Bøker utgitt av NJK

Forfatter(e) Tittel År ISBN 
82-90286-
Hjorth-Johansen, Sven, 
Johansson, Erik W
Nordby, Knut 
Norske Lok og Motorvogner 1.1.1978 1978 00-7
Mjelva, Ole Rullende materiell 1980 1980 01-5
Sando, Svein Øste Linje 1882-1982 1982 02-3
Nordby, Knut, 
Strangstad, Tore
Svendsen, Tore 
Norske Lok og Motorvogner 1.1.1982 1982 03-1
Gubberud, Ivar Vossebanen 1883-1983 1983 05-8
Bjerke, Thor Sulitjelmabanen 1983 06-6
Bjerke, Thor, 
Hjorth-Johansen, Sven 
Banedata 1985 07-4
Strangstad, Tore
Svendsen, Tore 
Norske Lok og Motorvogner 1.1.1986 1986 08-2
Bjerke, Thor, 
Hansen, Trond Børrehaug 
Johansson, Erik W
Sando, Svein 
Damplokomotiver i Norge 1987 09-0
Bjerke, Thor
Tovås, Ove
Togbytte på Nelaug 1989 10-4
Bjerke, Thor Temaregister. På Sporet 1-60 1990 11-2
Johansson, Erik W
Stenersen, Roar
Tovås, Ove
Dovregubben 1991 12-0
Strangstad, Tore
Svendsen, Tore 
Norske Lok og Motorvogner 1.1.1991 1991 13-9
Bjerke, Thor Sulitjelmabanen (2. utg.) 1992 14-7
Bjerke, Thor
Hjorth-Johansen, Sven
Kristoffersen, Hans Petter
Nilsson, Roar G
Banedata '94 1994 15-5
Tautra, Per Ivar Nesttun-Osbanen 1996 16-3
Hellerud, Jan Erik
Nilsson, Roar G
Svendsen, Tore 
Norske Lok og Motorvogner 1.1.1997 1997 17-1
Bjerke, Thor
Tovås, Ove
På togtur med Dancker-Jensen 1997 19-8
Berntsen, Ulf
Lund, Thure
Lunner, Dagfinn
På sporet med Krøderkippen 1997 20-1
Bjerke, Thor Temaregister. På Sporet 1-90 1997 22-8
Hellerud, Jan Erik
Lyshaug, Hans-Petter
Nilsson, Roar G
Rasten, Erland
Svendsen, Tore 
Norske Lok og Motorvogner 1.1.2001 2001 23-6
Bjerke, Thor
Stenersen, Roar
Rørosbaneboka 2002 24-4
Bjerknes, Olaf Jernbanen sett gjennom postkort 2002 26-0
Fregstad, Ove (red.) Fra dampdrift til krengetog 2003 27-9