NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

Skd 214 nr. 103, Skd 214 nr. 80, Skd 215 nr. 104, Skd 220c nr. 143, Skd 220c nr. 167, Skd 220c nr. 171, Skd 220c nr. 182, Skd 220c nr. 210,

http://pix.njk.no/194/194368-20170924_144620.jpg

Traktortreff på Kløftefoss
 2017
Kløftefoss
Foto: Jørgen Nøkleby

Tilbake til enheten Tilbake til enheten Tilbake til enheten Tilbake til enheten Tilbake til enheten Tilbake til enheten Tilbake til enheten Tilbake til enheten
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 22367 treff på rmdb, og 31951109 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6192 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek