Nettverket

Ingen medlemmer

Forskningsgruppen er kanskje NJKs minste aktivitetsgruppe hva antall medlemmer angår. Ja, vi fører ikke medlemsfortegnelse en gang.  Fordi et av formålene nettopp er å publisere stoff, ikke minst i På Sporet, har vi i alle år slik sett hatt synlige resultater. 

Hvem vi er

Som sagt har vi ennå ikke noen medlemsliste over NJK-medlemmer som er tilsluttet NJK-Forsk. Vi har imidlertid en leder valgt av Generalforsamlingen 21.4.01: Svein Sando. (Etter de nye vedtektene skal leder heretter utpekes av Representantskapet.)

Forskningsgruppen har egen e-postkasse: njkforskDette er et bilde som erstatter tegnet krøllalfa. Ved kopiering må bildet erstattes med tegnet.njk.no 

... men et nettverk

Vi oppfordrer imidlertid alle NJK-ere som driver med eller har interesse for jernbanehistorie eller publisering av slikt materiale å melde sin interesse. 

Kravene for å være med i et slikt nettverk er ikke store, kun at man er villig til å motta en e-post i ny og ne dersom det er saker som det er naturlig å spørre nettverket om.

Formålet med nettverket er å vite litt om hvor kompetansen på jernbanehistorien, arkivalia, publisering osv sitter, dvs hvem som vet og kan noe om hva, men også om hvem som er interessert i hva. Fra de som vil være med i nettverket ønsker jeg derfor følgende opplysninger:

  • Navn, adresse, e-post, tlf
  • Egen kompetanse om ting som faller inn under formålet til Forskningsgruppen.
  • Egen interesse for områder som aller inn under formålet til Forskningsgruppen.

Interesserte sender e-post til njkforskDette er et bilde som erstatter tegnet krøllalfa. Ved kopiering må bildet erstattes med tegnet.njk.no der man melder seg på nettverket ved å opplyse om mest mulig av de tre punktene over.

 

Sist endret 13.10.03