Arkivet

Forskningsgruppen har samlinger av fotografier, tegninger, dokumenter og bøker av jernbanehistorisk interesse.

For tiden er samlingene lite tilgjengelig dels pga manglende egnede lokaliteter, dels pga få medarbeidere som har interesse og tid for slikt arkivarbeid. Vi kan derfor i liten grad yte tjenester knyttet til dette materialet, men det arbeides med å gjøre fotosamlingen mer tilgjengelig.

Interesserte og kompetente personer som kan tenke seg å gjøre noe for å bedre denne situasjonen mottas derfor med åpne armer. Ta kontakt!