Logoer anvendt av norske jernbaner

Statsbanenes eldre vingehjul

(Vingehjulene er scannet av originale NSB-publikasjoner.)

Statsbanene før 1935:

NSB 1935-1978:

NSB 1979-:

 
  NJKs logo Norsk Jernbaneklubb - Forskningsavdelingen