NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

TS (1956–1971) nr. 10,

http://pix.njk.no/121/121258-20673-10.jpg

Jeg husker bestemt at jeg byttet trikk på en travel holdeplass i Prinsenkrysset, og gikk over på Graakalbanen, og tok den til veis ende: Lian.
13. aug. 1970
Lian
Foto: Svein Sando

Tilbake til enheten
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 15584 treff på rmdb, og 32059191 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6209 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek