NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

Personvogner, forvaltet av Norges Statsbaner

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Enkeltenheter
A1A1Ao type 5 A1  24001,  
A1A1KA1K 24001,  
A2A2Ao3b type 1 A2  24003›103, 24007›104, 24002, 24004, 24005, 24006,  
A3A3A3  24008, 24009,  
A4KA4KA4K  24010,  
A5A5-1A5-1  26013, 26014, 26053, 26057, 26059, 26062,  
A7A7-1A7-1  27035›24717,  
A20A20 [2067]Bo3b type 2 Ao3a type 1 A20  989, 990,  
A20A20 [993]Bo3b type 2 Ao3a type 1 A20   
A21A21Ao type 2 Ao type 2 A21  706›100,  
AB3AB3-1AB3-1  19028›25028›25675›2173 375-8, 21014›25676›2173 676-9,  
AB3AB3-2AB3-2  25668›5643›25668›2173 368-3,  
AB7AB7 t.1AB7 type 1 24701›27047, 24703›27049, 24704›27037, 24705›27038, 24702›27048,  
AB7AB7 t.2AB7 type 2 24708›27043, 24714›21780, 24707›27039, 24713›27040, 24706›27041, 24711›27042, 24712›27044, 24709›27045, 24710›27046,  
AB7AB7 t.3AB7 type 3 27032›24715, 27030›24716, 27035›24717, 27036›24718, 27031›24719, 27034›24720, 27033›24721,  
AB7AB7 t.4AB7 type 4 27029›24722,  
AB7AB7-LAB 24714›21780,  
AB10AB10BCo2e type 1 ABo2c type 1 AB10  18151›19061›24101, 18152›19062›24102, 18153›19062›24103›973 2007,  
AB11AB11 [10600]ABo2-3a type 1 AB11  24117›21218, 24118›21219, 24114, 24115, 24116, 24119, 24120, 24121, 24122, 24123,  
AB11AB11 [16723]ABo2-3a type 1 AB11  24104›21212, 24105›21611›21213, 24106›21214, 24107›21612›21215, 24112›21216›127, 24110›21220, 24111›21221, 24113›21613›21217, 24108, 24109,  
AB12AB12AB12  24108, 24109, 24116, 24122, 24123,  
ABFo2aABFo2a t.1BCFo2b type 1 ABFo2a type 1  
ABoABo t.1ABo type 1 425,  
ABoABo t.2ABo type 2 211›974 4023, 212, 426,  
ABoABo t.3ABo type 3 427,  
ABoABo t.5ABo type 5 207›973 2014,  
ABoABo t.6 [2059]ABo type 6 104, 105, 106, 208, 985, 986, 987, 988, 991, 992, 18003, 103›973 2008,  
ABoABo t.6 [2222]ABo type 6 18076, 18097, 102, 113, 201, 202, 210, 602, 701, 995, 18047, 18048, 18049, 18050, 18074›973 2011, 18098›986 5002›113, 18101›114,  
ABoABo [142]ABo  109›974 4022, 110›974 4013,  
ABo1aABo1a t.1ABo type 4 ABo1a type 1 107, 204, 205,  
ABo1bABo1b t.1ABo type 7 ABo1b type 1 118,  
ABo1cABo1c t.1ABo1c type 1 706›100,  
ABo1cABo1c t.2ABo1c type 2 702, 704›973 2010,  
ABo2aABo2a t.1 [BCo-27]BCo type 27 BCo2a type 2 ABo2a type 1 921, 922, 923,  
ABo2aABo2a t.1 [BCo-7]BCo type 7 BCo2a type 2 ABo2a type 1 135, 921, 922, 923, 924, 954, 955, 956,  
ABo2aABo2a t.2 [BCo-28]BCo type 28 BCo2a type 3 ABo2a type 2 304, 307, 506,  
ABo2aABo2a t.2 [BCo-8]BCo type 8 BCo2a type 3 ABo2a type 2  
ABo2bABo2b t.1BCo type 22 BCo2b type 2 ABo2b type 1  
ABo2bABo2b t.2BCo type 10 BCo2b type 3 ABo2b type 2  
ABo2bABo2b t.3 [1840]BCo type 14 BCo2b type 4 ABo2b type 3 348,  
ABo2bABo2b t.3 [2089]BCo type 14 BCo2b type 4 ABo2b type 3  
ABo2bABo2b t.3 [BCo-12]BCo type 12 BCo2b type 4 ABo2b type 3  
ABo2cABo2cABo2c type 1 18153›19062›24103›973 2007,  
ABo3aABo3a t.1 [B205]BCo type 23 BCo3a type 1 ABo3a type 1r  
ABo3aABo3a t.1 [B268]BCo type 25 BCo3a type 1 ABo3a type 1r 36,  
ABo3bABo3b t.1BCo type 9 BCo3b type 1 ABo3b type 1  
ABo3bABo3b t.2BCo type 11 BCo3b type 2 ABo3b type 2  
ABo3bABo3b t.3 [2095]BCo type 13 BCo3b type 3 ABo3b type 3  
ABo3bABo3b t.3 [2247]BCo type 13 BCo3b type 3 ABo3b type 3  
ABo3bABo3b t.3 [3201]BCo type 26 BCo3b type 3 ABo3b type 3  
ABZo2aABZo2a t.1BCZo type 3 BCZo2a type 1 ABZo2a type 1  
ABZo2aABZo2a t.2BCZo type 6 BCZo2a type 2 ABZo2a type 2  
ABZo2bABZo2b t.1BCZo type 5 BCZo2b type 2 ABZo2b type 1 31,  
ABZo2bABZo2b t.2BCZo type 4 BCZo2b type 3 ABZo2b type 2  
ACo1aACo1a t.1ACo type 1 ACo1a type 1 116, 629›973 2015, 705,  
ACo1cACo1c t.1ACo1c type 1  
AFo2aAFo2a t.1 [142]BFo type 2 BFo2a type 1 AFo2a type 1  
AFo2aAFo2a t.1 [7]BFo type 1 BFo2a type 1 AFo2a type 1 202›242›974 4000,  
AoAo t.1Ao type 1  
AoAo t.1Ao type 1 Ao type 1 206,  
AoAo t.2Ao type 2 706›100,  
AoAo t.3Ao type 3  
AoAo t.3Ao type 3 Ao type 3 118,  
AoAo t.4Ao type 4 Ao type 4  
AoAo t.5ABo type 5 Ao type 5 206,  
Ao1aAo1a t.1 [1110]Ao type 5 Ao1a type 1  
Ao1aAo1a t.1 [2059]ABo type 6 Ao type 6 Ao1a type 1 991›973 2013,  
Ao1aAo1a t.1 [2222]ABo type 6 Ao type 6 Ao1a type 1 202›973 2024, 18075,  
Ao1aAo1a t.1 [3817]Ao type 7 Ao1a type 1  
Ao1aAo1a t.2Ao1a type 1 Ao1a type 2 206,  
Ao2aAo2a t.1Bo type 15 Bo2a type 2 Ao2a type 1  
Ao2aAo2a t.2Bo type 3 Bo2a type 3 Ao2a type 2 502,  
Ao2bAo2b t.1 [1844]Bo type 8 Bo2b type 1 Ao2b type 1  
Ao2bAo2b t.1 [2026]Bo type 6 Bo2b type 1 Ao2b type 1  
Ao2cAo2c t.1 [1134]Bo type 5 Bo2c type 3 Ao2c type 1 811, 950,  
Ao2cAo2c t.1 [Od3677]Bo2c type 4 Ao2c type 1  
Ao2dAo2d t.1Bo2c type 5 Ao2d type 1  
Ao3aAo3a t.1Bo3b type 1 Ao3a type 1 690, 900, 946, 947,  
B [karét]B t.1B type 1 265,  
B1B1Co3g type 1 Bo3g type 1 B1 74 121›19922, 74 122›19923, 74 195›19924, 74 202›19925, 74 205›19926, 74 207›19927, 74 213›19928, 74 502›19929,  
B2B2Bo3p type 1 B2  19035›25505, 19031›25501, 19041›25511, 19049›25519, 19053›25523, 19054›25524, 19055›25525, 19056›25526›986 2002›111, 19057›25527, 19058›25528, 19059›25529,  
B2B2KBo3p type 1 B2K 19031›25501, 19032›25502, 19041›25511, 19053›25523, 19054›25524, 19055›25525, 19056›25526›986 2002›111, 19057›25527, 19058›25528, 19059›25529,  
B3B3 t.1Bo3l type 1 B3 type 1 25549›21237›25549, 24531›25531, 24532›25532, 24533›25533, 24534›25534, 24535›25535, 24536›25536, 24537›25537, 24538›25538›206›25538›2273 538-0, 24539›25539, 24540›25540, 24541›25541, 24542›25542, 24543›25543, 24544›25544, 24545›25545›207, 25546, 25547, 25548, 25550, 25551, 25552›203, 25553, 25554›116, 25555, 25556, 25557, 25558, 25559, 25560, 25561, 25562›2273 562-0,  
B3B3 t.2Bo3l type 2 B3 type 2 25623,  
B3B3 t.2 [14030]Bo3l type 2 B3 type 2B 25566›21238, 25568›21239, 25571›21240, 25594›21241, 25602›21263, 25563, 25564, 25565, 25567, 25569›319, 25570›5631›8873 631-9, 25572, 25573, 25574, 25575, 25576, 25577, 25578, 25579, 25580›5637›25580›2173 380-8, 25581, 25582›006, 25583, 25584, 25585, 25586, 25587›320, 25588, 25589›5638›25589›2173 389-9, 25590, 25591, 25592, 25593, 25595, 25596, 25597, 25598, 25599, 25600, 25601›21262, 25603, 25604, 25605, 25606, 25607, 25608›208›25608, 25609›5632›8873 632-7, 25610, 25611, 25612, 25613›2273 313-8, 25614›2273 314-6, 25615›5633, 25616, 25617, 25618, 25619›5639›25619›2173 619-9, 25620, 25621›005, 25622, 25624›2273 624-8, 25625›5634, 25626, 25627, 25628, 25629, 25630›5636›8873 636-8, 25631, 25632, 25633, 25634›0025634A, 25635, 25636, 25637, 25638›2273 638-8, 25639, 25640›0025640A, 25641›5635›8873 635-0, 25644›2273 644-6, 25645, 25646, 25647›5641›25647›2173 647-0, 25648, 25649, 25650, 25651›2273 651-1, 25652, 25653, 25654, 25655, 25656, 25657, 25658, 25659›5642›25659›2173 659-5, 25660, 25661, 25662›110, 25663, 25664›5640›25664›2173 364-2, 25665, 25666, 25667, 25668›5643›25668›2173 368-3,  
B3B3 t.2 [16299]Bo3l type 2 B3 type 2B 19038›25508›25643,  
B3B3 t.2 [16300]Bo3l type 2 B3 type 2B 19023›25023›25642,  
B3B3 t.2 [24543]B3 type 2B 19010›25010›25672, 19015›25015›25669, 19025›25025›25670›007, 19003›25003›25671›5630›8873 630-1, 19027›25027›25673, 19026›25026›25674, 19028›25028›25675›2173 375-8, 21014›25676›2173 676-9,  
B3B3 t.3Bo3l type 3 B3 type 3 19024›25024›25508,  
B3B3 t.3/B3-t.2 t.3Bo3l type 3 B3 type 3 19032›25502, 19036›25506, 19042›25512, 19046›25516,  
B3B3 t.4B3 type 4  
B3B3-2 t.2Bo3l type 2 B3-2 type 2 19010›25010›25672, 25566›21238, 25568›21239, 25571›21240, 25602›21263, 24531›25531, 24532›25532, 24533›25533, 24535›25535, 24537›25537, 24538›25538›206›25538›2273 538-0, 24539›25539, 24540›25540, 24541›25541, 24543›25543, 24544›25544, 25546, 25547, 25548, 25550, 25551, 25552›203, 25553, 25554›116, 25555, 25556, 25557, 25558, 25559, 25560, 25561, 25562›2273 562-0, 25563, 25564, 25565, 25567, 25569›319, 25572, 25574, 25575, 25576, 25578, 25579, 25580›5637›25580›2173 380-8, 25581, 25582›006, 25583, 25584, 25585, 25586, 25587›320, 25588, 25589›5638›25589›2173 389-9, 25590, 25591, 25592, 25593, 25595, 25596, 25597, 25599, 25600, 25601›21262, 25603, 25604, 25605, 25607, 25608›208›25608, 25609›5632›8873 632-7, 25610, 25611, 25612, 25613›2273 313-8, 25614›2273 314-6, 25615›5633, 25616, 25617, 25618, 25619›5639›25619›2173 619-9, 25620, 25621›005, 25622, 25624›2273 624-8, 25625›5634, 25626, 25627, 25628, 25629, 25631, 25632, 25633, 25634›0025634A, 25635, 25636, 25637, 25638›2273 638-8, 25639, 25640›0025640A, 25644›2273 644-6, 25645, 25646, 25651›2273 651-1, 25652, 25653, 25654, 25655, 25656, 19015›25015›25669, 19025›25025›25670›007, 19003›25003›25671›5630›8873 630-1, 19027›25027›25673, 19026›25026›25674, 19028›25028›25675›2173 375-8, 21014›25676›2173 676-9,  
B3B3-2 t.3B3-2 type 3 19033›25503, 19034›25504, 19035›25505, 19037›25507, 19039›25509, 19040›25510, 19043›25513, 19044›25514, 19045›25515, 19047›25517, 19048›25518, 19050›25520, 19051›25521, 19052›25522, 19060›25530, 19036›25506, 19042›25512, 19046›25516,  
B3B3-4B3-4  25549›21237›25549, 25548, 25648, 25652, 25653, 25663,  
B3B3-5B3-5  25584, 25600, 25637, 25658,  
B3B3-6B3-6  24538›25538›206›25538›2273 538-0, 25547, 25562›2273 562-0, 25608›208›25608, 25613›2273 313-8, 25614›2273 314-6, 25624›2273 624-8, 25628, 25634›0025634A, 25638›2273 638-8, 25644›2273 644-6, 25651›2273 651-1,  
B3B3-7B3-7  25580›5637›25580›2173 380-8, 25589›5638›25589›2173 389-9, 25619›5639›25619›2173 619-9, 25647›5641›25647›2173 647-0, 25659›5642›25659›2173 659-5, 25664›5640›25664›2173 364-2,  
B3B3KBo3l type 2 B3K 25657, 25658, 25659›5642›25659›2173 659-5, 25660, 25661, 25662›110, 25663, 25664›5640›25664›2173 364-2, 25665, 25666, 25667, 25668›5643›25668›2173 368-3,  
B4B4B4  19021›25021›25953›21225, 19011›25011›25958›21226, 19008›25008›25962›21227, 19018›25018›25963›21228, 19014›25014›25955›21229, 19019›25019›25960›21230, 19030›25030›25951›21231, 19012›25012›25952›21232, 19022›25022›25954›21233, 19013›25013›25956›21234, 19004›25004›25957›21235, 19029›25029›25959›21236, 19009›25009›25961›21408,  
B4B4-2B4-2  19030›25030›25951›21231, 19013›25013›25956›21234,  
B5B5 [28400]B5  26001, 26002, 26003, 26004, 26005, 26006, 26007, 26008, 26009, 26010, 26011, 26012, 26013, 26014, 26015, 26016, 26017, 26018,  
B5B5 [32909]B5  26019, 26020, 26021, 26022, 26023, 26024, 26025, 26026, 26027, 26028›2875 028-0,  
B5B5 [32910]B5  26029, 26030›2873 030-8, 26031, 26032›2873 032-4, 26033, 26034, 26035, 26036, 26037, 26038, 26039, 26040, 26041, 26042, 26043, 26044, 26045, 26046, 26047, 26048, 26049, 26050, 26051, 26052, 26053, 26054, 26055, 26056, 26057, 26058, 26059, 26060, 26061, 26062, 26063,  
B5B5-2 [28400]B5-2  26001, 26002, 26003, 26004, 26005, 26006, 26007, 26008, 26009, 26010, 26011, 26012, 26013, 26014, 26015, 26016, 26017, 26018,  
B5B5-2 [32909]B5-2  26019, 26020, 26021, 26022, 26023, 26024, 26025, 26026, 26027, 26028›2875 028-0,  
B5B5-2 [32910]B5-2  26029, 26030›2873 030-8, 26031, 26032›2873 032-4, 26033, 26034, 26035, 26036, 26037, 26038, 26039, 26040, 26041, 26042, 26043, 26044, 26045, 26046, 26047, 26048, 26049, 26050, 26051, 26052, 26053, 26054, 26055, 26056, 26057, 26058, 26059, 26060, 26061, 26062, 26063,  
B5B5-3B5-3  26001, 26002, 26004, 26005, 26006, 26007, 26009, 26012, 26016, 26018, 26020, 26022, 26024, 26034, 26037, 26038, 26039, 26041, 26048, 26049, 26050, 26055, 26056, 26060, 26063,  
B5B5-5B5-5  26011, 26015, 26017, 26019, 26026, 26033, 26035, 26040,  
B5B5-6B5-6  26002, 26016, 26018, 26022, 26034, 26040, 26048,  
B6B6 t.1B6 type 1 18862›67.36›26602, 18863›67.37›26604, 18873›67.47›26603, 18851›65.72›26601›21431,  
B6B6 t.2B6 type 2 344›26301, 345›26302, 346›26303, 347›26304, 348›26305, 350›26306,  
B7B7 Lab t.1B7-lab type 1 27033›24721,  
B7B7 t.1 [1-73217]B7 type 1 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020,  
B7B7 t.1 [1-82262]B7 type 1 27032›24715, 27030›24716, 27035›24717, 27036›24718, 27031›24719, 27034›24720, 27029›24722, 27021, 27022, 27023, 27024, 27025, 27026, 27027, 27028,  
B7B7 t.2B7 type 2 24704›27037, 24705›27038,  
B7B7 t.3B7 type 3 24701›27047, 24703›27049, 24702›27048,  
B7B7 t.4B7 type 4 27029›24722, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020, 27021, 27022, 27023, 27024, 27025, 27026, 27028, 24704›27037, 24705›27038,  
B7B7 t.5B7 type 5 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020,  
B7B7 t.6B7 type 6 24701›27047, 24703›27049, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27022, 27024, 27026, 27027, 27028, 24704›27037, 24705›27038, 24702›27048,  
B7B7-2 [1-73217]B7-2 type 1 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, 27006, 27007, 27008, 27009, 27010, 27011, 27012, 27013, 27014, 27015, 27016, 27017, 27018, 27019, 27020,  
B7B7-2 [1-82262]B7-2 type 1 27030›24716, 27031›24719, 27029›24722, 27021, 27022, 27023, 27025, 27026, 27028,  
B9B9Co3f type 1 Bo3f type 1 B9  19033›25503, 19034›25504, 19035›25505, 19037›25507, 19039›25509, 19040›25510, 19043›25513, 19044›25514, 19045›25515, 19047›25517, 19048›25518, 19050›25520, 19051›25521, 19052›25522, 19060›25530, 19031›25501, 19032›25502, 19036›25506, 19041›25511, 19042›25512, 19046›25516, 19049›25519, 19053›25523, 19054›25524, 19055›25525, 19056›25526›986 2002›111, 19057›25527, 19058›25528, 19059›25529, 19038›25508›25643,  
B10B10 t.1Co2d type 1 Bo2d type 1 B10 type 1 19001›25001, 19010›25010›25672, 19021›25021›25953›21225, 19011›25011›25958›21226, 19008›25008›25962›21227, 19018›25018›25963›21228, 19014›25014›25955›21229, 19019›25019›25960›21230, 19030›25030›25951›21231, 19012›25012›25952›21232, 19022›25022›25954›21233, 19013›25013›25956›21234, 19004›25004›25957›21235, 19029›25029›25959›21236, 19009›25009›25961›21408, 19017›25017›21525, 19016›25016›21526, 19020›25020›24051, 19002›25002, 19005›25005, 19006›25006, 19007›25007, 19024›25024›25508, 19023›25023›25642, 19015›25015›25669, 19025›25025›25670›007, 19003›25003›25671›5630›8873 630-1, 19027›25027›25673, 19026›25026›25674, 19028›25028›25675›2173 375-8,  
B10B10 t.2B10 type 2 18151›19061›24101, 18152›19062›24102, 18153›19062›24103›973 2007,  
B12KB12KB12K 24122, 24123,  
B20B20 t.1 [1843]Co type 29 Co3a type 1 Bo3a type 1 B20 type 1  
B20B20 t.1 [Co-29]Co type 29 Co3a type 1 Bo3a type 1 B20 type 1 176, 651,  
B20B20 t.1 [Co-38]Co type 38 Co3a type 1 Bo3a type 1 B20 type 1  
B20B20 t.2 [1843]Co3a type 2 Bo3a type 2 B20 type 2 887,  
B20B20 t.2 [4000]Co3a type 2 Bo3a type 2 B20 type 2 220, 222, 663, 664,  
B22B22 t.1Bo3c type 1 B22 type 1 789,  
B22B22 t.1 [2940]Co type 39 Co3c type 1 Bo3c type 1 B22 type 1  
B22B22 t.1 [Co-19]Co type 19 Co3c type 1 Bo3c type 1 B22 type 1  
B22B22 t.1 [Co-23]Co type 23 Co3c type 1 Bo3c type 1 B22 type 1 288, 555, 561, 562, 742, 791, 18060,  
B22B22 t.1 [opr.1843]Co type 23 Co3c type 1 Bo3c type 1 B22 type 1  
B22B22 t.2Co3c type 2 Bo3c type 2 B22 type 2 645, 666, 707, 18149,  
B22B22 t.2Co3a type 2 Bo3a type 2 B22 type 2  
B22B22 t.3 [Bo3c t.3]Co3c type 3 Bo3c type 3 B22 type 3 975,  
B22B22 t.3 [Bo3c t.4]Bo3c type 4 B22 type 3 187, 219, 643, 18136, 18137,  
B23B23 t.1Co3d type 1 Bo3d type 1 B23 type 1 450, 451, 452, 453,  
B23B23 t.2Co3d type 2 Bo3d type 2 B23 type 2 18171, 18172, 18173,  
B23B23 t.3B23 type 3 18789›91.72›18174, 18791›91.74›18175, 18174, 18175,  
B24B24Co type 30 Co4c type 1 Bo4c type 1 B24  38›18623, 41›18624, 45›18679, 46›18625, 588›18682, 589›18681, 601, 997›18626, 998›18627, 999›18628, 18067›18680, 18068›18629, 18069›18630, 18070›18631, 18071›18632, 18072›18633,  
B25B25Co type 35 Co4d type 4 Bo4d type 2 B25   
B3B3 t.1 [878]C type 3 B3 type 1 19903,  
B30B30 t.1 [Co-15]Co type 15 Co2b type 1 Bo2b type 1 B30 type 1  
B30B30 t.1 [Co-16]Co type 16 Co2b type 1 Bo2b type 1 B30 type 1  
B30B30 t.2 [Co-21]Co type 21 Co2b type 2 Bo2b type 2 B30 type 2  
B30B30 t.2 [Co-22]Co type 22 Co2b type 2 Bo2b type 2 B30 type 2 285, 347›973 2004›347, 564, 770, 18058, 18099,  
B30B30 t.3Co type 53 Co2b type 3 Bo2b type 3 B30 type 3 654›986 5001›986 2001, 18132›109, 18143›976 7018›108›18143,  
B30B30 t.3Co2b type 3 Bo2b type 3 B30 type 3 224, 225,  
B30BEoBEo  18143›976 7018›108›18143,  
B31B31 t.1Bo2c type 6 B31 type 1 348,  
B31B31 t.2Bo2c type 5 B31 type 2 502,  
BCBC t.1BC type 1 BC type 1  
BC3BC3BC3  25566›21238, 25568›21239, 25571›21240, 25594›21241,  
BC5BC5BC5  26029, 26030›2873 030-8, 26031, 26032›2873 032-4,  
BC5BC5-2BC5-2  26041, 26042, 26043, 26044, 26045, 26046, 26047,  
BC5BC5-3BC5-3  26003, 26008, 26025, 26036, 26044, 26045, 26046, 26061,  
BC7BC7-1BC7-1  24708›27043, 24707›27039, 24713›27040, 24706›27041, 24711›27042, 24712›27044, 24709›27045,  
BC7BC7-2BC7-2  24710›27046,  
BCDFoBCDFo t.1BCDFo type 1  
BCF13BCF13BCF13  21705›0030017A, 21706, 21710,  
BCFoBCFo t.1BCFo type 1 BCFo type 1  
BCFoBCFo t.2BCo type 18 BCFo type 2 108,  
BCFo2aBCFo2a t.1BCFo type 2 BCFo2a type 1 212,  
BCFo2bBCFo2b t.1BCFo2b type 1 798, 799,  
BCFVBCFVBCFV   
BCoBCo t.1BCo type 1  
BCoBCo t.18ABo type 2 BCo type 18 108, 212,  
BCoBCo t.19BCo type 19  
BCoBCo t.2BCo type 2  
BCoBCo t.20BCo type 20  
BCoBCo t.21BCo type 21  
BCoBCo t.24BCo type 24  
BCo2aBCo2a t.1 [BCo-5]BCo type 5 BCo2a type 1 134›3658, 903›974 4005, 904›974 4010,  
BCo2aBCo2a t.1 [BCo-6]BCo type 6 BCo2a type 1  
BCo2bBCo2b t.1BCo type 15 BCo2b type 1  
BCo2bBCo2b t.2BCo type 4 BCo2b type 2  
BCo2bBCo2b t.4BCo type 14 BCo2b type 4  
BCo2cBCo2c t.1 [142]BCo type 17 BCo2c type 1  
BCo2cBCo2c t.1 [207]BCo type 16 BCo2c type 1 211›974 4023,  
BCo2dBCo2d t.1 [207]BCo type 18 BCo2d type 1  
BCo2dBCo2d t.1 [312a]BCo type 3 BCo2d type 1  
BCo2fBCo2f t.1BCo2f type 1  
BCo3aBCo3a t.1BCo type 25 BCo3a type 1 36,  
BCo3cBCo3c t.1BCo3c type 1  
BCVBCVBCV BCV  21426, 83415›19900,  
BCZoBCZo t.2BCZo type 2  
BCZo2bBCZo2b t.1BCZo type 1 BCZo2b type 1  
BCZo2bBCZo2b t.2BCZo type 5 BCZo2b type 2  
BDBD t.1BD type 1  
BDF11BDF11CDFo type 14 CDFo2b type 3 BDFo2-11 type 3 BDF11  620,  
BDF3-4BDF3-4 t.1CDF type 1 CDF3a type 1 BDF3-4 type 1  
BDFo2-11BDFo2-11 t.1CDFo type 22 CDFo2b type 1 BDFo2-11 type 1  
BDFo2-11BDFo2-11 t.2CDFo type 12 CDFo2b type 2 BDFo2-11 type 2  
BDFo2-11BDFo2-11 t.3CDFo type 14 CDFo2b type 3 BDFo2-11 type 3  
BDFo2-11BDFo2-11 t.4CDFo type 17 CDFo2b type 4 BDFo2-11 type 4  
BDFo2-11BDFo2-11 t.5CDFo2b type 5 BDFo2-11 type 5  
BDFo2-11BDFo2-11 t.6CDFo type 14 CDFo2b type 3 BDFo2-11 type 6  
BDFo2-11BDFo2-11 t.7CDFo type 24 CDFo2d type 3 BDFo2-11 type 7  
BDFo2-4BDFo2-4 t.1CDFo type 3 CDFo2d type 1 BDFo2-4 type 1  
BDFo2-7BDFo2-7 t.1 [CDFo-5]CDFo type 5 CDFo2c type 1 BDFo2-7 type 1  
BDFo2-7BDFo2-7 t.1 [CDFo-7]CDFo type 7 CDFo2c type 1 BDFo2-7 type 1  
BDFo2-7BDFo2-7 t.2CDFo type 13 CDFo2c type 2 BDFo2-7 type 2  
BDFo2-7BDFo2-7 t.3CDFo2c type 3 BDFo2-7 type 3  
BDFo3-11BDFo3-11 t.1CDFo3a type 5 BDFo3-11 type 1 295,  
BDFo3-16BDFo3-16 t.1CDFo3c type 1 BDFo3-16 type 1  
BDFo3-7BDFo3-7 t.1CDFo type 18 CDFo3a type 1 BDFo3-7 type 1  
BDFo3-7BDFo3-7 t.2CDFo type 25 CDFo3a type 2 BDFo3-7 type 2  
BDFo4-7BDFo4-7 t.1CDFo type 21 CDFo4a type 1 BDFo4-7 type 1  
BDFo4-7BDFo4-7 t.2CDFo type 19 CDFo4b type 2 BDFo4-7 type 2 BF21  18108,  
BDFox4-7BDFox4-7 t.1CDFox4a type 1 BDFox4-7 t.1  
BDo2-11BDo2-11 t.1CDo type 5 CDo2b type 1 BDo2-11 type 1 913›973 2030›913,  
BDo2-11BDo2-11 t.2CDo type 7 CDo2b type 2 BDo2-11 type 2  
BDo2-16BDo2-16 t.1CDo type 1 CDo2a type 1 BDo2-16 type 1  
BDo2-7BDo2-7 t.1CDo type 3 CDo2c type 1 BDo2-7 type 1 339›973 2027, 340›973 2028›340,  
BEo3aBEo3a t.1 [2125]CEo type 2 CEo3b type 1 BEo3a type 1  
BEo3aBEo3a t.1 [4190]CEo3b type 1 BEo3a type 1 18140,  
BFBF t.1CF type 5 BF type 1 3552,  
BFBF t.2CF type 6 BF type 2  
BF1BF1BF1  21601, 21602, 21603, 21604, 21605,  
BF2BF2BF2  24105›21611›21213, 24107›21612›21215, 24113›21613›21217,  
BF3BF3-3BF3-3  24537›25537, 25599,  
BF7BF7BF7  21771, 21772, 21773›21770, 21774, 21775,  
BF10BF10 t.1BFo2dk type 1 BF10 type 1 18154›21501, 18155›21502, 18156›21503,  
BF10BF10 t.2 [15645]BFo2dk type 2 BF10 type 2 21504, 21505, 21506›21703, 21508, 21509, 21510›21702, 21512, 21513, 21514, 21507›21701,  
BF10BF10 t.2 [16427]BFo2dk type 2 BF10 type 2 21511,  
BF11BF11BFo2ak type 1 BF11  21515, 21516, 21517, 21518, 21519, 21520, 21521, 21522, 21523, 21524,  
BF12BF12BFo2a type 8 BF12  19017›25017›21525, 19016›25016›21526, 21527›201, 21528, 21529, 21530, 21531, 21532›202›121, 21533, 21534,  
BF13BF13 t.1BF13 type 1 21506›21703, 21510›21702, 21507›21701,  
BF13BF13 t.2BF13 type 2 21704, 21705›0030017A, 21706, 21707, 21708, 21709, 21710,  
BF14BF14BF14  21711›8573 711-7, 21712, 21713, 21714, 21715›8573 715-8, 21716›0021716A, 21717, 21718, 21719, 21720›0021720A, 21721, 21722, 21723, 21724, 21725, 21726, 21727, 21728, 21729›8573 729-9, 21730›008,  
BF15BF15BF15  4092›21551, 3555›21552, 4094›21553, 3557›21554, 3554›21555,  
BF20BF20CFo3b type 5 BFo3b type 5 BF20  18169, 18170,  
BF21BF21BFo4b type 6 BF21  18108,  
BF2aBF2a t.1CF type 11 CF2a type 1 BF2a type 1  
BF2aBF2a t.2 [760]CF type 5 CF2a type 2 BF2a type 2 686,  
BF2aBF2a t.2 [948]CF type 6 CF2a type 2 BF2a type 2  
BF2bBF2b t.1CF2b type 1 BF2b type 1 695,  
BF30BF30BFo2a type 7 BF30  18080,  
BF31BF31CFo2b type 10 BFo2b type 3 BF31   
BF31BF31 t.1CFo type 12 CFo2b type 5 BFo2b type 5 BF31 type 1  
BF31BF31 t.2 [1841]CFo type 16 CFo2b type 6 BFo2b type 6 BF31 type 2  
BF31BF31 t.2 [3109]CFo type 29 CFo2b type 6 BFo2b type 6 BF31 type 2 650,  
BF31BF31 t.2 [612]CFo type 4 CFo2b type 2 BFo2b type 2 BF31 type 2  
BF31BF31 t.2 [745]BFo2b type 2 BF31 type 2 778,  
BF31BF31 t.3CFo type 33 CFo2b type 7 BFo2b type 7 BF31 type 3 18104,  
BF31BF31 t.3BFo2b type 7 BF31 type 3 796, 18100,  
BF31BF31 t.3BFo2b type 6 BF31 type 3 18023,  
BF31BF31 t.4CFo2b type 8 BFo2b type 8 BF31 type 4  
BF32BF32 t.1 [2126]CFo type 13 CFo2c type 2 BFo2c type 2 BF32 type 1  
BF32BF32 t.1 [3052]CFo type 13 CFo2c type 2 BFo2c type 2 BF32 type 1  
BF32BF32 t.2 [1841]BFo2c type 3r BF32 type 2  
BF32BF32 t.2 [2126]BFo2c type 3r BF32 type 2 98,  
BF32BF32 t.2 [3039]CFo type 30 CFo2c type 3 BFo2c type 3r BF32 type 2  
BF32BF32 t.2 [3053]BFo2c type 3r BF32 type 2  
BF32BF32 t.2 [3231]CFo type 31 CFo2c type 3 BFo2c type 3r BF32 type 2 213, 214,  
BF32BF32 t.3CFo2c type 5 BFo2c type 5 BF32 type 3  
BF32BF32 t.4CFo2c type 6 BFo2c type 6 BF32 type 4  
BF33BF33 t.2CDFo type 24 CDFo2d type 3 BDFo2-11 type 7 BF33 type 2  
BF3aBF3a t.1CF type 15 CF3a type 1 BF3a type 1 1001,  
BF3aBF3a t.2CF3a type 2 BF3a type 2  
BF3bBF3b t.1CF3b type 3 BF3b type 1 102›240›102,  
BF3bBF3b t.2CF3b type 2 BF3b type 2 548, 549,  
BFo2aBFo2a t.1CFo type 35 CFo2d type 1 BFo2a type 1  
BFo2aBFo2a t.2CFo2d type 2 BFo2a type 2 212,  
BFo2aBFo2a t.3CFo type 2 CFo2d type 3 BFo2a type 3 805,  
BFo2aBFo2a t.4CFo type 19 CFo2d type 4 BFo2a type 4 18080,  
BFo2aBFo2a t.5CFo2d type 5 BFo2a type 5  
BFo2aBFo2a t.6CFo2d type 6 BFo2a type 6  
BFo2aBFo2a t.7BFo2a type 4 BFo2a type 7 18080,  
BFo2aBFo2a t.8BFo2a type 8  
BFo2bBFo2b t.1CFo2b type 9 BFo2b type 1  
BFo2bBFo2b t.2CFo2b type 2 BFo2b type 2 778,  
BFo2bBFo2b t.4 [1073]CFo type 9 CFo2b type 4 BFo2b type 4r  
BFo2bBFo2b t.4 [1074]CFo type 10 CFo2b type 4 BFo2b type 4r  
BFo2bBFo2b t.4 [976]CFo type 8 CFo2b type 4 BFo2b type 4r  
BFo2bBFo2b t.6CFo2b type 6 BFo2b type 6 650, 796, 18023, 18100, 18104,  
BFo2bBFo2b t.7BFo2b type 6 BFo2b type 7 796, 18100, 18104,  
BFo2bBFo2b t.9CFo type 6 CFo2a type 1 BFo2b type 9  
BFo2cBFo2c t.1 [502]CFo type 3 CFo2c type 1 BFo2c type 1  
BFo2cBFo2c t.1 [B112]CFo type 24 CFo2c type 1 BFo2c type 1  
BFo2cBFo2c t.2 [2126]CFo type 13 CFo2c type 2 98,  
BFo2cBFo2c t.3 [2126]BFo2c type 2 BFo2c type 3 98,  
BFo2cBFo2c t.3 [3231]CFo2c type 3 BFo2c type 3 213, 214,  
BFo2cBFo2c t.4CFo2c type 4 BFo2c type 4  
BFo2cBFo2c t.7 [CFo-21]CFo type 21 CFo2b type 1 BFo2c type 7  
BFo2cBFo2c t.7 [CFo-32]CFo type 32 CFo2b type 1 BFo2c type 7  
BFo2dBFo2d t.1CFo2e type 1 BFo2d type 1 18154›21501, 18155›21502, 18156›21503,  
BFo2dBFo2d t.2CFo2e type 2 BFo2d type 2 21504, 21505, 21506›21703, 21508, 21509, 21510›21702, 21511, 21512, 21513, 21514, 21507›21701,  
BFo2eBFo2e t.1BFo2e type 1  
BFo3aBFo3a t.1CFo type 26 CFo3a type 1 BFo3a type 1  
BFo3aBFo3a t.2CFo type 36 CFo3a type 2 BFo3a type 2 69,  
BFo3bBFo3b t.1CFo type 15 CFo3b type 1 BFo3b type 1  
BFo3bBFo3b t.2CFo type 22 CFo3b type 2 BFo3b type 2  
BFo3bBFo3b t.3CFo type 28 CFo3b type 3 BFo3b type 3  
BFo3bBFo3b t.4CFo type 25 CFo3b type 4 BFo3b type 4  
BFo3bBFo3b t.6CFo3b type 6 BFo3b type 6 972›974 2006,  
BFo4aBFo4a t.1CFo type 27 CFo4a type 1 BFo4a type 1  
BFo4aBFo4a t.2CFo type 18 CFo4a type 2 BFo4a type 2  
BFox4aBFox4a t.1CFox4a type 1 BFox4a t.1  
BFVBFVCF type 8 CF2b type 1 BF2b type 1 BFV   
BFV1BFV1 [t.1]CF3 type 1 BF3 type 1 BFV1  19901, 19902, 19903, 19904, 19905, 19906, 19907, 19908, 19909, 19911, 19912, 19913, 19914, 19915, 19916, 19918, 19919, 19920, 19921, 83415›19900,  
BFV1BFV1 [t.2]BF3 type 2 BFV1   
BFV1BFV1 [t.3]BF3 type 3 BFV1   
BFV1BFV1 [t.4]BF3 type 4 BFV1   
BFV21BFV21CF type 7 CF3b type 2 BF3b type 2 BFV21  548, 549,  
BFZo2aBFZo2a t.1CFZo type 1 CFZo2a type 1 BFZo2a type 1  
BoBo t.10Bo type 10 425,  
BoBo t.14Bo type 14  
BoBo t.2Bo type 2  
BoBo [366]Bo  425,  
Bo2-3aBo2-3a [460]Bo2-3a type 1  
Bo2-3aBo2-3a [Sk 917]Co2-3a type 1 Bo2-3a type 1 33 688›19930,  
Bo2aBo2a t.1Bo type 1 Bo2a type 1  
Bo2aBo2a t.1 [Co-10]Co type 10 Co2a type 2 Bo2a type 1  
Bo2aBo2a t.1 [Co-51]Co type 51 Co2a type 2 Bo2a type 1  
Bo2aBo2a t.1 [Co-9]Co type 9 Co2a type 2 Bo2a type 1 330›973 2025, 331›973 2026, 335›974 4014, 336›974 4015, 835›974 4007,  
Bo2aBo2a t.2 [695]Co type 11 Co2a type 3 Bo2a type 2  
Bo2aBo2a t.2 [813]Co type 12 Co2a type 3 Bo2a type 2  
Bo2aBo2a t.3Bo type 3 Bo2a type 3 502,  
Bo2bBo2b t.2Co2b type 2 Bo2b type 2 347›973 2004›347, 564, 770, 18058, 18099,  
Bo2bBo2b t.3Co2b type 3 Bo2b type 3 224, 225, 654›986 5001›986 2001,  
Bo2bBo2b t.4Co2b type 4 Bo2b type 4  
Bo2bBo2b t.5Co2b type 5 Bo2b type 5  
Bo2bBo2b t.6Co2b type 6 Bo2b type 6  
Bo2cBo2c t.1Bo type 11 Bo2c type 1 426,  
Bo2cBo2c t.1 [205]Co type 54 Co2c type 2 Bo2c type 1  
Bo2cBo2c t.1 [312b]Co type 26 Co2c type 2 Bo2c type 1  
Bo2cBo2c t.2Bo type 12 Bo2c type 2  
Bo2cBo2c t.2Co type 28 Co2c type 3 Bo2c type 2  
Bo2cBo2c t.3Co type 42 Co2c type 4 Bo2c type 3  
Bo2cBo2c t.3Bo2c type 3 811, 950,  
Bo2cBo2c t.4Co2c type 6 Bo2c type 4  
Bo2cBo2c t.5Ao2a type 2 Bo2c type 5 502,  
Bo2cBo2c t.6ABo2b type 3 Bo2c type 6  
Bo2cBo2c t.7Bo2c type 7  
Bo3aBo3a t.1Co type 29 Co3a type 1 176, 187, 219, 789,  
Bo3aBo3a t.1 [2067]Bo type 7 Bo3a type 1 690, 946, 947, 989, 990,  
Bo3aBo3a t.1 [2966]Co3a type 1 Bo3a type 1 643, 651,  
Bo3aBo3a t.1 [993]Bo type 4 Bo3a type 1 900,  
Bo3aBo3a t.2Co3a type 2 Bo3a type 2 220, 222, 663, 664, 887, 18136, 18137,  
Bo3b [1936]Bo3b t.1 [Bo-13]Bo type 13 Bo3b type 1 706›100, 707,  
Bo3b [1956]Bo3b t.1 [Co-45]Co type 45 Co3b type 2 Bo3b type 1  
Bo3b [1956]Bo3b t.2Co type 46 Co3b type 3 Bo3b type 2 85, 86,  
Bo3b [1956]Bo3b t.2Bo3b type 2  
Bo3b [1956]Bo3b t.3Co type 48 Co3b type 4 Bo3b type 3  
Bo3b [1956]Bo3b t.4Co type 52 Co3b type 5 Bo3b type 4  
Bo3b [1956]Bo3b t.5Co3b type 6 Bo3b type 5 681,  
Bo3b [1956]Bo3b t.6ABo3a type 1r Bo3b type 6 36,  
Bo3b [1956]Bo3b t.7Bo3b type 7  
Bo3cBo3c t.1Co type 17 Co3c type 1 Bo3c type 1 742,  
Bo3cBo3c t.1Co type 23 Co3c type 1 Bo3c type 1 555, 561, 562, 791, 18060,  
Bo3cBo3c t.1Bo3a type 1 Bo3c type 1 789,  
Bo3cBo3c t.2Co3c type 2 Bo3c type 2 645, 666, 18149,  
Bo3cBo3c t.3Co3c type 3 Bo3c type 3 975,  
Bo3cBo3c t.4Co type 29 Co3a type 1 Bo3a type 1 187, 219,  
Bo3cBo3c t.4Bo3c type 4 643, 18136, 18137,  
Bo3dBo3d t.1Co3d type 1 Bo3d type 1  
Bo3gBo3g t.2Bo3g type 2 33 688›19930,  
Bo3kBo3k t.1Bo3k type 1  
Bo3kBo3k t.2Bo3k type 2  
Bo3kBo3k t.3Bo3k type 3  
Bo3kBo3k t.4Bo3k type 4 690, 900, 946, 947,  
Bo3mBo3m t.1Bo3m type 1  
Bo3mBo3m t.2Bo3m type 2  
Bo4aBo4a t.1Co type 34 Co4a type 1 Bo4a type 1 128, 195,  
Bo4bBo4b t.1 [Co-24]Co type 24 Co4b type 1 Bo4b type 1  
Bo4bBo4b t.1 [Co-25]Co type 25 Co4b type 1 Bo4b type 1  
Bo4bBo4b t.1 [Co-4]Co type 4 Co4b type 1 Bo4b type 1  
Bo4bBo4b t.2Co type 43 Co4b type 2 Bo4b type 2  
Bo4bBo4b t.3Co type 13 Co4b type 3 Bo4b type 3  
Bo4bBo4b t.4Co type 44 Co4b type 4 Bo4b type 4  
Bo4cBo4c t.1Co type 30 Co4c type 1 Bo4c type 1  
Bo4cBo4c t.2Co4c type 2 Bo4c t.2  
Bo4cBo4c t.3Co4c type 1 Bo4c t.3 18094›18806,  
Bo4dBo4d t.1Co type 31 Co4d type 2 Bo4d type 1 161›973 2023,  
Bo4dBo4d t.4Co4d type 5 Bo4d type 4  
Bo4dBo4d t.5Co4d type 6 Bo4d type 5  
BRBRBR  21201, 21202›21264, 21203, 21205›21265, 21204›21266,  
BRBR [M37051]BR   
BZo2aBZo2a t.1BZo2a type 1  
CC t.2C type 2  
C t.2C t.2C type 2 18213, 18235,  
C [karét]C t.1 [C-1]C type 1 C type 1 358, 369, 397,  
C [karét]C t.1 [C-3]C type 3 C type 1  
C [karét]C t.1 [C-4]C type 4 C type 1  
C [karét]C t.2C type 2  
C1C1Bo type 1 C1  33 688›19930,  
C2C2C2  21317›21415›19931›986 5005›112,  
C3C3C3  19020›25020›24051, 83415›19900,  
C30C30 t.1C30 type 1  
C30C30 t.2C30 type 2  
C3aC3a t.1C3a type 1 102›240›102,  
CB1CB1 [M 38113]CB1  24111›21221,  
CB1CB1 [MG 22015]BC1 CB1  24104›21212, 24105›21611›21213, 24106›21214, 24107›21612›21215, 24112›21216›127, 24117›21218, 24118›21219, 24110›21220, 24113›21613›21217,  
CB2CB2BC2 CB2  19021›25021›25953›21225, 19011›25011›25958›21226, 19008›25008›25962›21227, 19018›25018›25963›21228,  
CB3CB3 t.1CB3 type 1 19014›25014›25955›21229, 19019›25019›25960›21230,  
CB3CB3 t.2CB3 type 2 19030›25030›25951›21231, 19012›25012›25952›21232, 19022›25022›25954›21233, 19013›25013›25956›21234, 19004›25004›25957›21235, 19029›25029›25959›21236, 25549›21237›25549,  
CBFVCBFVCBFV  19921,  
CBV-GsCBV-GsCBV-Gs  12351,  
CDCD t.1CD type 1  
CDCD t.1CD type 2 CD type 1  
CDFoCDFo t.1CDFo type 1  
CDFoCDFo t.20CDFo type 20  
CDFoCDFo t.6CDFo type 6  
CDFoCDFo [188]CDFo   
CDFo2aCDFo2a t.1CDFo type 9 CDFo2a type 1  
CDFo2bCDFo2b t.2CDFo type 2 CDFo2b type 2 801›974 4012, 803›974 4029,  
CDFo2bCDFo2b t.3CDFo type 14 CDFo2b type 3  
CDFo2cCDFo2c t.1CDFo type 10 CDFo2c type 1  
CDFo2dCDFo2d t.2CDFo type 8 CDFo2d type 2  
CDFo3aCDFo3a t.1BCDFo type 1 CDFo type 18 CDFo3a type 1 295,  
CDFo3aCDFo3a t.3CDFo type 23 CDFo3a type 3  
CDFo3aCDFo3a t.4CDFo3a type 4  
CDFo3aCDFo3a t.5CDFo3a type 5 295,  
CDFo3bCDFo3b t.1CDFo type 4 CDFo3b type 1 972›974 2006,  
CDFo4bCDFo4b t.1CDFo type 16 CDFo4b type 1 613›18613, 614›18614, 642›18610,  
CDFo4cCDFo4c t.1CDFo type 11 CDFo4c type 1  
CDFo4dCDFo4d t.1CDFo type 15 CDFo4d type 1 18087›18607, 18088›18608,  
CDFox4aCDFox4a t.2CDFox4a type 2  
CDoCDo t.2CDo type 2  
CDoCDo t.6CDo type 6  
CDo2bCDo2b t.1CDo type 5 CDo2b type 1 913›973 2030›913,  
CDo2cCDo2c t.1CDo type 4 CDo2c type 1 340›973 2028›340,  
CDo2cCDo2c t.1Co type 9 CDo type 3 CDo2c type 1 339›973 2027,  
CDo2cCDo2c t.1Co type 21 CDo type 3 CDo2c type 1 340›973 2028›340,  
CDo2dCDo2d t.1CDo type 8 CDo2d type 1 911,  
CEo3aCEo3a t.1CEo type 1 CEo3a type 1  
CEo3bCEo3b t.1CEo3b type 1 18140,  
CFCF t.1CF type 1  
CFCF t.1CF type 14 CF type 1  
CFCF t.10CF type 10  
CFCF t.13CF type 13  
CFCF t.2CF type 2  
CFCF t.2CF type 4 CF type 2  
CFCF t.3CF type 3 CF type 3  
CFCF t.4CF type 9 CF type 4  
CFCF t.5CF type 5 3552,  
CFCF t.8CF type 8 698,  
CF2aCF2a t.2CF type 5 CF2a type 2 686,  
CF2bCF2b t.1CF type 8 CF2b type 1 695,  
CF3aCF3a t.1CF type 15 CF3a type 1 1001,  
CF3bCF3b t.1CF type 12 CF3b type 1  
CF3bCF3b t.2CF type 7 CF3b type 2 548, 549,  
CF3bCF3b t.3CF3b type 3 102›240›102,  
CFoCFo t.1CFo type 1  
CFoCFo t.14CFo type 14  
CFoCFo [188]CFo   
CFo t.15CFo t.15(a)CFo type 15(a) 325,  
CFo2aCFo2a t.1 [745]CFo type 5 CFo2a type 1 778,  
CFo2aCFo2a t.1 [778]CFo type 7 CFo2a type 1  
CFo2aCFo2a t.2CFo type 10 CFo2a type 2  
CFo2aCFo2a t.3 [1842]CFo type 17 CFo2a type 3 18023,  
CFo2aCFo2a t.3 [2060]CFo type 11 CFo2a type 3  
CFo2aCFo2a t.7CFo2a type 7  
CFo2bCFo2b t.2CFo2a type 1 CFo2b type 2 778,  
CFo2bCFo2b t.3CFo type 23 CFo2b type 3  
CFo2bCFo2b t.6CFo type 16 CFo2b type 6 796, 798, 799, 18100, 18104,  
CFo2bCFo2b t.6CFo type 17 CFo2a type 3 18023,  
CFo2bCFo2b t.6CFo type 29 CFo2b type 6 650,  
CFo2cCFo2c t.2 [2126]CFo type 13 CFo2c type 2 98,  
CFo2cCFo2c t.3 [3231]CFo type 31 CFo2c type 3 213, 214,  
CFo2dCFo2d t.2BCFo type 2 CFo2d type 2 108,  
CFo2dCFo2d t.3CFo type 2 CFo2d type 3 805,  
CFo2dCFo2d t.4CFo type 19 CFo2d type 4 18080,  
CFo2fCFo2f t.1CFo2f type 1  
CFo3aCFo3a t.2Co type 42 CFo type 36 CFo3a type 2 69,  
CFo3bCFo3b t.6CDFo3b type 1 CFo3b type 6 972›974 2006,  
CFo4bCFo4b t.1CFo type 34 CFo4b type 1 32›18601, 33›18602,  
CFo4bCFo4b t.2CFo type 20 CFo4b type 2 615›18615, 617›18617, 618›18618, 619›18609, 641›18606, 18111›18611, 18112›18612, 616›18616,  
CFZoCFZo t.2CFZo type 2  
CoCo t.1Co type 1  
CoCo t.2Co type 2  
CoCo t.37Co type 37  
CoCo t.40Co type 40  
CoCo t.41Co type 41 32›18601, 33›18602,  
CoCo t.5Co type 5 162,  
Co [karét]Co t.1Co type 1  
Co [karét]Co t.2 [Co-32]Co type 32 Co type 2  
Co [karét]Co t.2 [Co-33]Co type 33 Co type 2  
Co1aCo1a t.1Co type 20 Co1a type 1 891,  
Co2aCo2a t.1 [Co-7]Co type 7 Co2a type 1  
Co2aCo2a t.1 [Co-8]Co type 8 Co2a type 1  
Co2aCo2a t.2Co type 9 Co2a type 2 165›974 4024, 169, 170, 330›973 2025, 331›973 2026, 335›974 4014, 336›974 4015, 835›974 4007, 836,  
Co2bCo2b t.2Co type 22 Co2b type 2 347›973 2004›347, 564, 770, 18058, 18099,  
Co2bCo2b t.3Co2b type 3 224, 225,  
Co2bCo2b t.3Co type 53 Co2b type 3 654›986 5001›986 2001,  
Co2cCo2c t.1Co type 6 Co2c type 1  
Co2cCo2c t.3Co type 27 Co2c type 3  
Co2cCo2c t.5Co2c type 5  
Co3aCo3a t.1Co type 29 Co3a type 1 176, 187, 219, 645, 651, 789, 887,  
Co3aCo3a t.1Co type 38 Co3a type 1 643,  
Co3aCo3a t.2Co3a type 2 220, 222, 663, 664, 887, 18136, 18137,  
Co3bCo3b t.1Co type 14 Co3b type 1 975,  
Co3bCo3b t.3Co type 46 Co3b type 3 85, 86,  
Co3cCo3c t.1Co type 23 Co3c type 1 555, 561, 562, 742, 791, 18060,  
Co3cCo3c t.2Co3c type 2 645, 666, 18149,  
Co3cCo3c t.3Co3b type 1 Co3c type 3 975,  
Co3dCo3d t.1Co3d type 1  
Co4aCo4a t.1Co type 34 Co4a type 1 128, 195,  
Co4cCo4c t.1Co type 30 Co4c type 1 18094›18806,  
Co4cCo4c t.3Co type 49 Co4c type 3 63›18603, 64›18604, 65›18605›65,  
Co4cCo4d t.1Co type 3 Co4d type 1  
Co4dCo4d t.2Co type 5 Co type 31 Co4d type 2 161›973 2023,  
Cox4aCox4a t.1Cox4a type 1 18202, 18203,  
CWLBVCWLBVCWLBV  19903,  
DFDF t.1DF type 1  
DFDF t.2DF type 2 DF type 2  
DF22DF22DFo-22 type 6 DF22  21317›21415›19931›986 5005›112, 21314›21412, 21315›21413, 21316›21414,  
DF30DF30DFo-30 type 1 DF30  21309›21407, 21311›21409, 21312›21410, 21308›21404›21406›003, 21313›21411, 21310›21417,  
DF32DF32DFo type 9 DFo-32 type 2 DF32   
DF36DF36DFo-36 type 1 DF36  18168›21303›983 2000,  
DF37DF37DF37  21310›21417,  
DF37DF37 [12354]DFo-37 type 1 DF37  21318›21428, 21319, 21320›21429, 21321›21430,  
DF37DF37 [6565]DFo type 18 DFo-37 type 1 DF37  21307›21416›004, 21304, 21305, 21306›986 5004›106,  
DFoDFo t.1DFo type 1  
DFoDFo t.1DFo type 11 DFo type 1  
DFoDFo t.11DFo type 11  
DFoDFo t.12DFo type 12  
DFoDFo t.15Do type 3 DFo type 15 435,  
DFoDFo t.17DFo type 17 911,  
DFoDFo t.20DFo type 8 DFo type 20 432,  
DFoDFo t.3 [DFo-2]DFo type 2 DFo type 3  
DFoDFo t.3 [DFo-3]DFo type 3 DFo type 3  
DFoDFo t.4DFo type 4  
DFoDFo t.5DFo type 8 DFo type 5  
DFoDFo t.6DFo type 10 DFo type 6  
DFoDFo t.8DFo type 6 DFo type 8 432, 433›945 0015, 18089,  
DFoDFo t.9DFo type 9 433›945 0015,  
DFo-16DFo-16 t.1DFo type 21 DFo-16 type 1 433›945 0015,  
DFo-16DFo-16 t.1DFo-16 type 1  
DFo-16DFo-16 t.2DFo type 15 DFo-16 type 2  
DFo-16DFo-16 t.3DFo-16 type 3  
DFo-18DFo-18 t.1DFo type 9 DFo type 2 DFo-18 type 1  
DFo-21DFo-21 t.1 [523]DFo type 10 DFo-21 type 1  
DFo-21DFo-21 t.1 [B131]DFo type 10 DFo-21 type 1  
DFo-22DFo-22 t.1DFo type 7 DFo type 4 DFo-22 type 1  
DFo-22DFo-22 t.2DFo type 17 DFo-22 type 2 911,  
DFo-22DFo-22 t.3DFo type 16 DFo-22 type 3  
DFo-22DFo-22 t.4DFo type 20 DFo-22 type 4 432,  
DFo-22DFo-22 t.5DFo type 22 DFo-22 type 5  
DFo-27DFo-27 t.1DFo type 19 DFo-27 type 1 21309›21407, 21311›21409, 21312›21410, 21308›21404›21406›003, 21313›21411, 21310›21417,  
DFo-29DFo-29 t.1DFo type 13 DFo-29 type 1  
DFo-32DFo-32 t.1DFo type 5 DFo type 7 DFo-32 type 1  
DFo-32DFo-32 t.2DFo type 8 DFo type 9 433›945 0015, 18089,  
DFo-32DFo-32 t.3DFo type 15 DFo-32 type 3 435,  
DFo-32DFo-32 t.4DFo type 14 DFo-32 type 4 18166›21301›21404, 18168›21303›983 2000, 18167›21302›21405,  
DFo-39DFo-39 t.1DFo-39 type 1  
DFZo-16DFZo-16 t.1DFZo type 1 DFZo-16 type 1  
DFZo-16DFZo-16 t.2DFZo type 2 DFZo-16 type 2  
DoDo t.1Do type 1  
DoDo t.1Do type 2 Do type 1  
DoDo t.2Do type 3 Do type 2 18107,  
DoDo t.3Do type 4 Do type 3 435,  
Do-39Do-39 t.1Do type 4 Do-39 type 1  
Do-39Do-39 t.2Do type 3 Do type 2 Do-39 type 2 18107,  
EoEo t.1Eo type 2 Eo type 1  
EoEo t.1 [2068]Eo type 3 Eo type 1 Eo type 1 980,  
EoEo t.1 [925]Eo type 1 Eo type 1 Eo type 1  
EoEo t.2Eo type 3 Eo type 2 119,  
EoEo t.2 [2679]Eo type 5 Eo type 2 Eo type 2  
EoEo t.3Eo type 3 119,  
EoEo t.3 [2975]Eo type 6 Eo type 3 Eo type 3 119,  
EoEo t.3 [3265]Eo type 7 Eo type 3 Eo type 3  
EoEo t.3 [4230]Eo type 3 Eo type 3  
EoEo t.5Eo type 5 980,  
EoEo t.6Eo type 6  
FF t.1F type 1 F type 1 F type 1  
FF t.10F type 10 5635,  
FF t.11F type 15 F type 11 2025, 3036,  
FF t.12F type 12 F type 12  
FF t.13F type 13  
FF t.13F type 20 F type 13  
FF t.14F type 14 F type 14  
FF t.15F type 15 5010,  
FF t.17F type 17 F type 17  
FF t.18F type 18 F type 18  
FF t.19F type 19  
FF t.2F type 2  
FF t.2 [F-3]F type 3 F type 2 F type 2  
FF t.2 [F-4]F type 4 F type 2 F type 2  
FF t.3 [F-16]F type 16 F type 3 F type 3  
FF t.3 [F-5]F type 5 F type 3 F type 3  
FF t.4F type 8 F type 4 F type 4 3560,  
FF t.4F type 4 1024,  
FF t.6 [F-6]F type 6 F type 6 F type 6 12102,  
FF t.6 [F-7]F type 7 F type 6 F type 6  
FF t.7F type 7 F type 7 2019,  
FF t.9F type 9 3011,  
F1F1 t.1Fo type 6 F1 type 1 112 016›19951›21401, 112 243›19952›21402,  
F1F1 t.2Fo type 7 F1 type 2 112 363›19953›21403,  
F2F2F2  18166›21301›21404, 18167›21302›21405,  
F3F3 t.1Fo type 10 F3 type 1 21309›21407, 21311›21409, 21312›21410, 21308›21404›21406›003,  
F3F3 t.2F3 type 2 21317›21415›19931›986 5005›112, 21315›21413, 21316›21414,  
F3F3 t.3F3 type 3 21311›21409, 21312›21410,  
F3F3 t.4F3 type 4 21415›21420, 21421, 21422›0053222A,  
F3F3 t.5F3 type 5 21307›21416›004, 21314›21412, 19009›25009›25961›21408, 21313›21411, 21310›21417,  
F3F3 t.6F3 type 6 21318›21428, 21320›21429, 21321›21430,  
F4F4 [B 23187]F4  18635›65.82›21423, 18646›65.93›21424, 21423, 21424,  
F4F4 [Skabo 11011]F4  18668›67.78›21425,  
F6F6F6  18857›67.31›21433, 18639›65.86›21432, 18851›65.72›26601›21431, 21433,  
F7F7-1F7-1  21771, 21773›21770,  
F20F20Fo type 3 Fo type 3 F20  14013,  
F23F23FZo type 2 F23  17956,  
FdFd t.1Fd type 1 3043,  
FdFd t.1Fd type 12 Fd type 11 Fd type 8 Fd type 8 Fd type 1 Fd type 1 1025, 1027,  
FdFd t.1 [261]Fd type 2 Fd type 1  
FdFd t.1 [339]Fd type 3 Fd type 1 3552,  
FdFd t.2Fd type 4 Fd type 2  
FdFd t.2Fd type 5 Fd type 2 Fd type 2  
FdFd t.3Fd type 6 Fd type 3 Fd type 3 13021,  
FdFd t.4Fd type 7 Fd type 4  
FdFd t.4Fd type 10 Fd type 6 Fd type 4 1024,  
FdFd t.5Fd type 8 Fd type 5 Fd type 5 5010, 5635,  
FdFd t.5 [2558]Fd type 5  
FdFd t.5 [992]Fd type 8 Fd type 5  
FdFd t.6Fd type 10 Fd type 6 1024,  
FdFd t.7Fd type 9 Fd type 7 Fd type 7  
FdFd t.8Fd type 11 Fd type 8  
FdFd t.8Fd type 12 Fd type 8 3043,  
FdeFdeFde  31 76 3933 358-0›19021, 31 76 3933 281-4›19022, 31 76 3933 176-6›19023,  
FdeoFdeoFdeo type 1 716012›19954›19001, 716013›19955›19002,  
FdoFdo t.1 [2463]Fdo type 1 Fdo type 1  
FdoFdo t.1 [2554]Fdo type 2 Fdo type 1 Fdo type 1  
FdoFdo t.2Heizw.-42 Fdo type 2 Fdo type 2 716012›19954›19001, 716013›19955›19002,  
FoFo t.1Fo type 1 Fo type 1 Fo type 1 5678, 5679, 17956,  
FoFo t.2Fo type 2 Fo type 2  
FoFo t.3Fo type 3 Fo type 3 14013,  
FoFo t.4Fo type 4 Fo type 4 15019,  
FoFo t.5Fo type 5 Fo type 5 5678, 5679, 17956,  
FoFo t.8Fo type 8  
FoFo t.9Fo type 9  
FR3FR3FR3  25602›21263, 25601›21262,  
FR3FR3-2FR3-2  21202›21264, 21205›21265, 21204›21266,  
FR5FR5-1FR5-1  21713, 21714, 21718, 21719, 21722, 21724, 21725, 21726, 21727,  
FR7FR7 t.1FR7 type 1 21776, 21777, 21778, 21779,  
FR7FR7 t.2FR7 type 2 21771, 21772, 21773›21770, 21774, 21775,  
FR7FR7 t.3FR7 type 3 21772, 21774, 21775, 21776, 21777, 21778, 21779, 24714›21780,  
FR7FR7 t.4FR7 type 4 21773›21770,  
FVFV t.1FV type 1 1024, 3043,  
FVFV t.1 [3043]F type 1 FV type 1  
FVFV t.1 [B484]F type 1 FV type 1  
FVFV t.1 [B515]F type 1 FV type 1  
FVFV t.2 [478]F type 18 F type 5 F type 5 FV type 2  
FVFV t.2 [992]F type 18 F type 5 F type 5 FV type 2  
FVFV t.3F type 10 F type 7 F type 7 FV type 3 2019,  
FVFV t.4F type 9 F type 8 F type 8 FV type 4 15013,  
FVFV t.5F type 9 FV type 5  
FVFV t.5 [F-11]F type 11 F type 9 F type 9 FV type 5  
FVFV t.5 [F-12]F type 12 F type 9 F type 9 FV type 5 3011,  
FVFV t.6F type 10 FV type 6 5635,  
FVFV t.6 [1930]F type 13 F type 10 F type 10 FV type 6 14012,  
FVFV t.6 [2104]F type 13 F type 10 F type 10 FV type 6 14011,  
FVFV t.7 [2531]F type 11 F type 11 FV type 7  
FVFV t.7 [2558]F type 15 F type 11 F type 11 FV type 7 2025, 3036,  
FVFV t.8 [5172]F type 15 F type 15 FV type 8 5010,  
FVFV t.8 [o.14511]FV type 8 21427,  
FVFV t.9F type 16 F type 16 FV type 9  
FVdeFVde [15699]Fde type 2 FVde  15460›40042›19004,  
FVdeFVde [15700]Fde type 2 FVde  40611›19005, 20429›40440›19006, 17309›40200›19007, 40625›19008, 40686›19009, 20386›40347›19010, 17239›40130›19011,  
FVdeFVde [Kdm 385]Fde type 1 FVde  11042›33150›19003,  
FZoFZo t.1FZo type 1 FZo type 1  
FZoFZo t.2FZo type 2 17956,  
R1R1 [20000]Eo type 4 R1  21257, 21258, 21259, 21260, 21261,  
R1R1 [6045]Eo type 4 Eo type 4 R1  21251, 21252, 21253, 21254,  
R1R1 [7650]Eo type 4 R1  21255, 21256, Alf, Caroline,  
R20R20 [2115]Eo type 4 Eo type 2 Eo type 2 R20   
R20R20 [2975]Eo type 2 R20  119,  
R20R20 [3265]Eo type 2 R20   
R20R20 [4230]Eo type 1 R20   
WL5WL5WL5 4590, 4593, 4594, 4595, 4596, 4598, 4600, 4604, 4609, 4635, 4645, 4657,  
WLAWLA t.1Ao1b type 2 WLAo1b type 2 WLA type 1 21010, 21011, 21012, 21013, 21015, 21014›25676›2173 676-9,  
WLAWLA t.2WLA type 2 21010, 21012,  
WLABWLAB t.1 [11220]WLABo1c type 1 WLAB type 1W 21043, 21044, 21045, 21046, 21047, 21048, 21049, 21050, 21051, 21052, 21053, 21054, 21055, 21056, 21057, 21058, 21059›205, 21060, 21061, 21062, 21063, 21064, 21065, 21066,  
WLABWLAB t.1 [15003]WLABo1c type 1 WLAB type 1W 21067, 21068, 21069›209, 21070›0030041A, 21071, 21072, 21073, 21074›210, 21075›204, 21076, 21077, 21078, 21079, 21080, 21081, 21082,  
WLABWLAB t.1 [7450]WLABo1c type 1 WLAB type 1W 21035, 21036, 21037, 21038, 21039, 21040, 21041, 21042,  
WLAB-2WLAB-2WLAB-2  21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21097, 21098, 21099, 21100, 21101, 21102,  
WLABo1aWLABo1a t.1 [2541]ACo type 1 ACo1a type 1 WLABo1a type 1 114›973 2017, 115›973 2001, 116, 629›973 2015, 705,  
WLABo1aWLABo1a t.1 [3151]ACo type 1 ACo1a type 1 WLABo1a type 1  
WLABo1bWLABo1b t.1ACo1b type 1 WLABo1b type 1 18075,  
WLABo1dWLABo1d t.1ACo1d type 1 WLABo1d type 1 18160›21004, 18161›21005, 18162›21006,  
WLABo1dWLABo1d t.2ACo1d type 2 WLABo1d type 2 21016, 21017, 21018›973 2005, 21032, 21033, 21034,  
WLAo1aWLAo1a t.1 [2059]Ao type 6 Ao1a type 1 WLAo1a type 1 991›973 2013,  
WLAo1aWLAo1a t.1 [2222]Ao type 6 Ao1a type 1 WLAo1a type 1 202›973 2024,  
WLAo1bWLAo1b t.1Ao1b type 1 WLAo1b type 1 18157›21001, 18158›21002, 18159›21003,  
WLBWLB t.1 [16413]WLBo1d type 4 WLB type 1 18157›21001, 18158›21002,  
WLBWLB t.1 [4300]WLBo1d type 4 WLB type 1 18159›21003,  
WLBWLB t.2WLBo1d type 3 WLB type 2 18160›21004, 18161›21005, 18162›21006,  
WLBWLB t.3WLBo1a type 2 WLB type 3 18163›21007, 18164›21008, 18165›21009,  
WLBWLB t.4 [5836]Co1d type 2 WLBo1d type 2 WLB type 4 21019, 21020, 21021, 21022, 21023, 21024, 21025, 21026, 21027, 21028, 21029, 21030, 21031,  
WLBWLB t.4 [5838]Co1d type 2 WLBo1d type 2 WLB type 4 21016, 21017, 21018›973 2005, 21032, 21033, 21034,  
WLBo1aWLBo1a t.1 [1304]Co type 20 Co1a type 1 WLBo1a type 1 891,  
WLBo1aWLBo1a t.1 [2249]Co type 20 Co1a type 1 WLBo1a type 1  
WLBo1aWLBo1a t.1 [3140]Co type 50 Co1a type 1 WLBo1a type 1  
WLBo1bWLBo1b t.1 [2059]WLAo1a type 1 WLBo1b type 1 991›973 2013,  
WLBo1bWLBo1b t.1 [2222]WLBo1b type 1 202›973 2024,  
WLBo1bWLBo1b t.1 [4384]Co1b type 1 WLBo1b type 1  
WLBo1cWLBo1c t.1Co1c type 1 WLBo1c type 1 18163›21007, 18164›21008, 18165›21009,  
WLBo1dWLBo1d t.1Co1d type 1 WLBo1d type 1 114›973 2017, 115›973 2001, 116,  
WLBo1dWLBo1d t.1WLBo1d type 1  
XdgXdg (945 1)945 1 Xdg 7400›61346›361 0977›945 1001, 12351›61338›361 0969›945 1002,  
ZZ t.1Z type 1  
ZoZo t.1Zo type 1 Zo type 1  
ZoZo t.2Zo type 2 Zo type 2  
ZuZu t.1Zu type 2 Zu type 1  
ZuZu t.1Zu type 1 Zu type 1 Zu type 1  
ZuZu t.2Zu type 3 Zu type 2  
ZU20ZU20Zuo type 3 Zuo type 3 ZU20  205, 836,  
ZU21ZU21Zuo type 4 ZU21  31,  
ZuoZuo t.1Zuo type 1 Zuo type 1 Zuo type 1  
ZuoZuo t.2Zuo type 2 Zuo type 2 Zuo type 2  
ZuoZuo t.4Zuo type 4  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


A1
A2
A3
A4K
A5
A7
A20: A20 [2067], A20 [993]
A21
AB3: AB3-1, AB3-2
AB7: AB7 t.1, AB7 t.2, AB7 t.3, AB7 t.4, AB7-LAB
AB10
AB11: AB11 [10600], AB11 [16723]
AB12
ABFo2a
ABo: ABo t.1, ABo t.2, ABo t.3, ABo t.5, ABo t.6 [2059], ABo t.6 [2222], ABo [142]
ABo1a
ABo1c
ABo2a: ABo2a t.1 [BCo-27], ABo2a t.1 [BCo-7], ABo2a t.2 [BCo-28], ABo2a t.2 [BCo-8]
ABo2b: ABo2b t.1, ABo2b t.2, ABo2b t.3 [1840], ABo2b t.3 [2089], ABo2b t.3 [BCo-12]
ABo2c
ABo3a: ABo3a t.1 [B205], ABo3a t.1 [B268]
ABo3b: ABo3b t.1, ABo3b t.2, ABo3b t.3 [2095], ABo3b t.3 [2247], ABo3b t.3 [3201]
ABZo2a: ABZo2a t.1, ABZo2a t.2
ABZo2b: ABZo2b t.1, ABZo2b t.2
ACo1a
ACo1c
AFo2a: AFo2a t.1 [142], AFo2a t.1 [7]
Ao: Ao t.1, Ao t.1, Ao t.2, Ao t.3, Ao t.3, Ao t.4, Ao t.5
Ao1a: Ao1a t.1 [1110], Ao1a t.1 [2059], Ao1a t.1 [2222], Ao1a t.1 [3817], Ao1a t.2
Ao2a: Ao2a t.1, Ao2a t.2
Ao2b: Ao2b t.1 [1844], Ao2b t.1 [2026]
Ao2c: Ao2c t.1 [1134], Ao2c t.1 [Od3677]
Ao2d
Ao3a
B [karét]
B1
B2: B2, B2K
B3: B3 t.1, B3 t.2, B3 t.2 [14030], B3 t.2 [16299], B3 t.2 [16300], B3 t.2 [24543], B3 t.3, B3 t.3/B3-t.2 t.3, B3 t.4, B3-2 t.2, B3-2 t.3, B3-4, B3-5, B3-6, B3-7, B36, B36/F, B37, B3K, BS7, R7
B4: B4, B4-2
B5: B5 [28400], B5 [32909], B5 [32910], B5-2 [28400], B5-2 [32909], B5-2 [32910], B5-3, B5-5, B5-6, B5N
B6: B6 t.1, B6 t.2
B7: B7 Lab t.1, B7 t.1 [1-73217], B7 t.1 [1-82262], B7 t.2, B7 t.3, B7 t.4, B7 t.5, B7 t.6, B7-2 [1-73217], B7-2 [1-82262]
B9
B10: B10 t.1, B10 t.2
B12K
B20: B20 t.1 [1843], B20 t.1 [Co-29], B20 t.1 [Co-38], B20 t.2 [1843], B20 t.2 [4000]
B22: B22 t.1, B22 t.1 [2940], B22 t.1 [Co-19], B22 t.1 [Co-23], B22 t.1 [opr.1843], B22 t.2, B22 t.2, B22 t.3 [Bo3c t.3], B22 t.3 [Bo3c t.4]
B23: B23 t.1, B23 t.2, B23 t.3
B24
B25
B3
B30: B30 t.1 [Co-15], B30 t.1 [Co-16], B30 t.2 [Co-21], B30 t.2 [Co-22], B30 t.3, B30 t.3, BEo
B31: B31 t.1, B31 t.2
BC
BC3
BC5: B5CN, BC5, BC5-2, BC5-3
BC7: BC7-1, BC7-2
BCDFo
BCF13
BCFo: BCFo t.1, BCFo t.2
BCFo2a
BCFo2b
BCFV
BCo: BCo t.1, BCo t.18, BCo t.19, BCo t.2, BCo t.20, BCo t.21, BCo t.24, BCo [B30]
BCo2a: BCo2a t.1 [BCo-5], BCo2a t.1 [BCo-6]
BCo2b: BCo2b t.1, BCo2b t.2, BCo2b t.4
BCo2c: BCo2c t.1 [142], BCo2c t.1 [207]
BCo2d: BCo2d t.1 [207], BCo2d t.1 [312a]
BCo2f
BCo3a
BCo3c
BCV
BCZo: BCZo, BCZo t.2
BCZo2b: BCZo2b t.1, BCZo2b t.2
BD
BDF11
BDF3-4
BDFo2-11: BDFo2-11 t.1, BDFo2-11 t.2, BDFo2-11 t.3, BDFo2-11 t.4, BDFo2-11 t.5, BDFo2-11 t.6, BDFo2-11 t.7
BDFo2-4
BDFo2-7: BDFo2-7 t.1 [CDFo-5], BDFo2-7 t.1 [CDFo-7], BDFo2-7 t.2, BDFo2-7 t.3
BDFo3-11
BDFo3-16
BDFo3-7: BDFo3-7 t.1, BDFo3-7 t.2
BDFo4-7: BDFo4-7 t.1, BDFo4-7 t.2
BDFox4-7
BDo2-11: BDo2-11 t.1, BDo2-11 t.2
BDo2-16
BDo2-7
BEo3a: BEo3a t.1 [2125], BEo3a t.1 [4190]
BF: BF t.1, BF t.2
BF1
BF2
BF3
BF7
BF10: BF10 t.1, BF10 t.2 [15645], BF10 t.2 [16427]
BF11
BF12
BF13: BF13 t.1, BF13 t.2
BF14
BF15: BF15, BF2 [SJ]
BF20
BF21
BF2a: BF2a t.1, BF2a t.2 [760], BF2a t.2 [948]
BF2b
BF30
BF31: BF31, BF31 t.1, BF31 t.2 [1841], BF31 t.2 [3109], BF31 t.2 [612], BF31 t.2 [745], BF31 t.3, BF31 t.3, BF31 t.3, BF31 t.4
BF32: BF32 t.1 [2126], BF32 t.1 [3052], BF32 t.2 [1841], BF32 t.2 [2126], BF32 t.2 [3039], BF32 t.2 [3053], BF32 t.2 [3231], BF32 t.3, BF32 t.4
BF33
BF3a: BF3a t.1, BF3a t.2
BF3b: BF3b t.1, BF3b t.2
BFo2a: BFo2a t.1, BFo2a t.2, BFo2a t.3, BFo2a t.4, BFo2a t.5, BFo2a t.6, BFo2a t.7, BFo2a t.8
BFo2b: BFo2b t.1, BFo2b t.2, BFo2b t.4 [1073], BFo2b t.4 [1074], BFo2b t.4 [976], BFo2b t.6, BFo2b t.7, BFo2b t.9
BFo2c: BFo2c t.1 [502], BFo2c t.1 [B112], BFo2c t.2 [2126], BFo2c t.3 [2126], BFo2c t.3 [3231], BFo2c t.4, BFo2c t.7 [CFo-21], BFo2c t.7 [CFo-32]
BFo2d: BFo2d t.1, BFo2d t.2
BFo2e
BFo3a: BFo3a t.1, BFo3a t.2
BFo3b: BFo3b t.1, BFo3b t.2, BFo3b t.3, BFo3b t.4, BFo3b t.6
BFo4a: BFo4a t.1, BFo4a t.2
BFox4a
BFV
BFV1: BFV1 [t.1], BFV1 [t.2], BFV1 [t.3], BFV1 [t.4]
BFV21
BFZo2a
Bo: Bo t.10, Bo t.14, Bo t.2, Bo [366]
Bo2-3a: Bo2-3a [460], Bo2-3a [Sk 917]
Bo2a: Bo2a t.1, Bo2a t.1 [Co-10], Bo2a t.1 [Co-51], Bo2a t.1 [Co-9], Bo2a t.2 [695], Bo2a t.2 [813], Bo2a t.3
Bo2b: Bo2b t.2, Bo2b t.3, Bo2b t.4, Bo2b t.5, Bo2b t.6
Bo2c: Bo2c t.1, Bo2c t.1 [205], Bo2c t.1 [312b], Bo2c t.2, Bo2c t.2, Bo2c t.3, Bo2c t.3, Bo2c t.4, Bo2c t.5, Bo2c t.6, Bo2c t.7
Bo3a: Bo3a t.1, Bo3a t.1 [2067], Bo3a t.1 [2966], Bo3a t.1 [993], Bo3a t.2
Bo3b [1936]
Bo3b [1956]: Bo3b t.1 [Co-45], Bo3b t.2, Bo3b t.2, Bo3b t.3, Bo3b t.4, Bo3b t.5, Bo3b t.6, Bo3b t.7
Bo3c: Bo3c t.1, Bo3c t.1, Bo3c t.1, Bo3c t.2, Bo3c t.3, Bo3c t.4, Bo3c t.4
Bo3d
Bo3g
Bo3k: Bo3k t.1, Bo3k t.2, Bo3k t.3, Bo3k t.4
Bo3m: Bo3m t.1, Bo3m t.2
Bo4a
Bo4b: Bo4b t.1 [Co-24], Bo4b t.1 [Co-25], Bo4b t.1 [Co-4], Bo4b t.2, Bo4b t.3, Bo4b t.4
Bo4c: Bo4c t.1, Bo4c t.2, Bo4c t.3
Bo4d: Bo4d t.1, Bo4d t.4, Bo4d t.5
BR: BR, BR [M37051]
BZo2a
C
C t.2
C [karét]: C t.1 [C-1], C t.1 [C-3], C t.1 [C-4], C t.2
C1
C2
C3
C30: C30 t.1, C30 t.2
C3a
CB1: CB1 [M 38113], CB1 [MG 22015]
CB2
CB3: CB3 t.1, CB3 t.2
CBFV
CBV-Gs
CD: CD t.1, CD t.1
CDFo: CDFo t.1, CDFo t.20, CDFo t.6, CDFo [188]
CDFo2a
CDFo2b: CDFo2b t.2, CDFo2b t.3
CDFo2c
CDFo2d
CDFo3a: CDFo3a t.1, CDFo3a t.3, CDFo3a t.4, CDFo3a t.5
CDFo3b
CDFo4b
CDFo4c
CDFo4d
CDFox4a
CDo: CDo t.2, CDo t.6
CDo2b
CDo2c: CDo2c t.1, CDo2c t.1, CDo2c t.1
CDo2d
CEo3a
CEo3b
CF: CF t.1, CF t.1, CF t.10, CF t.13, CF t.2, CF t.2, CF t.3, CF t.4, CF t.5, CF t.8
CF2a
CF2b
CF3a
CF3b: CF3b t.1, CF3b t.2, CF3b t.3
CFo: CFo t.1, CFo t.14, CFo [188]
CFo t.15
CFo2a: CFo2a t.1 [745], CFo2a t.1 [778], CFo2a t.2, CFo2a t.3 [1842], CFo2a t.3 [2060], CFo2a t.7
CFo2b: CFo2b t.2, CFo2b t.3, CFo2b t.6, CFo2b t.6, CFo2b t.6
CFo2c: CFo2c t.2 [2126], CFo2c t.3 [3231]
CFo2d: CFo2d t.2, CFo2d t.3, CFo2d t.4
CFo2f
CFo3a
CFo3b
CFo4b: CFo4b t.1, CFo4b t.2
CFZo
Co: Co t.1, Co t.2, Co t.37, Co t.40, Co t.41, Co t.5
Co [karét]: Co t.1, Co t.2 [Co-32], Co t.2 [Co-33]
Co1a
Co2a: Co2a t.1 [Co-7], Co2a t.1 [Co-8], Co2a t.2
Co2b: Co2b t.2, Co2b t.3, Co2b t.3
Co2c: Co2c t.1, Co2c t.3, Co2c t.5
Co3a: Co3a t.1, Co3a t.1, Co3a t.2
Co3b: Co3b t.1, Co3b t.3
Co3c: Co3c t.1, Co3c t.2, Co3c t.3
Co3d
Co4a
Co4c: Co4c t.1, Co4c t.3, Co4d t.1
Co4d
Cox4a
CWLBV
DF: DF t.1, DF t.2
DF22
DF30
DF32
DF36
DF37: DF37, DF37 [12354], DF37 [6565]
DFo: DFo t.1, DFo t.1, DFo t.11, DFo t.12, DFo t.15, DFo t.17, DFo t.20, DFo t.3 [DFo-2], DFo t.3 [DFo-3], DFo t.4, DFo t.5, DFo t.6, DFo t.8, DFo t.9
DFo-16: DFo-16 t.1, DFo-16 t.1, DFo-16 t.2, DFo-16 t.3
DFo-18
DFo-21: DFo-21 t.1 [523], DFo-21 t.1 [B131]
DFo-22: DFo-22 t.1, DFo-22 t.2, DFo-22 t.3, DFo-22 t.4, DFo-22 t.5
DFo-27
DFo-29
DFo-32: DFo-32 t.1, DFo-32 t.2, DFo-32 t.3, DFo-32 t.4
DFo-39
DFZo-16: DFZo-16 t.1, DFZo-16 t.2
Do: Do t.1, Do t.1, Do t.2, Do t.3
Do-39: Do-39 t.1, Do-39 t.2
Eo: Eo t.1, Eo t.1 [2068], Eo t.1 [925], Eo t.2, Eo t.2 [2679], Eo t.3, Eo t.3 [2975], Eo t.3 [3265], Eo t.3 [4230], Eo t.5, Eo t.6
F: F t.1, F t.10, F t.11, F t.12, F t.13, F t.13, F t.14, F t.15, F t.17, F t.18, F t.19, F t.2, F t.2 [F-3], F t.2 [F-4], F t.3 [F-16], F t.3 [F-5], F t.4, F t.4, F t.6 [F-6], F t.6 [F-7], F t.7, F t.9
F1: F1 t.1, F1 t.2
F2
F3: F3 t.1, F3 t.2, F3 t.3, F3 t.4, F3 t.5, F3 t.6
F4: F4 [B 23187], F4 [Skabo 11011]
F6
F7
F20
F23
Fd: Fd t.1, Fd t.1, Fd t.1 [261], Fd t.1 [339], Fd t.2, Fd t.2, Fd t.3, Fd t.4, Fd t.4, Fd t.5, Fd t.5 [2558], Fd t.5 [992], Fd t.6, Fd t.7, Fd t.8, Fd t.8
Fde
Fdeo
Fdo: Fdo t.1 [2463], Fdo t.1 [2554], Fdo t.2
Fo: Fo t.1, Fo t.2, Fo t.3, Fo t.4, Fo t.5, Fo t.8, Fo t.9
FR3: FR3, FR3-2
FR5
FR7: FR7 t.1, FR7 t.2, FR7 t.3, FR7 t.4
FV: FV t.1, FV t.1 [3043], FV t.1 [B484], FV t.1 [B515], FV t.2 [478], FV t.2 [992], FV t.3, FV t.4, FV t.5, FV t.5 [F-11], FV t.5 [F-12], FV t.6, FV t.6 [1930], FV t.6 [2104], FV t.7 [2531], FV t.7 [2558], FV t.8 [5172], FV t.8 [o.14511], FV t.9
FVde: FVde [15699], FVde [15700], FVde [Kdm 385]
FZo: FZo t.1, FZo t.2
R1: R1 [20000], R1 [6045], R1 [7650]
R20: R20 [2115], R20 [2975], R20 [3265], R20 [4230]
WL5: WL3, WL5
WLA: WLA t.1, WLA t.2
WLAB: WLAB t.1 [11220], WLAB t.1 [15003], WLAB t.1 [7450]
WLAB-2
WLABo1a: WLABo1a t.1 [2541], WLABo1a t.1 [3151]
WLABo1b
WLABo1d: WLABo1d t.1, WLABo1d t.2
WLAo1a: WLAo1a t.1 [2059], WLAo1a t.1 [2222]
WLAo1b
WLB: WLB t.1 [16413], WLB t.1 [4300], WLB t.2, WLB t.3, WLB t.4 [5836], WLB t.4 [5838]
WLBo1a: WLBo1a t.1 [1304], WLBo1a t.1 [2249], WLBo1a t.1 [3140]
WLBo1b: WLBo1b t.1 [2059], WLBo1b t.1 [2222], WLBo1b t.1 [4384]
WLBo1c
WLBo1d: WLBo1d t.1, WLBo1d t.1
Xdg
Z
Zo: Zo t.1, Zo t.2
Zu: Zu t.1, Zu t.1, Zu t.2
ZU20
ZU21
Zuo: Zuo t.1, Zuo t.2, Zuo t.4
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Skandinaviska Jernbanor AB, Transdev Sverige AB, Danske Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Norsk Jernbaneklubb, Norsk Jernbanedrift AS, Statens Järnvägar,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 1.12 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 47752 treff på rmdb, og 28738492 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 5707 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 1.12 sek