NSBs godsvognpark

Oversikten inneholder NSBs nyere godsvogntyper. Vogntyper som har hatt UIC-litra er med. Dette litrasystemet ble innført fra midten av 1960-tallet, men omfattet den første tiden kun vogntyper som ble brukt i internasjonal trafikk. Oversikten omfatter foreløpig ikke privatregistrerte vogner. De mest vanlige av de eldre vogntypene vil etter hvert bli å finne på disse sidene.

Første versjon omfatter beskrivelse av vogner med internasjonal litra E, F, G, H, I og K.

Vognoversikt norske godsvogntyper med UIC-litra

I denne oversikten har hver linje link til oversikter over aktuelle litra under hvert enkelt hovedlitra.

     Vognoversikt

Litraoversikt norske godsvogner – hovedlitra

Litraoversikt norske godsvogner – hovedlitra i UICs litrasystem

Hovedlitra Vogntype

E

Åpen vogn av standardtype

F

Åpen vogn av spesialtype

G

Lukket vogn av standardtype

H

Lukket vogn av spesialtype

I

Kjølevogn

K

Plattformvogn av standardtype

L

Plattformvogn av spesialtype

O

Kombinert plattform- og kassevogn

R

Boggi plattformvogn av standardtype

S

Boggi plattformvogn av spesialtype

T

Vogn med tak som kan åpnes

U

Spesialvogn av andre typer

Z

Tankvogn (tankvogner hadde inntil 1980 litra U)

Litraoversikt norske godsvogner – underlitra

    UIC-litra

Vognnummer

     Vognnummer for godsvogner

Stoffet til disse websidene over norske godsvogner er utarbeidet av Thor Bjerke. 

 

  NJKs logo Norsk Jernbaneklubb - Forskningsavdelingen