Vi oppgraderer serveren, og feil kan forekomme. Meld gjerne fra om ting som ikke oppfører seg som forventet.

MDB ver.3
NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Skd 220

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
Skd 220b122  Kronstad     28. jan. 1963   1997  
Skd 220b123NSB Kronstad     18. feb. 1963  Ja  
Skd 220b124NSB Kronstad     7. mar. 1963  24. jan. 1991  
Skd 220b125  Kronstad     27. mar. 1963  senest  1996 1996
Skd 220a126  Kronstad     20. sep. 1962  1. jan. 1990  
Skd 220a127  Kronstad     17. okt. 1962  1. feb. 1990  
Skd 220a128  Kronstad     8. nov. 1962  1. feb. 1990  
Skd 220a130  Kronstad     21. des. 1962  21. nov. 1990  
Skd 220a131  Kronstad     24. apr. 1963  21. nov. 1990  
Skd 220a132  Kronstad     19. mai 1963  21. nov. 1990  
Skd 220a133  Kronstad     1. juni 1963  21. nov. 1990  
Skd 220a134  Kronstad     20. juni 1963  21. nov. 1990  
Skd 220c135  Levahn 281     31. aug. 1963 1995    
Skd 220c136  Levahn 282     13. sep. 1963  25. okt. 1994 1995
Skd 220c137  Levahn 283     7. nov. 1963  25. okt. 1994  
Skd 220c138NSB Levahn 284     8. nov. 1963      
Skd 220c139  Levahn 285     4. jan. 1964  25. okt. 1994  
Skd 220c140  Levahn 286     11. mar. 1964   1998  
Skd 220c141  Levahn 287     12. mar. 1964   1996 1996
Skd 220c142NSB
Bane NOR
 Levahn 288     28. mai 1964      
Skd 220c143  Levahn 289     27. mai 1964  25. okt. 1994  
Skd 220c144  Levahn 290     11. aug. 1964      
Skd 220c145  Levahn 291    196426. aug. 1964  25. okt. 1994 apr. 1995
Skd 220a152  Kronstad     29. nov. 1963   1992  
Skd 220a153  Kronstad     17. des. 1963   1995  
Skd 220a154  Kronstad     28. des. 1963   1997  
Skd 220a155  Kronstad     14. jan. 1964      
Skd 220a156  Kronstad     1. feb. 1964  Ja  
Skd 220b157  Kronstad     18. feb. 1964  Ja  
Skd 220b158  Kronstad     10. mar. 1964  25. okt. 1994 1995
Skd 220b159  Kronstad     20. mar. 1964 1999 1999  
Skd 220a160  Kronstad     10. apr. 1964   1990  
Skd 220a161  Kronstad     4. mai 1964  Ja  
Skd 220a162  Kronstad     28. mai 1964  Ja  
Skd 220a
Skd 220b
163  Kronstad     15. juni 1964 1998 1998Antg.  1999
Skd 220a
Skd 220b
164NSB
NJK(mus)
 Kronstad     4. juli 1964  senest  1999 apr. 2010
Skd 220a
Skd 220b
165  Kronstad     15. juli 1964  senest  1996 1996
Skd 220c166  Levahn 306     9. nov. 1965      
Skd 220c167  Levahn 380     21. mar. 1967      
Skd 220c168  Levahn 381     21. mar. 1967   1999  
Skd 220c169  Kronstad     9. juli 1968   1998  
Skd 220c170NSB
Bane NOR
 Kronstad     12. aug. 1968      
Skd 220c171  Kronstad     14. okt. 1968      
Skd 220c172NSB
Bane NOR
 Kronstad     24. okt. 1968   mai 2001  
Skd 220c173  Kronstad     15. nov. 1968  25. okt. 1994 1995
Skd 220c174  Kronstad     4. des. 1968  25. okt. 1994 1995
Skd 220c175  Kronstad L 395     21. mai 1969  25. okt. 1994  
Skd 220c176OBAS Kronstad     10. juni 1969  20. juni 2001  
Skd 220c177  Kronstad L 397     3. juli 1969  25. okt. 1994 1995
Skd 220c178  Kronstad     3. sep. 1969  25. okt. 1994 1995
Skd 220c179  Kronstad     1. okt. 1969  25. okt. 1994  
Skd 220c180  Kronstad     24. okt. 1969      
Skd 220c181  Kronstad     19. mar. 1970  25. okt. 1994 1995
Skd 220c182NJK(mus) Kronstad     15. apr. 1970  Antg.  2001  
Skd 220c183  Kronstad     5. mai 1970  25. okt. 1994 1995
Skd 220c184  Kronstad     4. juni 1970      
Skd 220c185  Kronstad     1. juli 1970  25. okt. 1994 1995
Skd 220c186  Kronstad     14. juli 1970  25. okt. 1994  
Skd 220c187  Kronstad     27. okt. 1970  25. okt. 1994 1995
Skd 220c188  Kronstad     10. nov. 1970   2000  
Skd 220c189  Kronstad     26. nov. 1970      
Skd 220c190  Kronstad     16. des. 1970 2003    
Skd 220c191  Kronstad     13. jan. 1971  25. okt. 1994 1995
Skd 220c192  Kronstad     29. jan. 1971  25. okt. 1994 1995
Skd 220c193  Kronstad     29. apr. 1971  25. okt. 1994 1995
Skd 220c194  Kronstad     27. mai 1971   1998  
Skd 220c195  Kronstad     17. juni 1971      
Skd 220c196NSB
Bane NOR
 Kronstad     13. juli 1971      
Skd 220c197  Kronstad     25. aug. 1971      
Skd 220c198  Kronstad     15. sep. 1971   des. 1995  
Skd 220c199  Kronstad     8. okt. 1971  25. okt. 1994 1995
Skd 220c200  Kronstad     29. okt. 1971      
Skd 220c201  Kronstad     29. feb. 1972   2000  
Skd 220c202  Kronstad     21. mar. 1972   1998  
Skd 220c203NSB
OBAS
SkJb
 Kronstad     12. apr. 1972  20. juni 2001  
Skd 220c204  Kronstad     5. mai 1972  25. okt. 1994 1995
Skd 220c205  Kronstad L 442     1. juni 1972   1998  
Skd 220c206NSB
NJK(mus)
 Kronstad     21. juni 1972      
Skd 220c207NSB
SkJb
 Kronstad      1972  Ja  
Skd 220c208  Kronstad     6. sep. 1972      
Skd 220c209  Kronstad     4. okt. 1972   nov. 1995  
Skd 220c210  Kronstad     25. okt. 1972      
Skd 220c211NSB
SkJb
 Kronstad     13. des. 1972      
Skd 220c212NSB
Bane NOR
 Kronstad     10. jan. 1973      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet
122
https://pix.njk.no/55/s55291-1989-08-0031.jpg
Skd 220b nr.122
En liten arbeidsinnsats – og alt er igjen som det skal være på en elektrifisert strekning.
  
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
https://pix.njk.no/55/s55290-1989-08-0030.jpg
Skd 220b nr.122
Litt senere på dagen kom Elektroavdelingen fra Larvik med Skd 220b 122 og revisjonsvogn.
  
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
https://pix.njk.no/99/s99062-TB-1982-121.jpg
Skd 220b nr.122
Skd 220 122 i Narvik.
23. juni 1982
Narvik
Foto: Thor Bjerke
123
https://pix.njk.no/23/s23452-220123.jpg
Skd 220b nr.123
28. mai 2005
Kløftefoss
Foto: Hans Martin Lie
124
https://pix.njk.no/19/s19067-Skd_220.124__groenn_AAl26.7.88(tel).jpg
Skd 220b nr.124
Skd 220b.124 med grønn farge.
26. juli 1988
Ål
Foto: Tor Erik Lillehagen
126
https://pix.njk.no/43/s43227-DSCN4702.jpg
Skd 220a nr.126
Hensatt i grustaket
31. juli 2006
Kløftefoss
Foto: Kristoffer W. Svendsen
130
https://pix.njk.no/50/s50501-D184-32.jpg
Skd 220a nr.130
Skd 220a130
13. mar. 1990
Oslo S
Foto: Erland Rasten
131
https://pix.njk.no/50/s50502-D111-12.jpg
Skd 220a nr.131
Skd 220a131
12. des. 1984
Vst. Marienborg
Foto: Erland Rasten
132
https://pix.njk.no/122/s122273-Marienborg100829-16wsXskd220132LongJon.jpg
Skd 220a nr.132
29. aug. 2010
Marienborg
Foto: Jon Rokseth
https://pix.njk.no/18/s18967-Skd_220.132_(XSkd)_mb25.7.92_(tel).jpg
Skd 220a nr.132
Xskd 220a.132 "Long John"
25. juli 1992
Marienborg
Foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/32/s32485-230302-220-132-Mbg.jpg
Skd 220a nr.132
23. mar. 2002
Vst. Marienborg
Foto: R. G. Nilsson
133
https://pix.njk.no/203/s203767-IMG_0029-Fagernes-toemmerkran.jpg
Skd 220a nr.133
Fagernes sin Skd.220a.133 ved tømmerkranen.
21. des. 1988
Fagernes
Foto: Arne Aaeng
https://pix.njk.no/203/s203772-IMG_0035-FagernesSkdogtog282.jpg
Skd 220a nr.133
Skd.220a.133 parkert ved tømmerkranen på Fagernes.
21. des. 1988
Fagernes
Foto: Arne Aaeng
https://pix.njk.no/50/s50505-D052-03.jpg
Skd 220a nr.133
Skd 220a133
2. nov. 1982
Lodalen
Foto: Erland Rasten
134
https://pix.njk.no/20/s20842-skann0001.jpg
Skd 220a nr.134
220-134 i Bergen
1. feb. 1982
Bergen
Foto: Morten Haaland
135
https://pix.njk.no/91/s91907-185.jpg
Skd 220c nr.135
Vst. Grorud
20. nov. 1999
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/128/s128345-tm4244.jpg
Skd 220c nr.135
Vst. Grorud
20. nov. 1999
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/50/s50538-D298-17.jpg
Skd 220c nr.135
Skd 220c135
21. mai 1996
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
136
https://pix.njk.no/19/s19176-SHJ_009020.jpg
Skd 220c nr.136
Skd 220.136
14. des. 1973
Strand
Foto: Sven Hjorth-Johansen
https://pix.njk.no/19/s19512-Skd_220c.136_Fagervika20.4.jpg
Skd 220c nr.136
Skd 220c.136 på huggesporet i Fagervika april 95 Dette er standard for plassering av tall i endene. Varianter finnes.
20. apr. 1995
Trondheim
Foto: Tor Erik Lillehagen
138
https://pix.njk.no/130/s130727-os_20101116_01.jpg
Skd 220c nr.138
Skd 220c 138 på vei inn i lokstallen på Notodden etter å ha blitt hentet på Grovane med Di 3.602
16. nov. 2010
Notodden
Foto: Ola Søgaard
https://pix.njk.no/131/s131034-14622-Picture1002.jpg
Skd 220c nr.138
220.138
9. apr. 2011
Notodden
Foto: Vestein Øvrom
https://pix.njk.no/131/s131043-14622-Picture1011.jpg
Skd 220c nr.138
Portrett av Tøffe, til venstre skimtes personalet
9. apr. 2011
Notodden
Foto: Vestein Øvrom
141
https://pix.njk.no/19/s19482-1976-05216.jpg
Skd 220c nr.141
220.141 i forbindelse med et NJK-ekstratog på Ålgårdbanen
28. mai 1976
Ålgård
Foto: Ulf Berntsen
https://pix.njk.no/19/s19513-Skd_220c.141_Kvalaberg7.2.88_(tel).jpg
Skd 220c nr.141
Skd 220c.141 på vst Kvalaberg. Spesiell design gammelrød med gule frontdeksler og ny logo på hytta.
7. feb. 1988
Stavanger
Foto: Tor Erik Lillehagen
142
https://pix.njk.no/91/s91908-06072007103964thp8UKeYYSCEdbNY.jpg
Skd 220c nr.142
Vst. Sundland
15. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/134/s134291-01072011332.jpg
Skd 220c nr.142
142 før avreise fra Sundland til Marienborg.
1. juli 2011
Foto: morten håland
https://pix.njk.no/134/s134290-DSC05257.jpg
Skd 220c nr.142
Skd 220c 142 ved Marienborg
3. juli 2011
Marienborg
Foto: Thomas Markovic
143
https://pix.njk.no/203/s203904-kroederenoghokksund22of131.jpg
Skd 220c nr.143
Tre jevngamle veteraner.
16. sep. 2018
Kløftefoss
Foto: Aksel Syftestad Lister
https://pix.njk.no/203/s203900-kroederenoghokksund16of131.jpg
Skd 220c nr.143
Skd 220-143 "Henry".
16. sep. 2018
Kløftefoss
Foto: Aksel Syftestad Lister
https://pix.njk.no/19/s19073-Skd_220c.143Mborg1.8.96(tel).jpg
Skd 220c nr.143
XSkd 220c.143 "Henry". Intern skiftetraktor på Marienborg.
1. aug. 1996
Marienborg
Foto: Tor Erik Lillehagen
144
https://pix.njk.no/33/s33289-ob200405100158m.jpg
Skd 220c nr.144
10. mai 2004
Vst. Sundland
Foto: Øyvind Berg
https://pix.njk.no/18/s18842-120_2009.jpg
Skd 220c nr.144
Skd 220.144.
4. juli 2003
Drammen
Foto: Hans-Ole Sveia
145
https://pix.njk.no/19/s19514-Skd_220c.145_Fagervika20.4.95_(tel).jpg
Skd 220c nr.145
Skd 220c.145 klar til hugging i Fagervika i april 1995
20. apr. 1995
Trondheim
Foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/19/s19515-Skd_220c.145_(2_tel).jpg
Skd 220c nr.145
Plassering av tall varierer på 220c traktorene. 220.145 er andre talltyper enn standard.
20. apr. 1995
Trondheim
Foto: Tor Erik Lillehagen
153
https://pix.njk.no/75/s75020-CIMG22131.jpg
Skd 220a nr.153
Påskrifter og detaljer
23. mar. 2008
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/75/s75019-CIMG22121.jpg
Skd 220a nr.153
Utstilt på Otta stasjon
23. mar. 2008
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/122/s122086-DSCN4718.jpg
Skd 220a nr.153
Skd 220a.153
26. aug. 2010
nord for
Foto: Hans-Petter Aamodt
154
https://pix.njk.no/196/s196383-VstGrorud-snoerydding-1972_1280.jpg
Skd 220a nr.154
Verkstedets Skd 220.154 nylakkert i rødt sørger for snørydding av verkstedområdet.
 1972
Vst. Grorud
Foto: Erik W. Johansson
https://pix.njk.no/129/s129741-1984-03-220154-trandum-hauerseter.jpg
Skd 220a nr.154
Lokstallen er funnet, 220'en er fyrt opp, og vi er klar til en dag med skifting og kipptog.
 mar. 1984
Hauerseter
Foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/18/s18848-rmdb_220.154.jpg
Skd 220a nr.154
Skd 220.154 på gamle Oslo Ø.
 mai 1980
Oslo S
Foto: Per Lyng
155
https://pix.njk.no/24/s24326-Skd_220_155_Oslo_OE_1977.jpg
Skd 220a nr.155
Skd 220.155
 1977
Oslo S
Foto: Erik W. Johansson
156
https://pix.njk.no/19/s19072-Skd_220.156_Gol31.1.84(tel).jpg
Skd 220a nr.156
Skd 220a.156
31. jan. 1984
Gol
Foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/35/s35181-skann0009.jpg
Skd 220a nr.156
Skd 220.156 på Kronstad verksted.
11. apr. 1987
Vst. Kronstad
Foto: Morten Haaland
159
https://pix.njk.no/0/s275-220b.jpg
Skd 220b nr.159
19. feb. 2003
https://pix.njk.no/19/s19089-220-159_01.jpg
Skd 220b nr.159
Skd 220b159 (og 4.654)
29. apr. 1981
Marienborg
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/20/s20812-220b159.jpg
Skd 220b nr.159
Skd 220b.159 på Palmafoss
8. aug. 1998
Palmafoss
Foto: Hans Martin Lie
160
https://pix.njk.no/18/s18998-P8292967.jpg
Skd 220a nr.160
Kløftefoss
29. aug. 2004
Foto: Martin Bondkall
161
https://pix.njk.no/50/s50507-D141-30.jpg
Skd 220a nr.161
Skd 220a161
18. sep. 1986
Asker
Foto: Erland Rasten
162
https://pix.njk.no/23/s23294-220_162.jpg
Skd 220a nr.162
Skd 220b.162
22. apr. 2005
Sørumsand
Foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/57/s57142-img113791.jpg
Skd 220a nr.162
Sørumsand
6. juli 2006
Sørumsand
Foto: Thomas Markovic
163
https://pix.njk.no/19/s19070-Skd_220b.163_OsloS5.5.88(tel).jpg
Skd 220b nr.163
Skd 220b.163
5. mai 1988
Oslo S
Foto: Tor Erik Lillehagen
164
https://pix.njk.no/109/s109834-CIMG19515.jpg
Skd 220b nr.164
Hensatt på Støren.
2. jan. 2010
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/19/s19087-220-164_01.jpg
Skd 220b nr.164
Skd 220b164
12. feb. 1977
Trondheim
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/19/s19069-Skd_220.164_Mborg27.4.96(tel).jpg
Skd 220b nr.164
Skd 220b.164
27. apr. 1996
Marienborg
Foto: Tor Erik Lillehagen
166
https://pix.njk.no/19/s19074-Skd_220c.166_Frstad5.3.84(tel).jpg
Skd 220c nr.166
Skd 220c.166
5. mar. 1984
Fredrikstad
Foto: Tor Erik Lillehagen
167
https://pix.njk.no/136/s136275-DSCN0775.jpg
Skd 220c nr.167
Tmz trekker frem og verkstedtraktoren Skd 220 167 kommer ut fra anlegget for å ta de siste vognene inn
  
Strømmens Verksted
Foto: Knut Ragnar Holme
https://pix.njk.no/136/s136296-DSCN0776.jpg
Skd 220c nr.167
Skd 220-167 var en av Skd`ene i bruk
20. aug. 2011
Strømmens Verksted
Foto: Knut Ragnar Holme
https://pix.njk.no/144/s144673-IMG_0367.jpg
Skd 220c nr.167
220C 167 på utsiden av vognhallen på Kløftefoss
6. apr. 2012
Foto: Pål Stian Wahlquist
168
https://pix.njk.no/126/s126149-1975-07-0002.jpg
Skd 220c nr.168
Skiftetraktoren hadde vært ute og luftet seg, her skal vi ikke se helt bort fra at det er en varm lokstall som frister. I bakgrunnen til høyre ses baneavdelingslageret.
29. des. 1975
Røros
Foto: Hans Morten Tamnes
https://pix.njk.no/123/s123688-ob2010-09-28-151649.jpg
Skd 220c nr.168
Skd'en stod og putret i utakt i kveldssolen.
28. sep. 2010
Hønefoss
Foto: Øyvind Berg
https://pix.njk.no/19/s19740-220c168.jpg
Skd 220c nr.168
Skd 220.168 på Hensmoen
20. apr. 2001
Foto: Hans Martin Lie
169
https://pix.njk.no/160/s160944-SORL199507ooSkd220c169.jpg
Skd 220c nr.169
Stavangerdesign: Skd 220c169.
 juli 1995
Sandnes
Foto: Andreas W.
170
https://pix.njk.no/166/s166286-ob2014-03-24-197335pt.jpg
Skd 220c nr.170
+ 69-10
24. mar. 2014
Sundland
Foto: Øyvind Berg
https://pix.njk.no/69/s69106-CIMG31557.jpg
Skd 220c nr.170
På Marienborg
3. aug. 2006
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/75/s75010-CIMG22701.jpg
Skd 220c nr.170
På verksted Marienborg
26. mar. 2008
Foto: Thomas Markovic
171
https://pix.njk.no/91/s91911-16072003_kloeftefoss.jpg
Skd 220c nr.171
Kløftefoss
16. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/193/s193599-hovtun_3321m.jpg
Skd 220c nr.171
På Kløftefoss har deletraktorene Skd. 214.80 og Skd. 220.171 blitt skiftet fram. Hugging er nært forestående.
20. aug. 2017
Kløftefoss
Foto: Halvard Hovtun
https://pix.njk.no/50/s50508-D220.171.jpg
Skd 220c nr.171
Skd 220c171
11. mar. 1982
Oslo V (Filipstad)
Foto: Erland Rasten
172
https://pix.njk.no/99/s99064-TB-1999-077.jpg
Skd 220c nr.172
Skd 220 172 på Sandnes st.
15. mai 1999
Sandnes (gamle)
Foto: Thor Bjerke
173
https://pix.njk.no/19/s19516-Skd_220c.173_Fagervika20.4.95(tel).jpg
Skd 220c nr.173
Skd 220c.173 klar for hugging i Fagervika.
20. apr. 1995
Trondheim
Foto: Tor Erik Lillehagen
175
https://pix.njk.no/19/s19517-Skd_220c.175_mbrg93_(tel).jpg
Skd 220c nr.175
Skd 220c.175 hensatt
 1993
Marienborg
Foto: Tor Erik Lillehagen
176
https://pix.njk.no/91/s91912-CIMG45112.jpg
Skd 220c nr.176
Hensatt Hamar
23. aug. 2008
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/108/s108747-CIMG4hj503.jpg
Skd 220c nr.176
Hensatt på Hamar
23. aug. 2008
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/20/s20965-220.176.jpg
Skd 220c nr.176
Lagret i lokstallen på Eina
18. mar. 2005
Eina
Foto: Oivind Sorhusbakken
178
https://pix.njk.no/50/s50509-D143-13.jpg
Skd 220c nr.178
Skd 220c178
7. okt. 1986
Lodalen
Foto: Erland Rasten
179
https://pix.njk.no/108/s108748-CIMG1hgh022.jpg
Skd 220c nr.179
Hensatt utenfor Løkken st. på Thamshavnbanen
2. okt. 2007
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/108/s108750-CIMG1yuk026.jpg
Skd 220c nr.179
Hensatt utenfor Løkken st. på Thamshavnbanen
2. okt. 2007
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/108/s108749-CIMG1hjk025.jpg
Skd 220c nr.179
Hensatt utenfor Løkken st. på Thamshavnbanen
3. okt. 2007
Foto: Thomas Markovic
180
https://pix.njk.no/153/s153496-1973-skd220c180-roros.jpg
Skd 220c nr.180
 apr. 1973
Røros
Foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/166/s166371-1986-69B-0048.jpg
Skd 220c nr.180
Rolls Royce-lyden brer seg ut over stasjonsområdet mens det arbeides med skifting.
 mar. 1986
Røros
Foto: Hans Morten Tamnes
https://pix.njk.no/69/s69119-bilde1022.jpg
Skd 220c nr.180
6. des. 2007
Vst. Grorud
Foto: R. G. Nilsson
181
https://pix.njk.no/207/s207200-1973-05-06.jpg
Skd 220c nr.181
Første tog Asker - Brakerøya via Tuverud. Ta plass!
6. mai 1973
Asker
Foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/207/s207203-1973-05-06_lier_0001.jpg
Skd 220c nr.181
Ekvipasjen ute av tunnelen.
6. mai 1973
Lier
Foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/207/s207206-1973-05-06_lier_0003.jpg
Skd 220c nr.181
Vel framme på Brakerøya.
6. mai 1973
Brakerøya
Foto: Erik Borgersen
182
https://pix.njk.no/91/s91913-16072003_kroederen.jpg
Skd 220c nr.182
Krøderen stasjon
16. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/102/s102781-IMG_0480.jpg
Skd 220c nr.182
220c 182 Trekker sporrenseren under brøytingen av Krøderbanen påsken 2005
23. mar. 2005
Lia
Foto: Lars-Erik Thyrum Nilsen
https://pix.njk.no/102/s102931-IMG_0493.jpg
Skd 220c nr.182
Skd 220 182 står til lading før den skal startes en vakker påskedag i 2005
24. mar. 2005
Kløftefoss
Foto: Lars-Erik Thyrum Nilsen
183
https://pix.njk.no/18/s18541-SKD_220_188.jpg
Skd 220c nr.183
Skd 220 188 øran vest NSB GODS i 94 eller 95 foto olestad
  
https://pix.njk.no/18/s18849-rmdb_220.183.jpg
Skd 220c nr.183
Skd 220.183
 1980
Foto: Per Lyng
https://pix.njk.no/19/s19518-Skd_220c.183_Fagervika20.4.jpg
Skd 220c nr.183
Skd 220c.183 klar for hugging i Fagervika i april 1995.
20. apr. 1995
Trondheim
Foto: Tor Erik Lillehagen
184
https://pix.njk.no/174/s174980-IMG_1019.jpg
Skd 220c nr.184
220.184, Narvik
22. apr. 2015
Narvik
Foto: Amund Rasten
https://pix.njk.no/19/s19132-220-184_01.jpg
Skd 220c nr.184
Skd 220c184
1. aug. 1979
Bergen
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/26/s26666-220_184.jpg
Skd 220c nr.184
Skd 220c. 184 på Braskereidfoss
 juni 1997
Braskereidfoss
Foto: Olaf Hagen
185
https://pix.njk.no/201/s201918-kroederenoghokksund72of131.jpg
Skd 220c nr.185
Skd 220-182 på returen til Krøderen.
16. sep. 2018
i nærheten av Krøderen
Foto: Aksel Syftestad Lister
https://pix.njk.no/18/s18969-Skd_220c.185_Mbrg28.4.94(tel).jpg
Skd 220c nr.185
Skd 220c.185
28. apr. 1994
Marienborg
Foto: Tor Erik Lillehagen
187
https://pix.njk.no/50/s50512-D236-12.jpg
Skd 220c nr.187
Skd 220c187
13. juli 1993
Bergen
Foto: Erland Rasten
188
https://pix.njk.no/18/s18931-060894-Oeran-220-188.jpg
Skd 220c nr.188
På Øran ved Åndalsnes.
6. aug. 1994
Åndalsnes
Foto: R. G. Nilsson
189
https://pix.njk.no/187/s187665-1980-steinkjer-220c.jpg
Skd 220c nr.189
To grønne.
 1980
Steinkjer
Foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/129/s129420-1983-4-skd220-189-storen.jpg
Skd 220c nr.189
Det var denne jeg tjenestegjorde på.
 apr. 1983
Støren
Foto: Erik Borgersen
https://pix.njk.no/129/s129466-1983-4-skd-storen.jpg
Skd 220c nr.189
På vei til Block Watne?
 apr. 1983
Støren
Foto: Erik Borgersen
190
https://pix.njk.no/92/s92621-1977-01-0002.jpg
Skd 220c nr.190
Sporrensertog med 220c-traktor som trekkraft på vei i retning Larvik i tett snøføyke på ettermiddagen.
4. feb. 1977
sør for Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
https://pix.njk.no/91/s91916-03072005_grorud.jpg
Skd 220c nr.190
Vst. Grorud
3. juli 2005
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/50/s50568-D385-27.jpg
Skd 220c nr.190
Skd 220c190
21. feb. 2001
Vst. Grorud
Foto: Erland Rasten
191
https://pix.njk.no/19/s19076-Skd_220c.191_Larvik18.7.85(tel).jpg
Skd 220c nr.191
Skd 220c.191
18. juli 1985
Larvik
Foto: Tor Erik Lillehagen
192
https://pix.njk.no/50/s50517-D142-36.jpg
Skd 220c nr.192
Skd 220c192
25. sep. 1986
Roa
Foto: Erland Rasten
193
https://pix.njk.no/50/s50522-D208-29.jpg
Skd 220c nr.193
Skd 220c193 hensatt
1. feb. 1992
Lodalen
Foto: Erland Rasten
https://pix.njk.no/50/s50525-D208-32.jpg
Skd 220c nr.193
Skd 220c193 hensatt
1. feb. 1992
Lodalen
Foto: Erland Rasten
194
https://pix.njk.no/19/s19520-Skd_220c.194_Mborg13.5.95_(hugging).jpg
Skd 220c nr.194
Skd 220c.194 ribbet for motor og deler i mai 1995.
13. mai 1995
Marienborg
Foto: Tor Erik Lillehagen
195
https://pix.njk.no/91/s91917-CIMG61114.jpg
Skd 220c nr.195
Vst. Marienborg
11. mai 2007
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/20/s20161-220c195.jpg
Skd 220c nr.195
Skd 220c .195
11. mar. 2004
Vst. Marienborg
Foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/34/s34072-tm5797.jpg
Skd 220c nr.195
Hensatt på Mantena verksted Marienborg
16. okt. 2004
Marienborg
Foto: Thomas Markovic
196
https://pix.njk.no/135/s135581-220-196.jpg
Skd 220c nr.196
  
Hamar
Foto: Eirik
https://pix.njk.no/102/s102875-196.jpg
Skd 220c nr.196
6. sep. 2009
Vst. Hamar
Foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/164/s164888-IMG_5430.jpg
Skd 220c nr.196
23. mai 2011
Hamar
Foto: Knut Eidsæther
197
https://pix.njk.no/147/s147797-0919.jpg
Skd 220c nr.197
Skd220c.197 i Figgjo stasjon, 28.05.2012.
28. mai 2012
Foto: A. Rasten
199
https://pix.njk.no/50/s50528-D109-31.jpg
Skd 220c nr.199
Skd 220c199
13. des. 1984
Oppdal
Foto: Erland Rasten
200
https://pix.njk.no/181/s181629-hpl_94-sommer_04ML.jpg
Skd 220c nr.200
Skd 220.200 i Røros, sommeren 1994. Scannet lysbilde.
  
Røros
Foto: Hans-Petter Lyshaug
https://pix.njk.no/179/s179566-image.jpg
Skd 220c nr.200
Måkerede med utsikt til skd 220.
  
Vst. Grorud
Foto: Odd Eeg
https://pix.njk.no/91/s91918-CIMG11093.jpg
Skd 220c nr.200
Påskrifter
25. mai 2006
Foto: Thomas Markovic
201
https://pix.njk.no/91/s91921-25062002_loenga.jpg
Skd 220c nr.201
Loenga
25. juni 2002
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/32/s32450-300501-220-201-Loenga.jpg
Skd 220c nr.201
30. mai 2001
Loenga
Foto: R. G. Nilsson
202
https://pix.njk.no/91/s91922-26062002_3.jpg
Skd 220c nr.202
Hamar
25. juni 2002
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/77/s77871-202.jpg
Skd 220c nr.202
Hensatt.
2. mai 2008
Sundland
Foto: Hans Martin Lie
https://pix.njk.no/19/s19907-RO-Ndb-01md.jpg
Skd 220c nr.202
Skd 220.202 med kipptog til Gvammen.
14. sep. 1988
Foto: Roy Olsen
203
https://pix.njk.no/135/s135582-220-176_220_203.jpg
Skd 220c nr.203
  
Hamar
Foto: Eirik
https://pix.njk.no/31/s31611-PICT0756.jpg
Skd 220c nr.203
  
https://pix.njk.no/91/s91923-CIMG46110.jpg
Skd 220c nr.203
Hamar
24. aug. 2008
Foto: Thomas Markovic
204
https://pix.njk.no/71/s71868-Untitled-Scanned-29j46j64.jpg
Skd 220c nr.204
220.204 på Kornsjø 1991.
  
Foto: Knut Ragnar Holme
205
https://pix.njk.no/19/s19025-110695-Skd-Stange.jpg
Skd 220c nr.205
Under flommen er alle Skd evakuert fra Hamar til Stange.
11. juni 1995
Stange
Foto: R. G. Nilsson
https://pix.njk.no/31/s31969-110695-220-205-Stange.jpg
Skd 220c nr.205
Utsnitt av bildet.
11. juni 1995
Stange
Foto: R. G. Nilsson
206
https://pix.njk.no/91/s91924-0607200710141CEQ8XRn2bQpr9VWNY.jpg
Skd 220c nr.206
Bergen
19. juli 2003
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/97/s97613-C220206Bg240509.jpg
Skd 220c nr.206
Nytt og blankt og gammelt og matt. Skiftetraktoren har satt fra seg vognene i kongetoget i spor 3.
24. mai 2009
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/112/s112028-ZBg12052010.jpg
Skd 220c nr.206
En kollega fra et annet selskap foran lokstallen
12. mai 2010
Bergen
Foto: Kjell Hegna
207
https://pix.njk.no/131/s131917-DSC_0085B.jpg
Skd 220c nr.207
Med Skd 220.207, en B3-vogn og motorvognsettet BFS 68B 89 + BM 68B 23 i søkeren! Foto: Hans-Ole Sveia.
27. juni 2006
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/174/s174886-DSC_0088B.jpg
Skd 220c nr.207
Skd 220.207.
27. juni 2006
Narvik
Foto: Hans-Ole Sveia
https://pix.njk.no/174/s174888-DSC_0089B.jpg
Skd 220c nr.207
Skd 220.207.
27. juni 2006
Narvik
Foto: Hans-Ole Sveia
208
https://pix.njk.no/19/s19522-Skd_220c.208_Fauske_1990_(tel).jpg
Skd 220c nr.208
Skd 220c.208
 1990
Fauske
Foto: Tor Erik Lillehagen
https://pix.njk.no/19/s19523-Skd_220c.208_Fauske_90_(tel).jpg
Skd 220c nr.208
Skd 220c.208
 1990
Fauske
Foto: Tor Erik Lillehagen
209
https://pix.njk.no/19/s19524-Skd_220c.209_Fauske_14.4.89_-2(tel).jpg
Skd 220c nr.209
Skd 220c.209
14. apr. 1989
Fauske
Foto: Tor Erik Lillehagen
210
https://pix.njk.no/91/s91925-140620071848i8kAEyrPJNnp9ZPzy5.jpg
Skd 220c nr.210
Otta
ca  1995
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/136/s136401-036.jpg
Skd 220c nr.210
Skd 220c210 på Otta stasjon. Denne traktoren blir 40 år gammel i 2012.
22. juli 2000
sidespor ved Otta
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/136/s136403-tm4260_22072000.jpg
Skd 220c nr.210
På Otta st.
22. juli 2000
Foto: Thomas Markovic
211
https://pix.njk.no/102/s102780-IMG_0190.jpg
Skd 220c nr.211
220c Traktoren til GM-gruppa i Haven/Klypen
7. okt. 2004
Oslo S
Foto: Lars-Erik Thyrum Nilsen
https://pix.njk.no/91/s91926-CIMG51603.jpg
Skd 220c nr.211
Oslo S / Haven
24. mar. 2007
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/173/s173966-IMG_2184.jpg
Skd 220c nr.211
Skd 220c 211 i "Haven"
1. juli 2007
i nærheten av Oslo S
Foto: Andreas Arnestad
212
https://pix.njk.no/91/s91927-tm4665.jpg
Skd 220c nr.212
Bergen
4. juli 2004
Foto: Thomas Markovic
https://pix.njk.no/86/s86247-3BGti071008kl1630.jpg
Skd 220c nr.212
Skiftetraktoren på vei inn for å trekket settet inn på Mantena (lokstallen).
7. okt. 2008
Bergen
Foto: Kjell Hegna
https://pix.njk.no/192/s192957-bBg071008Flt220212.jpg
Skd 220c nr.212
Tid for skifting !
7. okt. 2008
Bergen
Foto: Kjell Hegna

Med NJK-medlemskap ville du kunne se 315 bilder i stedet for bare 149. Ikke-medlemmer vises inntil tre bilder for hver enhet, dog de tre beste.

Fjern visning av alle bilder

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB AS (el.m.sett, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gardermobanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (el.m.sett, pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Gjøvikbanen AS (el.m.sett, ) • Vygruppen AS (el.m.sett, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000), X60–X62 (Coradia Nordic),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen AS, Flytoget AS, NSB Gardermobanen AS, NSB AS, Vygruppen AS, Vy Gjøvikbanen AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige,
NSB AS: NSB Berging og Beredskap Jernbane, NSB Gods,
Vygruppen AS: Vy Berging og Beredskap Jernbane, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.69 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 4085 treff på rmdb, og 36518574 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6761 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.69 sek