NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pågår. Uregelmessigheter kan oppstå.

type 74

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
7474-01NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
7474-02NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
7474-03NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
7474-04NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
7474-05NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
7474-06NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
7474-07NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
7474-08NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
7474-09NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
7474-10NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
7474-11NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
7474-12NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
7474-13NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
7474-14NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
7474-15NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
7474-16NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
7474-17NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
7474-18NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
7474-19NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
7474-20NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
7474-21NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
7474-22NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
7474-23NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
7474-24NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
7474-25NSB Stadler  201324. apr. 201527. mai 2015      
7474-26NSB Stadler  201319. juni 201517. juli 2015      
7474-27NSB Stadler  20137. sep. 201525. sep. 2015      
7474-28NSB Stadler  201322. sep. 201523. okt. 2015      
7474-29NSB Stadler   23. okt. 201513. nov. 2015      
7474-30NSB Stadler   19. des. 2015        
7474-31NSB Stadler   19. des. 20155. feb. 2016      
7474-32NSB Stadler             
7474-33NSB Stadler             
7474-34NSB Stadler   23. apr. 201627. mai 2016      
7474-35NSB Stadler   23. apr. 201624. juni 2016      
7474-36NSB Stadler   18. juni 201622. juli 2016      
7474-37NSB Stadler   18. juni 201619. aug. 2016      
7474-38Vy Stadler Polska    2019        
7474-39Vy Stadler Polska    2019        
7474-40Vy Stadler Polska    2019        
7474-41Vy Stadler Polska    2019        
7474-42Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-43Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-44Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-45Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-46Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-47Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-48Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-49Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-50Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-51Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-52Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-53Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
7474-54Vy Stadler Polska 12. des. 2018          
BMa 7474101NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BMa 7474102NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BMa 7474103NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BMa 7474104NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BMa 7474105NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BMa 7474106NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BMa 7474107NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BMa 7474108NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BMa 7474109NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BMa 7474110NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BMa 7474111NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BMa 7474112NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BMa 7474113NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BMa 7474114NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BMa 7474115NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BMa 7474116NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BMa 7474117NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BMa 7474118NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BMa 7474119NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BMa 7474120NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BMa 7474121NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BMa 7474122NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BMa 7474123NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BMa 7474124NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
BPa 7474201NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BPa 7474202NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BPa 7474203NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BPa 7474204NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BPa 7474205NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BPa 7474206NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BPa 7474207NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BPa 7474208NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BPa 7474209NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BPa 7474210NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BPa 7474211NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BPa 7474212NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BPa 7474213NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BPa 7474214NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BPa 7474215NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BPa 7474216NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BPa 7474217NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BPa 7474218NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BPa 7474219NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BPa 7474220NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BPa 7474221NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BPa 7474222NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BPa 7474223NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BPa 7474224NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
BCMU 7474301NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BCMU 7474302NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BCMU 7474303NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BCMU 7474304NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BCMU 7474305NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BCMU 7474306NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BCMU 7474307NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BCMU 7474308NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BCMU 7474309NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BCMU 7474310NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BCMU 7474311NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BCMU 7474312NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BCMU 7474313NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BCMU 7474314NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BCMU 7474315NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BCMU 7474316NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BCMU 7474317NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BCMU 7474318NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BCMU 7474319NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BCMU 7474320NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BCMU 7474321NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BCMU 7474322NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BCMU 7474323NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BCMU 7474324NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
BPb 7474401NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BPb 7474402NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BPb 7474403NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BPb 7474404NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BPb 7474405NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BPb 7474406NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BPb 7474407NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BPb 7474408NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BPb 7474409NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BPb 7474410NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BPb 7474411NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BPb 7474412NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BPb 7474413NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BPb 7474414NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BPb 7474415NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BPb 7474416NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BPb 7474417NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BPb 7474418NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BPb 7474419NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BPb 7474420NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BPb 7474421NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BPb 7474422NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BPb 7474423NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BPb 7474424NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
BMb 7474501NSB Stadler 19. aug. 200815. mar. 20112. mai 2012      
BMb 7474502NSB Stadler 19. aug. 200826. mai 20112. mai 2012      
BMb 7474503NSB Stadler 19. aug. 200815. sep. 201111. mai 2012      
BMb 7474504NSB Stadler 19. aug. 200821. juli 201111. mai 2012      
BMb 7474505NSB Stadler 19. aug. 200819. nov. 2011  15. feb. 2012    
BMb 7474506NSB Stadler 19. aug. 20083. des. 20111. juni 2012      
BMb 7474507NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 20118. juni 2012      
BMb 7474508NSB Stadler 19. aug. 200822. des. 201113. juli 2012      
BMb 7474509NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 201217. aug. 2012      
BMb 7474510NSB Stadler 19. aug. 200827. jan. 201220. juli 2012      
BMb 7474511NSB Stadler 19. aug. 200810. feb. 201215. juni 2012      
BMb 7474512NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 201217. aug. 2012      
BMb 7474513NSB Stadler 19. aug. 20082. mar. 20123. aug. 2012      
BMb 7474514NSB Stadler 19. aug. 200823. mar. 20126. juli 2012      
BMb 7474515NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 20127. sep. 2012      
BMb 7474516NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BMb 7474517NSB Stadler 19. aug. 20085. apr. 20127. sep. 2012      
BMb 7474518NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201214. sep. 2012      
BMb 7474519NSB Stadler 19. aug. 200828. apr. 201221. sep. 2012      
BMb 7474520NSB Stadler 19. aug. 200818. mai 201228. sep. 2012      
BMb 7474521NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 20125. okt. 2012      
BMb 7474522NSB Stadler 19. aug. 20088. juni 201212. okt. 2012      
BMb 7474523NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201217. okt. 2012      
BMb 7474524NSB Stadler 19. aug. 200821. juni 201225. okt. 2012      
*) Tidspunkter vises ved å åpne enheten
Fargekode for kvaliteten på opplysningene:
Kan godt inneholde feil
Delvis kvalitetssikret
Kvalitetssikret i alle ledd, men kan ikke garantere 100% feilfrihet

Mer om type 74

Vis samtlige bilder av identifiserte enheter for type 74

Anmerkning

Flirt kort regiontog

Bilder av type 74 der undertypen ikke er kjent
http://pix.njk.no/131/s131310-IMG_5065.jpg
nr.
Påskrifter på en av dørene.
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser
http://pix.njk.no/199/s199111-2018-05-06_3840.jpg
nr.
Flirter på vei over broen over Sandefjordsveien.
6. mai 2018
Sandefjord
Foto: Hans Morten Tamnes
http://pix.njk.no/131/s131314-JTB6.jpg
nr.
JTB6
19. apr. 2011
Foto: Philippe Blaser

Vis teknisk beskrivelse
Hovedmeny
Banevis kompakt oversikt over typer/litra og tilhørende enheter (anbefales!)
Affärsverket Statens Järnvägar (elok, ) • Angel Trains Cargo (elok, ) • Bane NOR SF (gvg, internt, ) • Baneservice AS (di.lok, traktor, forbr.m.sett, internt, ) • Bantåg Nordic AB (di.lok, ) • Banverket (elok, traktor, ) • Beacon Rail Leasing Ltd (di.lok, ) • Bergen Elektriske Sporvei (Sporv, ) • Bergen Tekniske Museum (di.lok, ) • Bjørkåsen Gruber AS (industri, ) • BLS Rail AB (di.lok, ) • Borregaard (di.lok, ) • Bybanen AS (internt, Sporv, ) • Cargolink AS (elok, di.lok, traktor, ) • CargoNet AS (elok, di.lok, traktor, gvg, ) • Dala-Västra Värmland Järnvägsförening (forbr.m.sett, ) • Danske Statsbaner (di.lok, pvg, ) • Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn (di.lok, ) • Deutsche Reichsbahn (damplok, pvg, ) • Dunderlandsbanen (damplok, ) • Eidanger salpeterfabrikker (damplok, di.lok, ) • Euro Shuttle (traktor, ) • Flytoget AS (el.m.sett, ) • Foreningen Setesdalsbanen (traktor, ) • GB Railfreight Ltd (di.lok, ) • GM-gruppen (di.lok, ) • Graakalbanen (Sporv, ) • Green Cargo AB (elok, di.lok, traktor, ) • Grenland Rail AS (di.lok, traktor, ) • Grimstad-Frolandbanen (damplok, ) • Gråkallbanen (Sporv, ) • Hector Rail AB (elok, di.lok, ) • Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach (internt, ) • Holmenkolbanen (Sporv, ) • Holmestrand-Vittingfosbanen (damplok, ) • Industribaner (industri, ) • Infranord AB (elok, internt, ) • Inlandsbanan AB (di.lok, ) • Jernbaneverket (di.lok, gvg, internt, ) • Jura-Simplon (damplok, ) • Kings Bay Kull Compani (industri, ) • Leonhard Weiss GmbH (internt, ) • Lillesand-Flaksvandbanen (damplok, ) • Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (damplok, elok, di.lok, internt, ) • Malmtrafik i Kiruna AB (elok, di.lok, ) • Malmtrafikk AS (elok, di.lok, ) • Nederlandse Spoorwegen (di.lok, ) • Nesttun-Osbanen (damplok, ) • Norges Statsbaner (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, gvg, internt, ) • Norsk Hoved-Jernbane (damplok, pvg, gvg, ) • Norsk Hydro (damplok, ) • Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling (damplok, ) • Norsk Impregneringskompani (industri, ) • Norsk Industriarbeidermuseum (elok, di.lok, traktor, internt, ) • Norsk Jernbanedrift AS (di.lok, pvg, internt, ) • Norsk Jernbaneklubb (damplok, traktor, pvg, internt, ) • Norsk jernbanemuseum (elok, di.lok, internt, ) • Norsk Jernverk (elok, ) • Norsk Transport (elok, traktor, el.m.sett, internt, ) • Northrail GmbH (di.lok, ) • NRC Maskin AS (internt, ) • NSB Berging og Beredskap Jernbane (internt, ) • NSB Gjøvikbanen (el.m.sett, ) • NSB Gods (elok, traktor, ) • Ofotbanen AS (elok, di.lok, traktor, el.m.sett, ) • Oslo Sporveier (internt, Sporv, ) • Peterson Rail AB (elok, di.lok, ) • Railcare AB (di.lok, ) • Railpool GmbH (elok, di.lok, ) • Rjukan Salpeterfabrikker (traktor, ) • Rjukanbanen (damplok, elok, di.lok, internt, ) • RushRail AB (elok, di.lok, ) • Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar (di.lok, ) • Salangsverket (industri, ) • Schwezerische Bundesbahn (damplok, internt, ) • Setesdalsbanen (internt, ) • Siemens Dispolok GmbH (di.lok, ) • SJ AB (elok, el.m.sett, ) • Skandinaviska Jernbanor AB (elok, traktor, pvg, ) • Société nationale des chemins de fer vicinaux (Sporv, ) • Solbergfossbanen (forbr.m.sett, ) • Sperry Rail Service (internt, ) • Spitzke SE (internt, ) • Sporveishistorisk Forening (Sporv, ) • Statens Havnevesen (internt, ) • Statens Järnvägar (damplok, elok, di.lok, traktor, forbr.m.sett, el.m.sett, pvg, internt, ) • Statens Vegvesen (di.lok, ) • Stiftelsen Norsk Jernbanearv (pvg, ) • Stiftelsen Rjukanbanen (traktor, internt, ) • Storstockholms Lokaltrafik (el.m.sett, ) • Strukton Rail (internt, ) • Sulitjelmabanen (damplok, di.lok, forbr.m.sett, ) • Svenska Tågkompaniet AB (pvg, ) • Sveriges Järnvägsmuseum (di.lok, ) • Sydvaranger (damplok, di.lok, ) • Taraldsvik Maskin AS (forbr.m.sett, ) • TGOJ Trafik AB (elok, traktor, ) • Thamshavnbanen (Salvesen & Thams) (damplok, elok, di.lok, el.m.sett, internt, ) • Three T AB (di.lok, ) • Transdev Sverige AB (pvg, ) • Transitio AB (el.m.sett, ) • Trondheim Sporvei (Sporv, ) • Trondheim Trafikkselskap (Sporv, ) • Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei (Sporv, ) • TX Logistik AB (elok, ) • Tågåkeriet i Bergslagen AB (elok, di.lok, traktor, ) • Tønsberg-Eidsfosbanen (damplok, forbr.m.sett, ) • Urskog-Hølandsbanen (damplok, ) • Urskog-Hølandsbanen (museum) (damplok, ) • Valdresbanen (damplok, forbr.m.sett, internt, ) • Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG (di.lok, ) • Vossloh (di.lok, ) • Vy Tog AS (el.m.sett, ) • Österreichische Bundesbahnen (elok, ) •
Gjeldende selskap/bane er Alle baner/selskaper med disse typene/litra:

Klikk på materielltypenavnet for å se undertyper også.

damplok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (NHJ D/H), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (NHJ D), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 (NHJ G/F), 42 (NHJ E/G), 43 (NHJ F/G), 44 (NHJ E), 45 (NHJ A), 46 (NHJ A1), 47 (NHJ H/B), 48 (NHJ C), 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 63, NHJ A, NHJ 6-7 (C)*, NHJ 6-7 (C-2)*, NHJ 8-10 (B)*, NHJ 8-10 (B-2)*, NHJ B, NHJ C, E2, N.Hydro M2, I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, Meyer, Trønderen*, Halfdan*, Robert Fairlie*, Hedin-klassen, SUBA Loke*, SUBA Odin*, SUBA Sulitjelma*, SUBA Tyr2*, NOB Stend1*, NOB Bjørnen*, NOB Stend2*, LFB 6-koblet*, UHB 3*, TEB 4-koblet*, TEB 8-koblet*, HVB 1 1'C, HVB 3-4, ST 9, ST 10, ST 11-15, ST BR99, LKAB damplok,

elektrisk lok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ea 1, Ea 2, El 1, El 2, El 3, El 4, El 5, Rj.B 4–5/El 6, Rj.B 1–3, 6–8/El 7, El 8, El 9, El 10 (LKAB F), El 11, El 12, El 13, El 14, El 15, El 16, El 17, El 18, BR 185.2 – TRAXX F140 AC2, BR 187 – TRAXX F160 AC3 LM, BR 193 – Vectron AC, Rj.B. 9–10 (Sécheron/Jung), Da, Dm/Dm3, Du, F, Hg, Iore, Ma, Ra, Rc, Re, Rm, ST 1-3, ST 1 (sommerloket), ST 5-6, ST 7-8,

diesellok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Di 1, Di 2, Di 3, Di 4, Di 5, Di 6, Di 7, Di 8, CD 66/T66 – EMD JT42CWR, CD 312/T68 – Euro 4000, MX, MY, MZ, T43, T44, T45, T46, SUBA Loke*, SUBA Saulo*, SUBA Tyr*, Deutz AGM 220, Deutz MS 530 C, EMD G12, Gmeinder D 25 B, Henschel DH 200, Henschel DH 360, Henschel DH 500 Ca, Henschel DHG 700 C, MaK DE 1024, MaK DE 6400, MaK G 1203 BB, MaK G 500 C, Motala (LKAB), Porter (B´B´), Porter (B), Ruston 165DS, Voith Gravita 10 BB, Vossloh G 1000 BB, Vossloh G 2000 BB,

skiftetraktor: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Sk type 1 (Skb 201/Skd 206), Sk type 2 (Skb 202), Sk type 3 (Skb 203), Sk type 4 (Skb 204), Sk type 5 (Ska 205), Ska 207, Ska 208, Skb 209, Skd 210 (Deutz A4M 420 R), Skd 211 (Kö), Skd 212 (O&K 4D), Skd 213, Skd 214, Skd 215, Skde 216, Skd 217, Skd R 218, Skd R 219, Skd 220, Skd 221, Skd R 222, Ska 223, Skd 224, Skd 225, Skd 226, Skd 228, Skd 229, Unimog 1600, V4, Z4t, Z70, Schöma CFL 40 VR,

forbrenningsmotorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

C-m t. 1 (smalspor), C-m t. 1, C-m t. 2, C-m t. 3, C-m t. 4, C-m t. 13, C-m t. 14, C-m t. 15, Cm t. 16, Cm t. 17 (V.B. 109), Solbf. Gamla, Imb, Co-m t. 1 (smalspor), Co-m t. 1 / type 81, Co-m t. 3 / type 83, Cmo t. 6 / type 86, Cmo t. 7 / type 87, Cmdo t. 8 / type 88, Cmdo t. 9 / type 89 (VT 137), Cmdeo t. 10 / type 90 (VT 137), Cmdo t. 11 / type 91, type 89 (Y7), type 92, type 93, SUBA Sulitelma, Y1,

elektrisk motorvognsett: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Co-m t. 2 / type 62, Cmo t. 4 / type 64, Cmo t. 5 / type 65, Cmeo t. 106 / type 66, Cmeo t. 107 / type 67, type 68, type 69, type 70, type 71, type 72, type 73, type 74, type 75, type 76, type 78, ST 4, ST 5-6, X2 (X 2000), X10, X50–X54 (Regina), X55 (SJ 3000),

personvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

A1, A2, A3, A4K, A5, A7, A20, A21, AB3, AB7, AB10, AB11, AB12, ABFo2a, ABo, ABo1a, ABo1c, ABo2a, ABo2b, ABo2c, ABo3a, ABo3b, ABZo2a, ABZo2b, ACo1a, ACo1c, AEo, AFo2a, Ao, Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao2c, Ao2d, Ao3a, B [karét], B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10, B12K, B20, B22, B23, B24, B25, B3, B30, B31, BC, BC3, BC5, BC7, BCDFo, BCF13, BCFo, BCFo2a, BCFo2b, BCFV, BCo, BCo2a, BCo2b, BCo2c, BCo2d, BCo2f, BCo3a, BCo3c, BCV, BCZo, BCZo, BCZo2b, BD, BDF11, BDF3-4, BDFo2-11, BDFo2-4, BDFo2-7, BDFo3-11, BDFo3-16, BDFo3-7, BDFo4-7, BDFox4-7, BDo2-11, BDo2-16, BDo2-7, BEo3a, BF, BF1, BF2, BF3, BF7, BF10, BF11, BF12, BF13, BF14, BF15, BF20, BF21, BF2a, BF2b, BF30, BF31, BF32, BF33, BF3a, BF3b, BFo2a, BFo2b, BFo2c, BFo2d, BFo2e, BFo3a, BFo3b, BFo4a, BFox4a, BFV, BFV1, BFV21, BFZo2a, Bo, Bo2-3a, Bo2a, Bo2b, Bo2c, Bo3a, Bo3b [1936], Bo3b [1956], Bo3c, Bo3d, Bo3g, Bo3k, Bo3m, Bo4a, Bo4b, Bo4c, Bo4d, BR, BZo2a, C, C t.2, C [karét], C1, C2, C3, C30, C3a, CB1, CB2, CB3, CBFV, CBV-Gs, CD, CDFo, CDFo2a, CDFo2b, CDFo2c, CDFo2d, CDFo3a, CDFo3b, CDFo4b, CDFo4c, CDFo4d, CDFox4a, CDo, CDo2b, CDo2c, CDo2d, CEo3a, CEo3b, CF, CF2a, CF2b, CF3a, CF3b, CFo, CFo t.15, CFo2a, CFo2b, CFo2c, CFo2d, CFo2f, CFo3a, CFo3b, CFo4b, CFZo, Co, Co [karét], Co1a, Co2a, Co2b, Co2c, Co3a, Co3b, Co3c, Co3d, Co4a, Co4c, Co4d, Cox4a, CWLBV, DF, DF22, DF30, DF32, DF36, DF37, DFo, DFo-16, DFo-18, DFo-21, DFo-22, DFo-27, DFo-29, DFo-32, DFo-39, DFZo-16, Do, Do-39, Eo, F, F1, F2, F3, F4, F6, F7, F20, F23, Fd, Fde, Fdeo, Fdo, Fo, FR3, FR5, FR7, FV, FVde, FZo, R1, R20, Rco, WL5, WLA, WLAB, WLAB-2, WLABo1a, WLABo1b, WLABo1d, WLAo1a, WLAo1b, WLB, WLBo1a, WLBo1b, WLBo1c, WLBo1d, Xdg, Xo, Z, Zo, Zu, ZU20, ZU21, Zuo,

godsvogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

G, G etterlatte 1945, G1, G2, G3, G4, G5, Gfo2, Gl4, Gx, L2, L4, Lo3, Lt, T, Tl, Tlfo, Tlo, To, Ø2, Øo4, F (UIC), G (UIC), H (UIC), I (UIC), R (UIC), S (UIC),

internt materiell: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Ballastfordeler, Ballastrenseverk, Beredskapsmateriell (XZ), Bunntømmingsvogn (Ø), Framdriftsmateriell*, Internmotorvogn, Kranvogn (Rk), Lastetraktorhenger (Q), LM1 (MBB), LM2 (Levahn), LM3 (Levahn), LM4 (Robel 57.07), LM5 (Donelli VMT 966C), LM6 (Windhoff FU 100), LM7 (P&T MTW 100), Losjivogn (Rc), LT, Robel 10/11, LT, Robel 54.12, LT, P&T OBW-10, LT, Donelli D 721, LT, Robel 54.17, LT5/6, Robel 54.22-2/3, LT7, Robel 54.22-4, LT8, Robel 54.22-7, LT9, Robel 54.22-10, LT10, Robel 54.22-11, LT11, Robel 54.22-25/26, LTR12, Levahn 128-2, LT13, Beilhack Gkw 12/1, LT15, AMC2 APS B 800 N, LT16, RACO Tm III, LTR17, Windhoff 2.2-50 L, LT, Lastetraktor [øvrige], MiTrans LT-10, Motortralle, Målevogn*, Pakkmaskin, Redskapsvogn (R), Revisjonsvogn, motor (Rlm), Revisjonsvogn, øvrige (Rl), Skinneslipemateriell, Snøryddingsmateriell, Sporombyggingstog, Sporstabilisator, Sveisemaskin, Tunnelrenskebukk (Ra), Vedlikeholdstog, Øvelsesvogn (XØ),

sporvogn/forstadsbanevogn: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

HKB 31-37, HKB 38-43, HKB 101-104, HKB 105-110, HKB 200, HKB 111-112, HKB 113-114, HKB 500, HKB 600, MO52/53, Toaksling, MBG, MBO og SM83, Boggitilhenger, SM91, SL79, A87, SL95, T1-T4 (østvogn), T5-T8 (1300-vogn), T2000, MX3000, Gullfisk, Bergen, museumsporvei, Bergen, Variobahn, Trondheim Sporvei (1901–1936), TS tilhengere (1904–1936), Trondheim Sporvei (1936–1956), TS tilhengere (1936–1971), Trondheim Sporvei (1956–1971), Graakalbanen, Trondheim, LHB GT6,

industrilok: Undertyper - Alle i navn- og nummerrekkefølge

Borsig, Deutz A4L 514 R, O&K, Vollert skifterobot, Feldbahn,
Baner/selskaper det kan velges i her
Norges Statsbaner, Norsk Hoved-Jernbane, Rjukanbanen, Eidanger salpeterfabrikker, Jura-Simplon, Schwezerische Bundesbahn, Sydvaranger, Norsk Hydros Ekspedisjonsavdeling, Valdresbanen, Dunderlandsbanen, Deutsche Reichsbahn, Norsk Jernbaneklubb, Statens Järnvägar, Norsk Hydro, Sulitjelmabanen, Grimstad-Frolandbanen, Urskog-Hølandsbanen, Urskog-Hølandsbanen (museum), Nesttun-Osbanen, Lillesand-Flaksvandbanen, Tønsberg-Eidsfosbanen, Holmestrand-Vittingfosbanen, Thamshavnbanen (Salvesen & Thams), Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag, Norsk jernbanemuseum, Norsk Transport, Norsk Jernverk, Ofotbanen AS, CargoNet AS, NSB Gods, Hector Rail AB, Malmtrafikk AS, Angel Trains Cargo, Cargolink AS, Peterson Rail AB, TX Logistik AB, Railpool GmbH, RushRail AB, Skandinaviska Jernbanor AB, Norsk Industriarbeidermuseum, Malmtrafik i Kiruna AB, TGOJ Trafik AB, Green Cargo AB, Österreichische Bundesbahnen, Affärsverket Statens Järnvägar, SJ AB, Tågåkeriet i Bergslagen AB, Banverket, Infranord AB, Bergen Tekniske Museum, Jernbaneverket, Beacon Rail Leasing Ltd, GB Railfreight Ltd, Sahaviriya Steel Industries UK Ltd., Redcar, Danske Statsbaner, Inlandsbanan AB, Three T AB, Railcare AB, Bantåg Nordic AB, Baneservice AS, Statens Vegvesen, Borregaard, GM-gruppen, Sveriges Järnvägsmuseum, BLS Rail AB, Deutsche Bundesbahn, Deutsche Bahn, Nederlandse Spoorwegen, Grenland Rail AS, Norsk Jernbanedrift AS, Northrail GmbH, Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG, Vossloh, Stiftelsen Rjukanbanen, Euro Shuttle, Foreningen Setesdalsbanen, Rjukan Salpeterfabrikker, Solbergfossbanen, Dala-Västra Värmland Järnvägsförening, Taraldsvik Maskin AS, NSB Gjøvikbanen, Flytoget AS, Vy Tog AS, Storstockholms Lokaltrafik, Transitio AB, Svenska Tågkompaniet AB, Stiftelsen Norsk Jernbanearv, Transdev Sverige AB, Bane NOR SF, Leonhard Weiss GmbH, Strukton Rail, NSB Berging og Beredskap Jernbane, Oslo Sporveier, Statens Havnevesen, Hering Bau GmbH & Co. KG, Burbach, Setesdalsbanen, Sperry Rail Service, Spitzke SE, NRC Maskin AS, Bybanen AS, Holmenkolbanen, Bergen Elektriske Sporvei, Trondheim Sporvei, Trondhjems Elektricitetsværk og Sporvei, Trondheim Trafikkselskap, Sporveishistorisk Forening, Société nationale des chemins de fer vicinaux, Graakalbanen, Gråkallbanen, Salangsverket, Kings Bay Kull Compani, Industribaner, Bjørkåsen Gruber AS, Norsk Impregneringskompani,
Velg en av de for kun å se typene/litra som gjelder for denne banen/selskapet.

Selskaper oppdelt i strekninger, distrikter o.l.
Norges Statsbaner: Arendal-Aamlibanen, Bergensbanen, Bratsbergbanen, Dovrebanen, Drammen-Skiensbanen, Drammenbanen, Eidsvold-Hamarbanen, Eidsvold-Ottabanen, Flekkefjordbanen, Grundset-Aamotbanen, Hamar-Grundsetbanen, Hell-Sunnanbanen, Jærbanen, Kongsvingerbanen, Kristiania-Gjøvikbanen, Kristiansand-Byglandsfjordbanen, Merakerbanen, NSB Arendal distrikt, NSB Bergen distrikt, NSB Drammen distrikt, NSB Hamar distrikt, NSB Kristiansand distrikt, NSB Narvik distrikt, NSB Oslo distrikt, NSB Stavanger distrikt, NSB Trondheim distrikt, Ofotbanen, Otta-Dombaasbanen, Randsfjordbanen, Smaalensbanen, Solørbanen, Støren-Aamotbanen Nord, Støren-Aamotbanen Syd, Sørlandsbanen Kongsberg-Kragerø, Treungenbanen, Trondhjem-Størenbanen, Vossebanen,
Deutsche Reichsbahn: Reichsbahn Ausbesserung Werk,
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag: LKAB Narvik, LKAB Sverige, NB! Denne menyen er foreløpig lite komplett i hva den viser.

Denne prosessen har tatt 1.07 sek

Materielldatabasens hovedinnfallsvinkler
Om databasen | Startside med billedmeny | Startside med tekstmenyer | Startside med tekstmenyer men uten opplisting av nyeste bilder | Togdatabasen | Artikler

Søk på nummer på lok/vogn:

NJK Forskningsavdelingen, - Henvendelser til materielldatabasens redaksjon skjer på epost mdberstatt dette bildet med en krøllalfa når du skal sende epostnjk.no


I dag 12813 treff på rmdb, og 33492762 totalt siden 04.01.2005 02:06. Dagsgjennomsnitt: 6413 treff · Statistikk Siste måned

Denne prosessen har tatt 1.07 sek