NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Jernbaneverket

Vogner til internt bruk, forvaltet av Jernbaneverket

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Enkeltenheter
LM2LM2Lm 2 02›30-38-0002, 03›30-38-0003, 04›30-38-0004, 05›30-38-0005, 06›30-38-0006, 07›30-38-0007, 08›30-38-0008, 09›30-38-0009, 10›30-38-0010, 11›30-38-0011, 12›30-38-0012, 13›30-38-0013, 14›30-38-0014, 15›30-38-0015, 16›30-38-0016, 17›30-38-0017›0380017A, 18›30-38-0018,  
LM3LM3Lm 3 31›30-38-1001, 32›30-38-1002, 33›30-38-1003,  
LM4LM4Lm 4 30-38-2001›BS-38-2001, 30-38-2002, 30-38-2003, 30-38-2004›BS-38-2004,  
LM5LM5Lm 5 30-38-2005›BS-38-2005, 30-38-2006›BS-38-2006, 30-38-2007›BS-38-2007, 30-38-2008›BS-38-2008, 30-38-2009›BS-38-2009, 30-38-2010›BS-38-2010, 30-38-2011›BS-38-2011,  
LM6LM6Lm 6 30-38-2012, 30-38-2013, 30-38-2014, 30-38-2015, 30-38-2016, 30-38-2017,  
LM7 – P&T MTW 100LM7Lm 7 0384000A, 0384001A, 0384002A, 0384003A, 0384004A,  
LT – Lastetraktor (andre)Beilhack GKW 12/1 30-36-5026,  
LT – Lastetraktor (andre)Kockum MTR 8000001,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 11Robel 54.17  30-36-5047›0365047A, 30-36-5048›0365048A, 30-36-5064, 30-36-5061›0365061A, 30-36-5037›0365037A, 30-36-5070›0365070A, 30-36-5040›0365040A, 30-36-5046›0365046A, 30-36-5045›0365045A, 30-36-5063›0365063A, 30-36-5050›0365050A, 30-36-5065›0365065A, 30-36-5038, 30-36-5062›0365062A, 30-36-5039, 30-36-5041, 30-36-5042, 30-36-5066›BS-36-5066, 30-36-5043, 30-36-5067›BS-36-5067, 30-36-5044, 30-36-5068›BS-36-5068, 30-36-5049, 30-36-5069›BS-36-5069, 40-36-5056›30-36-5056, 40-36-5051›30-36-5051›0365051A, 40-36-5058›30-36-5058›0365058A, 40-36-5052›30-36-5052›BS-36-5052, 40-36-5057›30-36-5057›BS-36-5057, 40-36-5053›30-36-5053,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 11bRobel 54.17  30-36-5047›0365047A, 30-36-5048›0365048A, 30-36-5061›0365061A, 30-36-5070›0365070A, 30-36-5069›BS-36-5069, 40-36-5051›30-36-5051›0365051A,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 9bRobel 54.17  30-36-5032›0365032A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 10Robel 54.22  30-36-5127›0365127A, 30-36-5128›0365128A, 30-36-5129›0365129A, 30-36-5130›0365130A, 30-36-5131›0365131A, 30-36-5132›0365132A, 30-36-5133›0365133A, 30-36-5134›0365134A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 11Robel 54.22  30-36-5135›0365135A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 2Robel 54.22  30-36-5082, 30-36-5073›0365073A, 30-36-5074›0365074A, 30-36-5076›0365076A, 30-36-5077›0365077A, 30-36-5081›0365081A, 30-36-5101›0365101A, 30-36-5078›0365078A, 30-36-5084›0365084A, 30-36-5083›0365083A, 30-36-5075, 30-36-5079, 30-36-5080,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 2bRobel 54.22  30-36-5078›0365078A, 30-36-5083›0365083A, 30-36-5084›0365084A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 3Robel 54.22  30-36-5107›0365107A, 30-36-5110›0365110A, 30-36-5104›0365104A, 30-36-5106›0365106A, 30-36-5109›0365109A, 30-36-5111›0365111A, 30-36-5112›0365112A, 30-36-5103, 30-36-5105, 30-36-5108, 40-36-5102›30-36-5102,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 3bRobel 54.22  30-36-5107›0365107A, 30-36-5110›0365110A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 4Robel 54.22  30-36-5113›0365113A, 30-36-5114›0365114A, 30-36-5115›0365115A, 30-36-5116›0365116A, 30-36-5117›0365117A, 30-36-5118›0365118A, 30-36-5119›0365119A,  
LT11 – Robel 54.22-25/26Robel 54.22 serie 25Robel 54.22  30-36-5150›0365150A, 30-36-5151›0365151A, 30-36-5149›BS-36-5149, 30-36-5137›BS-36-5137, 30-36-5136›BS-36-5136, 30-36-5146›0365146A, 30-36-5138›0365138A, 30-36-5139›0365139A, 30-36-5142›0365142A, 30-36-5143›0365143A, 30-36-5144›0365144A, 30-36-5145›0365145A, 30-36-5147›0365147A, 30-36-5148›0365148A,  
LT11 – Robel 54.22-25/26Robel 54.22 serie 26Robel 54.22  30-36-5140›0365140A, 30-36-5141›0365141A,  
LTR12 – Levahn 128-2Levahn 128-2Levahn 128  30-36-5091›0365091A, 30-36-5098›0365098A, 30-36-5092›0365092A, 30-36-5093›0365093A, 30-36-5094›0365094A, 30-36-5095›0365095A, 30-36-5096›0365096A, 30-36-5097›0365097A, 30-36-5100›0365100A, 30-36-5099›0365099A,  
LTR12 – Levahn 128-2Levahn 128-bLevahn 128  30-36-5091›0365091A, 30-36-5098›0365098A,  
LT15 – AMC2 APS B 800 NLT15Lt 15 0365152A, 0365153A, 0365154A,  
LT16 – RACO TmIIILT16Lt 16 9514›0395022A, 9568›0395020A, 9592›0395021A,  
LTR17 – Wintrak 2.2-50 LLTR17Ltr 17 0365155A, 0365156A, 0365157A, 0365158A, 0365159A, 0365160A, 0365161A, 0365162A, 0365163A, 0365164A, 0365165A, 0365166A, 0365167A, 0365168A, 0365169A, 0365170A, 0365171A, 0365172A, 0365173A, 0365174A, 0365175A, C.A. Pihl,  
Målevogn*Andre målevogner  
Målevogn*EM 50 SMÄD  3782B,  
Målevogn*PV7 30-33-0004,  
Målevogn*Roger 1000930 Uas Smv 2 0001›0330005A,  
Målevogn*Roger 300 1,  
Målevogn*SMV3Smv 3 17›30-38-0017›0380017A,  
PakkmaskinP&T Unomatic 08-16 30-32-5020,  
PakkmaskinPakkmaskin - ukjent  
SnøryddingsmateriellDiR1 501›30-39-5001,  
SnøryddingsmateriellDiR2 506›30-39-5006,  
SnøryddingsmateriellDiR3 511›30-39-5011, 512›30-39-5012, 513›30-39-5013,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Bane NOR SF (internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Bybanen AS (Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • LKAB Narvik (elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (di.lok, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stena Recycling (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • TX Logistik AB (elok, di.lok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Jernbaneverket med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


LM2
LM3
LM4
LM5
LM6
LM7 – P&T MTW 100: LM7, MTW 100 NJD
LT – Lastetraktor (andre): Beilhack GKW 12/1, Kockum MTR, Levahn 123, P&T OBW 10 N, P&T OBW 7, Robel 54.22 serie 41
LT – Robel 54.17: Robel 54.17 serie 11, Robel 54.17 serie 11b, Robel 54.17 serie 12, Robel 54.17 serie 3, Robel 54.17 serie 3b, Robel 54.17 serie 8, Robel 54.17 serie 8b, Robel 54.17 serie 9, Robel 54.17 serie 9b
LT – Robel 54.22: Robel 54.22 serie 10, Robel 54.22 serie 11, Robel 54.22 serie 2, Robel 54.22 serie 2b, Robel 54.22 serie 3, Robel 54.22 serie 3b, Robel 54.22 serie 4, Robel 54.22 serie 7
LT11 – Robel 54.22-25/26: Robel 54.22 serie 25, Robel 54.22 serie 26
LTR12 – Levahn 128-2: Levahn 128-2, Levahn 128-b
LT15 – AMC2 APS B 800 N
LT16 – RACO TmIII
LTR17 – Wintrak 2.2-50 L
Målevogn*: Andre målevogner, EM 50 S, PV6, PV7, Qib, Qih, Qim, Roger 1000, Roger 300, SMV3, Xamu, XLAB
Pakkmaskin: P&T 08-275-Unimat 3S, P&T M.U.2W75D, P&T Unomatic 08-16, Pakkmaskin - ukjent
Snøryddingsmateriell: DiR1, DiR2, DiR3, Type 1a, Type 1b, Type 1c, Type 2, Type 3
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Norsk Jernbanedrift AS, Jernbaneverket, Baneservice AS, Valdresbanen, Oslo Sporveier, Norsk Jernbaneklubb, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Setesdalsbanen, Rjukanbanen, Norsk Industriarbeidermuseum, Schwezerische Bundesbahn, Bane NOR SF, Statens Järnvägar, LKAB Narvik, NSB Berging og Beredskap Jernbane,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.16 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 5015 treff på rmdb, og 9923794 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 2224 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.16 sek