banner975 NJK NJK fotosamling
Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen 

 

63980-270807c-51.jpg

Av med loket, kjør frem, legg om veksel manuelt og bak langs togsettet. Da er vi inne der jeg kommer med bilder.... I bakgrunnen aner vi Odderøya, med rester av eldre og nyere aktiviteter, fra seilskutetiden og forsvarets nyere eskapader. Dette er snart et historisk bilde, siden Christian IV i bakgrunnen synger på siste verset. Den blir til vinteren avløst av et skip med det prosaiske navnet Color Superspeed I.
NSB AS: El 18 nr. 2262
Kristiansand
27. aug. 2007
foto: Kjetil Refsnes Jørgensen