banner975 NJK NJK fotosamling
Forskningsavdelingen Materielldatabasen  Forum  Stedsdatabasen 

 

202960-Leangen_35764-140813.jpg

Så vidt jeg husker ble broa åpnet St.Hansaften i 2014 og var en del av det veiprosjektet som også omfattet Strindheimtunnelen mellom nettopp Leangen og Lademoen. Fortsatt står den midlertidige gangbroa, men det skal ikke vare lenge. Bildet viser også kryssing mellom morgensgodstoget til Bodø og et lokaltog.
CN: CD 312 nr. 005
Tog nr. 5795
Leangen
13. aug. 2014
foto: Svein Sando