NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Jernbaneverket

Vogner til internt bruk, forvaltet av Jernbaneverket

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Enkeltenheter
LM2 – LevahnLM2Lm 2 02›30-38-0002, 03›30-38-0003›0380003A, 04›30-38-0004›0380004A, 05›30-38-0005›0380005A, 06›30-38-0006›0380006A, 07›30-38-0007›0380007A, 08›30-38-0008›0380008A, 09›30-38-0009›0380009A, 10›30-38-0010›0380010A, 11›30-38-0011›0380011A, 12›30-38-0012›0380012A, 13›30-38-0013›0380013A, 14›30-38-0014›0380014A, 15›30-38-0015›0380015A, 16›30-38-0016›0380016A, 17›30-38-0017›0380017A, 18›30-38-0018›0380018A,  
LM3 – LevahnLM3Lm 3 31›30-38-1001, 32›30-38-1002, 33›30-38-1003,  
LM4 – Robel 57.07LM4Lm 4 39-38-201›30-38-2001›BS-38-2001, 39-38-202›30-38-2002, 39-38-203›30-38-2003, 39-38-204›30-38-2004›BS-38-2004,  
LM5 – Donelli VMT 966CLM5Lm 5 30-38-2010›BS-38-2010, 30-38-2011›BS-38-2011, 30-38-2005›BS-38-2005, 30-38-2006›BS-38-2006, 30-38-2007›BS-38-2007, 30-38-2008›BS-38-2008, 30-38-2009›BS-38-2009,  
LM6 – Windhoff FU 100LM6Lm 6 30-38-2017, 30-38-2012›0382012A, 30-38-2013, 30-38-2014›0382014A, 30-38-2015, 30-38-2016›0382016A,  
LM7 – P&T MTW 100LM7Lm 7 0384000A, 0384001A, 0384002A, 0384003A, 0384004A,  
LT – Lastetraktor (andre)Beilhack Gkw 12 30-36-5026, 30-36-5002,  
LT – Lastetraktor (andre)Kockum MTR 8000001›0122M,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 11Robel 54.17 30-36-5062›0365062A, 30-36-5039, 30-36-5041, 30-36-5042, 30-36-5066›BS-36-5066, 30-36-5043, 30-36-5067›BS-36-5067, 30-36-5044, 30-36-5068›BS-36-5068, 30-36-5049, 30-36-5069›BS-36-5069, 30-36-5047›0365047A, 30-36-5048›0365048A, 30-36-5064, 30-36-5061›0365061A, 30-36-5037›0365037A, 30-36-5070›0365070A, 30-36-5040›0365040A, 30-36-5046›0365046A, 30-36-5045›0365045A, 30-36-5063›0365063A, 30-36-5050›0365050A, 30-36-5065›0365065A, 30-36-5038, 40-36-5052›30-36-5052›BS-36-5052, 40-36-5057›30-36-5057›BS-36-5057, 40-36-5053›30-36-5053, 40-36-5056›30-36-5056, 40-36-5051›30-36-5051›0365051A, 40-36-5058›30-36-5058›0365058A,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 11bRobel 54.17 30-36-5069›BS-36-5069, 30-36-5047›0365047A, 30-36-5048›0365048A, 30-36-5061›0365061A, 30-36-5070›0365070A, 40-36-5051›30-36-5051›0365051A,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 9bRobel 54.17 30-36-5032›0365032A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 2Robel 54.22 30-36-5101›0365101A, 30-36-5078›0365078A, 30-36-5084›0365084A, 30-36-5083›0365083A, 30-36-5075, 30-36-5079, 30-36-5080, 30-36-5082, 30-36-5073›0365073A, 30-36-5074›0365074A, 30-36-5076›0365076A, 30-36-5077›0365077A, 30-36-5081›0365081A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 2bRobel 54.22 30-36-5078›0365078A, 30-36-5083›0365083A, 30-36-5084›0365084A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 3Robel 54.22 30-36-5111›0365111A, 30-36-5112›0365112A, 30-36-5103, 30-36-5105, 30-36-5108, 30-36-5107›0365107A, 30-36-5110›0365110A, 30-36-5104›0365104A, 30-36-5106›0365106A, 30-36-5109›0365109A, 40-36-5102›30-36-5102,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 3bRobel 54.22 30-36-5107›0365107A, 30-36-5110›0365110A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 4Robel 54.22 30-36-5118›0365118A, 30-36-5119›0365119A, 30-36-5113›0365113A, 30-36-5114›0365114A, 30-36-5115›0365115A, 30-36-5116›0365116A, 30-36-5117›0365117A,  
LT9/10 – Robel 54.22-10/11Robel 54.22 serie 10Robel 54.22 30-36-5132›0365132A, 30-36-5133›0365133A, 30-36-5134›0365134A, 30-36-5127›0365127A, 30-36-5128›0365128A, 30-36-5129›0365129A, 30-36-5130›0365130A, 30-36-5131›0365131A,  
LT9/10 – Robel 54.22-10/11Robel 54.22 serie 11Robel 54.22 30-36-5135›0365135A,  
LT11 – Robel 54.22-25/26Robel 54.22 serie 25Robel 54.22 30-36-5139›0365139A, 30-36-5142›0365142A, 30-36-5143›0365143A, 30-36-5144›0365144A, 30-36-5145›0365145A, 30-36-5147›0365147A, 30-36-5148›0365148A, 30-36-5150›0365150A, 30-36-5151›0365151A, 30-36-5149›BS-36-5149, 30-36-5137›BS-36-5137, 30-36-5136›BS-36-5136, 30-36-5146›0365146A, 30-36-5138›0365138A,  
LT11 – Robel 54.22-25/26Robel 54.22 serie 26Robel 54.22 30-36-5140›0365140A, 30-36-5141›0365141A,  
LTR12 – Levahn 128-2Levahn 128-2Levahn 128  30-36-5095›0365095A, 30-36-5096›0365096A, 30-36-5097›0365097A, 30-36-5100›0365100A, 30-36-5099›0365099A, 30-36-5091›0365091A, 30-36-5098›0365098A, 30-36-5092›0365092A, 30-36-5093›0365093A, 30-36-5094›0365094A,  
LTR12 – Levahn 128-2Levahn 128-bLevahn 128  30-36-5091›0365091A, 30-36-5098›0365098A,  
LT15 – AMC2 APS B 800 NLT15Lt 15 0365152A, 0365153A, 0365154A,  
LT16 – RACO Tm IIILT16Lt 16 9514›0395022A, 9568›0395020A, 9592›0395021A,  
LTR17 – Windhoff 2.2-50 LLTR17Ltr 17 0365155A, 0365156A, 0365157A, 0365158A, 0365159A, 0365160A, 0365161A, 0365162A, 0365163A, 0365164A, 0365165A, 0365166A, 0365167A, 0365168A, 0365169A, 0365170A, 0365171A, 0365172A, 0365173A, 0365174A, 0365175A, C.A. Pihl, Elisabeth,  
MiTrans LT-10MiTrans LT-10 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019,  
Målevogn*EM 50 SMÄD  3782B,  
Målevogn*Matisa PV 7Matisa PV 7 Smv 1 30-33-0004,  
Målevogn*Roger 1000930 Uas Smv 2 81 76 930 0001-7›0330005A,  
Målevogn*Roger 300 1,  
Målevogn*SMV3Smv 3 17›30-38-0017›0380017A,  
PakkmaskinP&T Unimat 08-275 30-32-6010›BS-32-6010,  
PakkmaskinP&T Unimat 08-275/3S SPR 9014, 003, 30-32-6008›0326008A, 30-32-6011›BS-32-6011,  
PakkmaskinP&T Unomatic 08-16 30-32-520›30-32-5020›0325020A, 30-32-526›30-32-5026›0325026A, 30-32-5030›BS-32-5030,  
PakkmaskinPakkmaskin - ukjent SPR 011,  
SnøryddingsmateriellDiR1 501›30-39-5001,  
SnøryddingsmateriellDiR2 506›30-39-5006,  
SnøryddingsmateriellDiR3 511›30-39-5011, 512›30-39-5012, 513›30-39-5013,  
VedlikeholdstogRobel 69.70 MMSRobel 69.70 001, Asbjørn,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • LKAB Narvik (elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Jernbaneverket med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


LM2 – Levahn
LM3 – Levahn
LM4 – Robel 57.07
LM5 – Donelli VMT 966C
LM6 – Windhoff FU 100
LM7 – P&T MTW 100: LM7, P&T MTW 100 NJD, P&T MTW 100.173
LT – Lastetraktor (andre): Beilhack Gkw 12, Donelli D 721, Donelli VMT 845GR, Donelli VMT 850GR, Kockum MTR, Lastetraktorer uidentifisert, Levahn 123, P&T OBW 10, P&T OBW 10 N, P&T OBW 7, Robel 54.22 serie 41, S&H GK 781
LT – Robel 54.17: Robel 54.17 serie 11, Robel 54.17 serie 11b, Robel 54.17 serie 12, Robel 54.17 serie 3, Robel 54.17 serie 3b, Robel 54.17 serie 8, Robel 54.17 serie 8b, Robel 54.17 serie 9, Robel 54.17 serie 9b
LT – Robel 54.22: Robel 54.22 serie 2, Robel 54.22 serie 2b, Robel 54.22 serie 3, Robel 54.22 serie 3b, Robel 54.22 serie 4, Robel 54.22 serie 7
LT9/10 – Robel 54.22-10/11: Robel 54.22 serie 10, Robel 54.22 serie 11
LT11 – Robel 54.22-25/26: Robel 54.22 serie 25, Robel 54.22 serie 26
LTR12 – Levahn 128-2: Levahn 128-2, Levahn 128-b
LT15 – AMC2 APS B 800 N
LT16 – RACO Tm III
LTR17 – Windhoff 2.2-50 L
MiTrans LT-10
Målevogn*: Cometi CMT T15, EM 50 S, Matisa MA 18, Matisa PV 6, Matisa PV 7, Qib, Qih, Qim, Roger 1000, Roger 300, SMV3, Sperry 200, Xamu, XLAB
Pakkmaskin: Matisa B 20 L, Matisa B 41 U, P&T 08-275/4ZW-Y, P&T 09-16 CSM, P&T 09-2XY, P&T 09-32 CSM, P&T 09-3X, P&T M.U.2W75D, P&T Unimat 08-275, P&T Unimat 08-275/3S, P&T Unimat 08-475/4S, P&T Unimat 09-16/4S, P&T Unimat 09-475/4S Y, P&T Unimat 09-4x4/4S, P&T Unomatic 08-16, Pakkmaskin - ukjent
Snøryddingsmateriell: DiR1, DiR2, DiR3, Type 1a, Type 1b, Type 1c, Type 2, Type 3
Vedlikeholdstog
Baner/selskaper det kan velges i her
Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, Norges Statsbaner, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Statens Järnvägar, Norsk Transport, Norsk Jernbanedrift AS, Jernbaneverket, Baneservice AS, Infranord AB, Oslo Sporveier, Valdresbanen, Norsk Jernbaneklubb, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Setesdalsbanen, Rjukanbanen, Norsk Industriarbeidermuseum, Schwezerische Bundesbahn, Bane NOR SF, Norsk jernbanemuseum, Sperry Rail Service, Spitzke SE, LKAB Narvik, NRC Maskin AS, Bybanen AS, NSB Berging og Beredskap Jernbane,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.11 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 20560 treff på rmdb, og 19764175 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 4146 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.11 sek