NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

NSB Gjøvikbanen

Motorvogn(sett), elektrisk, forvaltet av NSB Gjøvikbanen

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Akselrekkefølge Enkeltenheter
6969 type 69 69-05, 69-21, 69-37, 69-53, 69-69, 69-85, 69-06, 69-22, 69-38, 69-54, 69-70, 69-86, 69-07, 69-23, 69-39, 69-55, 69-71, 69-87, 69-08, 69-24, 69-40, 69-56, 69-72, 69-88, 69-09, 69-25, 69-41, 69-57, 69-73, 69-10, 69-26, 69-42, 69-58, 69-74, 69-11, 69-27, 69-43, 69-59, 69-75, 69-12, 69-28, 69-44, 69-60, 69-76, 69-13, 69-29, 69-45, 69-61, 69-77, 69-14, 69-30, 69-46, 69-62, 69-78, 69-15, 69-31, 69-47, 69-63, 69-79, 69-16, 69-32, 69-48, 69-64, 69-80, 69-01, 69-17, 69-33, 69-49, 69-65, 69-81, 69-02, 69-18, 69-34, 69-50, 69-66, 69-82, 69-03, 69-19, 69-35, 69-51, 69-67, 69-83, 69-04, 69-20, 69-36, 69-52, 69-68, 69-84,  
69B 69GB 69G 69.856, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.865, 69.866, 69.867, 69.870,  
69BM 69GBM 69G Bo'Bo'69.056, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.065, 69.066, 69.067, 69.070,  
69BS 69GBS 69G 69.656, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.665, 69.666, 69.667, 69.670,  
7575 type 75 Bo'2'2'+Bo'2'2'Bo'75-48, 75-41, 75-13, 75-53, 75-69, 75-85, 75-49, 75-42, 75-14, 75-54, 75-70, 75-50, 75-43, 75-15, 75-55, 75-71, 75-51, 75-38, 75-16, 75-56, 75-72, 75-39, 75-01, 75-17, 75-57, 75-73, 75-28, 75-02, 75-18, 75-58, 75-74, 75-29, 75-03, 75-19, 75-59, 75-75, 75-30, 75-04, 75-20, 75-60, 75-76, 75-31, 75-05, 75-21, 75-61, 75-77, 75-32, 75-06, 75-22, 75-62, 75-78, 75-33, 75-07, 75-23, 75-63, 75-79, 75-34, 75-08, 75-24, 75-64, 75-80, 75-44, 75-40, 75-09, 75-25, 75-65, 75-81, 75-45, 75-35, 75-10, 75-26, 75-66, 75-82, 75-46, 75-36, 75-11, 75-27, 75-67, 75-83, 75-47, 75-37, 75-12, 75-52, 75-68, 75-84,  
75BCMU 75BCMU 75 Bo'2'75301, 75302, 75303, 75304, 75305, 75306, 75307, 75308, 75309, 75310, 75311, 75312, 75313, 75314, 75315, 75316, 75317, 75318, 75319, 75320, 75321, 75322, 75323, 75324, 75325, 75326, 75327,  
75BMa 75BMa 75 Bo'275101, 75102, 75103, 75104, 75105, 75106, 75107, 75108, 75109, 75110, 75111, 75112, 75113, 75114, 75115, 75116, 75117, 75118, 75119, 75120, 75121, 75122, 75123, 75124, 75125, 75126, 75127,  
75BMb 75BMb 75 Bo'2'75501, 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 75509, 75510, 75511, 75512, 75513, 75514, 75515, 75516, 75517, 75518, 75519, 75520, 75521, 75522, 75523, 75524, 75525, 75526, 75527,  
75BPa 75BPa 75 75201, 75202, 75203, 75204, 75205, 75206, 75207, 75208, 75209, 75210, 75211, 75212, 75213, 75214, 75215, 75216, 75217, 75218, 75219, 75220, 75221, 75222, 75223, 75224, 75225, 75226, 75227,  
75BPb 75BPb 75 75401, 75402, 75403, 75404, 75405, 75406, 75407, 75408, 75409, 75410, 75411, 75412, 75413, 75414, 75415, 75416, 75417, 75418, 75419, 75420, 75421, 75422, 75423, 75424, 75425, 75426, 75427,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • LKAB Narvik (elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er NSB Gjøvikbanen med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


69: 69, B 69B, B 69C, B 69C2, B 69C3, B 69D, B 69E, B 69G, B 69H, BCS 69E, BFM 69E, BM 69A, BM 69B, BM 69C, BM 69D, BM 69G, BM 69H, BS 69A, BS 69B, BS 69C, BS 69D, BS 69G, BS 69H
75: 75, BCMU 75, BMa 75, BMb 75, BPa 75, BPb 75
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Ofotbanen AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, SJ AB,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.05 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 11943 treff på rmdb, og 20853139 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 4346 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.05 sek