NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

B3

http://pix.njk.no/32/32344-Roed-og-blaa-vogn-quiz.jpg

Ofotbanens røde vogner til venstre, blå vogner ombygget for Connex til høyre. Driftsbanegården i Narvik.
 juli 2003
Narvik
Foto: R. G. Nilsson

Vis full opplastet størrelse

Tilbake til hovedtypen
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 31859 treff på rmdb, og 24891723 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5064 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek