NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

DFo DFo t.3 [DFo-3]

http://pix.njk.no/41/41230-DFotype3.jpg

Typetegning.
DFo t.3 [1936]
  
Foto: Trykk 751

Tilbake til typen Tilbake til hovedtypen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 27843 treff på rmdb, og 20931936 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 4360 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek