NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.

El 11 nr. 2080,

http://pix.njk.no/107/107031-Hamar.jpg

I 1986 var nye sovevogner under produksjon. Her er en ny vogn på prøvetur på Hamar, trukket av 11.2080.
 sep. 1986
Foto: Gunnar Farestveit

Tilbake til enheten
Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 2048 treff på rmdb, og 28746323 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5708 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.00 sek