2NSB
4929To3 t.2NSB
4930Tlo3 t.1NSB
4931Tlo3 t.1NSB
4932Tlo3 t.1NSB
4933Tlo3 t.1NSB
4934Tlo3 t.1NSB
4935To3 t.2NSB
6203RloNSB
6204Xaeh (974 2)NSB
6207RloNSB
7112Lt4 t.1NSB
7601-1T4NSB
7649-3T4NSB
7734-0T4NSB
8010-0Lt4 t.1NSB
10241Gfo2 t.3NSB   , NJK(mus)  1980
12003Øo4 t.3NSB
12008Øo4 t.3NSB
12009Øo4 t.3NSB
14914Tlo3 t.1NSB
14915To3 t.2NSB
14916To3 t.2NSB
14917Tlo3 t.1NSB
14918Tlo3 t.1NSB
15152G1 t.1NSB 1877-1879
15153G1 t.1NSB 1877-1879
15154G1 t.1NSB 1877-1879
15155G1 t.1NSB 1877-1879
15156G1 t.1NSB 1877-1879
15157G1 t.1NSB 1877-1879
15183RlNSB 1877-1879
15184G1 t.1NSB 1877-1879
15185G1 t.1NSB 1877-1879
15186RlNSB 1877-1879
15187G1 t.1NSB 1877-1879
15188RlNSB 1877-1879
15189G1 t.1NSB 1877-1879
15190G1 t.1NSB 1877-1879
15191G1 t.1NSB 1877-1879
15192G1 t.1NSB 1877-1879
15408G4NSB
15409G4NSB
15410G4NSB
15411G4NSB
15412G4NSB
15413G4NSB
15414G4NSB
15424G4NSB
16495Tlo3 t.1NSB
16496Tlo3 t.1NSB
16497Tlo3 t.1NSB
16498Tlo3 t.1NSB
16499Tlo3 t.1NSB
16500To3 t.2NSB
16501Tlo3 t.1NSB
16502Tlo3 t.1NSB
16503Tlo3 t.1NSB
16504To3 t.2NSB
16589Tlo3 t.1NSB
16590To3 t.2NSB
16591Tlo3 t.1NSB
16701Lo3 t.1NSB  1949
16702Lo3 t.1NSB  1949
16703Lo3 t.1NSB  1949
16704Lo3 t.1NSB  1949
16705Lo3 t.1NSB  1949
16706Lo3 t.1NSB  1949
16707Lo3 t.1NSB  1949
16708Lo3 t.1NSB  1949
16709Lo3 t.1NSB  1949
16710Lo3 t.1NSB  1949
16711Lo3 t.1NSB  1949
16712Lo3 t.1NSB  1949
16713Lo3 t.1NSB  1949
16714Lo3 t.1NSB  1949
16715Lo3 t.1NSB  1949
16716Lo3 t.1NSB  1949
16717Lo3 t.1NSB  1949
16718Lo3 t.1NSB  1949
16719Lo3 t.1NSB  1949
16720Lo3 t.1NSB  1949
16721Lo3 t.1NSB  1949
16722Lo3 t.1NSB  1949
16723Lo3 t.1NSB  1949
16724Lo3 t.1NSB  1949
16733Ø2 t.1N.H.J.  1892, NSB  1927
23701Lo3 t.1NSB  1949
23702Lo3 t.1NSB  1949
23703Lo3 t.1NSB  1949
23704Lo3 t.1NSB  1949
23705Lo3 t.1NSB  1949
23706Lo3 t.1NSB  1949
23707Lo3 t.1NSB  1949
23708Lo3 t.1NSB  1949
23709Lo3 t.1NSB  1949
23710Lo3 t.1NSB  1949
23711Lo3 t.1NSB  1949
23712Lo3 t.1NSB  1949
23713Lo3 t.1NSB  1949
23714Lo3 t.1NSB  1949
23715Lo3 t.1NSB  1949
23716Lo3 t.1NSB  1949
23717Lo3 t.1NSB  1949
23718Lo3 t.1NSB  1949
23719Lo3 t.1NSB  1949
23720Lo3 t.1NSB  1949
23721Lo3 t.1NSB  1949
23722Lo3 t.1NSB  1949
23723Lo3 t.1NSB  1949
33035G KarlsruheNSB   , NJK(mus)  1989
33166Gp4NSB
33177G OppelnNSB
33900G DresdenNSB
40000G4NSB
40001G4NSB
40002G4NSB
40003G4NSB
40004G4NSB
40005G4NSB
40006G4NSB
50017Lt4 t.1NSB
61217Tl4NSB
61243Tl4NSB
61314Tl4NSB
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Akersbanene (Sporv, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Bærumsbanen (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Ekebergbanen (Sporv, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


G
G etterlatte 1945: G Dresden, G Karlsruhe, G München, G Oppeln, G t.1, Gp4
G1: G t.9, G1 t.1, G1 t.2, G1 t.4
G2
G3: G3 t.1, G3 t.2
G4
G5
Gfo2: Gfo2 t.1, Gfo2 t.3
Gl4
Gx: Gx t.1, Gx t.2
L2
L4
Lo3
Lt
T
T3
Tl
Tlfo
Tlo
To
Ø2
Øo4
E (UIC): Ealos 592 7, Ealos 592 8, Eanos 537, Eaos 535, Elos, Es
F (UIC)
G (UIC)
H (UIC)
I (UIC)
R (UIC): Res, Rps, Rs
S (UIC): Sdggmrs, Sggs
Z
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, CargoNet AS, Jernbaneverket, Bane NOR SF,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.31 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 31889 treff på rmdb, og 43715117 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7723 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.31 sek