De smalsporede lokomotivene på Jærbanen og Flekkefjordbanen


Lok av type IV på Flekkefjord st 1903. Foto Wilse.

Lokomotivtypene

Type Aksel-
rekke-
følge
Lenge 
over
bufferne
Heteflate Adhe-
sjons-
vekt
Total_

vekt

Foto
III 1'B 6185 21,37 10,2 13,2
Nr.5 "Tjave" på Nærbø ca 1890
IV 1'B 7105 34,75 14,4 19,6
Nr. 11 Thor
V 1'B 7088 36,02 15,6 19,8
Nr.10 "Hugin" og 12 "Munin", Stavanger ca 1910
VI B2' 7495 33,96 12,2 21,1
Hygeia ca 1890
X 1'C1' 8960 46,16 18,6 28,1
Nr 9 i Drammen ca 1905
XIII 2'B-2 11582 43,55 13,8 22,4
Nr. 7 og 8 i belastningsprøve av bro over Loga ca 1905
XXIII

XXIIIa

XXIIIb

XXIIId

XXIIIe

1'C-3

1'C-3

1'C-3

1'C-3

1'C-12'

12940 46,35

46,35

46,35

45,76 + 9,7

43,40 + 8,8

19,4

19,5

20,1

19,4

18,3

23,7

23,7

24,0

23,7

22,6


XXIIIe 86

De enkelte lokene

Nr / Navn Type Opr. bane Fabrikk F.nr År Utrangert Baner/distrikter
1 Victoria VI SEB B.P. 1651 1877 7.6.27 SEB > S
2 Parthenope VI SEB B.P. 1652 1877 15.2.24 SEB > S
3 Idun IV BVB B.P. 2373 1882 19.3.34 BVB 6. 04> EFB 3 > S
3 Metis VI SEB B.P. 1649 1877 2.4.30 SEB 80> DSB 49. 24> S
4 Hygeia VI SEB B.P. 1650 1877 8.12.25 SEB 80> DSB 50
4 Freke IV BVB B.P. 2250 1882 19.3.34 BVB 04> EFB > S
5 Tjalve III DRB B.P. 836 1868 15.2.24 DRB 76> SEB > S
6 Røskva III DRB B.P. 837 1868 19.3.34 DRB 76> SEB > S
7 XIII EFB Thune 1 1901 7.6.46 EFB > S (54> NJM)
8 XIII SEB Thune 8 1903 7.6.46 SEB > S
9 Eivind III DRB B.P. 1109 1871 1910 DRB 90> SEB
9 Xa DRB SLM 1151 1898 7.6.46 DRB 09> DSB 22> SEB > S
10 Hugin V BVB Motala 43 1881 1949 BVB 1. 04> EFB > S
11 Thor IV KDB B.P. 991 1870 19.3.34 KDB 99?> SEB > S
12 Munin V BVB Motala 44 1881 29.4.48 BVB 2. 04> EFB > S
13 Magne III KDB B.P. 1108 1871 19.7.21 KDB 76> DRB 02> EFB
14 XXIIIa DRB Hamar 10 1903 1949 DRB 43. 09> EFB 44> D
15  XXIIIa DRB Hamar 11 1903 1949 DRB 44. 09> EFB 44> D
20 Mjølner IV KDB B.P. 1321 1873 12.4.30 KDB 23> S
31 Saturn XII KDB N&H 352 1892 7.6.46 KDB 20> DSB 41> K 43> S
33 XIII KDB Chemnitz 2061 1895 13.9.45 KDB 36> S
36 X KDB SLM 1063 1897 7.6.46 KDB 24> A 42> S
39 XXIIIa HGB Hamar 12 1903 7.11.49 HGB 22> S 44> K 46> D
41 XXIII KDB SLM 1373 1901 24.4.46 KDB 23> SES > S
46 XXIIIb StAaB/S Hamar 30 1908 7.6.46 StAaB/S 34> T 42> S
49 Metis VI SEB B.P. 1649 1877 2.4.30 SEB 80> DSB 49. 24> S
68 XIII DSB Chemnitz 2510 1900 20.7.40 DSB 23> S
70 XXIIIa DSB Hamar 27 1908 1949 DSB 41> S 44> D
75 XXIIId AAaB Thune 70 1913 1949 AAaB 36> T 41> S  44> D
82 XXIIId SEB Thune 79 1914 1949
(1961?)
SES > S 44>D 50> Sulitj.banen
86 XXIIIe SEB BLW 45550 1917 7.6.1946 SEB > S
88 X DRB SLM 902 1895 13.9.45 DRB 1. 24> A 88. 42> S 45> D
89 XXIIIa KDB Hamar 29 1908 12.11.1946 KDB 46. 43> S 89 44> D
Lok levert nye til SEB eller EFB markert med fet skrift i første kolonne.

Forkortelser:

Baner og distrikter:

SEB = Stavanger-Eigersundbanen (Jærbanen)
EFB = Egersund-Flekkefjordbanen

AAaB = Arendal-Åmlibanen

DRB = Drammen-Randsfjordbanen
KDB = Kristiania-Drammenbanen
DSB = Drammen-Skiensbanen

StAaB/S = Støren-Åmotbanen, syd: Rena-Tynset.
HGB = Håkon-Grundsetbanen.

S = Stavanger distrikt
D = Drammen distrikt
T = Trondheim distrikt    
K = Kristiansand distrikt

Lokomotivfabrikker

B.P. = Beyer Peacock, Manchester
SLM = Schweisersche Lokomotiv- und Maschinenfabrik, Winthehur
Chemnitz = Sächsische Maschinenfabrik, vorm. Rich. Hartmann actien-Gesellschaft, Chemnitz
BLW = Baldwin Loco Works, Philadelphia
N&H = Nydquist & Holm, Trollhättan

Banehendelser

Jærbanen (SEB) ble åpnet 1.3.1878 og ble nedlagt som smalsporet bane 1.5.1944
Flekkefjordbanen (EFB) ble åpnet 1.11.1904 og ble nedlagt som smalsporet bane 1.5.1944
Ålgårdbanen ble åpnet 21.12.1924 og nedlagt som smalsporet bane 1.5.1944.
Strekningen mellom Egersund P (Eie) og Egersund G fortsatte som 3-skinnebane fram til 25.9.52.

Sammenstilt av Svein Sando 30.9.02. Kilder: Damplokomotiver i Norge, NJK 1987, Banedata '94, NJK 1994

 
  NJKs logo Norsk Jernbaneklubb - Forskningsavdelingen