Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

B7

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
AB7 t.1
B7 t.3
B7 t.6
24701  nov. 1996  27047NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 apr. 1982      
AB7 t.1
B7 t.3
B7 t.6
24702  1997  27048NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 mar. 1982      
AB7 t.1
B7 t.3
B7 t.6
24703  1997  27049NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 mar. 1982      
AB7 t.1
B7 t.2
B7 t.4
B7 t.6
24704  1988  27037NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 mar. 1982      
AB7 t.1
B7 t.2
B7 t.4
B7 t.6
24705  1988  27038NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 mar. 1982      
B7 t.1 [1-82262]
AB7 t.3
A7-1
27032  1994  24715NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
AB7 t.3
A7-1
27030  1994  24716NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
AB7 t.3
A7-1
27035  1995  24717NSB Strømmen . Kilde:ER    1988 1988      
B7 t.1 [1-82262]
AB7 t.3
A7-1
27036  1995  24718NSB Strømmen . Kilde:ER    1988 1988      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
AB7 t.3
A7-1
27031  1995  24719NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
AB7 t.3
A7-1
27034  1995  24720NSB Strømmen . Kilde:ER    1988 1988      
B7 Lab t.1
AB7 t.3
A7-1
27033  1996  24721NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
B7 t.4
AB7 t.4
A7-1
27029  1997  24722NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27001NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 nov. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27002NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 mai 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27003NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 mar. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27004NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 des. 1981      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27005NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 des. 1981      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27006NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 jan. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27007NSB Strømmen . Kilde:ER    1981 des. 1981      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27008NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 jan. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27009NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 jan. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27010NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 feb. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27011NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 juni 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
27012NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 juni 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
B7 t.5
27013NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 juli 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
B7 t.5
27014NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 aug. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
B7 t.5
27015NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 sep. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
B7 t.5
27016NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 aug. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
B7 t.5
27017NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 sep. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
B7 t.5
27018NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 okt. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
B7 t.5
27019NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 okt. 1982      
B7 t.1 [1-73217]
B7-2 [1-73217]
B7 t.4
B7 t.5
27020NSB Strømmen . Kilde:ER    1982 okt. 1982      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
B7 t.4
27021NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
B7 t.4
27022NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
B7 t.4
27023NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7 t.4
27024NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
B7 t.4
27025NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
B7 t.4
B7 t.6
27026NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7 t.6
27027NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
B7 t.1 [1-82262]
B7-2 [1-82262]
B7 t.4
B7 t.6
27028NSB Strømmen . Kilde:ER    1985 1985      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
27047
https://pix.njk.no/33/s33775-B7-6-27047_01.jpg
B7 type 6 nr.27047
B7-6 27047
10. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55463-D248-29.jpg
B7 type 3 nr.24701
AB7 tp. 1 24701
15. feb. 1994
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55464-D297-07.jpg
B7 type 3 nr.24701
B7-3 24701
1. mai 1996
Gol
Foto: Erland Rasten
27048
https://pix.njk.no/108/s108804-B7-6-27048_13b.jpg
B7 type 6 nr.27048
B7-6 27048, nylig kommet fra modernisering hos Euromaint i Malmø
26. jan. 2010
Lodalen
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55706-D121-14.jpg
AB7 type 1 nr.24702
AB7 24702
24. mai 1985
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55707-D297-04.jpg
B7 type 3 nr.24702
B7 tp 3 24702
1. mai 1996
Gol
Foto: Erland Rasten
27049
https://pix.njk.no/55/s55775-B7-6-27049_06b.jpg
B7 type 6 nr.27049
B7-6 27049
4. mai 2006
Trondheim
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55708-D297-03.jpg
B7 type 3 nr.24703
B7 tp 3 24703
1. mai 1996
Gol
Foto: Erland Rasten
27037
https://pix.njk.no/52/s52835-D11731.jpg
AB7 type 1 nr.24704
AB7 24704
22. apr. 1985
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/52/s52834-D11730.jpg
AB7 type 1 nr.24704
AB7 24704
22. apr. 1985
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/32/s32089-0491-27037-utv.jpg
B7 type 2 nr.27037
April eller mai 1991.
tidligst  apr. 1991
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
27038
https://pix.njk.no/52/s52845-D12232.jpg
AB7 type 1 nr.24705
AB7 24705
13. juni 1985
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55772-B7-6-27038_03.jpg
B7 type 6 nr.27038
B7-6 27038
27. jan. 2007
Gutu
Foto: Erland Rasten
24715
https://pix.njk.no/32/s32352-140500-24715-Loenga.jpg
AB7 type 3 nr.24715
14. mai 2000
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/68/s68062-CIMG47q29.jpg
AB7 type 3 nr.24715
På Oslo S.
22. okt. 2006
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/44/s44372-170896-24715-salong.jpg
AB7 type 3 nr.24715
Interiørbilde, salongdelen.
17. aug. 1996
Foto: R. G. Nilsson
24716
https://pix.njk.no/52/s52857-AB732471606b.jpg
AB7 type 3 nr.24716
AB7-3 24716
10. aug. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
24717
https://pix.njk.no/89/s89922-A7-1-24717_03.jpg
AB7 type 3 nr.24717
A7-1 24717
18. sep. 2008
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/134/s134953-DSC_0018B.jpg
A7-1 nr.24717
Magnetskinnebremsen på vogn A7-1 24717. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 45
17. juli 2011
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/134/s134954-DSC_0019B.jpg
A7-1 nr.24717
Magnetskinnebremsen på vogn A7-1 24717. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 45
17. juli 2011
Foto: Hans-Ole Sveia
24718
https://pix.njk.no/132/s132409-DSC_0982.jpg
A7-1 nr.24718
Tog 601
6. apr. 2011
Foto: Stig
https://pix.njk.no/52/s52858-AB732471801b.jpg
AB7 type 3 nr.24718
AB7-3 24718
1. apr. 2006
sør for Bjørgeseter
Foto: Erland Rasten
24719
https://pix.njk.no/55/s55776-D123-24b.jpg
B7 type 1 nr.27031
B7 27031
18. juni 1985
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/32/s32233-AB7-24719_02.jpg
AB7 type 3 nr.24719
AB7-3 24719
10. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
24720
https://pix.njk.no/52/s52859-AB732472009b.jpg
AB7 type 3 nr.24720
AB7-3 24720
12. juni 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/36/s36081-ob200603065215m.jpg
AB7 type 3 nr.24720
Tog 45
6. mar. 2006
Trondheim
Foto: Øyvind Berg
https://pix.njk.no/52/s52860-AB7324720innv02b.jpg
AB7 type 3 nr.24720
AB7-3 24720 kupe, Komfort avd.
11. sep. 2006
Lodalen
Foto: Erland Rasten
24721
https://pix.njk.no/32/s32088-0491-27033.jpg
B7-lab type 1 nr.27033
Tatt i bruk som vanlig personvogn etter at krengeforsøkene er avsluttet. Bemerk at de store bufferplatene beregnet på krengetog er beholdt. April eller mai 1991.
tidligst  apr. 1991
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/31/s31912-Krengeforsoek_mai_87.jpg
B7-lab type 1 nr.27033
Sammen med El 17.2221 kjøres det prøveturer med aktiv krenging på Randsfjordbanen.
 mai 1987
Vikersund
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/32/s32235-AB7-24721_02.jpg
AB7 type 3 nr.24721
AB7-3 24721
13. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
24722
https://pix.njk.no/121/s121915-DSC023771.jpg
AB7 type 4 nr.24722
I tog 45 til Trondheim, passerer Skansen hp.
7. juli 2010
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/124/s124695-DSC_0608.jpg
AB7 type 4 nr.24722
15. okt. 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/124/s124696-DSC_0610.jpg
AB7 type 4 nr.24722
15. okt. 2010
Foto: Stig H F
27001
https://pix.njk.no/32/s32641-210701-27001-Loenga.jpg
B7 type 4 nr.27001
21. juli 2001
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
27002
https://pix.njk.no/33/s33781-B7-27002_01B.jpg
B7 type 1 nr.27002
B7 27002 (vognen er ennå ikke ferdig)
2. okt. 1981
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55710-B7-4-27002_04.jpg
B7 type 4 nr.27002
B7-4 27002
27. jan. 2007
Gutu
Foto: Erland Rasten
27003
https://pix.njk.no/41/s41180-B74_27003Bg170606t601.jpg
B7 type 4 nr.27003
I tog 601
17. juni 2006
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/55/s55713-B7-4-27003innv_03.jpg
B7 type 4 nr.27003
B7-4 27003 innvendig
17. okt. 2006
Lodalen
Foto: Erland Rasten
27004
https://pix.njk.no/33/s33276-190305BG27004.jpg
B7 type 4 nr.27004
I tog 61/64
19. mar. 2005
Bergen
Foto: Kjell Hegna
27005
https://pix.njk.no/36/s36060-ob200602274920m.jpg
B7 type 4 nr.27005
Tog 42
27. feb. 2006
Trondheim
Foto: Øyvind Berg
https://pix.njk.no/33/s33748-B7-4-27005_01.jpg
B7 type 4 nr.27005
B7-4 27005
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27006
https://pix.njk.no/41/s41080-B74_27006Bg160606t601.jpg
B7 type 4 nr.27006
I tog 601
Tog 601
16. juni 2006
Bergen
Foto: Kjell Hegna
27007
https://pix.njk.no/55/s55714-B7-4-27007_02.jpg
B7 type 4 nr.27007
B7-4 27007
29. sep. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27008
https://pix.njk.no/33/s33785-B7-27008_02.jpg
B7 type 4 nr.27008
B7-4 27008
12. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27009
https://pix.njk.no/54/s54677-280207599227009.jpg
B7 type 4 nr.27009
28. feb. 2007
Oslo S
Foto: Halvard Hovtun
27010
https://pix.njk.no/36/s36061-ob200602274925m.jpg
B7 type 4 nr.27010
Tog 42
27. feb. 2006
Trondheim
Foto: Øyvind Berg
27011
https://pix.njk.no/120/s120712-DSCN3754.jpg
B7 type 4 nr.27011
23. juli 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/55/s55715-B7-4-27011_03.jpg
B7 type 4 nr.27011
B7-4 27011
15. mai 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/121/s121917-DSC023721.jpg
B7 type 4 nr.27011
I tog 45 til Trondheim, passerer Skansen
7. juli 2010
Foto: Thomas Markovic
27012
https://pix.njk.no/55/s55716-B7-4-27012_01.jpg
B7 type 4 nr.27012
B7-4 27012
30. juni 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27013
https://pix.njk.no/33/s33753-B7-5-27013_02.jpg
B7 type 5 nr.27013
B7-5 27013
23. nov. 2005
Lodalen
Foto: Erland Rasten
27014
https://pix.njk.no/123/s123648-DSCN4593.jpg
B7 type 5 nr.27014
19. aug. 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/123/s123651-DSC_0370.jpg
B7 type 5 nr.27014
19. aug. 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/31/s31805-B727014.jpg
B7 type 1 nr.27014
B7 27014 og 3 andre vogner fra samme serie har nettopp blitt levert. Mellom prøvekjøringer stod de i "haven" ved Oslo S.
 1982
Oslo S
Foto: Bjørn Næss
27015
https://pix.njk.no/127/s127160-DSC_0017B.jpg
B7 type 5 nr.27015
B7-5 27015. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 77/777
23. sep. 2009
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/32/s32351-140501-27015-Haven.jpg
B7 type 5 nr.27015
I Haven ved Oslo S.
14. mai 2000
Oslo S
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/33/s33275-190305BG27015.jpg
B7 type 5 nr.27015
I tog 61/64
19. mar. 2005
Bergen
Foto: Kjell Hegna
27016
https://pix.njk.no/33/s33271-B7_5nr27016Bg300405.jpg
B7 type 5 nr.27016
I tog 61/64
30. apr. 2005
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/33/s33755-B7-5-27016_03.jpg
B7 type 5 nr.27016
B7-5 27016
15. nov. 2005
Oslo S
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/32/s32985-061095-27016-int.jpg
B7 type 4 nr.27016
Interiørbilde med nymonterte skap for reise- og ekspressgods. Dette var et helt mislykket opplegg, og kort tid senere ble vognene av typen ombygget ved at seter ble fjernet, skillevegg montert slik at det ble et eget godsrom.
6. okt. 1995
Foto: R. G. Nilsson
27017
https://pix.njk.no/36/s36059-ob200602274919m.jpg
B7 type 5 nr.27017
Tog 42
27. feb. 2006
Trondheim
Foto: Øyvind Berg
27018
https://pix.njk.no/33/s33758-B7-5-27018_01.jpg
B7 type 5 nr.27018
B7-5 27018
13. mar. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27019
https://pix.njk.no/54/s54678-280207598627019.jpg
B7 type 5 nr.27019
28. feb. 2007
Oslo S
Foto: Halvard Hovtun
https://pix.njk.no/56/s56585-CIMG61441.jpg
B7 type 5 nr.27019
I Trondheim
13. mai 2007
Trondheim
Foto: Thomas Markovic
27020
https://pix.njk.no/173/s173469-27020.jpg
B7 type 5 nr.27020
B7-5 27020
10. aug. 2012
Haugastøl
Foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/33/s33762-B7-5-27020_03.jpg
B7 type 5 nr.27020
B7- 5 27020
21. juli 2004
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27021
https://pix.njk.no/55/s55719-B7-4-27021innv_01.jpg
B7 type 4 nr.27021
B7-4 27021 innvendig, store kupe
11. sep. 2006
Lodalen
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55721-B7-4-27021innv_04.jpg
B7 type 4 nr.27021
B7-4 27021 innvendig, lille kupe
11. sep. 2006
Lodalen
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/55/s55718-B7-4-27021_03.jpg
B7 type 4 nr.27021
B7-4 27021
15. mai 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27022
https://pix.njk.no/42/s42893-AB74_24722Gj090706T80.jpg
B7 type 4 nr.27022
AB7-4 24722 bakerst i tog 80 den 9. juli 2006
  
https://pix.njk.no/33/s33750-B7-4-27022_01.jpg
B7 type 4 nr.27022
B7-4 27022
30. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27023
https://pix.njk.no/33/s33790-B7-27023_01.jpg
B7 type 4 nr.27023
B7-4 27023
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27024
https://pix.njk.no/173/s173468-27024.jpg
B7 type 4 nr.27024
B7-4 27024
10. aug. 2012
Haugastøl
Foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/55/s55722-B7-4-27024_02.jpg
B7 type 4 nr.27024
B7-4 27024
1. apr. 2006
sør for Bjørgeseter
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/41/s41360-0182.jpg
B7 type 4 nr.27024
B7 type 4 nr.27024 bakerst i kongetoget i nydesign utvendig
19. juni 2006
på stedet Åndalsnes
Foto: leif johnny olestad
27025
https://pix.njk.no/122/s122799-DSCN4626-.jpg
B7 type 4 nr.27025
19. aug. 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/123/s123650-DSC_0356.jpg
B7 type 4 nr.27025
Tog 45
19. aug. 2010
Foto: Stig H F
https://pix.njk.no/33/s33752-B7-4-27025_01.jpg
B7 type 4 nr.27025
B7-4 27025
23. apr. 2003
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27026
https://pix.njk.no/127/s127163-DSC_0131B.jpg
B7 type 6 nr.27026
B7-6 27026. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 46/45
13. juni 2010
Hjerkinn
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/127/s127164-DSC_0086B.jpg
B7 type 6 nr.27026
B7-6 27026. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 46/45
13. juni 2010
Hjerkinn
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/122/s122966-DSC_0387B.jpg
B7 type 6 nr.27026
Tog 602 fra Bergen til Oslo S. Vi ser blant annet B7-6 27026. Foto: Hans-Ole Sveia.
Tog 602
22. aug. 2010
Foto: Hans-Ole Sveia
27027
https://pix.njk.no/55/s55723-B7-6-27027_03.jpg
B7 type 6 nr.27027
B7-6 27027
28. apr. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten
27028
https://pix.njk.no/55/s55724-B7-6-27028_01.jpg
B7 type 6 nr.27028
B7-6 27028
21. feb. 2006
Oslo S
Foto: Erland Rasten

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 116 bilder i stedet for bare 83. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Go-Ahead Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • SJ Norge AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, el.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (elok, el.m.sett, pvg, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, SL18, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, NSB AS, Vygruppen AS, SJ Norge AS, Go-Ahead Norge AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Svenska Tågkompaniet AB, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB region nord, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.42 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 12144 treff på rmdb, og 38854961 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 7070 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.42 sek