NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

NB! Dette er en versjonen av databasen som ikke vil ble vedlikeholdt etter sommeren 2020. Bruk den nye versjonen. Denne eldre versjonen vil fortsatt være tilgjengelig en tid framover, men de fleste endringene som er gjort etter sommeren 2020 vil ikke vises i denne eldre versjonen. Det vil heller ikke være mulig å legge inn kommentarer, laste opp bilder o.l. herfra.

Hierarkisk meny Helt hjem :

Artikler om rullende materiell

Form og farge på norsk rullende materiell


Form og farge på norsk rullende materiell

Denne artikkelen er under utarbeiding.

Det er ofte knyttet stor interesse til form og farger på lokomotiver og vogner. Når selskapene kommer med endringer i så måte, er det noen som rister på hodet mens andre tiljubler forandringen. Oftest har slike designprogram ikke noe navn, men for å identifisere de ulike designprogrammene, oppstår det ofte spontane navn på de, gjerne styrt av om man synes det nye er vakkert eller gyselig. Typisk i så måte er betegnelsen "tomatsuppe" som folk ganske raskt tok i bruk på NSB nyeste designprogram ved bruk av en mer oransjerød farge enn hva man var vant til. De som skapte dette navnet var nok temmelig skeptiske til fargevalget.

Denne artikkelen forsøker på så nøytralt grunnlag som mulig å kartlegge de designprogram NSB og andre operatører i Norge har anvendt på materiellet. Skjønt ordet "designprogram" er nok i mange tilfeller alt for ambisiøst, men av mangel på noe bedre, anvender vi dette i denne artikkelen på de former og farger som på et gitt tidspunkt er anvendt på materiellet.

Vær fri til å komme med tilføyelser eller korrigeringer til denne teksten, slik at vi får den mest mulig korrekt.

Designprogrammene samlet i hovedgrupper

Nøytral betegnelseLanseringOffisielt navnØkenavnKort beskrivelse
ur-NSB?Frem til 1890 hvor Statsbanene mottok materiellet i leverandørens design. Kravene til design kunne f.eks. være definert slik: "Leveres i bedste Locomotiv-Stil" eller for Motala-leveransen av type V: "Såsomt för Locomotifver bruktligt".
NSB 1890ca 1890Lokomotiver i varmt sort etc. Personvogner var platekledte og sannsynligvis rødbrune.
NSB 1900ca 1900Lokomotiver i ultramarin i sort farge etc., teakkledde trevogner, grønne ellok, grå godsvogner og røde skiftetraktorer.
NSB 1930ca 1930Røde personvogner av stål, fortsatt lakkert teak på trevognene. Røde godsvogner, motorvogner kommer i ulike fargesettinger, gul-blå: C-m type 1, 66, 88-vogner, røde: 65, 86, 87. Svenskbygde enheter leveres i SJs brunfarge; Skd 214 og El 10. Damplokene får et uttall av fargevarianter i detaljene, gjerne knyttet til det lokale verkstedet som vedlikeholdt de. Grønne el.lok og diesellok.
NSB 19621962klassiskRøde persontogslok og stålvogner med gul stripe og sikksakk, grønne gods, skiftelok og skiftetraktorer. Motorvognsett som følger designen fra 66- og 88-settene, men hvor kombinasjonen gult/blått står for langdistansemateriell, gult/grønt for mellomdistanse og gult/rødt for lokaltog. Fra 1970 endres fargen på gods-, skiftelok og traktorer fra grønt til rødbrun.
NSB 19821982NydesignKlarere rød og varm sort som gjennomgangsfarger, hvite påskrifter og ingen striper. Varianten med den såkalte mellomdesignen oppstår når verkstedene klattmaler enheter - også i forkant av 1982. Det skyldtes at denne designen ble utviklet over flere år.
NSB 19991999Signatur
Agenda
Puls
Elementer fra 1962-designen med ulike fargesettinger for ulike togslag; Sølvgrå/blå for langdistanse ("Signatur"), sølvgrå/rød for mellomdistanse ("Agenda") og sølvgrå/grønn for lokaltog ("Puls"). Godslok og godsvogner blir grå og sorte.
NSB 20052005TomatsuppeLys grå/sølv øvre halvdel, koksgrått vindusbånd, rød-oransje nedre halvdel, sølvfarget tak. Foreløpig bare motorvogner og personvogner.

Hver av disse skal i det følgende så utdypes og eksemplifiseres og nyanseres
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 78291 treff på rmdb, og 106320567 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 15802 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt -1686137677.74 sek