NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

El 15 nr. 2195,

http://pix.njk.no/17/17686-290696-ekstratog-Katterjaakk.jpg

Med tomtog i retur til Narvik etter ekstratog for Svarta Bjørn-marsjen kjørt til Katterjåkk og så Vassijaure for å snu. Bildet er ved Katterjåkk hp. på svensk side (NSB-stasjonsnummer 2409).
29. juni 1996
øst for Riksgränsen SJ
Foto: R. G. Nilsson

Vis full opplastet størrelse

Tilbake til enheten
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 21879 treff på rmdb, og 23109234 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 4756 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek