NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Rc4 - Bo'Bo'

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
Rc41137SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1763
Nohab 2908
   1975        
Rc41138SJ
GC
 ASEA 1764
Nohab 2909
   1975        
Rc41139SJ
GC
 ASEA 1765
Nohab 2910
   1975        
Rc41140SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1766
Nohab 2911
   1975        
Rc41141SJ
GC
 ASEA 1767
Nohab 2912
   1975        
Rc41142SJ
GC
 ASEA 1768
Nohab 2913
   1975        
Rc41143SJ
GC
 ASEA 1769
Nohab 2914
   1975        
Rc41144SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1770
Nohab 2915
   1975        
Rc41145SJ
GC
 ASEA 1771
Nohab 2916
   1975        
Rc41146SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1772
Nohab 2917
   1975        
Rc41147SJ
GC
 ASEA 1773
Nohab 2918
   1975        
Rc41148SJ
GC
 ASEA 1774
Nohab 2919
   1975        
Rc41149SJ
GC
 ASEA 1775
Nohab 2920
   1975        
Rc41150SJ
GC
 ASEA 1776
Nohab 2921
   1976        
Rc41151SJ
GC
 ASEA 1777
Nohab 2922
   1976        
Rc41152SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1778
Nohab 2923
   1976        
Rc41153SJ
GC
 ASEA 1779
Nohab 2924
   1976        
Rc41154SJ
GC
 ASEA 1780
Nohab 2925
   1976        
Rc41155SJ
GC
 ASEA 1781
Nohab 2926
   1976        
Rc41156SJ
GC
STAB
 ASEA 1782
Nohab 2927
   1976        
Rc41157SJ
GC
 ASEA 1783
Nohab 2963
   1976        
Rc41158SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1784
Nohab 2964
   1976        
Rc41159SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1785
Nohab 2965
   1976        
Rc41160SJ
GC
 ASEA 1786
Nohab 2966
   1976        
Rc41161SJ
GC
 ASEA 1787
Nohab 2967
   1976        
Rc41162SJ
GC
 ASEA 1788
Nohab 2968
   1976        
Rc41163SJ
GC
 ASEA 1789
Nohab 2969
   1976        
Rc41164SJ
GC
NRFAB
 ASEA 1790
Nohab 2970
   1976        
Rc41165SJ
GC
 ASEA 1791
Nohab 2971
   1976        
Rc41166SJ
GC
 ASEA 1792
Nohab 2972
   1976        
Rc41167SJ
GC
 ASEA 1793
Nohab 2973
   1976        
Rc41168SJ
GC
 ASEA 1794
Nohab 2974
   1976        
Rc41169SJ
GC
 ASEA 1795
Nohab 2975
   1976        
Rc41170SJ
GC
 ASEA 1796
Nohab 2976
   1976        
Rc41171SJ
GC
 ASEA 1797
Nohab 2977
   1976        
Rc41172SJ
GC
 ASEA 1798
Nohab 2978
   1976        
Rc41173SJ
GC
 ASEA 1799
Nohab 2979
   1976        
Rc41174SJ
GC
 ASEA 1800
Nohab 2980
   1977        
Rc41175SJ
GC
 ASEA 1801
Nohab 2981
   1977        
Rc41176SJ
GC
 ASEA 1802
Nohab 2982
   1977        
Rc41177SJ
GC
 ASEA 1803
Nohab 2983
   1977        
Rc41178SJ
GC
 ASEA 1804
Nohab 2984
   1977        
Rc41179SJ
GC
 ASEA 1805
Nohab 2985
   1977        
Rc41180SJ
GC
 ASEA 1806
Nohab 2986
   1977        
Rc41181SJ
GC
 ASEA 1807
Nohab 2987
   1977        
Rc41182SJ
GC
 ASEA 1808
Nohab 2988
   1978        
Rc41183SJ
GC
 ASEA 1809
Nohab 2989
   1978        
Rc41184SJ
GC
 ASEA 1810
Nohab 2990
   1978        
Rc41185SJ
GC
 ASEA 1811
Nohab 2991
   1978        
Rc41186SJ
GC
 ASEA 1812
Nohab 2992
   1978        
Rc41187SJ
GC
 ASEA 1813
Nohab 2993
   1978        
Rc41188SJ
GC
 ASEA 1814
Nohab 2994
   1978        
Rc41189SJ
GC
 ASEA 1815
Nohab 2995
   1978        
Rc41190SJ
GC
 ASEA 1816
Nohab 2996
   1978        
Rc41191SJ
GC
 ASEA 1817
Nohab 2997
   1978        
Rc41192SJ
GC
 ASEA 1818
Nohab 2998
   1978        
Rc41193SJ
GC
 ASEA 1819
Nohab 2999
   1978        
Rc41194SJ
GC
 ASEA 1820
Nohab 3000
   1978        
Rc41195SJ
GC
 ASEA 1821
Nohab 3001
   1978        
Rc41196SJ
GC
 ASEA 1822
Nohab 3002
   1978        
Rc41197SJ
GC
 ASEA 1823
Nohab 3003
   1978        
Rc4
Rc3
Rc4
1198SJ
GC
 ASEA 1824
Nohab 3004
   1978        
Rc41199SJ
GC
 ASEA 1825
Nohab 3005
   1978        
Rc41200SJ
GC
 ASEA 1826
Nohab 3006
   1978        
Rc41251SJ
GC
 ASEA 1827
Nohab 3007
   1978        
Rc41252SJ
GC
 ASEA 1828
Nohab 3008
   1978        
Rc41253SJ
GC
 ASEA 1829
Nohab 3009
   1978        
Rc41254SJ
GC
 ASEA 1830
Nohab 3010
   1978        
Rc4
Rc3
Rc4
Rc3
Rc4
1255SJ
GC
 ASEA 1831
Nohab 3011
   1978        
Rc41256SJ
GC
 ASEA 1832
Nohab 3012
   1978        
Rc41263SJ
GC
 ASEA 1849    1979        
Rc41264SJ
GC
 ASEA 1850    1979        
Rc41265SJ
GC
 ASEA 1851    1979        
Rc41266SJ
GC
 ASEA 1852    1979        
Rc41267SJ
GC
 ASEA 1853    1979        
Rc41268SJ
GC
 ASEA 1854    1979        
Rc41269SJ
GC
 ASEA 1855    1979        
Rc41270SJ
GC
 ASEA 1856    1979        
Rc41271SJ
GC
 ASEA 1857    1979        
Rc41272SJ
GC
 ASEA 1858    1979        
Rc41273SJ
GC
 ASEA 1859    1979        
Rc41274SJ
GC
 ASEA 1860    1979        
Rc41275SJ
GC
 ASEA 1861    1979        
Rc41276SJ
GC
 ASEA 1862    1979        
Rc41277SJ
GC
 ASEA 1863    1979        
Rc41278SJ
GC
 ASEA 1864    1979        
Rc41279SJ
GC
 ASEA 1865    1979        
Rc41280SJ
GC
 ASEA 1866    1979        
Rc41281SJ
GC
 ASEA 1867    1980        
Rc41282SJ
GC
 ASEA 1868    1980        
Rc41283SJ
GC
 ASEA 1869
Nohab 3054
   1980        
Rc41284SJ
GC
 ASEA 1870
Nohab 3055
   1980        
Rc41285SJ
GC
 ASEA 1871
Nohab 3056
   1980        
Rc41286SJ
GC
 ASEA 1872
Nohab 3057
   1980        
Rc41287SJ
GC
 ASEA 1873
Nohab 3058
   1980        
Rc41288SJ
GC
 ASEA 1874
Nohab 3059
   1980        
Rc41289SJ
GC
 ASEA 1875    1980        
Rc41290SJ
GC
 ASEA 1876
Nohab 3060
   1980        
Rc41291SJ
GC
 ASEA 1877    1980        
Rc41292SJ ASEA 1878    1980     1987 1987
Rc41293SJ
GC
 ASEA 1879    1980        
Rc41294SJ
GC
 ASEA 1880
Nohab 3062
   1980        
Rc41295SJ
GC
 ASEA 1881    1980        
Rc41296SJ
GC
 ASEA 1882
Nohab 3063
   1980        
Rc41297SJ
GC
 ASEA 1883    1981        
Rc41298SJ
GC
 ASEA 1884    1981        
Rc41299SJ
GC
 ASEA 1885    1981        
Rc41300SJ ASEA 1886    1981     1987 1987
Rc41301SJ
GC
 ASEA 1887    1981        
Rc41302SJ
GC
 ASEA 1888    1981        
Rc41303SJ
GC
 ASEA 1889    1981        
Rc41304SJ
GC
 ASEA 1890    1981        
Rc41305SJ
GC
 ASEA 1891    1981        
Rc41306SJ
GC
 ASEA 1892    1981        
Rc41307SJ
GC
 ASEA 1893    1981        
Rc41308SJ
GC
 ASEA 1894    1981        
Rc41309SJ
GC
 ASEA 1895    1981        
Rc41310SJ
GC
 ASEA 1896    1981        
Rc41311SJ
GC
 ASEA 1897    1981        
Rc41312SJ
GC
 ASEA 1898    1981        
Rc41313SJ
GC
 ASEA 1899    1981        
Rc41314SJ
GC
 ASEA 1900    1982        
Rc41315SJ
GC
 ASEA 1901    1982        
Rc41316SJ
GC
 ASEA 1902    1982        
Rc41317SJ
GC
 ASEA 1903    1982        
Rc41318SJ
GC
 ASEA 1904    1982        
Rc41319SJ
GC
 ASEA 1905    1982        
Rc41320SJ
GC
 ASEA 1906    1982        
Rc41321SJ
GC
 ASEA 1907    1982        
Rc41322SJ
GC
 ASEA 1908    1982        
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om type Rc4

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for Rc4

Anmerkning / Remarks

Opprinnelig nummerliste: 1137–1200, 1251–1256, 1263–1322

Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.88 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 3356 treff på rmdb, og 32685290 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6299 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.88 sek