NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Oslo Sporveier

Sporvogner, forstadsbane, forvaltet av Oslo Sporveier

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Enkeltenheter
HKB 600HKB 601-612 (1951 gj.strøm) 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,  
MO52/53MO52MO52 33,  
MO52/53MO53MO53 36, 37, 38, 39, 40, 34, 35, 33,  
ToakslingSS lang (motorvogn) 70, 74›47, 87, 91, 95, 96, 307›108, 90›306›203, 71›647,  
ToakslingSS lang (tilhenger) 71›647,  
MBGMBG 53›254, 56›255, 58›256, 49›257, 51›258, 54›259, 57›260,  
MBO og SM83MBO50 (SM53/I) 213, 217, 220, 227, 215, 216, 204, 230, 231, 208, 233, 209, 211, 212, 205›264›204, 206›265›205, 207›257, 210›260, 214›269›209, 218›252, 219›267›207, 221›261›201, 222›263›203, 223›268›208, 224›253, 225›266›206, 226›254, 228›255, 229›256, 232›270›210, Brussel, Leipzig, Marseille, Norrköping, San Diego, Würzburg, Zagreb,  
MBO og SM83MBO55 (SM53/II) 235, 238, 239, 240, 241, 242, 234, 236›258, 237›337, 243›262›202, 244›16-244›344, 245, St. Petersburg,  
MBO og SM83MBO56 (SM53/III) 246, 251, 247›259, 248›271›211, 249›700›249, 250›322, 252, 253›16-263›353,  
MBO og SM83SM83 205›264›204, 206›265›205, 214›269›209, 219›267›207, 221›261›201, 222›263›203, 223›268›208, 225›266›206, 232›270›210, 243›262›202, 248›271›211, Brussel, Leipzig, Marseille, Norrköping, San Diego, St. Petersburg, Würzburg, Zagreb,  
BoggitilhengerST86 565,  
BoggitilhengerSTBO50 581,  
BoggitilhengerTBG (ST89) 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 582, 583,  
BoggitilhengerTBO55 (ST55) 553, 569, 554, 570, 555, 571, 556, 572, 557, 573, 558, 574, 559, 575, 560, 576, 561, 577, 562, 578, 563, 579, 564, 580, 566, 551, 552, 568, 565, 567,  
SM91SM91 563›271, 556›272, 507›273, 568›274, 569›275, 575›276, 599›277, 600›278, 603›279, 512›280, 514›281, 515›282, 519›283, 521›284, 524›285, 527›286, 530›287, 540›288, 544›289, 547›290, 548›291, 561›292, 570›293, 572›294, 576›295, 578›296, 595›297, 596›298, 536›299, 528›268, 535›267, 549›270, 552›265, 553›269, 555›266, 582›264,  
SL79SL79  101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, Amsterdam, Arkhangelsk, Basel, Bremen, Budapest, Chemnitz, Düsseldorf, Grenoble, Göteborg, Hannover, Helsinki, Köln, Melbourne, Milano, Oslo, Sacramento, Tallinn, Toronto, Wien, Zürich,  
A87A87 358, 357, 356,  
SL95SL95 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,  
T1-T4 (østvogn)T1-1 1062, 1078, 1047, 1063, 1079, 1032, 1048, 1064, 1080, 1033, 1049, 1065, 1081, 1034, 1050, 1066, 1082, 1035, 1051, 1067, 1083, 1036, 1052, 1068, 1084, 1037, 1053, 1069, 1085, 1038, 1054, 1070, 1086, 1039, 1055, 1071, 1087, 1040, 1056, 1072, 1088, 1041, 1057, 1073, 1089, 1042, 1058, 1074, 1090, 1043, 1059, 1075, 1060, 1076, 1061, 1077, 1008, 1013, 1027, 1031, 1044, 1045, 1046,  
T1-T4 (østvogn)T1-2 1003, 1019, 1002, 1020, 1001, 1021, 1006, 1022, 1007, 1023, 1024, 1009, 1025, 1010, 1026, 1011, 1012, 1028, 1029, 1014, 1030, 1015, 1016, 1005, 1017, 1004, 1018, 1008, 1013, 1027,  
T1-T4 (østvogn)T2 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1091, 1092,  
T1-T4 (østvogn)T3 1108, 1124, 1109, 1125, 1110, 1126, 1111, 1127, 1112, 1128, 1113, 1129, 1114, 1130, 1115, 1131, 1116, 1132, 1117, 1133, 1118, 1134, 1119, 1135, 1120, 1121, 1106, 1122, 1107, 1123,  
T1-T4 (østvogn)T4 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1151›1334, 1155›1335, 1154›1336, 1156›1337, 1150›1338, 1157›1339, 1152›1340, 1153›1341, 1158›1342, 1159›1343, 1160›1344, 1161›1345, 1147›1346, 1149›1347, 1162›1348, 1148›1349,  
T5-T8 (1300-vogn)T5 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318,  
T5-T8 (1300-vogn)T6 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333,  
T5-T8 (1300-vogn)T7 1151›1334, 1155›1335, 1154›1336, 1156›1337, 1150›1338, 1157›1339, 1152›1340, 1153›1341, 1158›1342, 1159›1343,  
T5-T8 (1300-vogn)T8 1160›1344, 1161›1345, 1147›1346, 1149›1347, 1162›1348, 1148›1349,  
T2000T2000 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  
MX3000MX3000 3014, 3015, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 30100, 30101, 30102, 30103, 30104, 30105, 30106, 30107, 30108, 30109, 30110, 30111, 30112, 30113, 30114, 30115, Adele, Adelheid, Adriane, Agathe, Alma, Amalie, Andrea, Ane, Anna, Anne, Anne Siri, Augusta, Barbara, Behrta, Bertine, Birgit, Brita, Cathrine, Charlotte, Christina, Christina, Claudia, Cornelia, Dagmara, Doris, Edel, Edeltraud, Elfriede, Eline, Elisa, Ella, Ellen, Emma, Erna, Eva, Fiona, Franziska, Gerd, Gerda, Gisela›Wien, Gretchen, Gretha, Guri, Hannah, Hedvig, Heidi, Heike, Helena, Helene, Helga, Herberta, Herta, Hildegard, Ine, Ines, Ingebjørg, Ingrid, Irmgard, Isabella, Isolde, Jeanette, Julia, Jutta, Kaisa, Karin, Karoline, Katharina, Kerstin, Klara, Lena, Liese, Lieselotte, Lilli, Live, Lone, Ludmilla, Magda, Manuela, Maren, Margot, Marianne, Marie, Martina, Mathilde, Merete, Mirjam, Mona, Monika, Nanna, Natalia, Natascha, Nina, Petra, Ramona, Rosalinde, Ruth, Sabine, Sandra, Sigrid, Silvia, Simone, Steffi, Stina, Susanne, Thea, Theresa, Tora, Ulrike, Unni, Ursula›Oslo, Uschi, Vilde, Vilje, Voronika, Wilhelmina,  
GullfiskB1 184, 202, 185, 203, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 196, 200, 199, 201,  
GullfiskB2 158, 159,  
GullfiskE1 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183,  
GullfiskE2 163, Vogga,  
GullfiskE3 161, 162,  
GullfiskE4 160,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • LKAB Narvik (elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Oslo Sporveier med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


HKB 600
MO52/53: MO52, MO53
Toaksling: SS lang (motorvogn), SS lang (tilhenger)
MBG
MBO og SM83: MBO50 (SM53/I), MBO55 (SM53/II), MBO56 (SM53/III), SM83
Boggitilhenger: ST86, STBO50, TBG (ST89), TBO55 (ST55)
SM91
SL79
A87
SL95
T1-T4 (østvogn): T1-1, T1-2, T2, T3, T4
T5-T8 (1300-vogn): T5, T6, T7, T8
T2000
MX3000
Gullfisk: B1, B2, E1, E2, E3, E4
Baner/selskaper det kan velges i her
Holmenkolbanen, Oslo Sporveier, Bergen Elektriske Sporvei, Bybanen AS, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.20 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 19572 treff på rmdb, og 18244651 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 3857 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.20 sek