NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

Vogner til internt bruk, forvaltet av Norges Statsbaner

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Enkeltenheter
BallastfordelerMatisa R 20 LS 30-31-1019›0311019A, 30-31-1020›BS-31-1020, 30-31-1021›BS-31-1021,  
BallastfordelerMatisa R 24 CS 30-31-1022›BS-31-1022,  
Framdriftsmateriell*33-57 33-57-03, 33-57-01, Loke, Tøffe,  
KranvognCowans SheldonXk  1270, 1271, Gullkalven,  
KranvognGottwaldXk  1300, 1301,  
LM – Revisjonsvogn (andre)LM1XLM Lm 1 8800›01›30-38-0001,  
LM – Revisjonsvogn (andre)Rlm 16571, 20926, 23083, 23436,  
LM2 – LevahnLM2Lm 2 02›30-38-0002, 03›30-38-0003›0380003A, 04›30-38-0004›0380004A, 05›30-38-0005›0380005A, 06›30-38-0006›0380006A, 07›30-38-0007›0380007A, 08›30-38-0008›0380008A, 09›30-38-0009›0380009A, 10›30-38-0010›0380010A, 11›30-38-0011›0380011A, 12›30-38-0012›0380012A, 13›30-38-0013›0380013A, 14›30-38-0014›0380014A, 15›30-38-0015›0380015A, 16›30-38-0016›0380016A, 17›30-38-0017›0380017A, 18›30-38-0018›0380018A,  
LM3 – LevahnLM3Lm 3 31›30-38-1001, 32›30-38-1002, 33›30-38-1003,  
LM4 – Robel 57.07LM4Lm 4 39-38-201›30-38-2001›BS-38-2001, 39-38-202›30-38-2002, 39-38-203›30-38-2003, 39-38-204›30-38-2004›BS-38-2004,  
LM5 – Donelli VMT 966CLM5Lm 5 30-38-2005›BS-38-2005, 30-38-2006›BS-38-2006, 30-38-2007›BS-38-2007, 30-38-2008›BS-38-2008, 30-38-2009›BS-38-2009, 30-38-2010›BS-38-2010, 30-38-2011›BS-38-2011,  
LosjivognXabh973 Xabh  103›80 76 973 2008-1, 161›80 76 973 2023-0, 202›80 76 973 2024-8, 207›80 76 973 2014-9, 330›80 76 973 2025-5, 331›80 76 973 2026-3, 339›80 76 973 2027-1, 340›80 76 973 2028-9›340, 913›80 76 973 2030-5, 991›80 76 973 2013-1, 21018›973 2005-7, 18153›19062›24103›973 2007-3,  
LosjivognXabhs986 Xabhs  19056›25526›80 76 986 2002-6›111,  
LosjivognXaeh974 Xaeh  972›80 76 974 2006-3, 18168›21303›80 76 983 2000-7,  
LosjivognXCoRco XCo  103›80 76 973 2008-1, 161›80 76 973 2023-0, 202›80 76 973 2024-8, 207›80 76 973 2014-9, 330›80 76 973 2025-5, 331›80 76 973 2026-3, 339›80 76 973 2027-1, 340›80 76 973 2028-9›340, 426, 433›40 76 945 0015-5, 629, 913›80 76 973 2030-5, 972›80 76 974 2006-3, 991›80 76 973 2013-1, 18075, 137187›18296, 137200›18297,  
LT – Lastetraktor (andre)Beilhack Gkw 12 30-36-5026, 30-36-5002,  
LT – Lastetraktor (andre)Donelli D 721 30-36-5004, 30-36-5005, 30-36-5006, 30-36-5007,  
LT – Lastetraktor (andre)Donelli VMT 845GR 40-36-5072›30-36-5072, Nelly,  
LT – Lastetraktor (andre)Donelli VMT 850GR 30-36-5126,  
LT – Lastetraktor (andre)Lastetraktorer uidentifisert 0 (ukjent),  
LT – Lastetraktor (andre)Levahn 123 30-36-5071,  
LT – Lastetraktor (andre)P&T OBW 10OBW 10 30-36-5001, 30-36-5008, 30-36-5009, 30-36-5010, 30-36-5011, 30-36-5014, 30-36-5015, 30-36-5016, 30-36-5017, 30-36-5120, 40-36-5012›30-36-5012, 40-36-5013›30-36-5013, 40-36-5087›30-36-5087,  
LT – Lastetraktor (andre)P&T OBW 10 NOBW 10 N 30-36-5085›BS-36-5085, 30-36-5086›BS-36-5086,  
LT – Lastetraktor (andre)S&H GK 781 30-36-5003,  
LT – Robel 10/11Robel 10Robel 10  1279›30-36-0002, 1281›30-36-0004, 1282›30-36-0005, 1283›30-36-0006, 1284›30-36-0007, 1285›30-36-0008, 1286›30-36-0009, 1287›30-36-0010, 1278›30-36-0001, 1280›30-36-0003,  
LT – Robel 10/11Robel 11Robel 11  4612›30-36-1013, 4630›30-36-1031, 1354›30-36-0024, 4613›30-36-1014, 4631›30-36-1032, 1355›30-36-0025, 4614›30-36-1015, 4632›30-36-1033, 4637›30-36-1038, 1356›30-36-0026, 4615›30-36-1016, 4633›30-36-1034, 1341›30-36-0011, 4600›30-36-1001, 4616›30-36-1017, 4634›30-36-1035, 1342›30-36-0012, 4601›30-36-1002, 4617›30-36-1018, 4635›30-36-1036, 1343›30-36-0013, 4602›30-36-1003, 4618›30-36-1019, 4636›30-36-1037, 1344›30-36-0014, 4603›30-36-1004, 4619›30-36-1020, 4620›30-36-1021, 1345›30-36-0015, 4604›30-36-1005, 4622›30-36-1023, 4621›30-36-1022, 1346›30-36-0016, 4605›30-36-1006, 4623›30-36-1024, 4638›30-36-1039, 1347›30-36-0017, 4606›30-36-1007, 4624›30-36-1025, 4639›30-36-1040, 1348›30-36-0018, 4607›30-36-1008, 4625›30-36-1026, 4640›30-36-1041, 1349›30-36-0019, 4608›30-36-1009, 4626›30-36-1027, 4641›30-36-1042, 1350›30-36-0020, 4609›30-36-1010, 4627›30-36-1028, 4642›30-36-1043, 1351›30-36-0021, 4610›30-36-1011, 4628›30-36-1029, 30, 1352›30-36-0022, 4611›30-36-1012, 4629›30-36-1030, 1353›30-36-0023›23, Robeline,  
LT – Robel 54.12Robel 54.12Robel 54.12 4662›30-36-3020›30-36-4003, 4655›30-36-3013, 30-36-3021›30-36-4004, 30-36-3022›30-36-4005, 30-36-3023›30-36-4006, 30-36-3024›30-36-4007, 31, 4643›30-36-3001, 4644›30-36-3002, 4645›30-36-3003, 4646›30-36-3004, 4647›30-36-3005, 4648›30-36-3006, 4649›30-36-3007, 4650›40-36-3008›30-36-3008, 4651›30-36-3009, 4652›30-36-3010, 4653›30-36-3011, 4654›30-36-3012, 4656›30-36-3014, 4657›30-36-3015, 4658›30-36-3016›16, 4659›30-36-3017, 4660›30-36-3018›30-36-4001, 4661›30-36-3019›30-36-4002, Amanda,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 11Robel 54.17 30-36-5048›0365048A, 30-36-5064, 30-36-5061›0365061A, 30-36-5037›0365037A, 30-36-5070›0365070A, 30-36-5040›0365040A, 30-36-5046›0365046A, 30-36-5045›0365045A, 30-36-5063›0365063A, 30-36-5050›0365050A, 30-36-5065›0365065A, 30-36-5038, 30-36-5062›0365062A, 30-36-5039, 30-36-5041, 30-36-5042, 30-36-5066›BS-36-5066, 30-36-5043, 30-36-5067›BS-36-5067, 30-36-5044, 30-36-5068›BS-36-5068, 30-36-5049, 30-36-5069›BS-36-5069, 30-36-5047›0365047A, 40-36-5051›30-36-5051›0365051A, 40-36-5058›30-36-5058›0365058A, 40-36-5052›30-36-5052›BS-36-5052, 40-36-5057›30-36-5057›BS-36-5057, 40-36-5053›30-36-5053, 40-36-5056›30-36-5056,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 11bRobel 54.17 30-36-5047›0365047A, 30-36-5048›0365048A, 30-36-5061›0365061A, 30-36-5070›0365070A, 30-36-5069›BS-36-5069, 40-36-5051›30-36-5051›0365051A,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 12Robel 54.17 40-36-5054›30-36-5054, 40-36-5055›30-36-5055,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 3Robel 54.17 30-36-5023›BS-36-5023, 30-36-5024, 30-36-5019, 30-36-5020, 30-36-5021, 30-36-5022, 30-36-5018, 40-36-5025›30-36-5025,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 3bRobel 54.17 30-36-5023›BS-36-5023,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 8Robel 54.17 30-36-5031›BS-36-5031, 30-36-5033, 30-36-5035, 30-36-5036, 30-36-5027, 30-36-5028, 30-36-5029, 30-36-5030, 40-36-5034›30-36-5034,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 8bRobel 54.17 30-36-5031›BS-36-5031,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 9Robel 54.17 30-36-5032›0365032A,  
LT – Robel 54.17Robel 54.17 serie 9bRobel 54.17 30-36-5032›0365032A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 2Robel 54.22 30-36-5073›0365073A, 30-36-5074›0365074A, 30-36-5076›0365076A, 30-36-5077›0365077A, 30-36-5081›0365081A, 30-36-5101›0365101A, 30-36-5078›0365078A, 30-36-5084›0365084A, 30-36-5083›0365083A, 30-36-5075, 30-36-5079, 30-36-5080, 30-36-5082,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 2bRobel 54.22 30-36-5078›0365078A, 30-36-5083›0365083A, 30-36-5084›0365084A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 3Robel 54.22 30-36-5107›0365107A, 30-36-5110›0365110A, 30-36-5104›0365104A, 30-36-5106›0365106A, 30-36-5109›0365109A, 30-36-5111›0365111A, 30-36-5112›0365112A, 30-36-5103, 30-36-5105, 30-36-5108, 40-36-5102›30-36-5102,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 3bRobel 54.22 30-36-5107›0365107A, 30-36-5110›0365110A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 4Robel 54.22 30-36-5113›0365113A, 30-36-5114›0365114A, 30-36-5115›0365115A, 30-36-5116›0365116A, 30-36-5117›0365117A, 30-36-5118›0365118A, 30-36-5119›0365119A,  
LT – Robel 54.22Robel 54.22 serie 7Robel 54.22 30-36-5121›BS-36-5121, 30-36-5122›BS-36-5122, 30-36-5123›BS-36-5123, 30-36-5124›BS-36-5124, 30-36-5125›BS-36-5125,  
LT9/10 – Robel 54.22-10/11Robel 54.22 serie 10Robel 54.22 30-36-5127›0365127A, 30-36-5128›0365128A, 30-36-5129›0365129A, 30-36-5130›0365130A, 30-36-5131›0365131A, 30-36-5132›0365132A, 30-36-5133›0365133A, 30-36-5134›0365134A,  
LT9/10 – Robel 54.22-10/11Robel 54.22 serie 11Robel 54.22 30-36-5135›0365135A,  
LTR12 – Levahn 128-2Levahn 128-2Levahn 128  30-36-5091›0365091A, 30-36-5098›0365098A, 30-36-5092›0365092A, 30-36-5093›0365093A, 30-36-5094›0365094A, 30-36-5095›0365095A, 30-36-5096›0365096A, 30-36-5097›0365097A, 30-36-5100›0365100A, 30-36-5099›0365099A,  
LTR12 – Levahn 128-2Levahn 128-bLevahn 128  30-36-5091›0365091A, 30-36-5098›0365098A,  
MotortralleX 217 263,  
Målevogn*Matisa MA 18Xktm  5200,  
Målevogn*Matisa PV 6Xktm  4700, 5000,  
Målevogn*Matisa PV 7Matisa PV 7 Smv 1 30-33-0004,  
Målevogn*Xamu976 Xamu  30 76 976 0602-7, 30 76 976 0603-5,  
Målevogn*XLABXLAB  3850›7400,  
PakkmaskinMatisa B 20 L 30-32-5028,  
PakkmaskinP&T 09-32 CSM 30-32-5031›BS-32-5031, 30-32-5032›BS-32-5032, 6424, 25009, 88523,  
PakkmaskinP&T Unimat 08-275 30-32-6010›BS-32-6010,  
PakkmaskinP&T Unimat 08-275/3S SPR 9014, 003, 30-32-6008›0326008A, 30-32-6011›BS-32-6011,  
PakkmaskinP&T Unimat 08-475/4S 30-32-6012›BS-32-6012, SPR 9045B, SPR 9022, Unimat 8,  
PakkmaskinP&T Unomatic 08-16 30-32-520›30-32-5020›0325020A, 30-32-526›30-32-5026›0325026A, 30-32-5030›BS-32-5030,  
PakkmaskinPakkmaskin - ukjent SPR 011,  
Q – Tilhenger til lastetraktorCemafer R 15 V 30-37-4051›0374051A, 30-37-4053›0374053A, 30-37-4054›0374054A, 30-37-4033›0374033A, 30-37-4055›0374055A, 30-37-4034›0374034A, 30-37-4056›0374056A, 30-37-4035›0374035A, 30-37-4057›0374057A, 30-37-4036›0374036A, 30-37-4059›0374059A, 30-37-4037›0374037A, 30-37-4060›0374060A, 30-37-4038›0374038A, 30-37-4061›0374061A, 30-37-4039›0374039A, 30-37-4040›0374040A, 30-37-4042›0374042A, 30-37-4043›0374043A, 30-37-4045›0374045A, 30-37-4047›0374047A, 30-37-4049›0374049A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorCemafer R 15 W 30-37-4082›0374082A, 30-37-4083›0374083A, 30-37-4084›0374084A, 30-37-4086›0374086A, 30-37-4087›0374087A, 30-37-4088›0374088A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorLevahn 136 15t tipp 30-37-4129›0374129A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorLevahn 136 20t 30-37-4125›0374125A, 30-37-4126›0374126A, 30-37-4127›0374127A, 30-37-4128›0374128A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 53 4405, 4406,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 55.42 serie 17 30-37-4109›0374109A, 30-37-4111›0374111A, 30-37-4113›0374113A, 30-37-4114›0374114A, 30-37-4115›0374115A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 55.42 serie 18 30-37-4117›0374117A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 55.42 serie 5 30-37-4064›0374064A, 30-37-4067›0374067A, 30-37-4068›0374068A, 30-37-4070›0374070A, 30-37-4071›0374071A, 30-37-4072›0374072A, 30-37-4074›0374074A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 55.42 serie 6 30-37-4081›0374081A, 30-37-4089›0374089A, 30-37-4090›0374090A, 30-37-4092›0374092A, 30-37-4093›0374093A, 30-37-4094›0374094A, 30-37-4095›0374095A, 30-37-4096›0374096A, 30-37-4097›0374097A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 55.42 serie 8 30-37-4099›0374099A, 30-37-4100›0374100A, 30-37-4101›0374101A, 30-37-4102›0374102A, 30-37-4106›0374106A, 30-37-4107›0374107A, 30-37-4108›0374108A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 55.47 serie 4 30-37-4062›0374062A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 55.54 30-37-4079›0374079A, 30-37-4004,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel 55.54 serie 19 30-37-4119›0374119A, 30-37-4121›0374121A, 30-37-4122›0374122A, 30-37-4123›0374123A, 30-37-4124›0374124A,  
Q – Tilhenger til lastetraktorRobel tilhenger 30-37-4046›0374046A, 30-37-4008, 30-37-1004, 30-37-4032›0374032A›30-37-4032, 30-37-4103›BS-37-4103, 30-37-4118›BS-37-4118, 58-251,  
Q – Tilhenger til lastetraktorSchöma Kla 03 V 30-37-4021›0374021A, 30-37-4022›0374022A›30-37-4022, 30-37-4024›0374024A, 30-37-4025›0374025A, 30-37-4028›0374028A, 30-37-4029›0374029A, 30-37-4031›0374031A, 30-37-4009›0374009A, 30-37-4012›0374012A, 30-37-4014›0374014A,  
RedskapsvognRR X  698,  
RedskapsvognXamm976 Xamm  21306›986 5004-9›106,  
RedskapsvognXamms986 Xamms  18634›65.81›986 5003-1›115, 21317›21415›19931›986 5005-6›112,  
RmRmRm Xm  18215›20928, 18216›20933, 18218›20829, 18225›20931,  
SnøryddingsmateriellDiR1 501›30-39-5001,  
SnøryddingsmateriellDiR2 506›30-39-5006,  
SnøryddingsmateriellDiR3 511›30-39-5011, 512›30-39-5012, 513›30-39-5013,  
SnøryddingsmateriellType 1a 1,  
SnøryddingsmateriellType 1b 2,  
SnøryddingsmateriellType 1c 3,  
SnøryddingsmateriellType 2 4,  
SnøryddingsmateriellType 3 5, 6, 7,  
SporstabilisatorP&T DGS 42 N 30-31-2007›BS-31-2007,  
SporstabilisatorP&T DGS 62 N Stab 11, 30-31-2008›BS-31-2008,  
TunnelrenskebukkLevahn 116Xbn Rens 2 30-08-7007›0087007A, 30-08-7008›0087008A, 30-08-7010›0087010A, 30-08-7011›0087011A, 30-08-7012›0087012A, 30-08-7006, 30-08-7009,  
TunnelrenskebukkP&T TUF100 30-08-0002›0080002A,  
TunnelrenskebukkRamRam Xam  17›30-39-0017, 2662›2, 2663›3, 2666›4, 2676›10, 18217›5, 18228›13, 18230›6, 18231›12, 18232›7, 18233›15, 18234›8, 18239›9, 18241›11, 18242›14,  
XAELXAEL1XAEL1 18335›91.07,  
XAELXAEL2XAEL2 18329›91.01,  
XAELXAEL3 18328›86.28,  
XRXR-B3XR-B3  19056›25526›80 76 986 2002-6›111, 25554›116, 25662›110,  
XRXR-BF12XR-BF12  21532›202›121,  
XRXR-BS65XR-BS65 18634›65.81›986 5003-1›115,  
XRXR-CB1XR-CB1  24112›21216›127,  
XRXR-F3XR-F3  21317›21415›19931›986 5005-6›112, 21306›986 5004-9›106,  
XRXR-YF1XR-YF1  1325,  
XZXZ-B3XZ-B3  25582›006, 25621›005, 19025›25025›25670›007,  
XZXZ-BF14XZ-BF14  21730›008,  
XZXZ-F3XZ-F3  21307›21416›004, 21308›21404›21406›003,  
XZXZ-YF1XZ-YF1  1332,  
XØ-B3XØ-B3  24538›25538›206›25538›2273 538-0, 24545›25545›207, 25552›203, 25608›208›25608,  
XØ-BF12XØ-BF12  21527›201, 21532›202›121,  
XØ-WLXØ-WL  21059›205, 21069›209, 21074›210, 21075›204,  
XØ44 74023, 7281, 17405, 17476,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • LKAB Narvik (elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


Ballastfordeler: Matisa R 20 LS, Matisa R 24 CS, P&T SSP 110 SW
Framdriftsmateriell*
Kranvogn: Cowans Sheldon, Gottwald, Kirow KRC 1200, Krupp-Ardelt
LM – Revisjonsvogn (andre): ADM-1cm, LM1, Rlm
LM2 – Levahn
LM3 – Levahn
LM4 – Robel 57.07
LM5 – Donelli VMT 966C
Losjivogn: Xabh, Xabhs, Xaeh, XCo
LT – Lastetraktor (andre): Beilhack Gkw 12, Donelli D 721, Donelli VMT 845GR, Donelli VMT 850GR, Kockum MTR, Lastetraktorer uidentifisert, Levahn 123, P&T OBW 10, P&T OBW 10 N, P&T OBW 7, Robel 54.22 serie 41, S&H GK 781
LT – Robel 10/11: Robel 10, Robel 11
LT – Robel 54.12
LT – Robel 54.17: Robel 54.17 serie 11, Robel 54.17 serie 11b, Robel 54.17 serie 12, Robel 54.17 serie 3, Robel 54.17 serie 3b, Robel 54.17 serie 8, Robel 54.17 serie 8b, Robel 54.17 serie 9, Robel 54.17 serie 9b
LT – Robel 54.22: Robel 54.22 serie 2, Robel 54.22 serie 2b, Robel 54.22 serie 3, Robel 54.22 serie 3b, Robel 54.22 serie 4, Robel 54.22 serie 7
LT9/10 – Robel 54.22-10/11: Robel 54.22 serie 10, Robel 54.22 serie 11
LTR12 – Levahn 128-2: Levahn 128-2, Levahn 128-b
Motortralle
Målevogn*: Cometi CMT T15, EM 50 S, Matisa MA 18, Matisa PV 6, Matisa PV 7, Qib, Qih, Qim, Roger 1000, Roger 300, SMV3, Sperry 200, Xamu, XLAB
Pakkmaskin: Matisa B 20 L, Matisa B 41 U, P&T 08-275/4ZW-Y, P&T 09-16 CSM, P&T 09-2XY, P&T 09-32 CSM, P&T 09-3X, P&T M.U.2W75D, P&T Unimat 08-275, P&T Unimat 08-275/3S, P&T Unimat 08-475/4S, P&T Unimat 09-16/4S, P&T Unimat 09-475/4S Y, P&T Unimat 09-4x4/4S, P&T Unomatic 08-16, Pakkmaskin - ukjent
Q – Tilhenger til lastetraktor: Cemafer R 15 V, Cemafer R 15 W, Levahn 136 15t tipp, Levahn 136 20t, Robel 53, Robel 55.42 serie 17, Robel 55.42 serie 18, Robel 55.42 serie 5, Robel 55.42 serie 6, Robel 55.42 serie 8, Robel 55.47 serie 4, Robel 55.54, Robel 55.54 serie 19, Robel tilhenger, Schöma Kla 03 V
Redskapsvogn: R, Xamm, Xamms
Rm
Snøryddingsmateriell: DiR1, DiR2, DiR3, Type 1a, Type 1b, Type 1c, Type 2, Type 3
Sporstabilisator: P&T DGS 42 N, P&T DGS 62 N
Tunnelrenskebukk: Levahn 116, P&T TUF100, Ram
XAEL: XAEL1, XAEL2, XAEL3
XR: XR-B3, XR-BF12, XR-BS65, XR-CB1, XR-F3, XR-YF1
XZ: XZ-B3, XZ-BF14, XZ-Di 2, XZ-F3, XZ-YF1
: XØ-B3, XØ-BF12, XØ-WL, XØ4
Baner/selskaper det kan velges i her
Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, Norges Statsbaner, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Statens Järnvägar, Norsk Transport, Norsk Jernbanedrift AS, Jernbaneverket, Baneservice AS, Infranord AB, Oslo Sporveier, Valdresbanen, Norsk Jernbaneklubb, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Setesdalsbanen, Rjukanbanen, Norsk Industriarbeidermuseum, Schwezerische Bundesbahn, Bane NOR SF, Norsk jernbanemuseum, Sperry Rail Service, Spitzke SE, LKAB Narvik, NRC Maskin AS, Bybanen AS, NSB Berging og Beredskap Jernbane,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.14 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 15532 treff på rmdb, og 19623831 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 4120 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.14 sek