Forlaget

Forskningsavdelingen er NJKs forlag og gir ut bøker og hefter i samarbeid med NJK Salgstjenesten.

Forskningsavdelingen tilbyr gunstige betingelser for folk som vil gi ut bøker på vårt forlag. Interesserte bes ta kontakt med lederen for Forskningsavdelingen for nærmere informasjon.

Bøker utgitt av Norsk Jernbaneklubb.