HAFSLUNDBANEN I SARPSBORG

Banen

Hafslundbanen ved Sarpsborg var en normalsporet elektrifisert industribane. Den ble åpnet i 1898, delvis nedlagt i 1967 og driften ble innstilt for godt i 1973. Dette år ble et nytt sidespor for dieseldrift åpnet og dette var i bruk til først på 1980-tallet.

Den opprinnelige banen hadde utgangspunkt ved Hafslund holdeplass der Østre linje tar av. Den gjorde en stor U-sving og gikk under gamle E6 og fulgte Glomma sydover rett ovenfor Borregaards fabrikkanlegg. Deretter over Rv 111 og inn til Hafslund smelteverk for så å gå ned ved nåværende søppelfylling mot Glomma igjen. Den fulgte så Glomma til det store kaianlegget på Sundløkka. Denne nedre del av linjen ble ødelagt av flom våren 1967.

Det nye sidesporet fra 1973 gikk ut fra Vestre linje like syd for Hafslund kapell ved NSB’s gamle trafostasjon, og gikk rett vest over jordene til smelteverket.

Den gamle strekningen er i dag i bruk som gang- og sykkelvei for Glommastien. Skinnene på den nye trase ble tatt opp våren 2001. Noen skinnerester finnes på Sundløkkakai.

Banen var 5,5 km lang og skinnevekten var 25-30 kg/m. Det nye sidesporet var ca 1 km.

Strekningens hovedpunkter : 

Hafslund hlp - med forbindelse til NSB.
Smelteverket - med forbindelse til produksjonen ("Karbiden").
Sundløkka - med havneforbindelse.

Lokomotiver og vogner

Det første året ble damplok fra NSB benyttet da det var feil på ledningsmastene.

Banen ble elektrifisert med 600 volt likestrøm og til åpningen ble det levert to elektriske lok med akselrekkefølge Bo’Bo’, benevnt "H1" og "H2". De hadde begge sentralhytte. Disse var bygget i Tyskland av Schuckert og veide 21 tonn og hadde en ytelse på 128 hk. I 1907 og 1913 ble to nye lok, H3 og H4, levert fra Siemens med mekanisk del fra Borsig. Disse hadde en ytelse på 600 hk og veide 46 og 48 tonn. Lokene var blå.

Nr

Fabrikant

Skjebne

H1 Schuckert - 1897 Hugget sist på 1960-tallet, personavdeling mellom førerrom
H2 Schuckert - 1897  Hugget 1967 etter 10-15 års hensetting.
H3 Siemens #348 / 
Borsig #6422 - 1907
Bevart av NJK, deponert på Kløftefoss.
H4 Siemens #911 / 
Borsig #8512 - 1913
Hugget januar 1981 hos Teigen på Hokksund

I desember 1974 ble lokene H3 og H4 trukket av et Di2 lok og noen vogner fra Sarpsborg til Kløftefoss via Loenga, Havnebanen og Drammen. Lok H4 ble senere hugget hos Teigen i 1981.

Hafslundbanen hadde 28 godsvogner. I 1967 ble NSB- og SJ-vogner satt inn i trafikken.

Besøk

12. november 1972 arrangerte NJK medlemstur til Hafslundbanen. El 5 2039 og trevogner gikk fra Oslo til Sarpsborg. Der trakk Di 2 841 vogn B24 601 ned til Hafslund hvor H4 overtok. Returen med El 5 gikk over Østre Linje.

Kilder 

NJK På Sporet med Ulf Berntsens artikler,1970-tallet.
Nordens Jarnvagar fra Stensvalls Forlag, 1970-tallet.
Boken Hafslund 50 år, 1948.

Knut Ragnar Holme , Fredrikstad , 3 november 2001.


Aug. 1997 Nov. 1972, under NJK's medlemsutflukt

Kaianlegget på Sundløkka sett sydfra

Sporrester i nordenden av kaianlegget

Traseen langs Glomma nord for kaia.

På vei mot smelteverket.

En gammel overgangsbro med "1898" hugget inn i buen. Denne befinner seg omtrent midtveis mellom kaianlegget og smelteverket.

Traseen ut fra smelteverket mot Hafslund.

Banen går under E6 og Østfoldbanen ved Hafslund

 Det nye sidesporet ut ved NSBs trafostasjon.

Traseen ca 300 m ut fra Østfoldbanen.

Traseen sett østover fra smelteverket.

  NJKs logo Norsk Jernbaneklubb - Forskningsavdelingen