Forskningsgruppens historie

Organisert forsknings- og arkivarbeid i NJK kan man kanskje si startet med NJKs fotoarkiv som ble opprettet i 1970. I PS nr 4 (sept.70) skriver undertegnede om at vi hadde overtatt en større mengde gamle bilder fra NSB. Dette utgjorde kjernen i en fotosamling som i dag rommer flere tusen bilder. Fotoarkivet ble det naturlige samlingssted for bilder som ble brukt i På Sporet og som ikke skulle returneres til innsender. I disse første årene ble det også foretatt aktiv utvidelse av fotoarkivet i tillegg til det som kom fra PS. I 1975 besto fotosamlingen av 3833 bilder og 7 lysbilder (PS 16:21), og arkivet vokste med en 800-1000 bilder i året på den tiden.

Etter hvert fikk NJK også hånd om tegninger av jernbanehistorisk interesse. Hele tiden hadde NJK også en del litteratur, og mye av dette har direkte relevans for jernbanehistorisk forskning. Folk med interesse for jernbanehistorie produserte også en rekke artikler i På Sporet det første 10-året av NJKs historie (1969-79).

På mange måter var samarbeidet mellom PS-redaksjonen og "historiefolka" ganske tett. PS har alltid vært de som først og fremst har brukt det jernbanehistoriske stoffet, både i form av artikler og som illustrasjonsmateriale. PS-redaksjonen fikk på slutten av 70-årene et eget redaksjonslokale i et bomberom på Carl Berners Plass T-banestasjon i Oslo. Fotoarkivet flyttet med og plasserte sine arkivskap samme sted. Tegninger og verdifull historisk litteratur fikk også plass her, atombombesikkert! Ettersom redaksjonen etter hvert flyttet ut av Oslo fikk rommet mer og mer funksjon av rent arkivrom og etter hvert dessverre som kun ren lagerplass. NJK har de senere årene manglet en som har hatt tid og interesse for å ta seg av dette materialet. Rommet måtte forlates nylig og materialet er stuet inn i et annet rom rett over gangen.

En formalisering av forskningsgruppen skjedde i 1979 da Forskningsgruppen ble et punkt i vedtektene og "Leder av forskningsgruppen" (LF) fikk møte og talerett i NJKs Hovedstyre. Undertegnede var første LF. (PS 28:16f )

Før dette startet imidlertid Forskningsgruppens første virkelig store prosjekt: Damplokboken. Den såkalte "Dampredaksjonen" ble opprettet i 1975 og besto de første årene av Trond Børrehaug Hansen, Erik Werner Johansson og undertegnede. Det ble gjort mye innsamlingsarbeid de første fem årene og en del utkast til manus ble skrevet om enkelte loktyper. Tidlig på 80-tallet ble konseptet endret slik at vi ville utgi en stor bok som omhandlet alle loktyper. Dette medførte naturlig nok en omskriving av en rekke kapitler. Omtrent på den tiden ble også redaksjonen styrket med Thor Bjerke som tilførte arbeidet ikke minst et organisatorisk driv som medførte at den 415 siders store boken omsider ble utgitt i 1987 under tittelen Damplokomotiver i Norge.

Av andre jernbanehistoriske bokprosjekter i NJK som folk innen Forskningsgruppen har vært involvert i, kan nevnes:

Østre Linje 1982-1992, 1982 (Svein Sando)
Sulitjelmabanen, 1983 (Thor Bjerke)
Banedata
, 1985 (Thor Bjerke, Sven Hjorth-Johansen)
Togbytte på Nelaug, 1989 (Thor Bjerke, Ove Tovås)
Dovregubben, 1991 (Erik W Johansson, Roar Stenersen, Ove Tovås)
Banedata '94, 1994 (Thor Bjerke, Sven Hjorth-Johansen, Hans Petter Kristoffersen, Roar G. Nilsson)
På togtur med Dancker-Jensen,
1997 (Thor Bjerke, Ove Tovås)

Ledere av Forskningsgruppen

Svein Sando 1979-1982
Trond Børrehaug Hansen 1982-1983
Thor Bjerke 1983-1987
Erik Werner Johansson 1987-1991
Ove Tovås 1991-1995
Øyvind Reisegg 1995-1998
Roar Olsen 1998-2001
Svein Sando 2001-

 

  

  NJKs logo Norsk Jernbaneklubb - Forskningsavdelingen