Svingskiver ved norske jernbaner gjennom tidene

Svingskiver er innretninger for å vende rullende materiell 180 grader, samt fordele de på ulike oppstillingsspor som grener ut fra svingskiven. I damplokomotivenes tid var svingskivene helt påkrevd da slike lok har en veldefinert kjørretning, selv om alt materiell også kan rygge om nødvendig. Det ble også bygget en del korte vognskiver for bruk på stasjonstomer og private side spor, særlig i jernbanens første tiår. På 30-tallet ble det også anlagt en del vognskiver for motorvogner med førerrom i kun en ende.

Oversiktene på disse sidene er et arbeidsdokument for å kartlegge alle svingskiver for lok og motorvogner som noen gang har vært i bruk ved NSB og privatbanene. Kommentarer og rettelser til lista mottas med takk. Det er fordel om opplysninger som sendes inn begrunnes, dvs at kilde oppgis. Send opplysninger til njkforskDette er et bilde. Erstatt det med tegnet @ fra tastaturet hvis du vil sende e-postnjk.no. Lenke ved et stasjonsnavn, henviser til bilde av den omtale svingskiven.

Listen er delt opp etter den gamle distriktsinndelingen ved NSB og inkluderer for hvert av de også privatbaner i samme område

Første gang lagt ut 24.3.2003 (SES). Justert 27. april 2003

 
  NJKs logo Norsk Jernbaneklubb - Forskningsavdelingen