NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Robel 11 - B

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
Skd 218b
Robel 11
1341  1978  30-36-0011NSB Robel 21.11Z3    1956    Jahøsthalvåret 2012
Robel 11
Skd 218b
30-36-0012     1342NSB Robel 21.11Z4    1956    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0013     1343NSB Robel 21.11Z5    1956    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0014     1344NSB Robel 21.11Z6    1956    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0015     1345NSB Robel 21.11Z8    1956    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0016     1346NSB Robel 21.11Z9    1956    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0017     1347NSB Robel 21.11RA2    1957    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0018     1348NSB Robel 21.11RA3    1957    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0019     1349NSB Robel 21.11RA4    1957    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0020     1350NSB Robel 21.11RA5    1957    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0021     1351NSB Robel 21.11RA58    1957    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0022     1352NSB Robel 21.11RA59    1957    Ja  
Skd 218
Robel 11
1353 Robeline     23  1978  30-36-0023NSB
S&T
 Robel 21.11RA60    1957    26. apr. 201128. apr. 2011
Robel 11
Skd 218b
30-36-0024     1354NSB Robel 21.11RA61    1957    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0025     1355NSB Robel 21.11RA62    1958    Ja  
Robel 11
Skd 218b
30-36-0026     1356NSB Robel 21.11RA63    1958    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1001     4600NSB Robel 21.11RD8    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1002     4601NSB Robel 21.11RD9    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1003     4602NSB Robel 21.11RD10    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1004     4603NSB Robel 21.11RD11    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1005     4604NSB Robel 21.11RD12    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1006     4605NSB Robel 21.11RD13    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1007     4606NSB Robel 21.11RD14    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1008     4607NSB Robel 21.11RD15    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1009     4608NSB Robel 21.11RD16    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1010     4609NSB Robel 21.11RD17    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1011     4610NSB Robel 21.11RD18    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1012     4611NSB Robel 21.11RD19    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1013     4612NSB Robel 21.11RD20    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1014     4613NSB Robel 21.11RD21    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1015     4614NSB Robel 21.11RD22    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1016     4615NSB Robel 21.11RD23    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1017     4616NSB Robel 21.11RD24    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1018     4617NSB Robel 21.11RD25    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1019     4618NSB Robel 21.11RF5    1960    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1019     4618NSB Robel 21.11RF5    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1020     4619NSB Robel 21.11RF6    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
30-36-1021     4620NSB Robel 21.11RF7    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
30-36-1022     4621NSB Robel 21.11RF8    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1023     4622NSB Robel 21.11RF9    1962    Ja  
Skd 219
Robel 11
4623  1978  30-36-1024NSB
NJM(mus)
 Robel 21.11RF10 . Kilde:Fabr.skilt    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1025     4624NSB Robel 21.11RF11    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1026     4625NSB Robel 21.11RF12    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1027     4626NSB Robel 21.11RF13    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1028     4627NSB Robel 21.11RF14    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1029     4628NSB Robel 21.11RF15    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1030     4629NSB Robel 21.11RF16    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1031     4630NSB Robel 21.11RF17    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1032     4631NSB Robel 21.11RF18    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1033     4632NSB Robel 21.11RG9    1962    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1034     4633NSB Robel 21.11RG10    1963    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1035     4634NSB Robel 21.11RG11    1963    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1036     4635NSB Robel 21.11RG12    1963    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1037     4636NSB Robel 21.11RG13    1963    Ja  
Skd 219
Robel 11
4637  1978  30-36-1038NJK(mus)
NSB
 Robel 21.11RG14    1963        
Robel 11
Skd 219
4638  1978  30-36-1039NSB
Setesd.(mus)
 Robel 21.11RG15    1963    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1040     4639NSB Robel 21.11RJ6    1965    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1041     4640NSB Robel 21.11RJ7    1965    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1042     4641NSB Robel 21.11RJ8    1965    Ja  
Robel 11
Skd 219
30-36-1043     4642NSB Robel 21.11RJ9    1965    Ja  
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om type Robel 11

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for Robel 11
Bilder der enhetsnummeret er ukjent
http://pix.njk.no/79/s79340-Robel11Tegning1.jpg
nr.
Her er en tegning fra et Robel typeblad. Kan den ha sett slik ut da den kom til Norge?
  
Foto: Pål Stian Wahlquist
http://pix.njk.no/174/s174648-nsb-1975-7-22--gullhella-robel.jpg
nr.
22. juli 1975
Gullhella
Foto: Erik Borgersen
http://pix.njk.no/92/s92370-11robel.jpg
nr.
Robel 11
 juni 1987
Foto: Thomas André Tovang
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Bane NOR SF (internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Bybanen AS (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • LKAB Narvik (elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (di.lok, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stena Recycling (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • TX Logistik AB (elok, di.lok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

BR 185, BR 187, BR 193, BR 241, Da, Dm, Dm3, Du, Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, El 6, El 7, El 8, El 9, El 10, El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, RjB Secheron, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

BR 941, CD 312, CD 66, DE 6400, DH 200, DH 360, DH 500 Ca, DHG 700 C, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, G 1000 BB, G12, G 1203 BB, G500C (Mak), Motala, MX, MY, MZ, 165D, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, T43, T44, T45, T66, T68,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Skb 201, Skb 202, Skb 203, Skb 204, Ska 205, Skd 206, Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210, Skd 211, Skd 212, Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd 218, Skd 219, Skd 220, Skd 221, Skd 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Schöma, V4, Z70,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 1(81), 83, 86, 87, 88, 89, 9(89), 10(90), 91, 92, 93, Cmb, Cmbo, Imb, Solbf. Gamla, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, ST 4, ST 5-6, X10, X50 (Regina/SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F20, F23, F3, F4, F6, F7, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G3, G4, L, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Øo4,

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Framdriftsmateriell*, LM – Revisjonsvogn (andre), LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7 – P&T MTW 100, Losjivogn, LT – Lastetraktor (andre), LT – Robel 10/11, LT – Robel 54.12, LT – Robel 54.17, LT – Robel 54.22, LT11 – Robel 54.22-25/26, LTR12 – Levahn 128-2, LT15 – AMC2 APS B 800 N, LT16 – RACO TmIII, LTR17 – Wintrak 2.2-50 L, Målevogn*, Pakkmaskin, Q – Tilhenger til lastetraktor, Ram, Redskapsvogn, Rm, Snøryddingsmateriell, XAEL, XR, XZ, ,

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Sporveien internvogner, Bergen, museumsporvei, Bybanen internvogner, Variobahn, Trondheim,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Vollert skifterobot, A4L 514, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), CargoNet AS, Hector Rail AB, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Transport, Norsk Jernverk, LKAB Narvik, Ofotbanen AS, NSB Gods, Malmtrafikk AS, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, TGOJ Trafik AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, BLS Rail AB, Bergen Tekniske Museum, Norsk jernbanemuseum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Stena Recycling, Statens Vegvesen, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, Flytoget AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Oslo Sporveier, Setesdalsbanen, Bane NOR SF, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Bybanen AS, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.32 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 2644 treff på rmdb, og 9937574 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 2227 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.32 sek