Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

Norwegian Rolling Stock
NJK NJK MDB
ON THE DATABASE  | NJK RESEARCH DEPT.  | FORUM "STASJONEN"  | STATIONS  | NEWS  | På norsk  | LOG IN 
This (NRSdb) is a database on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. NRSdb is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.
Under construction! Irregualarities may occur.

Fortløpende navn- og nummerliste for Passenger cars

Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.

NavnNr.TypeBane
Alf21255R1 [7650]NSB  1959, NJM(mus)  1996
Caroline21256R1 [7650]NSB
106ABo t.6 [2059]NSB
201ABo t.6 [2222]NSB
285B30 t.2 [Co-22]NSB
427ABo t.3NSB
003XZ-F3NSB
004XZ-F3NSB
005XZ-B3NSB
006XZ-B3NSB
007XZ-B3NSB
008XZ-BF14NSB  1980, JBV  juni 2016, Bane NOR 1. jan. 2017
31BCZoNHJ  1895, NSB  1926, NJK(mus)  1976
31 76 3933 176-6FdeNSB
31 76 3933 281-4FdeNSB
31 76 3933 358-0FdeNSB
33 688C1DR  1939, NSB tidligst  1945, GMG  1990, JBV ca  2007, NJK(mus)  2012
36Bo3b t.6NSB  1913, NJK(mus)  1970
69BFo3a t.2NSB
74 121B1DR  1939, NSB tidligst  1945
74 122B1DR  1939, NSB tidligst  1945
74 195B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
74 202B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
74 205B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
74 207B1DR  1939, NSB tidligst  1945
74 213B1DR  1939, NSB tidligst  1945
74 502B1DR  1940, NSB tidligst  1945
85Bo3b t.2NSB  1916, NJM(mus)  1929
86Bo3b t.2NSB  1916, NJK(mus)  1970
91.74B23 t.3NSB
98BF32 t.2 [2126]NSB  1923, AD  1986
100Ao t.2NSB  1926, UHB(mus) tidligst 3. feb. 1979, NJA 30. mai 2012
102C3a t.1VB  sep. 1902, NSB  1937, NJK(mus) ca  1970
103A2NSB  1967, TKAB ca 20. juni 2001
103Xabh (973 2)NSB
104A2NSB  1967, TKAB ca 20. juni 2001
106XR-F3NSB
108CFo2d t.2NSB
108BEoNSB   , NJK(mus)  2009
109Xael (974 4)NSB
109XR-B30NSB
110Xael (974 4)NSB
110XR-B3NSB
111XR-B3NSB
112XR-F3NSB
112 016F1 t.1DR  1931, NSB tidligst  1945, GMG  1990, NJK(mus) ca  2007
112 243F1 t.1DR  1932, NSB tidligst  1945, GMG  1991
112 363F1 t.2DR  1933, NSB tidligst  1945, GMG  1991
113XR-WLNSB
114XR-WLNSB
116WLBo1d t.1NSB  1924, NJK(mus)  2002
116XR-B3NSB
118Ao t.3NSB  1923, NJK(mus)  1978
119R20 [2975]NSB  1926, NJK(mus)  1974
121XR-BF12NSB
127XR-CB1NSB
128Bo4a t.1NSB
134RloNSB
161Xabh (973 2)NSB  1890, NJK(mus)  2004
162RcoNSB
169Co2a t.2NSB
170RloNSB
176B20 t.1 [Co-29]NSB  1925, NJK(mus)  1977
187B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB  1925, NBVJ  1981
195Bo4a t.1NSB  1926, NJK(mus)  1989
201XØ-BF12NSB
202Xabh (973 2)NSB  1921, JBV  1989
202XR-BF12NSB
203XØ-B3NSB
204XØ-WLNSB
205ZU20NSB
205XØ-WLNSB
206Ao t.1NSB  1911, NJM(mus)  1966
206B36NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015
207Xabh (973 2)NSB
207XØ-B3NSB
208B3-6NSB  1967, SkJb  2015
209XØ-WLNSB
210XØ-WLNSB
211Xael (974 4)NSB  1893
212BFo2a t.2NSB  1893
212RNSB  1880
213BF32 t.2 [3231]NSB  1930, NJK(mus)  1985
213F t.1 [Anl 22]NSB  1880
214BF32 t.2 [3231]NSB  1930, SRPS  1982
216RcNSB  1880
217RNSB  1882
218RcNSB  1882
219B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB  1930, AD  1982
219F t.1 [Anl 22]NSB  1882
220B20 t.2 [4000]NSB  1936, NJK(mus)  1977
220F t.2NSB  1891
221RcNSB  1891
222B20 t.2 [4000]NSB  1936, NJK(mus)  1978
224B30 t.3NSB  1937, NJK(mus)  1978
225B30 t.3NSB  1937, NJK(mus)  2002
240C3a t.1VB  sep. 1902, NSB  1937, NJK(mus) ca  1970
265B t.1NSB  1878, NJM(mus)  1993
288B22 t.1 [Co-23]NSB  1919, NJK(mus)  1980
295BDFo3-11 t.1NSB  1890, NJK(mus)  1972
319B3-2 t.2NSB  1964, TKAB  juni 2001
320B3-2 t.2NSB  1966, TKAB  juni 2001
330Xabh (973 2)NSB  1901, NJK(mus)  2005
331Xabh (973 2)NSB  1901, NJK(mus)  2005
335Xael (974 4)NSB
336Xael (974 4)NSB
339Xabh (973 2)NSB  1901, JBV 1. des. 1996
340CDo2c t.1NSB  1903, JBV  1996, NJK(mus)  2011
344B6 t.2DSB  1958, NSB  1991, GMG  1998
345B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
346B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
347Co2b t.2NSB  1920, NJK(mus)  1994
347B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
347Co2b t.2NSB  1920, NJK(mus)  1994
348B6 t.2DSB  1958, NSB  1991, GMG  nov. 1998
349AfDSB  1958, NSB  1991
350B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
358C t.1 [C-1]NSB  1878, NJM(mus)  1990
361 0969Xdg (945 1)NSB
361 0977Xdg (945 1)NSB
369C t.1 [C-1]NSB  1878, NJM(mus)  1990
397C t.1 [C-1]NSB  1882, NJM(mus)  1949
425Bo t.10NSB
426RcoNSB  1893, NJM(mus)  1979
432DFo-22 t.4NSB  1920, NJK(mus)  1975
433Xdu (945 0)NSB  1920, JBV 1. des. 1996, NJK(mus)  2004
435DFo-32 t.3NSB  1922, NJK(mus)  1995
450B23 t.1NSB  1934, NJK(mus) Antg. 30. mai 1984
451B23 t.1NSB  1934, NJK(mus)  1984
452B23 t.1NSB  1935, AD  1984
453B23 t.1NSB  1935, priv.pers.  1984
502B31 t.2NSB  1909, NJK(mus)  1978
548BFV21NSB  1912, NJK(mus) 5. jan. 1979
549BFV21NSB  1912, NJK(mus) 1. mai 2003
555B22 t.1 [Co-23]NSB  1914, priv.pers.  1979
561AEoNSB  1915, NJK(mus)  1980, NJA 30. mai 2012
562B22 t.1 [Co-23]NSB  1915, NJK(mus)  1983
564B30 t.2 [Co-22]NSB  1915, NJK(mus)  1973
601B24NSB  1922, SRPS  1976
620BDF11NSB  1921, NJK(mus)  1979
629Xabh (973 2)NSB  1923, NJK(mus)  2004
643B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB  1926, NBVJ  1983, NJK(mus)  1999
645B22 t.2NSB  1928, SRPS  1983
650BF31 t.2 [3109]NSB  1929, NJK(mus)  1980
651B20 t.1 [Co-29]NSB  1929, priv.pers.  1982
654Xamhs (986 2)NSB  1934, NJK(mus)  2002
663B20 t.2 [4000]NSB  1937, SRPS  1982
664B20 t.2 [4000]NSB  1937, priv.pers.  1979
666B22 t.2NSB  1937, NJK(mus)  1983
681Bo3b t.5NSB  1902, JBV  1970
686BF2a t.2 [760]NSB  1905, NJM(mus)  1975
690Bo3k t.4NSB  1910
695BF2b t.1NSB
698RNSB  1920, utr 20. okt. 1922
704Xabh (973 2)NSB
705WLABo1a t.1 [2541]NSB  1925, NJM(mus)  1967
706Ao t.2NSB  1926, UHB(mus) tidligst 3. feb. 1979, NJA 30. mai 2012
707B22 t.2NSB  1926, NBVJ  1983, NJK(mus)  1999
742B22 t.1 [Co-23]NSB  1924, NJK(mus)  1983
770B30 t.2 [Co-22]NSB  1917, NJK(mus)  1981
778BF31 t.2 [745]NSB  1909, NJK(mus) 1. jan. 1972
789B22 t.1NSB  1924, NJK(mus)  1982
791B22 t.1 [Co-23]NSB  1923, SRPS  1983
796BF31 t.3NSB  1924, MBV(mus)  1987
798BCFo2b t.1NSB
799BCFo2b t.1NSB
805BFo2a t.3NSB  1896, NJM(mus)  1979
811Ao2c t.1 [1134]NSB
836ZU20NSB  1900
887B20 t.2 [1843]NSB  1916, NJK(mus)  1977
891WLBo1a t.1 [1304]NSB  1912, NJK(mus)  1996
900Bo3k t.4NSB  1909
911DFo-22 t.2NSB  1901, NJK(mus)  1988
913RcoNSB  1901, JBV  1989, NJK(mus)  2010, Norsk Transp.  nov. 2016
945 0015Xdu (945 0)NSB  1920, JBV 1. des. 1996, NJK(mus)  2004
945 1001Xdg (945 1)NSB
945 1002Xdg (945 1)NSB
946Bo3k t.4NSB  1910
947Bo3k t.4NSB  1910
950Ao2c t.1 [1134]NSB  1910, NJM(mus)  1969
972Xaeh (974 2)NSB  1904, NJK(mus)  1997
973 2004Co2b t.2NSB  1920, NJK(mus)  1994
973 2005Xabh (973 2)NSB
973 2007Xabh (973 2)NSB
973 2008Xabh (973 2)NSB
973 2010Xabh (973 2)NSB
973 2011Xabh (973 2)NSB
973 2013Xabh (973 2)NSB  1913, JBV 1. des. 1996
973 2014Xabh (973 2)NSB
973 2015Xabh (973 2)NSB  1923, NJK(mus)  2004
973 2023Xabh (973 2)NSB  1890, NJK(mus)  2004
973 2024Xabh (973 2)NSB  1921, JBV  1989
973 2025Xabh (973 2)NSB  1901, NJK(mus)  2005
973 2026Xabh (973 2)NSB  1901, NJK(mus)  2005
973 2027Xabh (973 2)NSB  1901, JBV 1. des. 1996
973 2028CDo2c t.1NSB  1903, JBV  1996, NJK(mus)  2011
973 2030RcoNSB  1901, JBV  1989, NJK(mus)  2010, Norsk Transp.  nov. 2016
974 2006Xaeh (974 2)NSB  1904, NJK(mus)  1997
974 4013Xael (974 4)NSB
974 4014Xael (974 4)NSB
974 4015Xael (974 4)NSB
974 4022Xael (974 4)NSB
974 4023Xael (974 4)NSB  1893
975B22 t.3 [Bo3c t.3]NSB  1909, NJK(mus)  1995
976 7018BEoNSB   , NJK(mus)  2009
980Eo t.5NSB  1911, NJM(mus)  1967
983 2000Xabhs (983 2)NSB
986 2001Xamhs (986 2)NSB  1934, NJK(mus)  2002
986 2002XR-B3NSB
986 5001Xamhs (986 2)NSB  1934, NJK(mus)  2002
986 5002XR-WLNSB
986 5004XR-F3NSB
986 5005XR-F3NSB
989A20 [2067]NSB  1913
990A20 [2067]NSB  1913, NJK(mus)  1973
991Xabh (973 2)NSB  1913, JBV 1. des. 1996
1001BF3a t.1NSB  1915, priv.pers.  1981
1024FV t.1NSB  1921, priv.pers.  1998
1025Fd t.1NSB  1923, Num(mus)  1991
1027Fd t.1NSB  1923, AD  1982
2019FV t.3NSB  1910, NJK(mus)  1973
2025FV t.7 [2558]NSB  1922, priv.pers.  2000
2173 364-2B37NSB  1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
2173 368-3B36/FNSB 20. des. 1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
2173 375-8B36/FNSB  1947, SkJb  2015
2173 380-8B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
2173 389-9B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
2173 619-9B37NSB  1968, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
2173 647-0B37NSB  1971, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
2173 659-5B37NSB  1972, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2015
2173 676-9B36/FNSB  1952, SkJb  2015
2273 313-8B36NSB  1967, SkJb 20. feb. 2015
2273 314-6B36NSB  1967, SkJb 20. feb. 2015
2273 538-0B36NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015
2273 562-0B36NSB  1963, SkJb 19. mar. 2015
2273 624-8B36NSB  1969, SkJb 19. mar. 2015
2273 638-8B36NSB  1969, SkJb 19. mar. 2015
2273 644-6B36NSB  1971, SkJb 19. mar. 2015
2273 651-1B36NSB  1971, SkJb 19. mar. 2015
2873 030-8B5CNNSB  1980, SkJb 19. feb. 2014
2873 032-4B5CNNSB  1980, SkJb 19. feb. 2014
2875 028-0B5NNSB  1980, SkJb 19. feb. 2014
3005F t.1 [Anl 22]NSB ca  1879
3011FV t.5 [F-12]NSB
3036FV t.7 [2558]NSB
3043FV t.1NSB  1928, priv.pers.  1989
3552BF t.1NSB  1898, NJM(mus) 3. sep. 1982
3554BF15SJ  1943, NSB  1988
3555BF15SJ  1943, NSB  1988
3557BF15SJ  1944, NSB  1988
3560F t.4NSB
3658RloNSB
3850XLABSJ  1946, NSB  juni 1973
4092BF15SJ  1950, NSB  1988
4094BF15SJ  1950, NSB  1988
4590WL5SJ  1956, NSB  1998
4593WL5SJ  1956, NSB  1998
4594WL5SJ  1956, NSB  1999
4595WL5SJ  1956, NSB  1999
4596WL5SJ  1956, NSB  1999
4598WL5SJ  1956, NSB  1999
4600WL5SJ  1956, NSB  1998
4604WL5SJ  1957, NSB  2000
4609WL5SJ  1957, NSB  2000
4635WL5SJ  1958, NSB  1999
4645WL5SJ  1958, NSB  1998
4657WL5SJ  1958, NSB  1998
5010FV t.8 [5172]NSB  1914, SRPS  1983
5630R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
5631R7NSB  1964, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
5632R7NSB  1967, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
5633R7NSB  1968, COT/VEO  juni 2003
5634R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003
5635FV t.6NSB
5635R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003, SkJb 12. juni 2013
5636R7NSB  1969, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2013
5637B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5638B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5639B37NSB  1968, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5640B37NSB  1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5641B37NSB  1971, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5642B37NSB  1972, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2015
5643B36/FNSB 20. des. 1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
5678Fo t.5NSB  1922, priv.pers.  1992
5679Fo t.5NSB  1922, NJK(mus)  1988
7400Xdg (945 1)NSB
7400XLABSJ  1946, NSB  juni 1973
8573 711-7BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
8573 715-8BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
8573 729-9BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
8873 630-1R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
8873 631-9R7NSB  1964, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
8873 632-7R7NSB  1967, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
8873 635-0R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003, SkJb 12. juni 2013
8873 636-8R7NSB  1969, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2013
10001RNSB  1880
10002F t.1 [Anl 22]NSB  1880
10003RcNSB  1880
10004RNSB  1882
10005RcNSB  1882
10006F t.1 [Anl 22]NSB  1882
10007RcNSB  1891
10008F t.2NSB  1891
11042FVde [Kdm 385]DR   , NSB  1942, SRjB(mus)  1998
12102F t.6 [F-6]NSB  1900, NJK(mus)  1970
12351Xdg (945 1)NSB
12351CBV-GsNSB
13021Fd t.3NSB  1902, priv.pers.  1990
14011FV t.6 [2104]NSB  1919, NJK(mus)  1988
14012FV t.6 [1930]NSB  1919, NJK(mus)  1994
14013F20NSB  1938, NJK(mus)  2000
15013FV t.4NSB  1911, NJK(mus)  1978
15019Fo t.4NSB
15460FVde [15699]NSB
17239FVde [15700]NSB
17309FVde [15700]NSB
17956F23NSB  1922, NJK(mus)  1978
18023BF31 t.3NSB  1915, MBV(mus)  1980
18058B30 t.2 [Co-22]NSB  1921, priv.pers.  1990
18060B22 t.1 [Co-23]NSB  1920, NJK(mus)  1982
18074Xabh (973 2)NSB
18075RcoNSB  1921, JBV 1. des. 1996, Baneservice 1. jan. 2005
18080BF30NSB  1921, NJM(mus)  1980
18089DFo-32 t.2NSB
18094Bo4c t.3NSB  1921, NBVJ  1982
18098XR-WLNSB
18099B30 t.2 [Co-22]NSB  1921, NJM(mus)  1983
18100BF31 t.3NSB  1921, priv.pers.  1990
18101XR-WLNSB
18104BF31 t.3NSB  1921, priv.pers.  1993
18107Do-39 t.2NSB  1922, NJK(mus)  1971, priv.pers.  2004
18108BF21NSB
18132XR-B30NSB
18136B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB  1936, NBVJ  1983
18137B22 t.3 [Bo3c t.4]NSB
18140BEo3a t.1 [4190]NSB  1937, NBVJ 27. okt. 1981
18143BEoNSB   , NJK(mus)  2009
18149B22 t.2NSB  1937, NJM(mus)  1983
18151B10 t.2NSB 13. sep. 1935, NJM(mus)  1987
18152B10 t.2NSB
18153Xabh (973 2)NSB
18154BF10 t.1NSB
18155BF10 t.1NSB
18156BF10 t.1NSB
18157WLB t.1 [16413]NSB
18158WLB t.1 [16413]NSB
18159WLB t.1 [4300]NSB
18160WLB t.2NSB
18161WLB t.2NSB
18162WLB t.2NSB
18163WLB t.3NSB
18164WLB t.3NSB
18165WLB t.3NSB
18166F2NSB
18167F2NSB
18168Xabhs (983 2)NSB
18169BF20NSB
18170BF20NSB
18171B23 t.2NSB
18172B23 t.2NSB
18173B23 t.2NSB
18174B23 t.3NSB
18175B23 t.3NSB
18175B23 t.3NSB
18791B23 t.3NSB
18806Bo4c t.3NSB  1921, NBVJ  1982
19001FdeoDR   , NSB  1943
19001B10 t.1NSB
19002FdeoDR   , NSB  1943
19002B10 t.1NSB  1947, NJM(mus)  1987
19003R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
19003FVde [Kdm 385]DR   , NSB  1942, SRjB(mus)  1998
19004FVde [15699]NSB
19004CB3 t.2NSB
19005FVde [15700]NSB
19005B10 t.1NSB
19006FVde [15700]NSB
19006B10 t.1NSB
19007FVde [15700]NSB
19007B10 t.1NSB
19008FVde [15700]NSB
19008CB2NSB  1947, OBAS  des. 2002
19009FVde [15700]NSB
19009F3 t.5NSB  1947, OBAS  nov. 2003
19010B3-2 t.2NSB
19010FVde [15700]NSB
19011FVde [15700]NSB
19011CB2NSB
19012CB3 t.2NSB
19013CB3 t.2NSB
19014CB3 t.1NSB
19015B3-2 t.2NSB
19016BF12NSB
19017BF12NSB
19018CB2NSB
19019CB3 t.1NSB
19020C3NSB
19021FdeNSB
19021CB2NSB  1947, OBAS 25. okt. 2002
19022FdeNSB
19022CB3 t.2NSB
19023FdeNSB
19023B3 t.2 [16300]NSB
19024B3 t.3NSB
19025XZ-B3NSB
19026B3-2 t.2NSB
19027B3-2 t.2NSB
19028B36/FNSB  1947, SkJb  2015
19029CB3 t.2NSB
19030CB3 t.2NSB
19031B2NSB
19032B3 t.3/B3-t.2 t.3NSB
19033B3-2 t.3NSB
19034B3-2 t.3NSB
19035B3-2 t.3NSB
19036B3-2 t.3NSB
19037B3-2 t.3NSB
19038B3 t.2 [16299]NSB
19039B3-2 t.3NSB
19040B3-2 t.3NSB
19041B2NSB
19042B3-2 t.3NSB
19043B3-2 t.3NSB
19044B3-2 t.3NSB
19045B3-2 t.3NSB
19046B3-2 t.3NSB
19047B3-2 t.3NSB  1952, GMG  apr. 1999
19048B3-2 t.3NSB
19049B2NSB
19050B3-2 t.3NSB
19051B3-2 t.3NSB
19052B3-2 t.3NSB
19053B2NSB
19054B2NSB
19055B2NSB
19056XR-B3NSB
19057B2NSB
19058B2NSB
19059B2NSB  1953, NJM(mus)  1984
19060B3-2 t.3NSB
19061B10 t.2NSB 13. sep. 1935, NJM(mus)  1987
19062B10 t.2NSB
19062Xabh (973 2)NSB
19900BCVNSB
19901BFV1 [t.1]NSB
19902BFV1 [t.1]NSB
19903CWLBVNSB
19904BFV1 [t.1]NSB
19905BFV1 [t.1]NSB
19906BFV1 [t.1]NSB
19907BFV1 [t.1]NSB
19908BFV1 [t.1]NSB
19909BFV1 [t.1]NSB
19911BFV1 [t.1]NSB
19912BFV1 [t.1]NSB
19913BFV1 [t.1]NSB
19914BFV1 [t.1]NSB
19915BFV1 [t.1]NSB
19916BFV1 [t.1]NSB
19918BFV1 [t.1]NSB
19919BFV1 [t.1]NSB
19920BFV1 [t.1]NSB
19921CBFVNSB
19922B1DR  1939, NSB tidligst  1945
19923B1DR  1939, NSB tidligst  1945
19924B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
19925B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
19926B1DR  1939, NSB tidligst  1945, NJM(mus)  1995
19927B1DR  1939, NSB tidligst  1945
19928B1DR  1939, NSB tidligst  1945
19929B1DR  1940, NSB tidligst  1945
19930C1DR  1939, NSB tidligst  1945, GMG  1990, JBV ca  2007, NJK(mus)  2012
19931XR-F3NSB
19951F1 t.1DR  1931, NSB tidligst  1945, GMG  1990, NJK(mus) ca  2007
19952F1 t.1DR  1932, NSB tidligst  1945, GMG  1991
19953F1 t.2DR  1933, NSB tidligst  1945, GMG  1991
19954FdeoDR   , NSB  1943
19955FdeoDR   , NSB  1943
20386FVde [15700]NSB
20429FVde [15700]NSB
21001WLB t.1 [16413]NSB
21002WLB t.1 [16413]NSB
21003WLB t.1 [4300]NSB
21004WLB t.2NSB
21005WLB t.2NSB
21006WLB t.2NSB
21007WLB t.3NSB
21008WLB t.3NSB
21009WLB t.3NSB
21010WLA t.2NSB
21011WLA t.1NSB
21012WLA t.2NSB  1952, NJK(mus) 15. jan. 1999, OBAS  2004
21013WLA t.1NSB
21014B36/FNSB  1952, SkJb  2015
21015WLA t.1NSB
21016WLB t.4 [5838]NSB
21017WLB t.4 [5838]NSB
21018Xabh (973 2)NSB
21019WLB t.4 [5836]NSB
21020WLB t.4 [5836]NSB
21021WLB t.4 [5836]NSB
21022WLB t.4 [5836]NSB
21023WLB t.4 [5836]NSB
21024WLB t.4 [5836]NSB
21025WLB t.4 [5836]NSB
21026WLB t.4 [5836]NSB
21027WLB t.4 [5836]NSB
21028WLB t.4 [5836]NSB
21029WLB t.4 [5836]NSB
21030WLB t.4 [5836]NSB
21031WLB t.4 [5836]NSB
21032WLB t.4 [5838]NSB
21033WLB t.4 [5838]NSB
21034WLB t.4 [5838]NSB
21035WLAB t.1 [7450]NSB  1957, OBAS  des. 2002, SkJb før  2012, BJs(mus)  2012
21036WLAB t.1 [7450]NSB
21037WLAB t.1 [7450]NSB
21038WLAB t.1 [7450]NSB
21039WLAB t.1 [7450]NSB
21040WLAB t.1 [7450]NSB
21041WLAB t.1 [7450]NSB  1958, OBAS  des. 2002, SkJb før  2012, BJs(mus)  2012
21042WLAB t.1 [7450]NSB
21043WLAB t.1 [11220]NSB
21044WLAB t.1 [11220]NSB
21045WLAB t.1 [11220]NSB
21046WLAB t.1 [11220]NSB
21047WLAB t.1 [11220]NSB
21048WLAB t.1 [11220]NSB
21049WLAB t.1 [11220]NSB
21050WLAB t.1 [11220]NSB
21051WLAB t.1 [11220]NSB
21052WLAB t.1 [11220]NSB
21053WLAB t.1 [11220]NSB
21054WLAB t.1 [11220]NSB
21055WLAB t.1 [11220]NSB 1. feb. 1962, NJM(mus)  2007
21056WLAB t.1 [11220]NSB 1. mar. 1962, OBAS  des. 2002, SkJb før  2012, BJs(mus)  2012
21057WLAB t.1 [11220]NSB
21058WLAB t.1 [11220]NSB
21059XØ-WLNSB
21060WLAB t.1 [11220]NSB
21061WLAB t.1 [11220]NSB
21062WLAB t.1 [11220]NSB
21063WLAB t.1 [11220]NSB
21064WLAB t.1 [11220]NSB
21065WLAB t.1 [11220]NSB
21066WLAB t.1 [11220]NSB
21067WLAB t.1 [15003]NSB  1965, JBV  aug. 2006
21068WLAB t.1 [15003]NSB  1965, OBAS  des. 2002
21069XØ-WLNSB
21070WLAB t.1 [15003]NSB  1965, JBV  aug. 2006, Bane NOR 1. jan. 2017
21071WLAB t.1 [15003]NSB
21072WLAB t.1 [15003]NSB
21073WLAB t.1 [15003]NSB
21074XØ-WLNSB
21075XØ-WLNSB
21076WLAB t.1 [15003]NSB
21077WLAB t.1 [15003]NSB
21078WLAB t.1 [15003]NSB
21079WLAB t.1 [15003]NSB
21080WLAB t.1 [15003]NSB
21081WLAB t.1 [15003]NSB
21082WLAB t.1 [15003]NSB
21083WLAB-2NSB
21084WLAB-2NSB
21085WLAB-2NSB
21086WLAB-2NSB
21087WLAB-2NSB
21088WLAB-2NSB
21089WLAB-2NSB
21090WLAB-2NSB
21091WLAB-2NSB
21092WLAB-2NSB
21093WLAB-2NSB
21094WLAB-2NSB
21095WLAB-2NSB
21096WLAB-2NSB
21097WLAB-2NSB
21098WLAB-2NSB
21099WLAB-2NSB
21100WLAB-2NSB
21101WLAB-2NSB
21102WLAB-2NSB
21201BRNSB
21202FR3-2NSB
21203BRNSB 22. sep. 1972, GMG  sep. 2002
21204FR3-2NSB
21205FR3-2NSB 21. okt. 1972, NJM(mus) 9. juli 2013
21212CB1 [MG 22015]NSB
21213CB1 [MG 22015]NSB
21214CB1 [MG 22015]NSB
21215CB1 [MG 22015]NSB  1960, GMG 1. mar. 2001
21216XR-CB1NSB
21217CB1 [MG 22015]NSB
21218CB1 [MG 22015]NSB
21219CB1 [MG 22015]NSB
21220CB1 [MG 22015]NSB
21221CB1 [M 38113]NSB
21225CB2NSB  1947, OBAS 25. okt. 2002
21226CB2NSB
21227CB2NSB  1947, OBAS  des. 2002
21228CB2NSB
21229CB3 t.1NSB
21230CB3 t.1NSB
21231CB3 t.2NSB
21232CB3 t.2NSB
21233CB3 t.2NSB
21234CB3 t.2NSB
21235CB3 t.2NSB
21236CB3 t.2NSB
21237B3-4NSB
21238BC3NSB
21239BC3NSB
21240BC3NSB
21241BC3NSB
21251R1 [6045]NSB
21252R1 [6045]NSB
21253R1 [6045]NSB
21254R1 [6045]NSB
Alf21255R1 [7650]NSB  1959, NJM(mus)  1996
Caroline21256R1 [7650]NSB
21257R1 [20000]NSB  1968, NJM(mus)  1996
21258R1 [20000]NSB
21259R1 [20000]NSB
21260R1 [20000]NSB
21261R1 [20000]NSB
21262FR3NSB
21263FR3NSB
21264FR3-2NSB
21265FR3-2NSB 21. okt. 1972, NJM(mus) 9. juli 2013
21266FR3-2NSB
21301F2NSB
21302F2NSB
21303Xabhs (983 2)NSB
21304DF37 [6565]NSB
21305DF37 [6565]NSB
21306XR-F3NSB
21307XZ-F3NSB
21308XZ-F3NSB
21309F3 t.1NSB
21310F3 t.5NSB
21311F3 t.3NSB
21312F3 t.3NSB
21313F3 t.5NSB  1955, NJM(mus)  1999
21314F3 t.5NSB  1964, NSB AS  mai 2010
21315F3 t.2NSB
21316F3 t.2NSB
21317XR-F3NSB
21318F3 t.6NSB
21319DF37 [12354]NSB
21320F3 t.6NSB  1965, NSB AS  mai 2010
21321F3 t.6NSB
21401F1 t.1DR  1931, NSB tidligst  1945, GMG  1990, NJK(mus) ca  2007
21402F1 t.1DR  1932, NSB tidligst  1945, GMG  1991
21403F1 t.2DR  1933, NSB tidligst  1945, GMG  1991
21404XZ-F3NSB
21404F2NSB
21405F2NSB
21406XZ-F3NSB
21407F3 t.1NSB
21408F3 t.5NSB  1947, OBAS  nov. 2003
21409F3 t.3NSB
21410F3 t.3NSB
21411F3 t.5NSB  1955, NJM(mus)  1999
21412F3 t.5NSB  1964, NSB AS  mai 2010
21413F3 t.2NSB
21414F3 t.2NSB
21415F3 t.4NSB
21415XR-F3NSB
21416XZ-F3NSB
21417F3 t.5NSB
21420F3 t.4NSB
21421F3 t.4NSB
21422F3 t.4NSB  1979, OBAS  nov. 2003, JBV senest  2012, Bane NOR 1. jan. 2017
21423F4 [B 23187]NSB
21424F4 [B 23187]NSB
21426BCVNSB
21427FV t.8 [o.14511]NSB
21428F3 t.6NSB
21429F3 t.6NSB  1965, NSB AS  mai 2010
21430F3 t.6NSB
21433F6NSB
21501BF10 t.1NSB
21502BF10 t.1NSB
21503BF10 t.1NSB
21504BF10 t.2 [15645]NSB  1955, NJM(mus)  1989
21505BF10 t.2 [15645]NSB
21506BF13 t.1NSB
21507BF13 t.1NSB  1955, GMG  okt. 2005
21508BF10 t.2 [15645]NSB
21509BF10 t.2 [15645]NSB
21510BF13 t.1NSB
21511BF10 t.2 [16427]NSB
21512BF10 t.2 [15645]NSB
21513BF10 t.2 [15645]NSB
21514BF10 t.2 [15645]NSB
21515BF11NSB  1965, GMG  apr. 1999
21516BF11NSB
21517BF11NSB  1966, NJM(mus)  1996
21518BF11NSB
21519BF11NSB
21520BF11NSB  1966, GMG  apr. 1999
21521BF11NSB
21522BF11NSB
21523BF11NSB
21524BF11NSB
21525BF12NSB
21526BF12NSB
21527XØ-BF12NSB
21528BF12NSB
21529BF12NSB  1969, OBAS  des. 2002
21530BF12NSB
21531BF12NSB  1969, GMG  sep. 2001
21532XR-BF12NSB
21533BF12NSB
21534BF12NSB
21551BF15SJ  1950, NSB  1988
21552BF15SJ  1943, NSB  1988
21553BF15SJ  1950, NSB  1988
21554BF15SJ  1944, NSB  1988
21555BF15SJ  1943, NSB  1988
21601BF1NSB 1. feb. 1973, OBAS tidligst  2002
21602BF1NSB
21603BF1NSB
21604BF1NSB 5. mar. 1973, OBAS tidligst  2002
21605BF1NSB
21611CB1 [MG 22015]NSB
21612CB1 [MG 22015]NSB  1960, GMG 1. mar. 2001
21613CB1 [MG 22015]NSB
21701BF13 t.1NSB  1955, GMG  okt. 2005
21702BF13 t.1NSB
21703BF13 t.1NSB
21704BF13 t.2NSB
21705BCF13NSB  1978, JBV  aug. 2006, Bane NOR 1. jan. 2017
21706BCF13NSB
21707BF13 t.2NSB
21708BF13 t.2NSB
21709BF13 t.2NSB
21710BCF13NSB
21711BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
21712BF14NSB
21713FR5-1NSB
21714FR5-1NSB
21715BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
0021716ABF14NSB  1979, JBV  juli 2013, Bane NOR 1. jan. 2017
21717BF14NSB  1979, NJD 28. sep. 2016
21718FR5-1NSB
21719FR5-1NSB
0021720ABF14NSB  1979, JBV  mar. 2015, Bane NOR 1. jan. 2017
21721BF14NSB  1979, NSB AS  sep. 2013
21722FR5-1NSB
21723BF14NSB
21724FR5-1NSB
21725FR5-1NSB
21726FR5-1NSB
21727FR5-1NSB
21728BF14NSB  1979, NJM(mus) 17. juli 2013
21729BF14NSB  1979, SkJb 19. mar. 2015
21730XZ-BF14NSB  1980, JBV  juni 2016, Bane NOR 1. jan. 2017
21770F7-1NSB
21771F7-1NSB
21772FR7 t.3NSB
21773F7-1NSB
21774FR7 t.3NSB
21775FR7 t.3NSB
21776FR7 t.3NSB
21777FR7 t.3NSB
21778FR7 t.3NSB
21779FR7 t.3NSB
21780FR7 t.3NSB
24001A1KNSB  1962, NJM(mus)  1994
24002A2NSB  1967, OBAS 25. okt. 2002
24003A2NSB  1967, TKAB ca 20. juni 2001
24004A2NSB  1967, NJK(mus)  mai 2001
24005A2NSB  1967, GMG 1. mar. 2001
24006A2NSB
24007A2NSB  1967, TKAB ca 20. juni 2001
24008A3NSB
24009A3NSB
24010A4KNSB
24051C3NSB
24101B10 t.2NSB 13. sep. 1935, NJM(mus)  1987
24102B10 t.2NSB
24103Xabh (973 2)NSB
24104CB1 [MG 22015]NSB
24105CB1 [MG 22015]NSB
24106CB1 [MG 22015]NSB
24107CB1 [MG 22015]NSB  1960, GMG 1. mar. 2001
24108AB12NSB
24109AB12NSB
24110CB1 [MG 22015]NSB
24111CB1 [M 38113]NSB
24112XR-CB1NSB
24113CB1 [MG 22015]NSB
24114AB11 [10600]NSB
24115AB11 [10600]NSB  1964, NJM(mus)  1999
24116AB12NSB
24117CB1 [MG 22015]NSB
24118CB1 [MG 22015]NSB
24119AB11 [10600]NSB
24120AB11 [10600]NSB
24121AB11 [10600]NSB
24122B12KNSB  1964, GMG  sep. 2001
24123B12KNSB  1964, GMG  sep. 2001
24531B3-2 t.2NSB
24532B3-2 t.2NSB
24533B3-2 t.2NSB
24534B3 t.1NSB
24535B3-2 t.2NSB
24536B3 t.1NSB
24537BF3-3NSB
24538B36NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015
24539B3-2 t.2NSB
24540B3-2 t.2NSB
24541B3-2 t.2NSB
24542B3 t.1NSB
24543B3-2 t.2NSB
24544B3-2 t.2NSB
24545XØ-B3NSB
24701B7 t.6NSB
24702B7 t.6NSB
24703B7 t.6NSB
24704B7 t.6NSB
24705B7 t.6NSB
24706BC7-1NSB
24707BC7-1NSB
24708BC7-1NSB
24709BC7-1NSB
24710BC7-2NSB
24711BC7-1NSB
24712BC7-1NSB
24713BC7-1NSB
24714FR7 t.3NSB
24715AB7 t.3NSB
24716AB7 t.3NSB
24717A7-1NSB
24718AB7 t.3NSB
24719AB7 t.3NSB
24720AB7 t.3NSB
24721AB7 t.3NSB
24722AB7 t.4NSB
25001B10 t.1NSB
25002B10 t.1NSB  1947, NJM(mus)  1987
25003R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
25004CB3 t.2NSB
25005B10 t.1NSB
25006B10 t.1NSB
25007B10 t.1NSB
25008CB2NSB  1947, OBAS  des. 2002
25009F3 t.5NSB  1947, OBAS  nov. 2003
25010B3-2 t.2NSB
25011CB2NSB
25012CB3 t.2NSB
25013CB3 t.2NSB
25014CB3 t.1NSB
25015B3-2 t.2NSB
25016BF12NSB
25017BF12NSB
25018CB2NSB
25019CB3 t.1NSB
25020C3NSB
25021CB2NSB  1947, OBAS 25. okt. 2002
25022CB3 t.2NSB
25023B3 t.2 [16300]NSB
25024B3 t.3NSB
25025XZ-B3NSB
25026B3-2 t.2NSB
25027B3-2 t.2NSB
25028B36/FNSB  1947, SkJb  2015
25029CB3 t.2NSB
25030CB3 t.2NSB
25501B2NSB
25502B3 t.3/B3-t.2 t.3NSB
25503B3-2 t.3NSB
25504B3-2 t.3NSB
25505B3-2 t.3NSB
25506B3-2 t.3NSB
25507B3-2 t.3NSB
25508B3 t.3NSB
25508B3 t.2 [16299]NSB
25509B3-2 t.3NSB
25510B3-2 t.3NSB
25511B2NSB
25512B3-2 t.3NSB
25513B3-2 t.3NSB
25514B3-2 t.3NSB
25515B3-2 t.3NSB
25516B3-2 t.3NSB
25517B3-2 t.3NSB  1952, GMG  apr. 1999
25518B3-2 t.3NSB
25519B2NSB
25520B3-2 t.3NSB
25521B3-2 t.3NSB
25522B3-2 t.3NSB
25523B2NSB
25524B2NSB
25525B2NSB
25526XR-B3NSB
25527B2NSB
25528B2NSB
25529B2NSB  1953, NJM(mus)  1984
25530B3-2 t.3NSB
25531B3-2 t.2NSB
25532B3-2 t.2NSB
25533B3-2 t.2NSB
25534B3 t.1NSB
25535B3-2 t.2NSB
25536B3 t.1NSB
25537BF3-3NSB
25538B36NSB 29. mai 1962, SkJb 19. mar. 2015
25539B3-2 t.2NSB
25540B3-2 t.2NSB
25541B3-2 t.2NSB
25542B3 t.1NSB
25543B3-2 t.2NSB
25544B3-2 t.2NSB
25545XØ-B3NSB
25546B3-2 t.2NSB
25547B3-6NSB
25548B3-4NSB
25549B3-4NSB
25550B3-2 t.2NSB
25551B3-2 t.2NSB
25552XØ-B3NSB
25553B3-2 t.2NSB
25554XR-B3NSB
25555B3-2 t.2NSB 27. mar. 1963, OBAS tidligst  2002
25556B3-2 t.2NSB
25557B3-2 t.2NSB
25558B3-2 t.2NSB
25559B3-2 t.2NSB
25560B3-2 t.2NSB
25561B3-2 t.2NSB  1963, NJK(mus)  mai 2001
25562B36NSB  1963, SkJb 19. mar. 2015
25563B3-2 t.2NSB
25564B3-2 t.2NSB
25565B3-2 t.2NSB
25566BC3NSB
25567B3-2 t.2NSB
25568BC3NSB
25569B3-2 t.2NSB  1964, TKAB  juni 2001
25570R7NSB  1964, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
25571BC3NSB
25572B3-2 t.2NSB  1964, NJM(mus) 9. juli 2013
25573B3 t.2 [14030]NSB
25574B3-2 t.2NSB  1965, BJs(mus)  2015
25575B3-2 t.2NSB
25576B3-2 t.2NSB
25577B3 t.2 [14030]NSB  1966, BJs(mus)  2015
25578B3-2 t.2NSB
25579B3-2 t.2NSB  1966, NJM(mus) 26. aug. 2013
25580B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25581B3-2 t.2NSB
25582XZ-B3NSB
25583B3-2 t.2NSB  1966, BJs(mus)  2015
25584B3-5NSB
25585B3-2 t.2NSB  1966, OBAS  des. 2002
25586B3-2 t.2NSB
25587B3-2 t.2NSB  1966, TKAB  juni 2001
25588B3-2 t.2NSB
25589B37NSB  1966, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25590B3-2 t.2NSB
25591B3-2 t.2NSB
25592B3-2 t.2NSB
25593B3-2 t.2NSB
25594BC3NSB
25595B3-2 t.2NSB
25596B3-2 t.2NSB
25597B3-2 t.2NSB  1966, OBAS  juni 2003
25598B3 t.2 [14030]NSB
25599BF3-3NSB
25600B3-5NSB
25601FR3NSB
25602FR3NSB
25603B3-2 t.2NSB
25604B3-2 t.2NSB  1967, OBAS senest  2003
25605B3-2 t.2NSB  1967, OBAS  juni 2003
25606B3 t.2 [14030]NSB
25607B3-2 t.2NSB  1967, OBAS  juni 2003
25608B3-6NSB  1967, SkJb  2015
25609R7NSB  1967, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
25610B3-2 t.2NSB
25611B3-2 t.2NSB  1967, OBAS  juni 2003
25612B3-2 t.2NSB
25613B36NSB  1967, SkJb 20. feb. 2015
25614B36NSB  1967, SkJb 20. feb. 2015
25615R7NSB  1968, COT/VEO  juni 2003
25616B3-2 t.2NSB
25617B3-2 t.2NSB  1968, TKAB  juni 2001
25618B3-2 t.2NSB
25619B37NSB  1968, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25620B3-2 t.2NSB
25621XZ-B3NSB
25622B3-2 t.2NSB
25623B3 t.2NSB
25624B36NSB  1969, SkJb 19. mar. 2015
25625R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003
25626B3-2 t.2NSB
25627B3-2 t.2NSB
25628B3-6NSB
25629B3-2 t.2NSB
25630R7NSB  1969, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2013
25631B3-2 t.2NSB
25632B3-2 t.2NSB
25633B3-2 t.2NSB
0025634AB3-6NSB  1969, JBV  mar. 2015, Bane NOR 1. jan. 2017
25635B3-2 t.2NSB
25636B3-2 t.2NSB
25637B3-5NSB
25638B36NSB  1969, SkJb 19. mar. 2015
25639B3-2 t.2NSB
0025640AB3-2 t.2NSB  1969, JBV  mai 2013, Bane NOR 1. jan. 2017
25641R7NSB  1969, COT/VEO  juni 2003, SkJb 12. juni 2013
25642B3 t.2 [16300]NSB
25643B3 t.2 [16299]NSB
25644B36NSB  1971, SkJb 19. mar. 2015
25645B3-2 t.2NSB
25646B3-2 t.2NSB
25647B37NSB  1971, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25648B3-4NSB
25649B3 t.2 [14030]NSB  1971, OBAS  des. 2002
25650B3 t.2 [14030]NSB
25651B36NSB  1971, SkJb 19. mar. 2015
25652B3-4NSB
25653B3-4NSB
25654B3-2 t.2NSB
25655B3-2 t.2NSB
25656B3-2 t.2NSB
25657B3KNSB
25658B3-5NSB
25659B37NSB  1972, COT/VEO  juli 2003, SkJb  2015
25660B3KNSB  1972, OBAS  des. 2002
25661B3KNSB
25662XR-B3NSB
25663B3-4NSB
25664B37NSB  1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25665B3KNSB  1972, OBAS  des. 2002
25666B3KNSB
25667B3KNSB
25668B36/FNSB 20. des. 1972, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2015
25669B3-2 t.2NSB
25670XZ-B3NSB
25671R7NSB  1947, COT/VEO  juni 2003, SkJb  2013
25672B3-2 t.2NSB
25673B3-2 t.2NSB
25674B3-2 t.2NSB
25675B36/FNSB  1947, SkJb  2015
25676B36/FNSB  1952, SkJb  2015
25951CB3 t.2NSB
25952CB3 t.2NSB
25953CB2NSB  1947, OBAS 25. okt. 2002
25954CB3 t.2NSB
25955CB3 t.1NSB
25956CB3 t.2NSB
25957CB3 t.2NSB
25958CB2NSB
25959CB3 t.2NSB
25960CB3 t.1NSB
25961F3 t.5NSB  1947, OBAS  nov. 2003
25962CB2NSB  1947, OBAS  des. 2002
25963CB2NSB
26001B5-3NSB
26002B5-3NSB
26003BC5-3NSB
26004B5-3NSB
26005B5-3NSB
26006B5-3NSB
26007B5-3NSB
26008BC5-3NSB
26009B5-3NSB
26010B5-2 [28400]NSB
26011B5-5NSB
26012B5-3NSB
26013A5-1NSB
26014A5-1NSB
26015B5-5NSB
26016B5-3NSB
26017B5-5NSB
26018B5-3NSB
26019B5-5NSB
26020B5-3NSB
26021B5-2 [32909]NSB  1980, NJM(mus) 17. juli 2013
26022B5-3NSB
26023B5-2 [32909]NSB
26024B5-3NSB
26025BC5-3NSB
26026B5-5NSB
26027B5-2 [32909]NSB
26028B5NNSB  1980, SkJb 19. feb. 2014
26029BC5NSB  1980, NJM(mus) 9. juli 2013
26030B5CNNSB  1980, SkJb 19. feb. 2014
26031BC5NSB
26032B5CNNSB  1980, SkJb 19. feb. 2014
26033B5-5NSB
26034B5-3NSB
26035B5-5NSB
26036BC5-3NSB
26037B5-3NSB
26038B5-3NSB
26039B5-3NSB
26040B5-5NSB
26041B5-3NSB
26042BC5-2NSB
26043BC5-2NSB
26044BC5-3NSB
26045BC5-3NSB
26046BC5-3NSB
26047BC5-2NSB
26048B5-3NSB
26049B5-3NSB
26050B5-3NSB
26051B5-2 [32910]NSB
26052B5-2 [32910]NSB
26053A5-1NSB
26054B5-2 [32910]NSB
26055B5-3NSB
26056B5-3NSB
26057A5-1NSB
26058B5-2 [32910]NSB
26059A5-1NSB
26060B5-3NSB
26061BC5-3NSB
26062A5-1NSB
26063B5-3NSB
26301B6 t.2DSB  1958, NSB  1991, GMG  1998
26302B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
26303B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
26304B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
26305B6 t.2DSB  1958, NSB  1991, GMG  nov. 1998
26306B6 t.2DSB  1958, NSB  1991
27001B7 t.4NSB
27002B7 t.4NSB
27003B7 t.4NSB
27004B7 t.4NSB
27005B7 t.4NSB
27006B7 t.4NSB
27007B7 t.4NSB
27008B7 t.6NSB
27009B7 t.6NSB
27010B7 t.6NSB
27011B7 t.6NSB
27012B7 t.6NSB
27013B7 t.5NSB
27014B7 t.5NSB
27015B7 t.5NSB
27016B7 t.5NSB
27017B7 t.5NSB
27018B7 t.5NSB
27019B7 t.5NSB
27020B7 t.5NSB
27021B7 t.4NSB
27022B7 t.6NSB
27023B7 t.4NSB
27024B7 t.6NSB
27025B7 t.4NSB
27026B7 t.6NSB
27027B7 t.6NSB
27028B7 t.6NSB
27029AB7 t.4NSB
27030AB7 t.3NSB
27031AB7 t.3NSB
27032AB7 t.3NSB
27033AB7 t.3NSB
27034AB7 t.3NSB
27035A7-1NSB
27036AB7 t.3NSB
27037B7 t.6NSB
27038B7 t.6NSB
27039BC7-1NSB
27040BC7-1NSB
27041BC7-1NSB
27042BC7-1NSB
27043BC7-1NSB
27044BC7-1NSB
27045BC7-1NSB
27046BC7-2NSB
27047B7 t.6NSB
27048B7 t.6NSB
27049B7 t.6NSB
0030017ABCF13NSB  1978, JBV  aug. 2006, Bane NOR 1. jan. 2017
0030041AWLAB t.1 [15003]NSB  1965, JBV  aug. 2006, Bane NOR 1. jan. 2017
33150FVde [Kdm 385]DR   , NSB  1942, SRjB(mus)  1998
40042FVde [15699]NSB
40130FVde [15700]NSB
40200FVde [15700]NSB
40347FVde [15700]NSB
40440FVde [15700]NSB
40611FVde [15700]NSB
40625FVde [15700]NSB
40686FVde [15700]NSB
0053222AF3 t.4NSB  1979, OBAS  nov. 2003, JBV senest  2012, Bane NOR 1. jan. 2017
61338Xdg (945 1)NSB
61346Xdg (945 1)NSB
83415BCVNSB
716012FdeoDR   , NSB  1943
716013FdeoDR   , NSB  1943
Main menu
Compact list of classes sort by railways/companies
Affärsverket Statens Järnvägar (El.loco, ) • Angel Trains Cargo (El.loco, ) • Bane NOR SF (freigth, mainten., ) • Baneservice AS (Di.loco, shunt, DMU, mainten., ) • Bantåg Nordic AB (Di.loco, ) • Banverket (El.loco, shunt, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (Di.loco, ) • Bergen Elektriske Sporvei (tram/metro, ) • Bergen Tekniske Museum (Di.loco, ) • Bjørkåsen Gruber AS (ind.eng., ) • BLS Rail AB (Di.loco, ) • Borregaard (Di.loco, ) • Bybanen AS (mainten., tram/metro, ) • Cargolink AS (El.loco, Di.loco, shunt, ) • CargoNet AS (El.loco, Di.loco, shunt, freigth, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (DMU, ) • Danske Statsbaner (Di.loco, pass.car, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (Di.loco, ) • Deutsche Reichsbahn (steam, pass.car, ) • Dunderlandsbanen (steam, ) • Eidanger salpeterfabrikker (steam, Di.loco, ) • Euro Shuttle (shunt, ) • Flytoget AS (EMU, ) • Foreningen Setesdalsbanen (shunt, ) • GB Railfreight Ltd (Di.loco, ) • GM-gruppen (Di.loco, ) • Graakalbanen (tram/metro, ) • Green Cargo AB (El.loco, Di.loco, shunt, ) • Grenland Rail AS (Di.loco, shunt, ) • Grimstad-Frolandbanen (steam, ) • Gråkallbanen (tram/metro, ) • Hector Rail AB (El.loco, Di.loco, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (mainten., ) • Holmenkolbanen (tram/metro, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (steam, ) • Industribaner (ind.eng., ) • Infranord AB (El.loco, mainten., ) • Inlandsbanan AB (Di.loco, ) • Jernbaneverket (Di.loco, freigth, mainten., ) • Jura-Simplon (steam, ) • Kings Bay Kull Compani (ind.eng., ) • Leonhard Weiss GmbH (mainten., ) • Lillesand-Flaksvandbanen (steam, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (steam, El.loco, Di.loco, mainten., ) • Malmtrafik i Kiruna AB (El.loco, Di.loco, ) • Malmtrafikk AS (El.loco, Di.loco, ) • Nederlandse Spoorwegen (Di.loco, ) • Nesttun-Osbanen (steam, ) • Norges Statsbaner (steam, El.loco, Di.loco, shunt, DMU, EMU, pass.car, freigth, mainten., ) • Norsk Hoved-Jernbane (steam, pass.car, freigth, ) • Norsk Hydro (steam, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (steam, ) • Norsk Impregneringskompani (ind.eng., ) • Norsk Industriarbeidermuseum (El.loco, Di.loco, shunt, mainten., ) • Norsk Jernbanedrift AS (Di.loco, pass.car, mainten., ) • Norsk Jernbaneklubb (steam, shunt, pass.car, mainten., ) • Norsk jernbanemuseum (El.loco, Di.loco, mainten., ) • Norsk Jernverk (El.loco, ) • Norsk Transport (El.loco, shunt, EMU, mainten., ) • Northrail GmbH (Di.loco, ) • NRC Maskin AS (mainten., ) • NSB AS (EMU, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (mainten., ) • NSB Gardermobanen AS (EMU, ) • NSB Gjøvikbanen AS (EMU, ) • NSB Gods (El.loco, shunt, ) • Ofotbanen AS (El.loco, Di.loco, shunt, EMU, ) • Oslo Sporveier (mainten., tram/metro, ) • Peterson Rail AB (El.loco, Di.loco, ) • Railcare AB (Di.loco, ) • Railpool GmbH (El.loco, Di.loco, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (shunt, ) • Rjukanbanen (steam, El.loco, Di.loco, mainten., ) • RushRail AB (El.loco, Di.loco, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (Di.loco, ) • Salangsverket (ind.eng., ) • Schwezerische Bundesbahn (steam, mainten., ) • Setesdalsbanen (mainten., ) • Siemens Dispolok GmbH (Di.loco, ) • SJ AB (El.loco, EMU, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (El.loco, shunt, pass.car, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (tram/metro, ) • Solbergfossbanen (DMU, ) • Sperry Rail Service (mainten., ) • Spitzke SE (mainten., ) • Sporveishistorisk Forening (tram/metro, ) • Statens Havnevesen (mainten., ) • Statens Järnvägar (steam, El.loco, Di.loco, shunt, DMU, EMU, pass.car, mainten., ) • Statens Vegvesen (Di.loco, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pass.car, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (shunt, mainten., ) • Storstockholms Lokaltrafik (EMU, ) • Strukton Rail (mainten., ) • Sulitjelmabanen (steam, Di.loco, DMU, ) • Svenska Tågkompaniet AB (EMU, pass.car, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (Di.loco, ) • Sydvaranger (steam, Di.loco, ) • Taraldsvik Maskin AS (DMU, ) • TGOJ Trafik AB (El.loco, shunt, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (steam, El.loco, Di.loco, EMU, mainten., ) • Three T AB (Di.loco, ) • Transdev Sverige AB (pass.car, ) • Transitio AB (EMU, ) • Trondheim Sporvei (tram/metro, ) • Trondheim Trafikkselskap (tram/metro, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (tram/metro, ) • TX Logistik AB (El.loco, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (El.loco, Di.loco, shunt, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (steam, DMU, ) • Urskog-Hølandsbanen (steam, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (steam, ) • Valdresbanen (steam, DMU, mainten., ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (Di.loco, ) • Vossloh (Di.loco, ) • Vy Gjøvikbanen AS (EMU, ) • Vygruppen AS (EMU, ) • Österreichische Bundesbahnen (El.loco, ) •
Current railway/line/company is Alle baner/selskaper with these classes:

Click on class name to look into subclasses.

Passenger car: Subclasses - All sortet by number/name


A1
A2
A3
A4K
A5
A7
A20: A20 [2067], A20 [993]
A21
AB3: AB3-1, AB3-2
AB7: AB7 t.1, AB7 t.2, AB7 t.3, AB7 t.4, AB7-LAB
AB10
AB11: AB11 [10600], AB11 [16723]
AB12
ABFo2a
ABo: ABo t.1, ABo t.2, ABo t.3, ABo t.5, ABo t.6 [2059], ABo t.6 [2222], ABo [142]
ABo1a
ABo1c
ABo2a: ABo2a t.1 [BCo-27], ABo2a t.1 [BCo-7], ABo2a t.2 [BCo-28], ABo2a t.2 [BCo-8]
ABo2b: ABo2b t.1, ABo2b t.2, ABo2b t.3 [1840], ABo2b t.3 [2089], ABo2b t.3 [BCo-12]
ABo2c
ABo3a: ABo3a t.1 [B205], ABo3a t.1 [B268]
ABo3b: ABo3b t.1, ABo3b t.2, ABo3b t.3 [2095], ABo3b t.3 [2247], ABo3b t.3 [3201]
ABZo2a: ABZo2a t.1, ABZo2a t.2
ABZo2b: ABZo2b t.1, ABZo2b t.2
ACo1a
ACo1c
AEo
AFo2a: AFo2a t.1 [142], AFo2a t.1 [7]
Ao: Ao t.1, Ao t.1, Ao t.2, Ao t.3, Ao t.3, Ao t.4, Ao t.5
Ao1a: Ao1a t.1 [1110], Ao1a t.1 [2059], Ao1a t.1 [2222], Ao1a t.1 [3817], Ao1a t.2
Ao2a: Ao2a t.1, Ao2a t.2
Ao2b: Ao2b t.1 [1844], Ao2b t.1 [2026]
Ao2c: Ao2c t.1 [1134], Ao2c t.1 [Od3677]
Ao2d
Ao3a
B [karét]
B1
B2: B2, B2K
B3: B3 t.1, B3 t.2, B3 t.2 [14030], B3 t.2 [16299], B3 t.2 [16300], B3 t.2 [24543], B3 t.3, B3 t.3/B3-t.2 t.3, B3 t.4, B3-2 t.2, B3-2 t.3, B3-4, B3-5, B3-6, B3-7, B36, B36/F, B37, B3K, BS7, R7
B4: B4, B4-2
B5: B5 [28400], B5 [32909], B5 [32910], B5-2 [28400], B5-2 [32909], B5-2 [32910], B5-3, B5-5, B5-6, B5N
B6: B6 t.1, B6 t.2
B7: B7 Lab t.1, B7 t.1 [1-73217], B7 t.1 [1-82262], B7 t.2, B7 t.3, B7 t.4, B7 t.5, B7 t.6, B7-2 [1-73217], B7-2 [1-82262]
B9
B10: B10 t.1, B10 t.2
B12K
B20: B20 t.1 [1843], B20 t.1 [Co-29], B20 t.1 [Co-38], B20 t.2 [1843], B20 t.2 [4000]
B22: B22 t.1, B22 t.1 [2940], B22 t.1 [Co-19], B22 t.1 [Co-23], B22 t.1 [opr.1843], B22 t.2, B22 t.2, B22 t.3 [Bo3c t.3], B22 t.3 [Bo3c t.4]
B23: B23 t.1, B23 t.2, B23 t.3
B24
B25
B3
B30: B30 t.1 [Co-15], B30 t.1 [Co-16], B30 t.2 [Co-21], B30 t.2 [Co-22], B30 t.3, B30 t.3, BEo
B31: B31 t.1, B31 t.2
BC
BC3
BC5: B5CN, BC5, BC5-2, BC5-3
BC7: BC7-1, BC7-2
BCDFo
BCF13
BCFo: BCFo t.1, BCFo t.2
BCFo2a
BCFo2b
BCFV
BCo: BCo t.1, BCo t.18, BCo t.19, BCo t.2, BCo t.20, BCo t.21, BCo t.24, BCo [B30]
BCo2a: BCo2a t.1 [BCo-5], BCo2a t.1 [BCo-6]
BCo2b: BCo2b t.1, BCo2b t.2, BCo2b t.4
BCo2c: BCo2c t.1 [142], BCo2c t.1 [207]
BCo2d: BCo2d t.1 [207], BCo2d t.1 [312a]
BCo2f
BCo3a
BCo3c
BCV
BCZo: BCZo, BCZo t.2
BCZo
BCZo2b: BCZo2b t.1, BCZo2b t.2
BD
BDF11
BDF3-4
BDFo2-11: BDFo2-11 t.1, BDFo2-11 t.2, BDFo2-11 t.3, BDFo2-11 t.4, BDFo2-11 t.5, BDFo2-11 t.6, BDFo2-11 t.7
BDFo2-4
BDFo2-7: BDFo2-7 t.1 [CDFo-5], BDFo2-7 t.1 [CDFo-7], BDFo2-7 t.2, BDFo2-7 t.3
BDFo3-11
BDFo3-16
BDFo3-7: BDFo3-7 t.1, BDFo3-7 t.2
BDFo4-7: BDFo4-7 t.1, BDFo4-7 t.2
BDFox4-7
BDo2-11: BDo2-11 t.1, BDo2-11 t.2
BDo2-16
BDo2-7
BEo3a: BEo3a t.1 [2125], BEo3a t.1 [4190]
BF: BF t.1, BF t.2
BF1
BF2
BF3
BF7
BF10: BF10 t.1, BF10 t.2 [15645], BF10 t.2 [16427]
BF11
BF12
BF13: BF13 t.1, BF13 t.2
BF14
BF15: BF15, BF2 [SJ]
BF20
BF21
BF2a: BF2a t.1, BF2a t.2 [760], BF2a t.2 [948]
BF2b
BF30
BF31: BF31, BF31 t.1, BF31 t.2 [1841], BF31 t.2 [3109], BF31 t.2 [612], BF31 t.2 [745], BF31 t.3, BF31 t.3, BF31 t.3, BF31 t.4
BF32: BF32 t.1 [2126], BF32 t.1 [3052], BF32 t.2 [1841], BF32 t.2 [2126], BF32 t.2 [3039], BF32 t.2 [3053], BF32 t.2 [3231], BF32 t.3, BF32 t.4
BF33
BF3a: BF3a t.1, BF3a t.2
BF3b: BF3b t.1, BF3b t.2
BFo2a: BFo2a t.1, BFo2a t.2, BFo2a t.3, BFo2a t.4, BFo2a t.5, BFo2a t.6, BFo2a t.7, BFo2a t.8
BFo2b: BFo2b t.1, BFo2b t.2, BFo2b t.4 [1073], BFo2b t.4 [1074], BFo2b t.4 [976], BFo2b t.6, BFo2b t.7, BFo2b t.9
BFo2c: BFo2c t.1 [502], BFo2c t.1 [B112], BFo2c t.2 [2126], BFo2c t.3 [2126], BFo2c t.3 [3231], BFo2c t.4, BFo2c t.7 [CFo-21], BFo2c t.7 [CFo-32]
BFo2d: BFo2d t.1, BFo2d t.2
BFo2e
BFo3a: BFo3a t.1, BFo3a t.2
BFo3b: BFo3b t.1, BFo3b t.2, BFo3b t.3, BFo3b t.4, BFo3b t.6
BFo4a: BFo4a t.1, BFo4a t.2
BFox4a
BFV
BFV1: BFV1 [t.1], BFV1 [t.2], BFV1 [t.3], BFV1 [t.4]
BFV21
BFZo2a
Bo: Bo t.10, Bo t.14, Bo t.2, Bo [366]
Bo2-3a: Bo2-3a [460], Bo2-3a [Sk 917]
Bo2a: Bo2a t.1, Bo2a t.1 [Co-10], Bo2a t.1 [Co-51], Bo2a t.1 [Co-9], Bo2a t.2 [695], Bo2a t.2 [813], Bo2a t.3
Bo2b: Bo2b t.2, Bo2b t.3, Bo2b t.4, Bo2b t.5, Bo2b t.6
Bo2c: Bo2c t.1, Bo2c t.1 [205], Bo2c t.1 [312b], Bo2c t.2, Bo2c t.2, Bo2c t.3, Bo2c t.3, Bo2c t.4, Bo2c t.5, Bo2c t.6, Bo2c t.7
Bo3a: Bo3a t.1, Bo3a t.1 [2067], Bo3a t.1 [2966], Bo3a t.1 [993], Bo3a t.2
Bo3b [1936]
Bo3b [1956]: Bo3b t.1 [Co-45], Bo3b t.2, Bo3b t.2, Bo3b t.3, Bo3b t.4, Bo3b t.5, Bo3b t.6, Bo3b t.7
Bo3c: Bo3c t.1, Bo3c t.1, Bo3c t.1, Bo3c t.2, Bo3c t.3, Bo3c t.4, Bo3c t.4
Bo3d
Bo3g
Bo3k: Bo3k t.1, Bo3k t.2, Bo3k t.3, Bo3k t.4
Bo3m: Bo3m t.1, Bo3m t.2
Bo4a
Bo4b: Bo4b t.1 [Co-24], Bo4b t.1 [Co-25], Bo4b t.1 [Co-4], Bo4b t.2, Bo4b t.3, Bo4b t.4
Bo4c: Bo4c t.1, Bo4c t.2, Bo4c t.3
Bo4d: Bo4d t.1, Bo4d t.4, Bo4d t.5
BR: BR, BR [M37051]
BZo2a
C
C t.2
C [karét]: C t.1 [C-1], C t.1 [C-3], C t.1 [C-4], C t.2
C1
C2
C3
C30: C30 t.1, C30 t.2
C3a
CB1: CB1 [M 38113], CB1 [MG 22015]
CB2
CB3: CB3 t.1, CB3 t.2
CBFV
CBV-Gs
CD: CD t.1, CD t.1
CDFo: CDFo t.1, CDFo t.20, CDFo t.6, CDFo [188]
CDFo2a
CDFo2b: CDFo2b t.2, CDFo2b t.3
CDFo2c
CDFo2d
CDFo3a: CDFo3a t.1, CDFo3a t.3, CDFo3a t.4, CDFo3a t.5
CDFo3b
CDFo4b
CDFo4c
CDFo4d
CDFox4a
CDo: CDo t.2, CDo t.6
CDo2b
CDo2c: CDo2c t.1, CDo2c t.1, CDo2c t.1
CDo2d
CEo3a
CEo3b
CF: CF t.1, CF t.1, CF t.10, CF t.13, CF t.2, CF t.2, CF t.3, CF t.4, CF t.5, CF t.8
CF2a
CF2b
CF3a
CF3b: CF3b t.1, CF3b t.2, CF3b t.3
CFo: CFo t.1, CFo t.14, CFo [188]
CFo t.15
CFo2a: CFo2a t.1 [745], CFo2a t.1 [778], CFo2a t.2, CFo2a t.3 [1842], CFo2a t.3 [2060], CFo2a t.7
CFo2b: CFo2b t.2, CFo2b t.3, CFo2b t.6, CFo2b t.6, CFo2b t.6
CFo2c: CFo2c t.2 [2126], CFo2c t.3 [3231]
CFo2d: CFo2d t.2, CFo2d t.3, CFo2d t.4
CFo2f
CFo3a
CFo3b
CFo4b: CFo4b t.1, CFo4b t.2
CFZo
Co: Co t.1, Co t.2, Co t.37, Co t.40, Co t.41, Co t.5
Co [karét]: Co t.1, Co t.2 [Co-32], Co t.2 [Co-33]
Co1a
Co2a: Co2a t.1 [Co-7], Co2a t.1 [Co-8], Co2a t.2
Co2b: Co2b t.2, Co2b t.3, Co2b t.3
Co2c: Co2c t.1, Co2c t.3, Co2c t.5
Co3a: Co3a t.1, Co3a t.1, Co3a t.2
Co3b: Co3b t.1, Co3b t.3
Co3c: Co3c t.1, Co3c t.2, Co3c t.3
Co3d
Co4a
Co4c: Co4c t.1, Co4c t.3, Co4d t.1
Co4d
Cox4a
CWLBV
DF: DF t.1, DF t.2
DF22
DF30
DF32
DF36
DF37: DF37, DF37 [12354], DF37 [6565]
DFo: DFo t.1, DFo t.1, DFo t.11, DFo t.12, DFo t.15, DFo t.17, DFo t.20, DFo t.3 [DFo-2], DFo t.3 [DFo-3], DFo t.4, DFo t.5, DFo t.6, DFo t.8, DFo t.9
DFo-16: DFo-16 t.1, DFo-16 t.1, DFo-16 t.2, DFo-16 t.3
DFo-18
DFo-21: DFo-21 t.1 [523], DFo-21 t.1 [B131]
DFo-22: DFo-22 t.1, DFo-22 t.2, DFo-22 t.3, DFo-22 t.4, DFo-22 t.5
DFo-27
DFo-29
DFo-32: DFo-32 t.1, DFo-32 t.2, DFo-32 t.3, DFo-32 t.4
DFo-39
DFZo-16: DFZo-16 t.1, DFZo-16 t.2
Do: Do t.1, Do t.1, Do t.2, Do t.3
Do-39: Do-39 t.1, Do-39 t.2
Eo: Eo t.1, Eo t.1 [2068], Eo t.1 [925], Eo t.2, Eo t.2 [2679], Eo t.3, Eo t.3 [2975], Eo t.3 [3265], Eo t.3 [4230], Eo t.5, Eo t.6
F: F t.1 [Anl 22], F t.10, F t.11, F t.12, F t.13, F t.13, F t.14, F t.15, F t.17, F t.18, F t.19, F t.2, F t.2 [F-3], F t.2 [F-4], F t.3 [F-16], F t.3 [F-5], F t.4, F t.4, F t.6 [F-6], F t.6 [F-7], F t.7, F t.9
F1: F1 t.1, F1 t.2
F2
F3: F3 t.1, F3 t.2, F3 t.3, F3 t.4, F3 t.5, F3 t.6
F4: F4 [B 23187], F4 [Skabo 11011]
F6
F7
F20
F23
Fd: Fd t.1, Fd t.1, Fd t.1 [261], Fd t.1 [339], Fd t.2, Fd t.2, Fd t.3, Fd t.4, Fd t.4, Fd t.5, Fd t.5 [2558], Fd t.5 [992], Fd t.6, Fd t.7, Fd t.8, Fd t.8
Fde
Fdeo
Fdo: Fdo t.1 [2463], Fdo t.1 [2554], Fdo t.2
Fo: Fo t.1, Fo t.2, Fo t.3, Fo t.4, Fo t.5, Fo t.8, Fo t.9
FR3: FR3, FR3-2
FR5
FR7: FR7 t.1, FR7 t.2, FR7 t.3, FR7 t.4
FV: FV t.1, FV t.1 [3043], FV t.1 [B484], FV t.1 [B515], FV t.2 [478], FV t.2 [992], FV t.3, FV t.4, FV t.5, FV t.5 [F-11], FV t.5 [F-12], FV t.6, FV t.6 [1930], FV t.6 [2104], FV t.7 [2531], FV t.7 [2558], FV t.8 [5172], FV t.8 [o.14511], FV t.9
FVde: FVde [15699], FVde [15700], FVde [Kdm 385]
FZo: FZo t.1, FZo t.2
R1: R1 [20000], R1 [6045], R1 [7650]
R20: R20 [2115], R20 [2975], R20 [3265], R20 [4230]
Rco
WL5: WL3, WL5
WLA: WLA t.1, WLA t.2
WLAB: WLAB t.1 [11220], WLAB t.1 [15003], WLAB t.1 [7450]
WLAB-2
WLABo1a: WLABo1a t.1 [2541], WLABo1a t.1 [3151]
WLABo1b
WLABo1d: WLABo1d t.1, WLABo1d t.2
WLAo1a: WLAo1a t.1 [2059], WLAo1a t.1 [2222]
WLAo1b
WLB: WLB t.1 [16413], WLB t.1 [4300], WLB t.2, WLB t.3, WLB t.4 [5836], WLB t.4 [5838]
WLBo1a: WLBo1a t.1 [1304], WLBo1a t.1 [2249], WLBo1a t.1 [3140]
WLBo1b: WLBo1b t.1 [2059], WLBo1b t.1 [2222], WLBo1b t.1 [4384]
WLBo1c
WLBo1d: WLBo1d t.1, WLBo1d t.1
Xdg
Xo
Z
Zo: Zo t.1, Zo t.2
Zu: Zu t.1, Zu t.1, Zu t.2
ZU20
ZU21
Zuo: Zuo t.1, Zuo t.2, Zuo t.4
Railways and companies to be choosen among
Norges Statsbaner, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Skandinaviska Jernbanor AB, Transdev Sverige AB, Danske Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Norsk Jernbaneklubb, Norsk Jernbanedrift AS, Statens Järnvägar,
Choose one of them to see classes belonging to this railway/company.

Railways/companies divided into lines, destricts etc.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! This menu is regrettably not complete.

Denne prosessen har tatt 0.68 sek

Rolling stock database main menu
On the database | Start page with pictorial menu | Start page with text menu | Start page with text menu and without recent picture-list | Train database | Articles

Search on number on wheehicle:

NJK Research dept., - to get in touch, send e-mail to mdbreplace this picture with at-signnjk.no


I dag 3014 treff på rmdb, og 36540752 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6763 treff · Statistikk Siste måned