Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

Norwegian Rolling Stock
NJK NJK MDB
ON THE DATABASE  | NJK RESEARCH DEPT.  | FORUM "STASJONEN"  | STATIONS  | NEWS  | På norsk  | LOG IN 
This (NRSdb) is a database on Norwegian rolling stock, contemporary and historical. NRSdb is made by contributions by its users. Norwegian Railway Club (NJK), Research Dept. administrates the database and tries to ensure sufficient quality on information and pictures. The database is constantly changed.
Under construction! Irregualarities may occur.

Fortløpende navn- og nummerliste for Diesel or combustion motor units

Samtlige nummer og navn som enheten har hatt gjennom sitt driftsliv vises, uansett banetilhørighet.

NavnNr.TypeBane
Carl Petersson1292Y1SJ   , TMAS 31. jan. 2012
SulitelmaSUBA SulitelmaSulis  1957, Setesd.(mus)  1972
«Gamla»"Gamla"Solb.foss
«Padda»(Padda)Solb.foss
2656CmbNSB
2658CmbNSB
2664CmbNSB
1XAELNSB   
2RamNSB  1928, Setesd.(mus)  1978
2XAELNSB  mar. 1955
3RamNSB
3BM 86FNSB  juni 1954, NoJK(mus)  1989
4RaNSB
4XAELNSB
5RamNSB   
6RamNSB   
7RamNSB   
8RamNSB   
9RamNSB   
10RamTEB  1928, NSB  1938
11RamNSB   
12RamNSB   
13RamNSB   
14RamNSB   
15RamNSB   
83.36Bmdo 83bNSB   
83.37Bmdo 83bNSB   
83.38Bmdo 83bNSB   
86.09BM 86LNSB 16. jan. 1953, NJK(mus)  1995
86.10BM 86MNSB  jan. 1953, Nord  1989, VB(mus)  sep. 1997
86.11BM 86LNSB  jan. 1953, ABV(mus)  sep. 1997
86.12BM 86GNSB  mar. 1953, VB(mus)  sep. 1997
86.13BM 86GNSB  mai 1953, NJM(mus)  1998
86.14BM 86FNSB  juni 1953, NJK(mus)  1989?
86.15BM 86MNSB
86.16BM 86LNSB
86.17BM 86FNSB
86.18BM 86KNSB  okt. 1953, NJK(mus) ca  1989
86.19BM 86FNSB  okt. 1953, VB(mus) ca  1989
86.20BM 86MNSB
86.21BM 86LNSB
86.22BM 86LNSB  des. 1953, NJK(mus)  1997
86.23BM 86LNSB
86.24BM 86LNSB  feb. 1954, NJK(mus)  sep. 1997
86.25BM 86FNSB  mar. 1954, NJK(mus)  1995?
86.26BM 86MNSB  apr. 1954, Num(mus)  sep. 1997, VB(mus) 1. sep. 2007
86.27BM 86KNSB
86.28BM 86FNSB  juni 1954, NoJK(mus)  1989
86.43Bmdox 86aNSB  feb. 1938
86.44Bmdox 86bNSB Antg. 3. juni 1938
86.45Bmdox 86bNSB  1938
86.50BM 86ENSB Antg.  1940
86.51BM 86ENSB
86.52BM 86ENSB
86.53BM 86FNSB
86.54BM 86ENSB
86.55BM 86FNSB
86.56BM 86ENSB
86.57BM 86FNSB 30. sep. 1940, NJM(mus)  1988
86.58BM 86KNSB  nov. 1940
86.59XAELNSB
86.60BM 86FNSB  mai 1950, NJK(mus)  1992
86.61BFS 86KNSB
86.61BFS 86 t.1NSB
86.62BM 86FNSB
86.62BFS 86 t.1NSB  mar. 1943, NJM(mus) 26. mai 1987
86.63BM 86KNSB
86.63BFS 86 t.1NSB
86.64BM 86KNSB
86.64BFS 86 t.1NSB
86.65BDFS 86 t.1NSB  aug. 1944, NJM(mus) 19. okt. 1981
86.66BDFS 86 t.1NSB
86.67BFS 86 t.1NSB
86.68BFS 86 t.1NSB  mar. 1943, NJM(mus) 26. mai 1987
86.69BFS 86 t.1NSB
86.70BFS 86 t.1NSB
86.71BFS 86 t.3NSB
86.72BFS 86 t.3NSB
86.73BFS 86 t.3NSB
86.74BFS 86 t.3NSB
86.75BDFS 86 t.2NSB
86.76BDFS 86 t.2NSB  1952, NoJK(mus)  1989?
86.81BFS 86KNSB
86.82BFS 86 t.2NSB
86.83BFS 86 t.2NSB
86.84BFS 86 t.2NSB
86.85BFS 86KNSB
86.86BFS 86 t.2NSB
86.87BFS 86 t.2NSB
86.88BFS 86KNSB
86.89BFS 86KNSB
86.90BFS 86LNSB
86.91BFS 86 t.2NSB  1953, NJK(mus) Antg.  1987
86.92BFS 86LNSB  1953, Num(mus)  1989?, NNB(mus)  sep. 1997
86.93BFS 86LNSB
86.94BFS 86LNSB  1954, Num(mus)  1995, VB(mus)  sep. 1997
86.95BFS 86 t.2NSB
86.96BFS 86 t.2NSB
86.97BFS 86 t.2NSB
86.98BFS 86GNSB  1953, ABV(mus) Antg.  1990
86.99BFS 86GNSB  1953, ABV(mus)  sep. 1997
87.01BM 87NSB  1952, NJK(mus) ca  1979
87.02BM 87NSB  1952
87.03BM 87NSB  1952, NJM(mus) ca  aug. 1981, NJK(mus) tidligst  sep. 1981
87.04BM 87NSB  1952
87.05BM 87NSB  1952
87.06BM 87NSB  1952
87.07BM 87NSB  1952
87.08BM 87NSB  1952
87.65Bmdo 87aNSB   
87.66Bmdo 87aNSB   
87.67Bmdo 87aNSB   
87.68Bmdo 87aNSB   
87.69Bmdo 87aNSB   
87.70Bmdo 87aNSB   
87.71Bmdo 87aNSB   
87.72Bmdo 87aNSB   
87.73Bmdo 87aNSB   
87.74Bmdo 87aNSB   
87.75Bmdo 87aNSB   
87.76Bmdo 87aNSB   
87.77Bmdo 87aNSB 7. juli 1941
87.78Bmdo 87aNSB  1941
87.79Bmdo 87aNSB   
87.80Bmdo 87aNSB   
87.81Bmdo 87aNSB   
88.02BEmdo 88aNSB   
88.03BEmdo 88aNSB   
88.04BEmdo 88aNSB   
88.05BEmdo 88aNSB   
88.06BFmdo 88aNSB   
88.07BFmdo 88aNSB   
88.08BFmdo 88aNSB   
88.09BFmdo 88aNSB   
88.10BEmdo 88bNSB   
88.11BEmdo 88bNSB   
88.12BFmdo 88bNSB   
88.13BFmdo 88bNSB   
88.61Bo3e t.1NSB  1942
88.62B 88aNSB  1942
88.63B 88aNSB  1942
88.64B 88aNSB  1942
88.65B 88bNSB   
88.66B 88bNSB   
89.01BM 89SJ  1957, NSB  1981, CRS  1991?, priv.pers. ca  1994, DVVJ(mus)  okt. 1997
89.02BM 89SJ  1958, NSB  1981, CRS  1991?, priv.pers.  1994, DVVJ(mus) senest  1999
89.03BM 89SJ   , NSB  1981, CRS tidligst  1989, priv.pers.  1994, DVVJ(mus)  1998
89.04BM 89SJ   , NSB  1986, CRS  1990?, JBV  1993
89.05BM 89SJ   , NSB  1986, CRS  1991, priv.pers.  juni 1993, DVVJ(mus)  okt. 1997
91.01XAELNSB  mar. 1955
91.02BM 91NSB  1955, NJK(mus)  1996
91.03BM 91NSB  1955, NoJK(mus)  1995
91.04BM 91NSB 9. juni 1955
91.05BM 91NSB 7. juli 1955
91.06BM 91NSB 15. juli 1955
91.07XAELNSB   
91.08BM 91NSB   , NJK(mus) tidligst  1988
91.09BM 91NSB  1955, NJK(mus) ca  1988
91.10BM 91NSB   
91.61BFS 91NSB
91.62BFS 91NSB  jan. 1956, NJK(mus) tidligst  1996
91.63BFS 91NSB  feb. 1956
91.64BFS 91NSB  feb. 1956
91.65BFS 91NSB
91.66BFS 91NSB
91.71BDFS 11 91NSB
91.73BDFS 11 91NSB  1954, NJK(mus) ca  1996
92-01type 92NSB
92-02type 92NSB
92-03type 92NSB
92-04type 92NSB
92-05type 92NSB
92-06type 92NSB
92-07type 92NSB
92-08type 92NSB
92-09type 92NSB
92-10type 92NSB
92-11type 92NSB
92-12type 92NSB
92-13type 92NSB
92-14type 92NSB
92-15type 92NSB
92.01BM 92NSB   , Nord  1984
92.02BM 92NSB   , Nord  1984
92.03BM 92NSB   , Nord  1984
92.04BM 92NSB   , Nord  1984
92.05BM 92NSB   , Nord  1985
92.06BM 92NSB   , Nord  1985
92.07BM 92NSB   , Nord  1984
92.08BM 92NSB   , Nord  1984
92.09BM 92NSB   , Nord  1985
92.10BM 92NSB   , Nord  1985
92.11BM 92NSB   , Nord  1985
92.12BM 92NSB   , Nord  1985
92.13BM 92NSB   , Nord  1985
92.14BM 92NSB   , Nord  1985
92.15BM 92NSB   , Nord  1985
92.51BS 92NSB   , Nord  1984
92.52BS 92NSB   , Nord  1984
92.53BS 92NSB   , Nord  1984
92.54BS 92NSB   , Nord  1984
92.55BS 92NSB
92.56BS 92NSB
92.57BS 92NSB
92.58BS 92NSB
92.59BS 92NSB
92.60BS 92NSB
92.81BFS 92NSB
92.82BFS 92NSB
92.83BFS 92NSB
92.84BFS 92NSB
92.91BS 92 t.3NSB
93-02type 93NSB
93-03type 93NSB
93-04type 93NSB
93-05type 93NSB
93-06type 93NSB
93-07type 93NSB
93-08type 93NSB
93-09type 93NSB
93.01BM 93NSB
93.02BM 93NSB
93.03BM 93NSB
93.04BM 93NSB
93.05BM 93NSB
93.06BM 93NSB
93.07BM 93NSB
93.08BM 93NSB
93.09BM 93NSB
93.10BM 93NSB
93.11BM 93NSB
93.12BM 93NSB
93.13BM 93NSB
93.14BM 93NSB
93.15BM 93NSB
93.51BCM 93NSB
93.52BCM 93NSB
93.53BCM 93NSB
93.54BCM 93NSB
93.55BCM 93NSB
93.56BCM 93NSB
93.57BCM 93NSB
93.58BCM 93NSB
93.59BCM 93NSB
93.60BCM 93NSB
93.61BCM 93NSB
93.62BCM 93NSB
93.63BCM 93NSB
93.64BCM 93NSB
93.65BCM 93NSB
109Cmb 17aVB   , NSB  1937
206Imb-255NSB   
207Imb-256NSB   , NJM(mus)  1955
208Imb-257NSB   
209Imb-258NSB   
210Imb-259NSB   
214Imb-260NSB   
1136BM 89SJ  1957, NSB  1981, CRS  1991?, priv.pers. ca  1994, DVVJ(mus)  okt. 1997
1166BM 89SJ   , NSB  1986, CRS  1990?, JBV  1993
1182BM 89SJ   , NSB  1986, CRS  1991, priv.pers.  juni 1993, DVVJ(mus)  okt. 1997
1202BM 89SJ  1958, NSB  1981, CRS  1991?, priv.pers.  1994, DVVJ(mus) senest  1999
1205BM 89SJ   , NSB  1981, CRS tidligst  1989, priv.pers.  1994, DVVJ(mus)  1998
1276Y1SJ
Carl Petersson, Loke1292Y1SJ   , TMAS 31. jan. 2012
1300Y1SJ ca  1980, NSB ca  1995
1311Y1SJ  1980, Baneservice ca  2010
1325XR-YF1SJ  1981, NSB AS ca 14. mar. 2007
1331Y1SJ Antg.  1982, NSB ca  2000
1332XZ-YF1SJ  1982, NSB AS senest 15. jan. 2009
1350Y1SJ tidligst  1982, NSB ca  2000
1361Y1SJ   , NSB  1994
2653CmbNSB
2654CmbNSB
2655CmbNSB
2657CmbNSB
2662RamNSB  1928, Setesd.(mus)  1978
2663RamNSB
2666RaNSB
2672CmboNSB
2673CmboNSB
2674CmboNSB
2675CmboNSB
2676RamTEB  1928, NSB  1938
18201Cmb 1aNSB   
18202Cox4a t.1NSB   
18203Cox4a t.1NSB   
18204C-m t. 2NSB   
18205C-m t. 3NSB   
18206Imb-255NSB   
18207Imb-256NSB   , NJM(mus)  1955
18208Imb-257NSB   
18209Imb-258NSB   
18210Imb-259NSB   
18211C-m t. 4NSB   
18212Cmb 1bNSB   
18213C t.2NSB   
18214Imb-260NSB   
18215RmNSB   
18216RmNSB   , utr 23. mar. 1982
18217RamNSB   
18218RmNSB   
18219Bmb 13bNSB   
18220Bmb 13aNSB   
18221Bmb 13aNSB   
18222Bmb 13aNSB   
18225RmNSB   , utr 24. mar. 1971
18226Bmb 13bNSB   
18227Bmb 13bNSB   
18228RamNSB   
18229Cmb 14aNSB   
18230RamNSB   
18231RamNSB   
18232RamNSB   
18233RamNSB   
18234RamNSB   
18235C t.2NSB   
18236Bmdo 83bNSB   
18237Bmdo 83bNSB   
18238Bmdo 83bNSB   
18239RamNSB   
18240Cmd 15bNSB   
18241RamNSB   
18242RamNSB   
18243Bmdox 86aNSB  feb. 1938
18244Bmdox 86bNSB Antg. 3. juni 1938
18245Bmdox 86bNSB  1938
18246Cmb 16aNSB   
18247Cmb 17aVB   , NSB  1937
18248Cmb 16bNSB
18249Cmb 16bNSB
18250BM 86ENSB Antg.  1940
18251BM 86ENSB
18252BM 86ENSB
18253BM 86FNSB
18254BM 86ENSB
18255BM 86FNSB
18256BM 86ENSB
18257BM 86FNSB 30. sep. 1940, NJM(mus)  1988
18258BM 86KNSB  nov. 1940
18259XAELNSB
18260BM 86FNSB  mai 1950, NJK(mus)  1992
18261BFS 86KNSB
18262BM 86FNSB
18263BM 86KNSB
18264BM 86KNSB
18265Bmdo 87aNSB   
18266Bmdo 87aNSB   
18267Bmdo 87aNSB   
18268Bmdo 87aNSB   
18269Bmdo 87aNSB   
18270Bmdo 87aNSB   
18271Bmdo 87aNSB   
18272Bmdo 87aNSB   
18273Bmdo 87aNSB   
18274Bmdo 87aNSB   
18275Bmdo 87aNSB   
18276Bmdo 87aNSB   
18277Bmdo 87aNSB 7. juli 1941
18278Bmdo 87aNSB  1941
18279Bmdo 87aNSB   
18280Bmdo 87aNSB   
18281Bmdo 87aNSB   
18282BEmdo 88aNSB   
18283BEmdo 88aNSB   
18284BEmdo 88aNSB   
18285BEmdo 88aNSB   
18286BFmdo 88aNSB   
18287BFmdo 88aNSB   
18288BFmdo 88aNSB   
18289BFmdo 88aNSB   
18290Bmdo 9aDR   , NSB  1934
18291Bmdo 9aDR   , NSB 12. nov. 1945
18292Bmdo 9aDR   , NSB 12. nov. 1945
18293Bmdo 9aDR   , NSB 12. nov. 1945
18294Bmdo 9aDR   , NSB 12. nov. 1945
18295Bmdeo 10bDR   , NSB  1945
18296RcoDR   , NSB  1945
18297RcoDR   , NSB  1945
18298Bmdeo 10bDR   , NSB  1945
18299Bmdeo 10bDR   , NSB  1945
18300Bmdeo 10bDR   , NSB  1945
18301BM 87NSB  1952, NJK(mus) ca  1979
18302BM 87NSB  1952
18303BM 87NSB  1952, NJM(mus) ca  aug. 1981, NJK(mus) tidligst  sep. 1981
18304BM 87NSB  1952
18305BM 87NSB  1952
18306BM 87NSB  1952
18307BM 87NSB  1952
18308BM 87NSB  1952
18309BM 86LNSB 16. jan. 1953, NJK(mus)  1995
18310BM 86MNSB  jan. 1953, Nord  1989, VB(mus)  sep. 1997
18311BM 86LNSB  jan. 1953, ABV(mus)  sep. 1997
18312BM 86GNSB  mar. 1953, VB(mus)  sep. 1997
18313BM 86GNSB  mai 1953, NJM(mus)  1998
18314BM 86FNSB  juni 1953, NJK(mus)  1989?
18315BM 86MNSB
18316BM 86LNSB
18317BM 86FNSB
18318BM 86KNSB  okt. 1953, NJK(mus) ca  1989
18319BM 86FNSB  okt. 1953, VB(mus) ca  1989
18320BM 86MNSB
18321BM 86LNSB
18322BM 86LNSB  des. 1953, NJK(mus)  1997
18323BM 86LNSB
18324BM 86LNSB  feb. 1954, NJK(mus)  sep. 1997
18325BM 86FNSB  mar. 1954, NJK(mus)  1995?
18326BM 86MNSB  apr. 1954, Num(mus)  sep. 1997, VB(mus) 1. sep. 2007
18327BM 86KNSB
18328BM 86FNSB  juni 1954, NoJK(mus)  1989
18329XAELNSB  mar. 1955
18330BM 91NSB  1955, NJK(mus)  1996
18331BM 91NSB  1955, NoJK(mus)  1995
18332BM 91NSB 9. juni 1955
18333BM 91NSB 7. juli 1955
18334BM 91NSB 15. juli 1955
18335XAELNSB   
18336BM 91NSB   , NJK(mus) tidligst  1988
18337BM 91NSB  1955, NJK(mus) ca  1988
18338BM 91NSB   
18751BFS 86 t.1NSB
18752BFS 86 t.1NSB  mar. 1943, NJM(mus) 26. mai 1987
18753BFS 86 t.1NSB
18754BFS 86 t.1NSB
18755BDFS 86 t.1NSB  aug. 1944, NJM(mus) 19. okt. 1981
18756BDFS 86 t.1NSB
18757BFS 86 t.3NSB
18758BFS 86 t.3NSB
18759BFS 86 t.3NSB
18760BFS 86 t.3NSB
18761BDFS 86 t.2NSB
18762BDFS 86 t.2NSB  1952, NoJK(mus)  1989?
18763BFS 86KNSB
18764BFS 86 t.2NSB
18765BFS 86 t.2NSB
18766BFS 86 t.2NSB
18767BFS 86KNSB
18768BFS 86 t.2NSB
18769BFS 86GNSB  1953, ABV(mus) Antg.  1990
18770BFS 86GNSB  1953, ABV(mus)  sep. 1997
18771BFS 86 t.2NSB
18772BFS 86KNSB
18773BFS 86KNSB
18774BFS 86LNSB
18775BFS 86 t.2NSB  1953, NJK(mus) Antg.  1987
18776BFS 86LNSB  1953, Num(mus)  1989?, NNB(mus)  sep. 1997
18777BFS 86LNSB
18778BFS 86LNSB  1954, Num(mus)  1995, VB(mus)  sep. 1997
18779BFS 86 t.2NSB
18780BFS 86 t.2NSB
18781BFS 86 t.2NSB
18782BFS 91NSB
18783BFS 91NSB  jan. 1956, NJK(mus) tidligst  1996
18784BFS 91NSB  feb. 1956
18785BFS 91NSB  feb. 1956
18786BFS 91NSB
18787BFS 91NSB
18788BDFS 11 91NSB
18790BDFS 11 91NSB  1954, NJK(mus) ca  1996
18951B 88aNSB  1942
18952B 88aNSB  1942
18953Bo3e t.1NSB  1942
18954B 88aNSB  1942
18955B 88bNSB   
18956B 88bNSB   
20829RmNSB   
20928RmNSB   
20931RmNSB   , utr 24. mar. 1971
20933RmNSB   , utr 23. mar. 1982
137041Bmdo 9aDR   , NSB  1934
137123Bmdo 9aDR   , NSB 12. nov. 1945
137124Bmdo 9aDR   , NSB 12. nov. 1945
137134Bmdo 9aDR   , NSB 12. nov. 1945
137135Bmdo 9aDR   , NSB 12. nov. 1945
137170Bmdeo 10bDR   , NSB  1945
137187RcoDR   , NSB  1945
137200RcoDR   , NSB  1945
137201Bmdeo 10bDR   , NSB  1945
137202Bmdeo 10bDR   , NSB  1945
137208Bmdeo 10bDR   , NSB  1945
Main menu
Compact list of classes sort by railways/companies
Affärsverket Statens Järnvägar (El.loco, ) • Angel Trains Cargo (El.loco, ) • Bane NOR SF (freigth, mainten., ) • Baneservice AS (Di.loco, shunt, DMU, mainten., ) • Bantåg Nordic AB (Di.loco, ) • Banverket (El.loco, shunt, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (Di.loco, ) • Bergen Elektriske Sporvei (tram/metro, ) • Bergen Tekniske Museum (Di.loco, ) • Bjørkåsen Gruber AS (ind.eng., ) • BLS Rail AB (Di.loco, ) • Borregaard (Di.loco, ) • Bybanen AS (mainten., tram/metro, ) • Cargolink AS (El.loco, Di.loco, shunt, ) • CargoNet AS (El.loco, Di.loco, shunt, freigth, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (DMU, ) • Danske Statsbaner (Di.loco, pass.car, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (Di.loco, ) • Deutsche Reichsbahn (steam, pass.car, ) • Dunderlandsbanen (steam, ) • Eidanger salpeterfabrikker (steam, Di.loco, ) • Euro Shuttle (shunt, ) • Flytoget AS (EMU, ) • Foreningen Setesdalsbanen (shunt, ) • GB Railfreight Ltd (Di.loco, ) • GM-gruppen (Di.loco, ) • Graakalbanen (tram/metro, ) • Green Cargo AB (El.loco, Di.loco, shunt, ) • Grenland Rail AS (Di.loco, shunt, ) • Grimstad-Frolandbanen (steam, ) • Gråkallbanen (tram/metro, ) • Hector Rail AB (El.loco, Di.loco, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (mainten., ) • Holmenkolbanen (tram/metro, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (steam, ) • Industribaner (ind.eng., ) • Infranord AB (El.loco, mainten., ) • Inlandsbanan AB (Di.loco, ) • Jernbaneverket (Di.loco, freigth, mainten., ) • Jura-Simplon (steam, ) • Kings Bay Kull Compani (ind.eng., ) • Leonhard Weiss GmbH (mainten., ) • Lillesand-Flaksvandbanen (steam, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (steam, El.loco, Di.loco, mainten., ) • Malmtrafik i Kiruna AB (El.loco, Di.loco, ) • Malmtrafikk AS (El.loco, Di.loco, ) • Nederlandse Spoorwegen (Di.loco, ) • Nesttun-Osbanen (steam, ) • Norges Statsbaner (steam, El.loco, Di.loco, shunt, DMU, EMU, pass.car, freigth, mainten., ) • Norsk Hoved-Jernbane (steam, pass.car, freigth, ) • Norsk Hydro (steam, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (steam, ) • Norsk Impregneringskompani (ind.eng., ) • Norsk Industriarbeidermuseum (El.loco, Di.loco, shunt, mainten., ) • Norsk Jernbanedrift AS (Di.loco, pass.car, mainten., ) • Norsk Jernbaneklubb (steam, shunt, pass.car, mainten., ) • Norsk jernbanemuseum (El.loco, Di.loco, mainten., ) • Norsk Jernverk (El.loco, ) • Norsk Transport (El.loco, shunt, EMU, mainten., ) • Northrail GmbH (Di.loco, ) • NRC Maskin AS (mainten., ) • NSB AS (EMU, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (mainten., ) • NSB Gardermobanen AS (EMU, ) • NSB Gjøvikbanen AS (EMU, ) • NSB Gods (El.loco, shunt, ) • Ofotbanen AS (El.loco, Di.loco, shunt, EMU, ) • Oslo Sporveier (mainten., tram/metro, ) • Peterson Rail AB (El.loco, Di.loco, ) • Railcare AB (Di.loco, ) • Railpool GmbH (El.loco, Di.loco, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (shunt, ) • Rjukanbanen (steam, El.loco, Di.loco, mainten., ) • RushRail AB (El.loco, Di.loco, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (Di.loco, ) • Salangsverket (ind.eng., ) • Schwezerische Bundesbahn (steam, mainten., ) • Setesdalsbanen (mainten., ) • Siemens Dispolok GmbH (Di.loco, ) • SJ AB (El.loco, EMU, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (El.loco, shunt, pass.car, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (tram/metro, ) • Solbergfossbanen (DMU, ) • Sperry Rail Service (mainten., ) • Spitzke SE (mainten., ) • Sporveishistorisk Forening (tram/metro, ) • Statens Havnevesen (mainten., ) • Statens Järnvägar (steam, El.loco, Di.loco, shunt, DMU, EMU, pass.car, mainten., ) • Statens Vegvesen (Di.loco, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pass.car, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (shunt, mainten., ) • Storstockholms Lokaltrafik (EMU, ) • Strukton Rail (mainten., ) • Sulitjelmabanen (steam, Di.loco, DMU, ) • Svenska Tågkompaniet AB (EMU, pass.car, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (Di.loco, ) • Sydvaranger (steam, Di.loco, ) • Taraldsvik Maskin AS (DMU, ) • TGOJ Trafik AB (El.loco, shunt, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (steam, El.loco, Di.loco, EMU, mainten., ) • Three T AB (Di.loco, ) • Transdev Sverige AB (pass.car, ) • Transitio AB (EMU, ) • Trondheim Sporvei (tram/metro, ) • Trondheim Trafikkselskap (tram/metro, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (tram/metro, ) • TX Logistik AB (El.loco, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (El.loco, Di.loco, shunt, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (steam, DMU, ) • Urskog-Hølandsbanen (steam, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (steam, ) • Valdresbanen (steam, DMU, mainten., ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (Di.loco, ) • Vossloh (Di.loco, ) • Vy Gjøvikbanen AS (EMU, ) • Vygruppen AS (EMU, ) • Österreichische Bundesbahnen (El.loco, ) •
Current railway/line/company is Alle baner/selskaper with these classes:

Click on class name to look into subclasses.

Diesel/combust. motor unit: Subclasses - All sortet by number/name


C-m t. 1 (smalspor)
C-m t. 1: Cmb 1a, Cmb 1b
C-m t. 2
C-m t. 3
C-m t. 4
C-m t. 13: Bmb 13a, Bmb 13b
C-m t. 14: Cm 14c, Cmb 14a, Cmb 14b, Cmb 14c
C-m t. 15: Cmd 15a, Cmd 15b, Cmd 15c
Cm t. 16: (Padda), Cmb 16a, Cmb 16b
Cm t. 17 (V.B. 109)
Solbf. Gamla
Imb: Imb-255, Imb-256, Imb-257, Imb-258, Imb-259, Imb-260
Co-m t. 1 (smalspor)
Co-m t. 1 / type 81: Cmo 1a, Cmo 1b
Co-m t. 3 / type 83: Bmdo 83b, Cmbo 3a
Cmo t. 6 / type 86: BDFS 86 t.1, BDFS 86 t.2, BFS 86 t.1, BFS 86 t.2, BFS 86 t.3, BFS 86G, BFS 86K, BFS 86L, BM 86E, BM 86F, BM 86G, BM 86K, BM 86L, BM 86M, Bmdox 86a, Bmdox 86b, Bmdox 86c, Bmdox 86d
Cmo t. 7 / type 87: BM 87, Bmdo 87a
Cmdo t. 8 / type 88: B 88a, B 88b, BEmdo 88a, BEmdo 88b, BFmdo 88a, BFmdo 88b, Bo3e t.1
Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137)
Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137): Bmdeo 10a, Bmdeo 10b
Cmdo t. 11 / type 91: BDFS 11 91, BFS 91, BM 91
type 89 (Y7)
type 92: BDFS 92, BFS 92, BM 92, BS 92, BS 92 t.3, type 92
type 93: BCM 93, BM 93, type 93
SUBA Sulitelma
Y1: Y1, YF1
Railways and companies to be choosen among
Norges Statsbaner, Tønsberg-Eidsfosbanen, Solbergfossbanen, Valdresbanen, Statens Järnvägar, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Sulitjelmabanen, Baneservice AS, Taraldsvik Maskin AS,
Choose one of them to see classes belonging to this railway/company.

Railways/companies divided into lines, destricts etc.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! This menu is regrettably not complete.

Denne prosessen har tatt 0.34 sek

Rolling stock database main menu
On the database | Start page with pictorial menu | Start page with text menu | Start page with text menu and without recent picture-list | Train database | Articles

Search on number on wheehicle:

NJK Research dept., - to get in touch, send e-mail to mdbreplace this picture with at-signnjk.no


I dag 4391 treff på rmdb, og 36542129 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6763 treff · Statistikk Siste måned