Jernbanehistoriske tema

Om dette nettstedet

Vi ønsker med dette nettstedet å utvide vårt grensesnitt mot omverdenen. Formålet med sidene er flere:

  • Et sted å publisere jernbanehistorisk bearbeidet stoff, helst på en annerledes måte enn en vanlig trykt artikkel eller bok er i stand til.
  • Et sted å gjøre jernbanehistorisk kildemateriale tilgjengelig for andre.
  • Et sted å diskutere jernbanehistoriske problemstillinger.
  • Et sted å hjelpe de som vil arbeide med jernbanehistorie til å gjøre det på en faglig god måte.
  • Alt dette som et sted å være til inspirasjon og hjelp til at folk skal skriver artikler og bøker om jernbanehistoriske emner.

Innholdet

Det innholdet vi presenterer på disse sidene vil enten være stoff produsert for denne siden eller være lenker til stoff som finnes andre steder men som faller inn under formålet med nettstedet. Hvis stoffet er produsert av andre enn folk innenfor NJK-Forsk-miljøet, vil det bli angitt særskilt.

Databaser

Baner

Rullende materiell

Diverse

Jernbanehistoriske problemstillinger og diskusjoner

Sitater fra originalkilder

Lenker til eksterne arkiver og samlinger