NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

Norges Statsbaner

Motorvogn(sett), elektrisk, forvaltet av Norges Statsbaner

HovedtypeType/litraFormelle betegnelser Akselrekkefølge Enkeltenheter
6262Co-m type 2 Cmo type 2a Cmeo type 102a Bmeo type 62a BM 62 Bo'2'18223›18501›62.01, 18503›62.03, 18504›62.04, 18224›18502,  
62BDFS 62CDFo4d type 2 BDFo4-4 t.2 BDFS 62 614›18614, 615›18615,  
6464Co-m type 4 Cmo type 4 Cmeo type 104 Bmeo type 64 BM 64 Bo'Bo'18505›64.05, 18506›64.06, 18507›64.07,  
6565aCo-m type 5 Cmo type 5a Cmeo type 105a Bmeo type 65a BM 65 Bo'Bo'18511›65.11, 18512›65.12, 18513›65.13, 18508›65.08, 18509›65.09, 18510›65.10, 18514›65.14, 18515›65.15, 18516›65.16, 18517›65.17, 18518›65.18, 18519›65.19, 18520›65.20, 18521›65.21,  
6565bCmeo type 105a Cmeo type 105b Bmeo type 65b BM 65 Bo'Bo'18522, 18523›65.23, 18524›65.24, 18525›65.25, 18526›65.26, 18527›65.27, 18528›65.28, 18529›65.29, 18530›65.30, 18531›65.31, 18532›65.32, 18533›65.33, 18534›65.34,  
6565cCmeo type 105c Bmeo type 65c BM 65 Bo'Bo'18539›65.39, 18540›65.40, 18541›65.41, 18542›65.42, 18543›65.43, 18544›65.44, 18545›65.45, 18546›65.46, 18547›65.47, 18548›65.48, 18549›65.49, 18550›65.50, 18551›65.51, 18552›65.52, 18553›65.53, 18554›65.54, 18555›65.55, 18556›65.56, 18557›65.57, 18558›65.58, 18559›65.59, 18560›65.60,  
65B 65Co4d type 7 Bo4d type 6 B 65 18840›65.61, 18841›65.62, 18842›65.63, 18843›65.64, 18844›65.65, 18845›65.66, 18846›65.67, 18847›65.68, 18848›65.69, 18849›65.70, 18850›65.71, 18851›65.72›26601›21431, 18852›65.73, 18853›65.74, 18854›65.75, 18855›65.76, 18856›65.77,  
65BDFo4-11 t.1CDFo4d type 6 BDFo4-11 type 1 38›18623, 41›18624, 46›18625, 997›18626, 998›18627, 999›18628, 18068›18629, 18069›18630, 18070›18631, 18071›18632, 18072›18633,  
65BDFo4-7 t.3CDFo4d type 3 BDFo4-7 t.3 617›18617, 618›18618, 619›18609, 641›18606, 18111›18611, 18112›18612, 616›18616,  
65BDFo4-7 t.4CDFo4d type 4 BDFo4-7 type 4 613›18613, 642›18610,  
65BDFo4-7 t.5CDFo4d type 5 BDFo4-7 type 5 63›18603, 64›18604, 65›18605›65,  
65BDFS 65 t.1CDFo4d type 1 BDFo4-4 type 1 BDFS 65 type 1 18087›18607, 18088›18608,  
65BDFS 65 t.2CDFo4d type 7 BDFo4-4 type 3 BDFS 65 type 2 619›18609, 18111›18611,  
65BFS 65 t.1CFo4b type 1 BFo4b type 1 BFS 65 type 1 32›18601, 33›18602,  
65BFS 65 t.2CFo4b type 5 BFo4b type 2 BFS 65 type 2 45›18679, 588›18682, 589›18681, 18067›18680,  
65BFS 65 t.3CFo4b type 3 BFo4b type 3 BFS 65 type 3 617›18617, 618›18618, 641›18606, 18112›18612,  
65BFS 65 t.4BFo4b type 5 BFS 65 type 4 38›18623, 41›18624, 46›18625, 997›18626, 998›18627, 999›18628, 18069›18630, 18070›18631, 18071›18632, 18072›18633,  
65BFS 65 t.5BFo4b type 7 BFS 65 type 5 614›18614,  
65BFS 65 t.6CFo4c type 1 BFo4c type 1 BFS 65 type 6 63›18603, 64›18604, 65›18605›65,  
65BFS 65 t.7BFo4d type 1 BFS 65 type 7 642›18610,  
65BFS 65 [B23187]CFo4b type 4 BFo4b type 4 BFS 65 18634›65.81›986 5003›115, 18635›65.82›21423, 18636›65.83, 18637›65.84, 18638›65.85, 18639›65.86›21432, 18640›65.87, 18641›65.88, 18642›65.89, 18643›65.90, 18644›65.91, 18645›65.92, 18646›65.93›21424, 18647›65.94, 18648›65.95, 18649›65.96, 18650›65.97,  
65CFo4b t.3CFo type 37 CFo4b type 3 619›18609, 18111›18611, 18112›18612,  
6666BFmeo type 1 CFmeo type 106 BFmeo type 66 BFM 66 Bo'Bo'18535›66.01, 18536›66.02, 18537›66.03, 18538›66.04,  
66B 66Bo3n type 1 B 66 18820›66.32, 18819›66.31, 18822›66.33,  
66BEo3a t.1BEo3a type 1 CFo3c type 1 18619›66.61,  
66Bo3e t.1Bo3c type 1 Co3e type 1 Bo3e type 1 18820›66.32, 18819›66.31, 18821, 18822›66.33,  
66BS 66CEo3c type 1 BEo3b type 1 BS 66 18619›66.61, 18620›66.62, 18621›66.63, 18622›66.64,  
66CFo3c t.1BEo3a type 1 CFo3c type 1 18620›66.62, 18621›66.63, 18622›66.64,  
6767Cmeo type 107 Bmeo type 67 BM 67 Bo'Bo'18561›67.01, 18564›67.04, 18565›67.05, 18566›67.06, 18567›67.07, 18568›67.08, 18569›67.09, 18570›67.10, 18571›67.11, 18572›67.12, 18573›67.13, 18574›67.14, 18575›67.15, 18576›67.16, 18577›67.17, 18578›67.18, 18562›67.02, 18563›67.03,  
67B 67Co4d type 7 Bo4d type 6 B 67 18857›67.31›21433, 18858›67.32, 18859›67.33, 18860›67.34, 18861›67.35, 18862›67.36›26602, 18863›67.37›26604, 18864›67.38, 18865›67.39, 18866›67.40, 18867›67.41, 18868›67.42, 18869›67.43, 18870›67.44, 18871›67.45, 18872›67.46, 18873›67.47›26603, 18874›67.48,  
67BFS 67CFo4b type 4 BFo4b type 4 BFS 67 18651›67.61, 18652›67.62, 18653›67.63, 18654›67.64, 18655›67.65, 18656›67.66, 18657›67.67, 18658›67.68, 18659›67.69, 18660›67.70, 18661›67.71, 18662›67.72, 18663›67.73, 18664›67.74, 18665›67.75, 18666›67.76, 18667›67.77, 18668›67.78›21425,  
6868ABmeo type 68a BM 68A Bo'Bo'68.01, 68.02, 68.03, 68.04, 68.05, 68.06, 68.07, 68.08, 68.09, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13, 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 68.18, 68.19, 68.20, 68.21,  
6868BBmeo type 68b BM 68B Bo'Bo'68.22, 68.23, 68.24, 68.25, 68.26, 68.27, 68.28, 68.29, 68.30,  
68B 68ABo3h type 1 B 68A 18875›68.31, 18876›68.32, 18877›68.33, 18878›68.34, 18879›68.35, 18880›68.36, 18881›68.37, 18882›68.38, 18883›68.39, 18884›68.40, 18885›68.41, 18886›68.42, 18887›68.43, 18888›68.44, 18889›68.45, 18890›68.46, 18891›68.47, 18892›68.48, 18893›68.49, 18894›68.50, 18895›68.51,  
68B 68BBo3i type 1 B 68B 18896›68.52, 18897›68.53, 18898›68.54, 18899›68.55, 18900›68.56, 18901›68.57, 18902›68.58, 18903›68.59, 18904›68.60,  
68BFS 68ABFo3c type 1 BFS 68A 18669›68.61, 18670›68.62, 18671›68.63, 18672›68.64, 18673›68.65, 18674›68.66, 18675›68.67, 18676›68.68, 18677›68.69, 18678›68.70, 18683›68.71, 18684›68.72, 18685›68.73, 18686›68.74, 18687›68.75, 18688›68.76, 18689›68.77, 18690›68.78, 18691›68.79, 18692›68.80, 18693›68.81,  
68BFS 68BBFo3d type 1 BFS 68B 18694›68.82, 18695›68.83, 18696›68.84, 18697›68.85, 18698›68.86, 18699›68.87, 18700›68.88, 18701›68.89, 18702›68.90,  
6969 type 69 69-11, 69-27, 69-43, 69-59, 69-75, 69-12, 69-28, 69-44, 69-60, 69-76, 69-13, 69-29, 69-45, 69-61, 69-77, 69-14, 69-30, 69-46, 69-62, 69-78, 69-15, 69-31, 69-47, 69-63, 69-79, 69-16, 69-32, 69-48, 69-64, 69-80, 69-01, 69-17, 69-33, 69-49, 69-65, 69-81, 69-02, 69-18, 69-34, 69-50, 69-66, 69-82, 69-03, 69-19, 69-35, 69-51, 69-67, 69-83, 69-04, 69-20, 69-36, 69-52, 69-68, 69-84, 69-05, 69-21, 69-37, 69-53, 69-69, 69-85, 69-06, 69-22, 69-38, 69-54, 69-70, 69-86, 69-07, 69-23, 69-39, 69-55, 69-71, 69-87, 69-08, 69-24, 69-40, 69-56, 69-72, 69-88, 69-09, 69-25, 69-41, 69-57, 69-73, 69-10, 69-26, 69-42, 69-58, 69-74,  
69B 69BB 69B 69.618›69.824, 69.619›69.825,  
69B 69CB 69C 69.654›69.836, 69.838, 69.839, 69.840, 69.841, 69.842, 69.843, 69.844, 69.845, 69.846, 69.847, 69.848, 69.849,  
69B 69C2B 69C2 69.868›69.837,  
69B 69C3B 69C3  
69B 69DB 69D 69.850, 69.851, 69.852, 69.853, 69.854, 69.855, 69.856, 69.857, 69.858, 69.859, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.864, 69.865, 69.866, 69.867, 69.868›69.837, 69.869, 69.870, 69.871, 69.872, 69.873, 69.874, 69.875, 69.876, 69.877, 69.878, 69.879, 69.881, 69.882, 69.883, 69.884, 69.885, 69.886, 69.887, 69.888,  
69B 69EB 69E 69.850, 69.851,  
69B 69GB 69G 69.856, 69.860, 69.861, 69.862, 69.863, 69.865, 69.866, 69.867, 69.870,  
69B 69HB 69H 2'2'69.852, 69.853, 69.855, 69.858, 69.859, 69.864, 69.869, 69.872, 69.873, 69.874,  
69BCS 69EBCS 69E 69.650, 69.651,  
69BFM 69EBFM 69E Bo'Bo'69.050, 69.051, Knoll›, Tott›,  
69BM 69ABM 69A Bo'Bo'69.01›69.001, 69.02›69.002, 69.03›69.003, 69.04›69.004, 69.05›69.005, 69.06›69.006, 69.07›69.007, 69.08›69.008, 69.09›69.009, 69.10›69.010, 69.11›69.011, 69.12›69.012, 69.13›69.013, 69.14›69.014, 69.15›69.015,  
69BM 69BBM 69B Bo'Bo'69.016, 69.017, 69.018, 69.019, 69.020, 69.021, 69.022, 69.023, 69.024, 69.025, 69.026, 69.027, 69.028, 69.029, 69.030, 69.031, 69.032, 69.033, 69.034, 69.035, Eivind, Freke, Hugin›, Idun, Munin, Røskva, Tjalve›,  
69BM 69CBM 69C Bo'Bo'69.036, 69.037, 69.038, 69.039, 69.040, 69.041, 69.042, 69.043, 69.044, 69.045, 69.046, 69.047, 69.048, 69.049,  
69BM 69DBM 69D Bo'Bo'69.050, 69.051, 69.052, 69.053, 69.054, 69.055, 69.056, 69.057, 69.058, 69.059, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.064, 69.065, 69.066, 69.067, 69.068, 69.069, 69.070, 69.071, 69.072, 69.073, 69.074, 69.075, 69.076, 69.077, 69.078, 69.079, 69.080, 69.081, 69.082, 69.083, 69.084, 69.085, 69.086, 69.087, 69.088, Knoll›, Tott›,  
69BM 69GBM 69G Bo'Bo'69.056, 69.060, 69.061, 69.062, 69.063, 69.065, 69.066, 69.067, 69.070,  
69BM 69HBM 69H Bo'Bo'69.052, 69.053, 69.055, 69.058, 69.059, 69.064, 69.069, 69.072, 69.073, 69.074,  
69BS 69ABS 69A 69.61›69.601, 69.62›69.602›69.647, 69.63›69.603, 69.64›69.604, 69.65›69.605, 69.66›69.606, 69.67›69.607, 69.68›69.608, 69.69›69.609, 69.70›69.610, 69.71›69.611, 69.72›69.612, 69.73›69.613, 69.74›69.614, 69.75›69.615,  
69BS 69BBS 69B 69.616, 69.617, 69.618›69.824, 69.620, 69.621, 69.622, 69.623, 69.624, 69.625, 69.626, 69.627, 69.628, 69.629, 69.630, 69.631, 69.632, 69.633, 69.634, 69.635, 69.619›69.825, Eivind›, Freke, Hugin›, Idun, Munin, Røskva›, Tjalve›,  
69BS 69CBS 69C 69.636, 69.637, 69.638, 69.639, 69.640, 69.641, 69.642, 69.643, 69.644, 69.645, 69.646, 69.647, 69.648, 69.649,  
69BS 69DBS 69D 69.650, 69.651, 69.652, 69.653, 69.655, 69.656, 69.657, 69.658, 69.659, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.664, 69.665, 69.666, 69.667, 69.668, 69.669, 69.670, 69.671, 69.672, 69.673, 69.674, 69.675, 69.676, 69.677, 69.678, 69.679, 69.680, 69.681, 69.682, 69.683, 69.684, 69.685, 69.686, 69.687, 69.688, 69.654›69.836,  
69BS 69GBS 69G 69.656, 69.660, 69.661, 69.662, 69.663, 69.665, 69.666, 69.667, 69.670,  
69BS 69HBS 69H 2'2'69.652, 69.653, 69.655, 69.658, 69.659, 69.664, 69.669, 69.672, 69.673, 69.674,  
7070 type 70 Bo'Bo'+2'2'+2'2'+2'2'70-11, 70-12, 70-13, 70-14, 70-15, 70-16, 70-01, 70-02, 70-03, 70-04, 70-05, 70-06, 70-07, 70-08, 70-09, 70-10,  
70ABS 70ABS 70 70.601, 70.602, 70.603, 70.604, 70.605, 70.606, 70.607, 70.608, 70.609, 70.610, 70.611, 70.612, 70.613, 70.614, 70.615, 70.616,  
70B 70B 70 70.801, 70.802, 70.803, 70.804, 70.805, 70.806, 70.807, 70.808, 70.809, 70.810, 70.811, 70.812, 70.813, 70.814, 70.815, 70.816, 70.817, 70.818, 70.819, 70.820, 70.821, 70.822, 70.823, 70.824, 70.825, 70.826, 70.827, 70.828, 70.829, 70.830, 70.831, 70.832,  
70BFM 70BFM 70 Bo'Bo'70.001, 70.002, 70.003, 70.004, 70.005, 70.006, 70.007, 70.008, 70.009, 70.010, 70.011, 70.012, 70.013, 70.014, 70.015, 70.016,  
7272 type 72 Bo'(1+1)(1+1)(1+1)Bo'72-11, 72-27, 72-12, 72-28, 72-13, 72-29, 72-14, 72-30, 72-15, 72-31, 72-16, 72-32, 72-01, 72-17, 72-33, 72-02, 72-18, 72-34, 72-03, 72-19, 72-35, 72-04, 72-20, 72-36, 72-05, 72-21, 72-06, 72-22, 72-07, 72-23, 72-08, 72-24, 72-09, 72-25, 72-10, 72-26,  
72BC 72BC 72 72.801, 72.802, 72.803, 72.804, 72.805, 72.806, 72.807, 72.808, 72.809, 72.810, 72.811, 72.812, 72.813, 72.814, 72.815, 72.816, 72.817, 72.818, 72.819, 72.820, 72.821, 72.822, 72.823, 72.824, 72.825, 72.826, 72.827, 72.828, 72.829, 72.830, 72.831, 72.832, 72.833, 72.834, 72.835, 72.836,  
72BMa 72BMa 72 Bo'1'72.001, 72.002, 72.003, 72.004, 72.005, 72.006, 72.007, 72.008, 72.009, 72.010, 72.011, 72.012, 72.013, 72.014, 72.015, 72.016, 72.017, 72.018, 72.019, 72.020, 72.021, 72.022, 72.023, 72.024, 72.025, 72.026, 72.027, 72.028, 72.029, 72.030, 72.031, 72.032, 72.033, 72.034, 72.035, 72.036,  
72BMb 72BMb 72 Bo'1'72.101, 72.102, 72.103, 72.104, 72.105, 72.106, 72.107, 72.108, 72.109, 72.110, 72.111, 72.112, 72.113, 72.114, 72.115, 72.116, 72.117, 72.118, 72.119, 72.120, 72.121, 72.122, 72.123, 72.124, 72.125, 72.126, 72.127, 72.128, 72.129, 72.130, 72.131, 72.132, 72.133, 72.134, 72.135, 72.136,  
72BP 72BP 72 72.701, 72.702, 72.703, 72.704, 72.705, 72.706, 72.707, 72.708, 72.709, 72.710, 72.711, 72.712, 72.713, 72.714, 72.715, 72.716, 72.717, 72.718, 72.719, 72.720, 72.721, 72.722, 72.723, 72.724, 72.725, 72.726, 72.727, 72.728, 72.729, 72.730, 72.731, 72.732, 72.733, 72.734, 72.735, 72.736,  
7373 type 73 Bo'2'+2'2'+2'Bo'+2'Bo'73-11, 73-12, 73-13, 73-14, 73-15, 73-16, 73-01, 73-41, 73-02, 73-42, 73-03, 73-43, 73-04, 73-44, 73-05, 73-45, 73-06, 73-46, 73-07, 73-08, 73-09, 73-10,  
73B 73BB 73B 2'2'73.841, 73.842, 73.843, 73.844, 73.845, 73.846,  
73BFM 73BFM 73 Bo'273.101, 73.102, 73.103, 73.104, 73.105, 73.106, 73.107, 73.108, 73.109, 73.110, 73.111, 73.112, 73.113, 73.114, 73.115, 73.116,  
73BFM 73BBFM 73B Bo'2'73.141, 73.142, 73.143, 73.144, 73.145, 73.146,  
73BFR 73BFR 73 2'2'73.801, 73.802, 73.803, 73.804, 73.805, 73.806, 73.807, 73.808, 73.809, 73.810, 73.811, 73.812, 73.813, 73.814, 73.815, 73.816,  
73BM 73BM 73 Bo'2'73.001, 73.002, 73.003, 73.004, 73.005, 73.006, 73.007, 73.008, 73.009, 73.010, 73.011, 73.012, 73.013, 73.014, 73.015, 73.016,  
73BM 73BBM 73B Bo'2'73.041, 73.042, 73.043, 73.044, 73.045, 73.046,  
73BMU 73BMU 73 Bo'2'73.201, 73.202, 73.203, 73.204, 73.205, 73.206, 73.207, 73.208, 73.209, 73.210, 73.211, 73.212, 73.213, 73.214, 73.215, 73.216,  
73BMU 73BBMU 73B Bo'2'73.241, 73.242, 73.243, 73.244, 73.245, 73.246,  
7474 type 74 Bo'2'2'+Bo'2'2'Bo'74-26, 74-12, 74-27, 74-13, 74-28, 74-14, 74-01, 74-15, 74-02, 74-16, 74-03, 74-17, 74-29, 74-04, 74-18, 74-30, 74-05, 74-19, 74-31, 74-06, 74-20, 74-32, 74-07, 74-21, 74-33, 74-08, 74-22, 74-34, 74-09, 74-38, 74-35, 74-10, 74-39, 74-36, 74-11, 74-40, 74-37, 74-24, 74-41, 74-25, 74-23,  
74BCMU 74BCMU 74 Bo'2'74301, 74302, 74303, 74304, 74305, 74306, 74307, 74308, 74309, 74310, 74311, 74312, 74313, 74314, 74315, 74316, 74317, 74318, 74319, 74320, 74321, 74322, 74323, 74324,  
74BMa 74BMa 74 Bo'2'74101, 74102, 74103, 74104, 74105, 74106, 74107, 74108, 74109, 74110, 74111, 74112, 74113, 74114, 74115, 74116, 74117, 74118, 74119, 74120, 74121, 74122, 74123, 74124,  
74BMb 74BMb 74 Bo'2'74501, 74502, 74503, 74504, 74505, 74506, 74507, 74508, 74509, 74510, 74511, 74512, 74513, 74514, 74515, 74516, 74517, 74518, 74519, 74520, 74521, 74522, 74523, 74524,  
74BPa 74BPa 74 74201, 74202, 74203, 74204, 74205, 74206, 74207, 74208, 74209, 74210, 74211, 74212, 74213, 74214, 74215, 74216, 74217, 74218, 74219, 74220, 74221, 74222, 74223, 74224,  
74BPb 74BPb 74 74401, 74402, 74403, 74404, 74405, 74406, 74407, 74408, 74409, 74410, 74411, 74412, 74413, 74414, 74415, 74416, 74417, 74418, 74419, 74420, 74421, 74422, 74423, 74424,  
7575 type 75 Bo'2'2'+Bo'2'2'Bo'75-29, 75-03, 75-19, 75-59, 75-75, 75-30, 75-04, 75-20, 75-60, 75-76, 75-31, 75-05, 75-21, 75-61, 75-77, 75-32, 75-06, 75-22, 75-62, 75-78, 75-33, 75-07, 75-23, 75-63, 75-79, 75-34, 75-08, 75-24, 75-64, 75-80, 75-44, 75-40, 75-09, 75-25, 75-65, 75-81, 75-45, 75-35, 75-10, 75-26, 75-66, 75-82, 75-46, 75-36, 75-11, 75-27, 75-67, 75-83, 75-47, 75-37, 75-12, 75-52, 75-68, 75-84, 75-48, 75-41, 75-13, 75-53, 75-69, 75-85, 75-49, 75-42, 75-14, 75-54, 75-70, 75-50, 75-43, 75-15, 75-55, 75-71, 75-51, 75-38, 75-16, 75-56, 75-72, 75-39, 75-01, 75-17, 75-57, 75-73, 75-28, 75-02, 75-18, 75-58, 75-74,  
75BCMU 75BCMU 75 Bo'2'75301, 75302, 75303, 75304, 75305, 75306, 75307, 75308, 75309, 75310, 75311, 75312, 75313, 75314, 75315, 75316, 75317, 75318, 75319, 75320, 75321, 75322, 75323, 75324, 75325, 75326, 75327,  
75BMa 75BMa 75 Bo'275101, 75102, 75103, 75104, 75105, 75106, 75107, 75108, 75109, 75110, 75111, 75112, 75113, 75114, 75115, 75116, 75117, 75118, 75119, 75120, 75121, 75122, 75123, 75124, 75125, 75126, 75127,  
75BMb 75BMb 75 Bo'2'75501, 75502, 75503, 75504, 75505, 75506, 75507, 75508, 75509, 75510, 75511, 75512, 75513, 75514, 75515, 75516, 75517, 75518, 75519, 75520, 75521, 75522, 75523, 75524, 75525, 75526, 75527,  
75BPa 75BPa 75 75201, 75202, 75203, 75204, 75205, 75206, 75207, 75208, 75209, 75210, 75211, 75212, 75213, 75214, 75215, 75216, 75217, 75218, 75219, 75220, 75221, 75222, 75223, 75224, 75225, 75226, 75227,  
75BPb 75BPb 75 75401, 75402, 75403, 75404, 75405, 75406, 75407, 75408, 75409, 75410, 75411, 75412, 75413, 75414, 75415, 75416, 75417, 75418, 75419, 75420, 75421, 75422, 75423, 75424, 75425, 75426, 75427,  
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Norges Statsbaner med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge


62: 62, BDFS 62
64
65: 65a, 65b, 65c, B 65, BDFo4-11 t.1, BDFo4-7 t.3, BDFo4-7 t.4, BDFo4-7 t.5, BDFS 65 t.1, BDFS 65 t.2, BFS 65 t.1, BFS 65 t.2, BFS 65 t.3, BFS 65 t.4, BFS 65 t.5, BFS 65 t.6, BFS 65 t.7, BFS 65 [B23187], CFo4b t.3
66: 66, B 66, BEo3a t.1, Bo3e t.1, BS 66, CFo3c t.1
67: 67, B 67, BFS 67
68: 68A, 68B, B 68A, B 68B, BFS 68A, BFS 68B
69: 69, B 69B, B 69C, B 69C2, B 69C3, B 69D, B 69E, B 69G, B 69H, BCS 69E, BFM 69E, BM 69A, BM 69B, BM 69C, BM 69D, BM 69G, BM 69H, BS 69A, BS 69B, BS 69C, BS 69D, BS 69G, BS 69H
70: 70, ABS 70, B 70, BFM 70
72: 72, BC 72, BMa 72, BMb 72, BP 72
73: 73, B 73B, BFM 73, BFM 73B, BFR 73, BM 73, BM 73B, BMU 73, BMU 73B
74: 74, BCMU 74, BMa 74, BMb 74, BPa 74, BPb 74
75: 75, BCMU 75, BMa 75, BMb 75, BPa 75, BPb 75
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Transport, Ofotbanen AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Statens Järnvägar, SJ AB, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 0.34 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 23909 treff på rmdb, og 31898195 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6184 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 0.34 sek