Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

type 73

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
type 7373-01NSB Adtranz     22. okt. 1999      
type 7373-02NSB Adtranz     29. okt. 1999      
type 7373-03NSB Adtranz     27. okt. 1999      
type 7373-04NSB Adtranz     4. nov. 1999      
type 7373-05NSB Adtranz     20. nov. 1999      
type 7373-06NSB Adtranz     3. des. 1999      
type 7373-07NSB Adtranz     11. des. 1999      
type 7373-08NSB Adtranz     11. feb. 2000      
type 7373-09NSB Adtranz     12. apr. 2000      
type 7373-10NSB Adtranz     12. apr. 2000      
type 7373-11NSB Adtranz     31. mai 2000      
type 7373-12NSB Adtranz     14. juni 2000      
type 7373-13NSB Adtranz     1. aug. 2000      
type 7373-14NSB Adtranz     4. juli 2001      
type 7373-15NSB Adtranz     15. feb. 2001      
type 7373-16NSB Adtranz     20. des. 2001      
type 73B73-41NSB Adtranz     29. okt. 2001      
type 73B73-42NSB Adtranz     7. nov. 2001      
type 73B73-43NSB Adtranz     7. des. 2001      
type 73B73-44NSB Adtranz     26. nov. 2001      
type 73B73-45NSB Adtranz     30. nov. 2001      
type 73B73-46NSB Adtranz     14. des. 2001      
BM 7373.001NSB Adtranz     22. okt. 1999      
BM 7373.002NSB Adtranz     29. okt. 1999      
BM 7373.003NSB Adtranz     27. okt. 1999      
BM 7373.004NSB Adtranz     4. nov. 1999      
BM 7373.005NSB Adtranz     20. nov. 1999      
BM 7373.006NSB Adtranz     3. des. 1999      
BM 7373.007NSB Adtranz     11. des. 1999      
BM 7373.008NSB Adtranz     11. feb. 2000      
BM 7373.009NSB Adtranz     12. apr. 2000      
BM 7373.010NSB Adtranz     12. apr. 200016. juni 2011    
BM 7373.011NSB Adtranz     31. mai 2000      
BM 7373.012NSB Adtranz     14. juni 2000      
BM 7373.013NSB Adtranz     1. aug. 200016. juni 2011    
BM 7373.014NSB Adtranz     4. juli 2001      
BM 7373.015NSB Adtranz     15. feb. 2001      
BM 7373.016NSB Adtranz     20. des. 2001      
BM 73B73.041NSB Bombardier     29. okt. 2001      
BM 73B73.042NSB Bombardier     7. nov. 2001      
BM 73B73.043NSB Bombardier     7. des. 2001      
BM 73B73.044NSB Bombardier     26. nov. 2001      
BM 73B73.045NSB Bombardier     30. nov. 2001      
BM 73B73.046NSB Bombardier     14. des. 2001      
BFM 7373.101NSB Adtranz     22. okt. 1999      
BFM 7373.102NSB Adtranz     29. okt. 1999      
BFM 7373.103NSB Adtranz     27. okt. 1999      
BFM 7373.104NSB Adtranz     4. nov. 1999      
BFM 7373.105NSB Adtranz     20. nov. 1999      
BFM 7373.106NSB Adtranz     3. des. 1999      
BFM 7373.107NSB Adtranz     11. des. 1999      
BFM 7373.108NSB Adtranz     11. feb. 2000      
BFM 7373.109NSB Adtranz     12. apr. 2000      
BFM 7373.110NSB Adtranz     12. apr. 200016. juni 2011    
BFM 7373.111NSB Adtranz     31. mai 2000      
BFM 7373.112NSB Adtranz     14. juni 2000      
BFM 7373.113NSB Adtranz     1. aug. 200016. juni 2011    
BFM 7373.114NSB Adtranz     4. juli 2001      
BFM 7373.115NSB Adtranz     15. feb. 2001      
BFM 7373.116NSB Adtranz     20. des. 2001      
BFM 73B73.141NSB Bombardier     29. okt. 2001      
BFM 73B73.142NSB Bombardier     7. nov. 2001      
BFM 73B73.143NSB Bombardier     7. des. 2001      
BFM 73B73.144NSB Bombardier     26. nov. 2001      
BFM 73B73.145NSB Bombardier     30. nov. 2001      
BFM 73B73.146NSB Bombardier     14. des. 2001      
BMU 7373.201NSB Adtranz     22. okt. 1999      
BMU 7373.202NSB Adtranz     29. okt. 1999      
BMU 7373.203NSB Adtranz     27. okt. 1999      
BMU 7373.204NSB Adtranz     4. nov. 1999      
BMU 7373.205NSB Adtranz     20. nov. 1999      
BMU 7373.206NSB Adtranz     3. des. 1999      
BMU 7373.207NSB Adtranz     11. des. 1999      
BMU 7373.208NSB Adtranz     11. feb. 2000      
BMU 7373.209NSB Adtranz     12. apr. 2000      
BMU 7373.210NSB Adtranz     12. apr. 200016. juni 2011    
BMU 7373.211NSB Adtranz     31. mai 2000      
BMU 7373.212NSB Adtranz     14. juni 2000      
BMU 7373.213NSB Adtranz     1. aug. 200016. juni 2011    
BMU 7373.214NSB Adtranz     4. juli 2001      
BMU 7373.215NSB Adtranz     15. feb. 2001      
BMU 7373.216NSB Adtranz     20. des. 2001      
BMU 73B73.241NSB Bombardier     29. okt. 2001      
BMU 73B73.242NSB Bombardier     7. nov. 2001      
BMU 73B73.243NSB Bombardier     7. des. 2001      
BMU 73B73.244NSB Bombardier     26. nov. 2001      
BMU 73B73.245NSB Bombardier     30. nov. 2001      
BMU 73B73.246NSB Bombardier     14. des. 2001      
BFR 7373.801NSB Adtranz     22. okt. 1999      
BFR 7373.802NSB Adtranz     29. okt. 1999      
BFR 7373.803NSB Adtranz     27. okt. 1999      
BFR 7373.804NSB Adtranz     4. nov. 1999      
BFR 7373.805NSB Adtranz     20. nov. 1999      
BFR 7373.806NSB Adtranz     3. des. 1999      
BFR 7373.807NSB Adtranz     11. des. 1999      
BFR 7373.808NSB Adtranz     11. feb. 2000      
BFR 7373.809NSB Adtranz     12. apr. 2000      
BFR 7373.810NSB Adtranz     12. apr. 200016. juni 2011    
BFR 7373.811NSB Adtranz     31. mai 2000      
BFR 7373.812NSB Adtranz     14. juni 2000      
BFR 7373.813NSB Adtranz     1. aug. 200016. juni 2011    
BFR 7373.814NSB Adtranz     4. juli 2001      
BFR 7373.815NSB Adtranz     15. feb. 2001      
BFR 7373.816NSB Adtranz     20. des. 2001      
B 73B73.841NSB Bombardier     29. okt. 2001      
B 73B73.842NSB Bombardier     7. nov. 2001      
B 73B73.843NSB Bombardier     7. des. 2001      
B 73B73.844NSB Bombardier     26. nov. 2001      
B 73B73.845NSB Bombardier     30. nov. 2001      
B 73B73.846NSB Bombardier     14. des. 2001      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
73-01
https://pix.njk.no/178/s178116-Tog41150905-8wHovin.jpg
type 73 nr.73-01
Tog 41
5. sep. 2015
Hovin
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/188/s188574-Bkrs311216T715v7301.jpg
type 73 nr.73-01
Spor 7
Tog 715
31. des. 2016
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/190/s190646-hovtun_7287l.jpg
type 73 nr.73-01
Etter et raskt sceneskifte befinner vi oss i den bratte stigningen på sørsida av Heimdal. Denne våren ligger det en punktlighetsdrepende saktekjøring i denne bakken, og tog 41 (Oslo S - Trondheim) er i ferd med å gjenoppta strekningshastigheten i fotoøyeblikket. Det er 73.01-settet som benyttes denne dagen.
30. apr. 2017
i nærheten av Hegstad
Foto: Halvard Hovtun
73-02
https://pix.njk.no/183/s183960-DSC_7971B.jpg
type 73 nr.73-02
Tog 44 - med 73-sett nr. 02 - ved Nyhus mellom Kvål og Ler.
Tog 44
5. juni 2016
i nærheten av Nyhus
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/183/s183961-DSC_7973B.jpg
type 73 nr.73-02
Tog 44 - med 73-sett nr. 02 - mellom Nyhus og Ler.
Tog 44
5. juni 2016
i nærheten av
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/183/s183963-DSC_7973B.jpg
type 73 nr.73-02
Tog 44 - med 73-sett nr. 02 - mellom Nyhus og Ler.
Tog 44
5. juni 2016
i nærheten av
Foto: Hans-Ole Sveia
73-03
https://pix.njk.no/128/s128881-IMG_6223.jpg
type 73 nr.73-03
Tog 62 med 73.003 og 73.006 settene
Tog 62
20. feb. 2011
i nærheten av Hønefoss
Foto: Odd Håkon Johansen
https://pix.njk.no/194/s194934-44_IMG_7962k.jpg
type 73 nr.73-03
Tog 44 (Trondheim S - Oslo S)
Tog 44
17. aug. 2016
Ringebu
Foto: Halvard Hovtun
73-04
https://pix.njk.no/192/s192185-DSC_0183B.jpg
type 73 nr.73-04
73-04 i tog 41 ved Orkla bru. Helikopteret ("Helikopetra2?) over er ikke akkurat dagligdags.
Tog 41
6. juli 2017
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/205/s205237-Tog41190224-5wLer.jpg
type 73 nr.73-04
Tog 41
24. feb. 2019
Ler
Foto: Jon Rokseth
73-05
https://pix.njk.no/183/s183964-DSC_7978B.jpg
type 73 nr.73-05
Tog 41 - med 73-sett nr. 05 - mellom Ler og Nyhus.
Tog 41
5. juni 2016
i nærheten av Ler
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/183/s183965-DSC_7979B.jpg
type 73 nr.73-05
Tog 41 - med 73-sett nr. 05 - mellom Ler og Nyhus.
Tog 41
5. juni 2016
i nærheten av Ler
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/183/s183966-DSC_7981B.jpg
type 73 nr.73-05
Tog 41 - med 73-sett nr. 05 - mellom Ler og Nyhus.
Tog 41
5. juni 2016
i nærheten av
Foto: Hans-Ole Sveia
73-06
https://pix.njk.no/187/s187112-DSC_4540B.jpg
type 73 nr.73-06
73-sett nr. 06 er det siste settet i Signatur-design. Her er trolig siste gang det passerer Støren i disse fargene. Toget har nettopp passert Basmoen på Støren og befinner seg mellom Basmoen og Soknes-undergangen før banen løfter seg i retning mot Snøan.
Tog 46
14. okt. 2016
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/187/s187128-DSC_4539B.jpg
type 73 nr.73-06
73-06 for siste gang på Støren i denne fargesettingen. Toget befinner seg mellom Basmoen og Soknes-undergangen på Støren.
Tog 46
14. okt. 2016
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/188/s188573-Akrs311216T720v02v06.jpg
type 73 nr.73-06
Sporoversikt. 73.06 står hensatt i spor 1 (helt til høyre). I spor 2 står ankommet 720 (73.02) fra Stavanger, som denne dagen ikke gikk videre til Oslo. Syretogsloket kan skimtes i spor 5.
31. des. 2016
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
73-07
https://pix.njk.no/154/s154631-ob2013-01-25-181422pt.jpg
type 73 nr.73-07
Tog 727
25. jan. 2013
Drammen
Foto: Øyvind Berg
https://pix.njk.no/176/s176091-20150529DSC_0168sira007.jpg
type 73 nr.73-07
Med hjørnet av lokstallen som ståsted, blir enda et av fredagens regiontog mot Stavanger foreviget ved avgang. Det er sett nr 007.
29. mai 2015
Sira
Foto: Andreas W.
https://pix.njk.no/178/s178285-A240815krs7307t719.jpg
type 73 nr.73-07
Toget ankommer fra Oslo
Tog 719
24. aug. 2015
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
73-08
https://pix.njk.no/70/s70378-A31DES07T73.jpg
type 73 nr.73-08
Betong og aluminium: Finværet er kommet, og tog 73 ankommer fra Oslo med 73-03 (forrest) og 73-08.
Tog 73
31. des. 2007
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/70/s70383-B31DES07T773ST.jpg
type 73 nr.73-08
73-03 (innerst i spor 3) skal gå videre til Stavanger som tog 773. 73-08 er på vei til parkeringa i spor 1 (ytterst mot havna).
31. des. 2007
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/192/s192443-Tog44170716-5wStoeren.jpg
type 73 nr.73-08
Tog 44
16. juli 2017
Støren
Foto: Jon Rokseth
73-09
https://pix.njk.no/206/s206408-13_KEH6615www.jpg
type 73 nr.73-09
Etter å ha hentet bilen lengre nede i hogget, kjørte jeg tilbake for å få med meg bildet av toget fra Kristiansand i gjennomkjøring på Hjuksebø, før jeg satte snuten sørover.
Tog 82
6. aug. 2008
Hjuksebø
Foto: Kurt E. Håland
https://pix.njk.no/178/s178115-Tog44150905-11wStoeren.jpg
type 73 nr.73-09
Tog 44
5. sep. 2015
Støren
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/178/s178876-DSC_4357B.jpg
type 73 nr.73-09
Dør på 73-09 og plattformkant spor 4 i Trondheim.
Tog 46
5. okt. 2015
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
73-10
https://pix.njk.no/209/s209255.jpg
type 73 nr.73-10
Tog 61
13. juni 2011
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
73-11
https://pix.njk.no/175/s175924-20150528DSC_0008helleland73111.jpg
type 73 nr.73-11
Like øst for Helleland stasjon: 73-sett (nr 11) passerer forbi en lang vedstabel. I bakgrunnen ser vi muren etter den tidligere overgangsbrua for E39.
28. mai 2015
Helleland
Foto: Andreas W.
https://pix.njk.no/175/s175930-20150529DSC_0071brusand.jpg
type 73 nr.73-11
Et av dagens første regiontog fra Kristiansand har nettopp dukket ut av Varden tunnel og nærmer seg Brusand. Nytt KL-anlegg står stramt på geledd, og turkamerat Roy jobber med saken fra sitt ståsted.
29. mai 2015
Brusand
Foto: Andreas W.
https://pix.njk.no/187/s187278-DSC00457_1280.jpg
type 73 nr.73-11
Et relativt nylakkert (eller foliert?) 73-sett kan også gjøre seg i det rette lyset.
21. okt. 2016
Stavanger
Foto: Erik W. Johansson
73-12
https://pix.njk.no/183/s183224-2016-04-3013.47.22B.jpg
type 73 nr.73-12
Tog 41 (73-sett nr. 12) krysser med tomtog til Dombås (93-sett nr. 10 og 03).
Tog 41
30. apr. 2016
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/183/s183233-2016-05-0116.19.02B.jpg
type 73 nr.73-12
Tog 46 med 73B 43 og 73-12 mellom Snurruhagen og Basmoen på Støren. Nå er det bare fire sett igjen i trafikken med samme design som 73-12 her har.
Tog 46
1. mai 2016
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/189/s189223-ob2017-02-08-215180st.jpg
type 73 nr.73-12
Tog 712
8. feb. 2017
Drammen
Foto: Øyvind Berg
73-14
https://pix.njk.no/202/s202445-boestasjonogkviteseid19of24.jpg
type 73 nr.73-14
Tog 716 ruller videre på sin ferd mot Oslo.
10. okt. 2018

Foto: Aksel Syftestad Lister
https://pix.njk.no/204/s204548-Tog44190120-5wLer.jpg
type 73 nr.73-14
Tog 44
20. jan. 2019
Ler
Foto: Jon Rokseth
73-15
https://pix.njk.no/204/s204849-IMG_20181104_123638.jpg
type 73 nr.73-15
tog 712 over Akkerhaugen bru
Tog 712
4. nov. 2018
Foto: Harald Tunstad
https://pix.njk.no/209/s209484-DSC04613_3000.jpg
type 73 nr.73-15
Tog 119
28. aug. 2019
nord for Moss
Foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/209/s209485-DSC04615_U3000.jpg
type 73 nr.73-15
Tog 119
28. aug. 2019
nord for Moss
Foto: Erik W. Johansson
73-16
https://pix.njk.no/180/s180708-a7316krs261215.jpg
type 73 nr.73-16
Hensatt i den rolige tiden
26. des. 2015
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/180/s180709-b7316krs281215T715.jpg
type 73 nr.73-16
På vei til Oslo
Tog 715
28. des. 2015
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/185/s185376-Tog41160731-9wLerli.jpg
type 73 nr.73-16
Tog 41
31. juli 2016
Lerli
Foto: Jon Rokseth
73-41
https://pix.njk.no/208/s208802-oestfoldrundtogskoppum7719-58.jpg
type 73 nr.73-41
BM 73-45,73-41,EL 16-2205 og 2212 på Sarpsborg st.
7. juni 2019
Sarpsborg
Foto: Aksel Syftestad Lister
73-43
https://pix.njk.no/183/s183225-2016-05-0114.22.26B.jpg
type 73 nr.73-43
Tog 41 med 73B 43 mellom Snurruhagen og Støren.
Tog 41
1. mai 2016
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/183/s183228-2016-05-0114.23.03B.jpg
type 73 nr.73-43
Klart inn for tog 41. Tog 41 med 73B 43 mellom Snurruhagen og Støren.
Tog 41
1. mai 2016
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/183/s183229-2016-05-0114.23.03B.jpg
type 73 nr.73-43
Klart inn for tog 41. Tog 41 med 73B 43 mellom Snurruhagen og Støren.
Tog 41
1. mai 2016
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
73-44
https://pix.njk.no/208/s208808-oestfoldrundtogskoppum7719-107.jpg
type 73 nr.73-44
BM 73-44 ruller ut fra Råde mot Moss.
7. juni 2019
Råde
Foto: Aksel Syftestad Lister
https://pix.njk.no/208/s208521-2019-07-11_03932-TamnesHansMorten.jpg
type 73 nr.73-44
Toget bestående av et enkelt 73B-sett nærmer seg overgangsbroen, ...
11. juli 2019
Ørmen
Foto: Hans Morten Tamnes
https://pix.njk.no/208/s208520-2019-07-11_03929-TamnesHansMorten.jpg
type 73 nr.73-44
Ørmen blokkpost passeres.
11. juli 2019
Ørmen
Foto: Hans Morten Tamnes
73-46
https://pix.njk.no/180/s180416-tog_117_395_fredrikstad_2015.jpg
type 73 nr.73-46
Tog 117/395 på veg ut fra Fredrikstad st med sett nr 73046 og 73044 til Halden/Gøteborg sånn i rute.
27. des. 2015
Fredrikstad
Foto: Lars Byman
https://pix.njk.no/208/s208798-oestfoldrundtogskoppum7719-49.jpg
type 73 nr.73-46
BM 73-46 på Rygge.
7. juni 2019
Rygge
Foto: Aksel Syftestad Lister
https://pix.njk.no/208/s208803-oestfoldrundtogskoppum7719-79.jpg
type 73 nr.73-46
BM 73-46 og et ukjent passerer Rolvsøy.
7. juni 2019
Rolvsøy
Foto: Aksel Syftestad Lister
73.001
https://pix.njk.no/90/s90608-Tog407090109-4wsMelhus.jpg
BM 73 nr.73.001
Tog 407
9. jan. 2009
Melhus skysstasjon
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/91/s91123-Tog41090118-3wsSoeberg.jpg
BM 73 nr.73.001
Tog 41
18. jan. 2009
sør for Søberg
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/122/s122395-IMG_9598.jpg
BM 73 nr.73.001
Tog 76
5. juli 2010
Bjorvatn
Foto: Knut Eidsæther
73.002
https://pix.njk.no/169/s169657-DSC_0123B.jpg
BM 73 nr.73.002
To 73-sett i NSBs nyeste design, det første er 73-sett nr. 02.
Tog 62
  
Gol
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/169/s169674-DSC_0123B.jpg
BM 73 nr.73.002
To 73-sett forlater Gol stasjon. 73-sett nr. 02 er først.
Tog 62
  
Gol
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/84/s84007-ArnaLo23080873002.jpg
BM 73 nr.73.002
Blått, grått og rødt: Tog 64 på Arna lørdag 23. august 2008.
Tog 64
23. aug. 2008
Arna (nye)
Foto: Kjell Hegna
73.003
https://pix.njk.no/68/s68666-nsbsignaturgudbrandsdalen.jpg
BM 73 nr.73.003
  
Sjoa
Foto: cwl
https://pix.njk.no/206/s206408-13_KEH6615www.jpg
type 73 nr.73-09
Etter å ha hentet bilen lengre nede i hogget, kjørte jeg tilbake for å få med meg bildet av toget fra Kristiansand i gjennomkjøring på Hjuksebø, før jeg satte snuten sørover.
Tog 82
6. aug. 2008
Hjuksebø
Foto: Kurt E. Håland
https://pix.njk.no/87/s87855-Tog41081116-5wsLer.jpg
BM 73 nr.73.003
Tog 41
16. nov. 2008
Ler
Foto: Jon Rokseth
73.004
https://pix.njk.no/131/s131680-os_20110501_01.jpg
BM 73 nr.73.004
El 18.2247 med 73.04 på slep
1. mai 2011
Sandvika
Foto: Ola Søgaard
https://pix.njk.no/63/s63950-PaulF.E.Reale-73.04-0001-Gulskogen2006.09.10.jpg
BM 73 nr.73.004
Et raskt hopp til Gulskogen kun en kort kjøretur fra Drammen. Noen synes ikke noe om moderne, srømlinjeformet materiell, men jeg synes type 73 tar seg særdeles godt ut i "Signatur"-design. De er heller ikke stygge i "tomatsuppe." Ståle Næss la ut et par fine bildet av første 73-settet i tomatsuppe for kort tid siden. Synes det så veldig bra ut. Regner med at det ikke er altfor lenge før det kommer i trafikk.
  
Foto: Paul F.E. Reale
https://pix.njk.no/211/s211114-tm371.jpg
BM 73 nr.73.004
Nyleverte 73.04 settet på Driftsbanegården i Trondheim
13. nov. 1999
Trondheim
Foto: Thomas Markovic
73.005
https://pix.njk.no/56/s56592-GLo120507Tog64.jpg
BM 73 nr.73.005
Litt nærmere Bergen på lørdag 12. mai. Vi er på Trengereid når tog 64 passerer på vei mot Oslo. Det er samme settet (73-05) som vi så lengre oppe på vei mot Bergen som tog 61.
Tog 64
12. mai 2007
Trengereid
https://pix.njk.no/91/s91073-7305Stav271208x.jpg
BM 73 nr.73.005
73.05 i Stavanger
27. des. 2008
Stavanger
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/90/s90946-2009-01-06_kl15-nilshs0001.jpg
BM 73 nr.73.005
73.05 på Oslo S, i turnus på Østfoldbanen, relativt nylakkert.
6. jan. 2009
Oslo S
Foto: Nils Håkon Sandersen
73.006
https://pix.njk.no/16/s16303-010504-41-1.jpg
BM 73 nr.73.006
73.006
Tog 64
1. mai 2004
Gol
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
https://pix.njk.no/64/s64326-IMG_7958.jpg
BM 73 nr.73.006
73004 og 73006
18. aug. 2007
Sandnes (gamle)
Foto: Rolf Marthin Nilsen
https://pix.njk.no/126/s126496-Tog46101214-3wsHeimdal.jpg
BM 73 nr.73.006
Tog 46
14. des. 2010
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
73.007
https://pix.njk.no/124/s124624-DSC_0068B.jpg
BM 73 nr.73.007
Settet BM 73.007 + BFR 73.807 + BMU 73.207 + BFM 73.107 rett før ankomst Drammen stasjon. Foto: Hans-Ole Sveia.
7. juli 2006
i nærheten av Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/64/s64256-sn003.jpg
BM 73 nr.73.007
9. sep. 2007
Foto: Bjørn Alkvist
https://pix.njk.no/65/s65514-2007_09280019.jpg
BM 73 nr.73.007
28. sep. 2007
Foto: Anders O.
73.008
https://pix.njk.no/61/s61406-8820-Picture0001.jpg
BM 73 nr.73.008
Siden vi nå riktig hadde kommet i ventemodus ventet vi like godt litt til. Tog 8063 kom i rute.
Tog 8063
26. juli 2007
Hønen
Foto: Vestein Øvrom
https://pix.njk.no/65/s65718-8820-Picture0002.jpg
BM 73 nr.73.008
Tog 8063 ved Hønen hp.
Tog 8063
26. juli 2007
Hønen
Foto: Vestein Øvrom
https://pix.njk.no/75/s75659-CIMG24721.jpg
BM 73 nr.73.008
I "lokaltog" fra Oppdal, på Trondheim S.
8. apr. 2008
Foto: Thomas Markovic
73.009
https://pix.njk.no/73/s73806-ebg010308T6164m73009x.jpg
BM 73 nr.73.009
Tog 64
1. mar. 2008
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/88/s88773-Tog41081206-4wsLer.jpg
BM 73 nr.73.009
Tog 41
6. des. 2008
Ler
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/91/s91470-Tog41090125-4wsLundamo.jpg
BM 73 nr.73.009
Tog 41
25. jan. 2009
Lundamo
Foto: Jon Rokseth
73.010
https://pix.njk.no/133/s133833-P1010020.jpg
BM 73 nr.73.010
73.10, Bergen st., 2004 i dobbeltsett med 73.13
  
Bergen
Foto: Lars Gjertsen
https://pix.njk.no/133/s133621-DSC_0045B.jpg
BM 73 nr.73.010
Tog 782/82 på Kristiansand stasjon - bestående av BM 73.010 + BFR 73.810 + BMU 73.210 + BFM 73.110. Ikke visste vi da at samme motorvognsettet kom til å bli utbrent som følge av brann knapt to år seinere. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 782/82
23. sep. 2009
Kristiansand
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/141/s141074-Tog41091228-1wsStoeren.jpg
BM 73 nr.73.010
Tog 41
28. des. 2009
Støren
Foto: Jon Rokseth
73.011
https://pix.njk.no/87/s87041-Tog41081026-4wsHavdal.jpg
BM 73 nr.73.011
Tog 41
26. okt. 2008
sør for Nypan
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/100/s100976-Bilde1443.jpg
BM 73 nr.73.011
Trollhättan.
1. aug. 2009
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/124/s124099-ob2010-10-07-151799.jpg
BM 73 nr.73.011
Bru over Lågen,
Tog 76
7. okt. 2010
nord for Kongsberg
Foto: Øyvind Berg
73.012
https://pix.njk.no/111/s111238-03_KEH-DSC_0286sRGB.jpg
BM 73 nr.73.012
Skjerkedalen. Tog 84 kl.19.44
Tog 84
25. aug. 2006
nord for Grovane
Foto: Kurt E. Håland
https://pix.njk.no/74/s74261-Tog407080314-5wsNypan.jpg
BM 73 nr.73.012
Tog 407
14. mar. 2008
Nypan
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/87/s87738-73012-National-131108.jpg
BM 73 nr.73.012
Tog 64
13. nov. 2008
Nationaltheatret
Foto: R. G. Nilsson
73.013
https://pix.njk.no/134/s134029-73013DalevSon30072006T64.jpg
BM 73 nr.73.013
Tog 64
30. juli 2006
øst for Stanghelle
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/67/s67481-e5514-41.jpg
BM 73 nr.73.013
Tog 41 på Otta
Tog 41
3. nov. 2007
Otta
Foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/74/s74525-OsloS080317-8wsStasjon.jpg
BM 73 nr.73.013
Tog 73
17. mar. 2008
Oslo S
Foto: Jon Rokseth
73.014
https://pix.njk.no/70/s70223-Tog44080101-17wsHeimdal.jpg
BM 73 nr.73.014
Heimdal
Tog 44
1. jan. 2008
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/131/s131689-DSC_0019B.jpg
BM 73 nr.73.014
Tog 41 litt forsinket. Toget bestod av BM 73.014 + BFR 73.814 + BMU 73.214 + BFM 73.114 + BM 73.009 + BFR 73.809 + BMU 73.209 + BFM 73.109. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 41
1. mai 2011
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/145/s145288-_HAA2921-combined2919_web_sRGB-Kopi.jpg
BM 73 nr.73.014
Siste finpuss: Tog 773 med 73014 glir langsomt ut av Nodehei tunnel kl. 11.59 (to i ett bilde), ennå roligere går det gjennom vekselen uten at det knaser i pukken. Det skal krysse med ventende 776 fra Stavanger. (Kameraklokken i vintermodus).
Tog 773
12. apr. 2012
på stedet Nodeland
Foto: Kurt E. Håland
73.015
https://pix.njk.no/150/s150065-B7315Oggev140706T82.jpg
BM 73 nr.73.015
Oggevatn stasjon ble revet i 2009.
Tog 82
14. juli 2006
Oggevatn
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/91/s91127-Tog44090118-4wsSoeberg.jpg
BM 73 nr.73.015
Tog 44
18. jan. 2009
sør for Søberg
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/110/s110664-ob2010-03-27-142450.jpg
BM 73 nr.73.015
Tog 76
27. mar. 2010
Tjønnås
Foto: Øyvind Berg
73.016
https://pix.njk.no/66/s66501-6Bg130907T64m7316.jpg
BM 73 nr.73.016
To røde og to blå. 73-16 er kommet til Bergen, og forlater her byen som tog 64 klokka 15.58. Vi ser Arnapendelen helt til venstre, deretter Vossetoget, tog 64 og helt til høyre 73-settet som kom på fredag som tog 603 og gikk tilbake til Oslo som tog 604 på søndag.
Tog 64
13. sep. 2007
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/117/s117785-DSC_0026.jpg
BM 73 nr.73.016
Tog 46 mellom Støren og Snurruhagen. Toget bestod av 73-sett nr. 06 og 16. På bildet sees BM 73.016. I bakgrunnen sees Rørosbanens bru over Gaula. Foto: Hans-Ole Sveia.
30. mai 2010
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/134/s134671-20110712DSC_1657tog71HDM73016.jpg
BM 73 nr.73.016
Tog 71 ved Helldalsmo. Det er sett nr 16.
12. juli 2011
Helldalsmo
Foto: Andreas W.
73.041
https://pix.njk.no/208/s208804-oestfoldrundtogskoppum7719-84.jpg
BM 73B nr.73.041
BM 73-41 på Fredrikstad.
7. juni 2019
Fredrikstad
Foto: Aksel Syftestad Lister
https://pix.njk.no/19/s19909-73041KrsMai2002KHE.jpg
BM 73B nr.73.041
73.041
 mai 2002
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/19/s19674-050103-tog116-Halden.jpg
BM 73B nr.73.041
Tog 116 i Halden første hele dag med ordinær kjøring i Halden-tog.
5. jan. 2003
Halden
Foto: R. G. Nilsson
73.042
https://pix.njk.no/75/s75821-xx0203-73B-Kolbotn.jpg
BM 73B nr.73.042
 mar. 2003
Kolbotn
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/194/s194936-111_IMG_4518k.jpg
BM 73B nr.73.042
Tog 111 (Oslo S - Halden)
Tog 111
22. mai 2016
Ski
Foto: Halvard Hovtun
https://pix.njk.no/16/s16639-rmdb_73042.jpg
BM 73B nr.73.042
73.042 ankommer Fredrikstad stasjon.
3. mai 2004
Fredrikstad
Foto: Kjetil Næss
73.043
https://pix.njk.no/168/s168449-DSC_0074B.jpg
BM 73B nr.73.043
Kryssing mellom 73B-sett nr. 46 fra Göteborg og 73B-sett til Göteborg.
23. sep. 2006
Halden
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/168/s168453-DSC_0080B.jpg
BM 73B nr.73.043
73B-sett nr. 43, på Ed stasjon, underveis til Göteborg.
23. sep. 2006
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/168/s168452-DSC_0079B.jpg
BM 73B nr.73.043
Interiør i vogn BM 73B 043.
23. sep. 2006
Foto: Hans-Ole Sveia
73.044
https://pix.njk.no/135/s135739-73_kveld_hokedalen.jpg
BM 73B nr.73.044
9. aug. 2011
Foto: Espen Franck-Nielsen
https://pix.njk.no/135/s135735-73_hok.jpg
BM 73B nr.73.044
9. aug. 2011
Foto: Espen Franck-Nielsen
https://pix.njk.no/162/s162939-73044.jpg
BM 73B nr.73.044
Et regiontog på vei til Moss festes på brikken
9. nov. 2013
Bekkelaget
Foto: Getol
73.045
https://pix.njk.no/197/s197754-IMG_2482_1280.jpg
BM 73B nr.73.045
19. aug. 2005
Onsøy
Foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/71/s71231-bilde026.jpg
BM 73B nr.73.045
 jan. 2007
Halden
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/120/s120749-Tog41100801-6wsLer.jpg
BM 73B nr.73.045
Tog 41 med uvanlig materiell i dag
Tog 41
1. aug. 2010
Ler
Foto: Jon Rokseth
73.046
https://pix.njk.no/75/s75936-SNC10136.jpg
BM 73B nr.73.046
Interiøret i togsett 73-46, sett fra BM 73.046 mot mellomvognene.
22. mar. 2008
Foto: Kaarina Engebretsen
https://pix.njk.no/135/s135758-2_73tog.jpg
BM 73B nr.73.046
Tog til Göteborg
9. aug. 2011
Kornsjø
Foto: Espen Franck-Nielsen
https://pix.njk.no/187/s187633-IMG_4500j.jpg
BM 73B nr.73.046
Oppgradert 73.46 med tog 109 (Oslo S - Halden)
7. nov. 2016
Ski
Foto: Halvard Hovtun
73.101
https://pix.njk.no/149/s149470-e30197-73101.jpg
BFM 73 nr.73.101
Tog 46
1. aug. 2012
sør for Søberg
Foto: Svein Sando
https://pix.njk.no/103/s103772-Tog42090923-2wsHeimdal.jpg
BFM 73 nr.73.101
Tog 42
23. sep. 2009
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/105/s105270-Tog46091027-2wsKvaal.jpg
BFM 73 nr.73.101
Tog 46
27. okt. 2009
Kvål
Foto: Jon Rokseth
73.102
https://pix.njk.no/133/s133042-Heimdal110605-33wsTp73.jpg
BFM 73 nr.73.102
5. juni 2011
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/133/s133045-Heimdal110605-40wsStasjon.jpg
BFM 73 nr.73.102
Tog 46
5. juni 2011
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/133/s133031-DSC_0063B.jpg
BFM 73 nr.73.102
Et. 46 - bestående av 73-sett nr. 02 og nr. 11. Et. 46 var drøyt en halv time forsinket grunnet busskjøring Trondheim-Heimdal. Dagen før var samme tog bare 5-10 min. forsinket av samme årsak. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 46
5. juni 2011
i nærheten av
Foto: Hans-Ole Sveia
73.103
https://pix.njk.no/86/s86810-73-103_02.jpg
BFM 73 nr.73.103
BFM 73.103
27. okt. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/78/s78726-Img_1030.jpg
BFM 73 nr.73.103
Tog 46 ved Trondheim S. 73.103 har et grått deksel i front som jeg ikke har sett før. Har det vært slik lenge?
Tog 46
29. mai 2008
Trondheim
Foto: Halvard Hovtun
https://pix.njk.no/102/s102055-ynodeland.jpg
BFM 73 nr.73.103
Klokken 1705 en fredag på Nodeland er det spennende, kommer pappa med toget fra Stavanger?
12. juni 2009
Nodeland
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
73.104
https://pix.njk.no/71/s71258-4DV10FEB07T61.jpg
BFM 73 nr.73.104
Februar: Fremdeles vinterlig (tog 61)
Tog 61
10. feb. 2007
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/73/s73808-cT62m73104kl0958x.jpg
BFM 73 nr.73.104
Tog 62
5. mar. 2008
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/90/s90103-ob2008-12-30-125316.jpg
BFM 73 nr.73.104
Tog 76.
Tog 76
30. des. 2008

Foto: Øyvind Berg
73.105
https://pix.njk.no/61/s61400-6585-Picture0001.jpg
BFM 73 nr.73.105
Neste stopp: Grindvoll. Været var blitt riktig så fint og vi slo oss ned og hadde allverdens tid! Så var det klart for tog, her representert ved dobbelt 73-sett i tog 8062.
Tog 8062
26. juli 2007
Grindvoll
Foto: Vestein Øvrom
https://pix.njk.no/76/s76013-Tog44080413-4wsRoeskaft.jpg
BFM 73 nr.73.105
Tog 44
13. apr. 2008
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/81/s81335-156.49-Picture0001.jpg
BFM 73 nr.73.105
Tog 79 passerer Gvarv st.
17. juli 2008
Gvarv
Foto: Vestein Øvrom
73.106
https://pix.njk.no/81/s81106-Tog46080712-6wsMelhus.jpg
BFM 73 nr.73.106
Tog 46
12. juli 2008
sør for Melhus
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/117/s117784-DSC_0025.jpg
BFM 73 nr.73.106
Tog 46 mellom Støren og Snurruhagen. Toget bestod av 73-sett nr. 06 og 16. På bildet sees BFM 73.106. Foto: Hans-Ole Sveia.
30. mai 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/139/s139018-73106krs031011T778.jpg
BFM 73 nr.73.106
Tog 778
3. okt. 2011
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
73.107
https://pix.njk.no/65/s65432-IMG_8978.jpg
BFM 73 nr.73.107
4.
  
Foto: ØaM
https://pix.njk.no/148/s148984-IMG_0005.jpg
BFM 73 nr.73.107
BM73107.Ankommer Hønefoss stasjon.
21. juli 2005
Foto: Stein Arild Tufte
https://pix.njk.no/65/s65430-IMG_8972.jpg
BFM 73 nr.73.107
2.
 sep. 2007
Lodalen
Foto: ØaM
73.108
https://pix.njk.no/75/s75908-Tog46080411-4wsKarivollen.jpg
BFM 73 nr.73.108
Tog 46
11. apr. 2008
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/124/s124207-A101010T604Bg.jpg
BFM 73 nr.73.108
Tog 604 er klart for påstigning
Tog 604
10. okt. 2010
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/128/s128101-Tog44110130-5wsLundamo.jpg
BFM 73 nr.73.108
Tog 44
30. jan. 2011
Lundamo
Foto: Jon Rokseth
73.109
https://pix.njk.no/62/s62123-Img_7323.jpg
BFM 73 nr.73.109
Dette bildet er tatt mellom Sandnes og Ganddal. Det viser 73.09-settet med tog 782.
  
https://pix.njk.no/65/s65040-DSC_0755.jpg
BFM 73 nr.73.109
73-setts-tog. Foto: Hans-Ole Sveia.
20. mai 2007
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/64/s64325-IMG_7957.jpg
BFM 73 nr.73.109
18. aug. 2007
Sandnes (gamle)
Foto: Rolf Marthin Nilsen
73.110
https://pix.njk.no/35/s35390-DvNov05T61_73110.jpg
BFM 73 nr.73.110
Fremdeles i november 2005: 73110 i tog 61 på vei mot Bergen.
Tog 61
 nov. 2005
vest for Dale
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/134/s134030-73110Bg04mars04KHE.jpg
BFM 73 nr.73.110
Helgeparkert
4. mar. 2004
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/22/s22530-2004-12-20_kl-12-52_70mm-nhs-nr2255.jpg
BFM 73 nr.73.110
A-sett i Halden-tog.
20. des. 2004
Oslo S
Foto: Nils Haakon Sandersen
73.111
https://pix.njk.no/66/s66948-3_KEH_763-050806-w.jpg
BFM 73 nr.73.111
Tog 81 med 73111 ved Kvarstein kl. 19.34 mot Kristiansand.
Tog 81
5. aug. 2006
sør for
Foto: Kurt E. Håland
https://pix.njk.no/70/s70221-Tog44080101-5wsHeimdal.jpg
BFM 73 nr.73.111
Tog 44 på Heimdal stasjon
Tog 44
1. jan. 2008
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/100/s100975-Bilde1448.jpg
BFM 73 nr.73.111
Trollhättan.
1. aug. 2009
Foto: R. G. Nilsson
73.112
https://pix.njk.no/75/s75336-73112-73012paaLundamo01042008Tog44.jpg
BFM 73 nr.73.112
1. apr. 2008
Lundamo
Foto: Odd Rune Wold
https://pix.njk.no/86/s86355-Tog46081013-1wsMelhusskysstasjon.jpg
BFM 73 nr.73.112
Tog 46
13. okt. 2008
sør for Melhus
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/127/s127868-DSCN7360.jpg
BFM 73 nr.73.112
25. jan. 2010
Foto: Stig H F
73.113
https://pix.njk.no/133/s133834-P1010026.jpg
BFM 73 nr.73.113
73.13 - i dobbeltsett med 73.10 i 2004, kort før avgang til Oslo.
  
Bergen
Foto: Lars Gjertsen
https://pix.njk.no/148/s148987-IMG_0006.jpg
BFM 73 nr.73.113
BM73113.Forlater Hønefoss stasjon,på vei over Roa-Oslo.
21. juli 2005
Foto: Stein Arild Tufte
https://pix.njk.no/141/s141236-CIMG57261.jpg
BFM 73 nr.73.113
Passerer tidligere Driva stasjon, sør for Oppdal
3. apr. 2007
Foto: Thomas Markovic
73.114
https://pix.njk.no/64/s64294-Tog46070908-5wsLer.jpg
BFM 73 nr.73.114
Tog 46 passerer Ler
8. sep. 2007
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/169/s169755-DSC_0004B.jpg
BFM 73 nr.73.114
73-sett nr. 14 og 04.
31. mai 2009
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/110/s110665-ob2010-03-27-142455.jpg
BFM 73 nr.73.114
Tog 76
27. mar. 2010
Tjønnås
Foto: Øyvind Berg
73.115
https://pix.njk.no/68/s68178-bilde263.jpg
BFM 73 nr.73.115
19. feb. 2007
Myrdal
Foto: Kaarina Engebretsen
https://pix.njk.no/68/s68179-Bilde277.jpg
BFM 73 nr.73.115
19. feb. 2007
Geilo
Foto: Kaarina Engebretsen
https://pix.njk.no/78/s78915-310508m-62.jpg
BFM 73 nr.73.115
To sett til prisen av en! Tror du ikke jeg fikk dobbel dose Signatur.... Tog 62 som kommer nedover og inn på Grefsen stasjon
Tog 62
31. mai 2008
Grefsen
Foto: Kjetil Refsnes Jørgensen
73.116
https://pix.njk.no/120/s120752-Tog46100801-3wsHeimdal.jpg
BFM 73 nr.73.116
Tog 46
1. aug. 2010
Heimdal
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/131/s131691-DSC_0008B.jpg
BFM 73 nr.73.116
BFM 73.116 + BMU 73.216 + BFR 73.816 + BM 73.016 i tog 46. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 46
30. apr. 2011
sør for
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/133/s133609-os_20110617_07.jpg
BFM 73 nr.73.116
Heldigvis bare en øvelse denne gangen
16. juni 2011
Sandvika
Foto: Ola Søgaard
73.141
https://pix.njk.no/16/s16989-DSCF0068.jpg
BFM 73B nr.73.141
73 B
 feb. 2003
sør for Onsøy
Foto: Knut Ragnar Holme
https://pix.njk.no/22/s22484-2003-03-12_kl17_27-nr104-nilshs.jpg
BFM 73B nr.73.141
73.141 avgang fra Råde st. mot Halden. Agendamerket. 12. mars 2003
12. mar. 2003
Råde
Foto: Nils Haakon Sandersen
https://pix.njk.no/35/s35232-DSC05414.jpg
BFM 73B nr.73.141
Tog 115 ved Råde st.
7. juli 2005
Råde
Foto: Thomas Markovic
73.142
https://pix.njk.no/111/s111343-Tog46100420-4wsLer.jpg
BFM 73B nr.73.142
Tog 46
Tog 46
20. apr. 2010
Ler
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/111/s111344-Tog46100420-8wsLer.jpg
BFM 73B nr.73.142
Tog 46
Tog 46
20. apr. 2010
Ler
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/136/s136058-KopiavDSC_0017.jpg
BFM 73B nr.73.142
Fersk kjøreledning ved Bjølsen og tog 128 har fått opp tempoet etter stopp på Rygge.
Tog 128
15. aug. 2011
Bjølsen
Foto: Kjell A Ramstad
73.143
https://pix.njk.no/168/s168454-DSC_0087B.jpg
BFM 73B nr.73.143
73B-sett nr. 43 på Göteborg C.
23. sep. 2006
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/168/s168457-DSC_0243B.jpg
BFM 73B nr.73.143
73B-sett nr. 43 i Halden, på tur fra Göteborg. Fra Halden ble det buss for tog. Buss for tog var rett nok planlagt, på strekningen nærmere Oslo, men det ble i stedet buss for tog allerede fra Halden.
23. sep. 2006
Halden
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/135/s135652-DSCN6990.jpg
BFM 73B nr.73.143
Interiør
6. aug. 2011
Foto: Stig
73.144
https://pix.njk.no/17/s17000-DSCF0016u.jpg
BFM 73B nr.73.144
BM 73 fra Gøteborg passerer Tistedalen.
13. jan. 2005
Tistedal
Foto: Knut Ragnar Holme
https://pix.njk.no/20/s20392-DSCF0093.jpg
BFM 73B nr.73.144
73144 i Halden 22.2.05.
 feb. 2005
Foto: Knut Ragnar Holme
https://pix.njk.no/36/s36069-ob200602274991m.jpg
BFM 73B nr.73.144
27. feb. 2006
Oslo S
Foto: Øyvind Berg
73.145
https://pix.njk.no/71/s71230-bilde032.jpg
BFM 73B nr.73.145
 jan. 2007
Halden
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/68/s68512-KveldiMoss006.jpg
BFM 73B nr.73.145
73 145 på Moss, retning Oslo S
23. nov. 2007
Moss
Foto: Ståle Hatlelid Karlsen
https://pix.njk.no/130/s130615-DSCN8545.jpg
BFM 73B nr.73.145
5. apr. 2011
Foto: Stig
73.146
https://pix.njk.no/135/s135760-4_tog.jpg
BFM 73B nr.73.146
Her har jeg zoomet med telelinsa
9. aug. 2011
Kornsjø
Foto: Espen Franck-Nielsen
https://pix.njk.no/135/s135759-3_kornsjo_73kveld.jpg
BFM 73B nr.73.146
9. aug. 2011
Kornsjø
Foto: Espen Franck-Nielsen
https://pix.njk.no/208/s208797-oestfoldrundtogskoppum7719-47.jpg
BFM 73B nr.73.146
BM 73-46 ved km 69.5.
7. juni 2019
Rygge
Foto: Aksel Syftestad Lister
73.201
https://pix.njk.no/62/s62651-73201T775Krs020807.jpg
BMU 73 nr.73.201
Tog 775
2. aug. 2007
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
73.202
https://pix.njk.no/126/s126507-DSCN6054.jpg
BMU 73 nr.73.202
A-enden
10. nov. 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/56/s56495-120507-73202-Gtb-4756.jpg
BMU 73 nr.73.202
Göteborg C.
Tog 393
12. mai 2007
Foto: R. G. Nilsson
73.203
https://pix.njk.no/132/s132703-DSC_0347B.jpg
BMU 73 nr.73.203
Overgang fra bussene til tog 45 på Hjerkinn. Vi ser buss DL 91485 - VDL Bova og 73-sett nr. 03. Tog 45 bestod av 73-settene nr. 03 og 09 fra Hjerkinn til Trondheim. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 45
28. mai 2011
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/15/s15884-030311_Hauketo_73.jpg
BMU 73 nr.73.203
03-settet prøvekjøres på Østfoldbanen.
11. mar. 2003
Hauketo
Foto: Leif-Harald Ruud
73.205
https://pix.njk.no/118/s118550-DSC_0035.jpg
BMU 73 nr.73.205
Kraften som kommer ovenfra! Foto: Hans-Ole Sveia.
7. juni 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
73.206
https://pix.njk.no/18/s18551-2003E083.jpg
BMU 73 nr.73.206
Signatur-logo.
29. juli 2003
Foto: Thor Bjerke
73.207
https://pix.njk.no/178/s178287-C240815krs73207t719.jpg
BFR 73 nr.73.807
Tog 719
24. aug. 2015
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
73.209
https://pix.njk.no/178/s178858-DSC_4349B.jpg
BMU 73 nr.73.209
Interiør i vogn BMU 73.209.
Tog 41
5. okt. 2015
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/178/s178859-DSC_4342B.jpg
BMU 73 nr.73.209
Interiør i BMU 73.209.
Tog 41
5. okt. 2015
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/178/s178860-DSC_4338B.jpg
BMU 73 nr.73.209
Sittegruppe i vogn BMU 73.209.
Tog 41
5. okt. 2015
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
73.210
https://pix.njk.no/141/s141231-CIMG59061.jpg
BMU 73 nr.73.210
Interiør
15. apr. 2007
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/141/s141230-DSC038461.jpg
BMU 73 nr.73.210
Trondheim S.
14. apr. 2011
Foto: Thomas Markovic
73.211
https://pix.njk.no/100/s100973-Bilde1445.jpg
BMU 73 nr.73.211
Trollhättan.
1. aug. 2009
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/100/s100974-Bilde1446.jpg
BMU 73 nr.73.211
Trollhättan.
1. aug. 2009
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/193/s193159-DSC_1445B.jpg
BMU 73 nr.73.211
Tog 41 med 73-11 kom kun til Støren. Buss for tog videre. Minibussen tok overgangsreisende til tog 477 videre fra Trondheim. De øvrige busser kom seinere.
Tog 41
14. aug. 2017
Foto: Hans-Ole Sveia
73.215
https://pix.njk.no/68/s68183-Bilde245.jpg
BMU 73 nr.73.215
19. feb. 2007
Voss
Foto: Kaarina Engebretsen
73.216
https://pix.njk.no/56/s56877-170507-73216-Gtb-4798.jpg
BMU 73 nr.73.216
Göteborg C.
17. mai 2007
Foto: R. G. Nilsson
73.241
https://pix.njk.no/32/s32551-240402-73241-int.jpg
BMU 73B nr.73.241
Interiør.
24. apr. 2002
Foto: R. G. Nilsson
73.245
https://pix.njk.no/129/s129658-DSCN7715.jpg
BMU 73B nr.73.245
28. feb. 2011
Foto: Stig H F
73.246
https://pix.njk.no/71/s71501-e5669-73246.jpg
BMU 73B nr.73.246
10. nov. 2007
Oslo S
Foto: Svein Sando
73.802
https://pix.njk.no/123/s123227-DSCN4947.jpg
BFR 73 nr.73.802
7. sep. 2010
Foto: Stig H F
73.807
https://pix.njk.no/178/s178287-C240815krs73207t719.jpg
BFR 73 nr.73.807
Tog 719
24. aug. 2015
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/178/s178288-D240815krs73807t719.jpg
BFR 73 nr.73.807
Tog 719
24. aug. 2015
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
73.809
https://pix.njk.no/178/s178862-DSC_4411B.jpg
BFR 73 nr.73.809
Klaffebordet (bakpå stolryggen) i nedslått posisjon. Dette kommer da i berøring av passasjerenes legger såfremt en ikke har disse på hver side av bordet. Vi er her i vogn BFR 73.809.
Tog 46
5. okt. 2015
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/178/s178874-DSC_4398B.jpg
BFR 73 nr.73.809
Interiør i vogn BFR 73.809 etter oppussingen.
Tog 46
5. okt. 2015
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/178/s178873-DSC_4399B.jpg
BFR 73 nr.73.809
Interiør i vogn BFR 73.809 etter oppussingen.
Tog 46
5. okt. 2015
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
73.810
https://pix.njk.no/141/s141229-CIMG59051.jpg
BFR 73 nr.73.810
Interiør i kafeteria vognen
15. apr. 2007
Foto: Thomas Markovic
73.811
https://pix.njk.no/100/s100972-Bilde1444.jpg
BFR 73 nr.73.811
Trollhättan.
1. aug. 2009
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/124/s124701-DSC_0512.jpg
BFR 73 nr.73.811
10. okt. 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/124/s124703-DSC_0513.jpg
BFR 73 nr.73.811
10. okt. 2010
Foto: Stig H F
73.815
https://pix.njk.no/123/s123739-DSC_0487.jpg
BFR 73 nr.73.815
22. aug. 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/173/s173366-DSC_5087B.jpg
BFR 73 nr.73.815
Vannet drypper fra taket ned på plattforma ved tog 46.
9. feb. 2015
Trondheim
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/49/s49569-73815Krs26des06.jpg
BFR 73 nr.73.815
26. des. 2006
Kristiansand
Foto: Kjell Hegna
73.843
https://pix.njk.no/168/s168450-DSC_0079B.jpg
B 73B nr.73.843
Interiørbilde fra B 73B 843.
23. sep. 2006
Foto: Hans-Ole Sveia
73.846
https://pix.njk.no/71/s71502-e5670-73846.jpg
B 73B nr.73.846
10. nov. 2007
Oslo S
Foto: Svein Sando

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 800 bilder i stedet for bare 218. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (el.m.sett, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (el.m.sett, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, NSB AS, Vygruppen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.86 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 4661 treff på rmdb, og 37123318 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6843 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.86 sek