Egersundsposten 24. august 1904:

Lokaltogene paa Jæderbanen

Tilsynskommissionen for Jæderbanen har som før meddelt brakt i Forslag Anskaffelse af Motorvogner, et Forslag, som ogsaa er tiltraadt af Driftsbestyreren, der anbefaler Anskaffelse af en saadan til Anvendelse mellem Stavanger og Sandnæs og Stavanger og Nærbø. Arbeidsdepartementet har indhentet Oplysning om saadanne Vogne og deres Drift ved henvendelse til "Verein deutscher Eisenbahnvervaltung", fra hvem der er indløbet Besvarelse med Oplysninger om forskjellige Baners Erfaringer med hensyn til Motordrift.

    En Motorvogn med Plads for 30 a 40 Reisende vil koste i Anskaffelse 20,000 Kr. a 25,000 Kr. og i Drift og Vedligehold pr. km. 16,4 Øre foruden Betjening.

    Da man ved Jæderbanen har flere mindre Lokomotiver, som ikke længere er fuldt tjenlige i den ordinære Trafik, efterat dens Udvikling har medført tungere Tog finder Departementet det ifølge "Elektr. Tidskr." rimeligere at nyttiggjøre disse i den Trafik, som Motorvognene skulde besørge, end at anskaffe en Motorvogn.

    Efter stedfunden Beregning skulde et saadant Lokomotiv og Boggievogn (med ca. 60 Pladse) i Drift og Vedligehold koste 13,5 Øre pr. Km. og saaledes falde billigere end Motorvogndrift. Ved at anbringe Rækverk og Fodtrin for at lette Betjeningens Overgang fra Lokomotivet til Vognen, skulde Betjeningen for et saadant Tog kunne indskrænkes til 2 Mand, ligsom paa Motorvognene, idet man til Konduktør tog en Mand, der ogsaa i Tilfælde kunde behandle Lokomotivet. Et saadant Tog tænkes foreløbig sat igang mellem Stavanger og Sandens med eventuelt enkelte Ture til Nærbø.

[Levert inn av Dag Chr. Halvorsen, 24.6.01]

 
  NJKs logo Norsk Jernbaneklubb - Forskningsavdelingen