NJK NJK MDB
Om MDB |  Forumet |  Logg inn |  Stasjonsdatabasen |  Fotosamlingen |  English |  (adm.) 
Dette er en database over rullende jernbanemateriell brukt i Norge, historisk og aktuelt. MDB er en dugnadsdatabase der informasjonen blir til ved at mange bidrar.
Norsk Jerbaneklubb Forskningsavdelingen administrer MDB og kvalitetssikrer opplysninger og fotografier som sendes inn. Databasen er derfor under stadig endring.
Arbeid med databasen eller programmet pċgċr. Uregelmessigheter kan oppstċ.

Norges Statsbaner

G etterlatte 1945

BetegnelseNr og navn*Selskap*Strekn.
distr.
FabrikantBestiltLevertI driftHensattUtrangertHugget
Gp4
FVde [Kdm 385]
11042  1951  33150  1966  19003DR
NSB
SRjB(mus)
    1942 1942   1998  
G Karlsruhe33000NSB             
G Karlsruhe33001NSB             
G Karlsruhe33002NSB             
G Karlsruhe33003NSB             
G Karlsruhe33004NSB             
G Karlsruhe33005NSB             
G Karlsruhe33006NSB             
G Karlsruhe33007NSB             
G Karlsruhe33008NSB             
G Karlsruhe33009NSB             
G Karlsruhe33010NSB             
G Karlsruhe33011NSB             
G Karlsruhe33012NSB             
G Karlsruhe33013NSB             
G Karlsruhe33014NSB             
G Karlsruhe33015NSB             
G Karlsruhe33016NSB             
G Karlsruhe33017NSB             
G Karlsruhe33018NSB             
G Karlsruhe33019NSB             
G Karlsruhe33020NSB             
G Karlsruhe33021NSB             
G Karlsruhe33022NSB             
G Karlsruhe33023NSB             
G Karlsruhe33024NSB             
G Karlsruhe33025NSB             
G Karlsruhe33026NSB             
G Karlsruhe33027NSB             
G Karlsruhe33028NSB             
G Karlsruhe33029NSB             
G Karlsruhe33030NSB             
G Karlsruhe33031NSB             
G Karlsruhe33032NSB             
G Karlsruhe33033NSB             
G Karlsruhe33034NSB             
G Karlsruhe33035NSB             
G Karlsruhe33036NSB             
G Karlsruhe33037NSB             
G Karlsruhe33038NSB             
G Karlsruhe33039NSB             
G Karlsruhe33040NSB             
G Karlsruhe33041NSB             
G Karlsruhe33042NSB             
G Karlsruhe33043NSB             
G Karlsruhe33044NSB             
G Karlsruhe33045NSB             
G Karlsruhe33046NSB             
G Karlsruhe33047NSB             
G Karlsruhe33048NSB             
G Karlsruhe33049NSB             
G Karlsruhe33050NSB             
G Karlsruhe33051NSB             
G Karlsruhe33052NSB             
G Karlsruhe33053NSB             
G Karlsruhe33054NSB             
G Karlsruhe33055NSB             
G Karlsruhe33056NSB             
G Karlsruhe33057NSB             
G Karlsruhe33058NSB             
G Karlsruhe33059NSB             
G Karlsruhe33060NSB             
G Karlsruhe33061NSB             
G Karlsruhe33062NSB             
G Karlsruhe33063NSB             
G Karlsruhe33064NSB             
G Karlsruhe33065NSB             
G Karlsruhe33066NSB             
G Karlsruhe33067NSB             
G Karlsruhe33068NSB             
G Karlsruhe33069NSB             
G Karlsruhe33070NSB             
G Karlsruhe33071NSB             
G Karlsruhe33072NSB             
G Karlsruhe33073NSB             
G Karlsruhe33074NSB             
G Karlsruhe33075NSB             
G Karlsruhe33076NSB             
G Karlsruhe33077NSB             
G Karlsruhe33078NSB             
G Karlsruhe33079NSB             
G Karlsruhe33080NSB             
Gp433100NSB   ca  1941        
Gp433101NSB   ca  1941        
Gp433102NSB   ca  1941        
Gp433103NSB   ca  1941        
Gp433104NSB   ca  1941        
Gp433105NSB   ca  1941        
Gp433106NSB   ca  1941        
Gp433107NSB   ca  1941        
Gp433108NSB   ca  1941        
Gp433109NSB   ca  1941        
Gp433110NSB   ca  1941        
Gp433111NSB   ca  1941        
Gp433112NSB   ca  1941        
Gp433113NSB   ca  1941        
Gp433114NSB   ca  1941        
Gp433115NSB   ca  1941        
Gp433116NSB   ca  1941        
Gp433117NSB   ca  1941        
Gp433118NSB   ca  1941        
Gp433119NSB   ca  1941        
Gp433120NSB   ca  1941        
Gp433121NSB   ca  1941        
Gp433122NSB   ca  1941        
Gp433123NSB   ca  1941        
Gp433124NSB   ca  1941        
Gp433125NSB   ca  1941        
Gp433126NSB   ca  1941        
Gp433127NSB   ca  1941        
Gp433128NSB   ca  1941        
Gp433129NSB   ca  1941        
Gp433130NSB   ca  1941        
Gp433131NSB   ca  1941        
Gp433132NSB   ca  1941        
Gp433133NSB   ca  1941        
Gp433134NSB   ca  1941        
Gp433135NSB   ca  1941        
Gp433136NSB   ca  1941        
Gp433137NSB   ca  1941        
Gp433138NSB   ca  1941        
Gp433139NSB   ca  1941        
Gp433140NSB   ca  1941        
Gp433141NSB   ca  1941        
Gp433142NSB   ca  1941        
Gp433143NSB   ca  1941        
Gp433144NSB   ca  1941        
Gp433145NSB   ca  1941        
Gp433146NSB   ca  1941        
Gp433147NSB   ca  1941        
Gp433148NSB   ca  1941        
Gp433149NSB   ca  1941        
Gp433151NSB   ca  1941        
Gp433152NSB   ca  1941        
Gp433153NSB   ca  1941        
Gp433154NSB   ca  1941        
Gp433155NSB   ca  1941        
Gp433156NSB   ca  1941        
Gp433157NSB   ca  1941        
Gp433158NSB   ca  1941        
Gp433159NSB   ca  1941        
Gp433160NSB   ca  1941        
Gp433161NSB   ca  1941        
Gp433162NSB   ca  1941        
Gp433163NSB   ca  1941        
Gp433164NSB   ca  1941        
Gp433165NSB   ca  1941        
G Oppeln
Gp4
33166NSB             
Gp433167NSB   ca  1941        
Gp433168NSB   ca  1941        
Gp433169NSB   ca  1941        
Gp433170NSB   ca  1941        
Gp433171NSB   ca  1941        
Gp433172NSB   ca  1941        
Gp433173NSB   ca  1941        
Gp433174NSB   ca  1941        
Gp433175NSB   ca  1941        
Gp433176NSB   ca  1941        
G Oppeln33177NSB             
Gp433178NSB   ca  1941        
Gp433179NSB   ca  1941        
Gp433180NSB   ca  1941        
Gp433181NSB   ca  1941        
Gp433182NSB   ca  1941        
Gp433183NSB   ca  1941        
Gp433184NSB   ca  1941        
Gp433193NSB   ca  1941        
Gp433194NSB   ca  1941        
Gp433195NSB   ca  1941        
Gp433196NSB   ca  1941        
Gp433197NSB   ca  1941        
Gp433198NSB   ca  1941        
Gp433199NSB   ca  1941        
G München33200NSB   tidligst  1910        
G München33201NSB   tidligst  1910        
G München33202NSB   tidligst  1910        
G München33203NSB   tidligst  1910        
G München33204NSB   tidligst  1910        
G München33205NSB   tidligst  1910        
G München33206NSB   tidligst  1910        
G München33207NSB   tidligst  1910        
G München33208NSB   tidligst  1910        
G München33209NSB   tidligst  1910        
G München33210NSB   tidligst  1910        
G München33211NSB   tidligst  1910        
G München33212NSB   tidligst  1910        
G München33213NSB   tidligst  1910        
G München33214NSB   tidligst  1910        
G München33215NSB   tidligst  1910        
G München33216NSB   tidligst  1910        
G München33217NSB   tidligst  1910        
G München33218NSB   tidligst  1910        
G München33219NSB   tidligst  1910        
G München33220NSB   tidligst  1910        
G München33221NSB   tidligst  1910        
G München33222NSB   tidligst  1910        
G München33223NSB   tidligst  1910        
G München33224NSB   tidligst  1910        
G München33225NSB   tidligst  1910        
G München33226NSB   tidligst  1910        
G München33227NSB             
G München33228NSB   tidligst  1910        
G München33229NSB   tidligst  1910        
G München33230NSB   tidligst  1910        
G München33231NSB   tidligst  1910        
G München33232NSB   tidligst  1910        
G München33233NSB   tidligst  1910        
G München33234NSB   tidligst  1910        
G München33235NSB   tidligst  1910        
G München33236NSB   tidligst  1910        
G München33237NSB   tidligst  1910        
G München33238NSB   tidligst  1910        
G München33239NSB   tidligst  1910        
G München33240NSB   tidligst  1910        
G München33241NSB   tidligst  1910        
G München33242NSB   tidligst  1910        
G München33243NSB   tidligst  1910        
G München33244NSB   tidligst  1910        
G München33245NSB   tidligst  1910        
G München33246NSB   tidligst  1910        
G München33247NSB   tidligst  1910        
G München33248NSB   tidligst  1910        
G München33249NSB   tidligst  1910        
G München33250NSB   tidligst  1910        
G München33251NSB   tidligst  1910        
G München33252NSB   tidligst  1910        
G München33253NSB   tidligst  1910        
G München33254NSB   tidligst  1910        
G München33255NSB   tidligst  1910        
G München33256NSB   tidligst  1910        
G München33257NSB   tidligst  1910        
G München33258NSB   tidligst  1910        
G München33259NSB   tidligst  1910        
G München33260NSB   tidligst  1910        
G München33261NSB   tidligst  1910        
G München33262NSB   tidligst  1910        
G München33263NSB   tidligst  1910        
G München33264NSB   tidligst  1910        
G München33265NSB   tidligst  1910        
G München33266NSB   tidligst  1910        
G München33267NSB   tidligst  1910        
G München33268NSB   tidligst  1910        
G München33269NSB   tidligst  1910        
G München33270NSB   tidligst  1910        
G München33271NSB   tidligst  1910        
G München33272NSB   tidligst  1910        
G München33273NSB   tidligst  1910        
G München33274NSB   tidligst  1910        
G München33275NSB   tidligst  1910        
G München33276NSB   tidligst  1910        
G München33277NSB   tidligst  1910        
G München33278NSB   tidligst  1910        
G München33279NSB   tidligst  1910        
G München33280NSB   tidligst  1910        
G München33281NSB   tidligst  1910        
G München33282NSB   tidligst  1910        
G München33283NSB   tidligst  1910        
G München33284NSB   tidligst  1910        
G München33285NSB   tidligst  1910        
G München33286NSB   tidligst  1910        
G München33287NSB   tidligst  1910        
G München33288NSB   tidligst  1910        
G München33289NSB   tidligst  1910        
G München33290NSB   tidligst  1910        
G München33291NSB   tidligst  1910        
G München33292NSB   tidligst  1910        
G München33293NSB   tidligst  1910        
G München33294NSB   tidligst  1910        
G München33295NSB   tidligst  1910        
G München33296NSB   tidligst  1910        
G München33297NSB   tidligst  1910        
G München33298NSB   tidligst  1910        
G München33299NSB   tidligst  1910        
G München33300NSB   tidligst  1910        
G München33301NSB   tidligst  1910        
G München33302NSB   tidligst  1910        
G München33303NSB   tidligst  1910        
G München33304NSB   tidligst  1910        
G München33305NSB   tidligst  1910        
G München33306NSB   tidligst  1910        
G München33307NSB   tidligst  1910        
G München33308NSB   tidligst  1910        
G München33309NSB   tidligst  1910        
G München33310NSB   tidligst  1910        
G München33311NSB   tidligst  1910        
G München33312NSB   tidligst  1910        
G München33313NSB   tidligst  1910        
G München33314NSB   tidligst  1910        
G München33315NSB   tidligst  1910        
G München33316NSB   tidligst  1910        
G München33317NSB   tidligst  1910        
G München33318NSB   tidligst  1910        
G München33319NSB   tidligst  1910        
G München33320NSB   tidligst  1910        
G München33321NSB   tidligst  1910        
G München33322NSB   tidligst  1910        
G München33323NSB   tidligst  1910        
G München33324NSB   tidligst  1910        
G München33325NSB   tidligst  1910        
G München33326NSB   tidligst  1910        
G München33327NSB   tidligst  1910        
G München33328NSB   tidligst  1910        
G München33329NSB   tidligst  1910        
G München33330NSB   tidligst  1910        
G München33331NSB   tidligst  1910        
G München33332NSB   tidligst  1910        
G München33333NSB   tidligst  1910        
G München33334NSB   tidligst  1910        
G München33335NSB   tidligst  1910        
G München33336NSB   tidligst  1910        
G München33337NSB   tidligst  1910        
G München33338NSB   tidligst  1910        
G München33339NSB   tidligst  1910        
G München33340NSB   tidligst  1910        
G München33341NSB   tidligst  1910        
G München33342NSB   tidligst  1910        
G München33343NSB   tidligst  1910        
G München33344NSB   tidligst  1910        
G München33345NSB   tidligst  1910        
G München33346NSB   tidligst  1910        
G München33347NSB   tidligst  1910        
G München33348NSB   tidligst  1910        
G München33349NSB   tidligst  1910        
G München33350NSB             
G München33351NSB   tidligst  1910        
G München33352NSB   tidligst  1910        
G München33353NSB   tidligst  1910        
G München33354NSB   tidligst  1910        
G München33355NSB   tidligst  1910        
G München33356NSB   tidligst  1910        
G München33357NSB   tidligst  1910        
G München33358NSB   tidligst  1910        
G München33359NSB   tidligst  1910        
G München33360NSB   tidligst  1910        
G München33361NSB   tidligst  1910        
G München33362NSB   tidligst  1910        
G München33363NSB   tidligst  1910        
G München33364NSB   tidligst  1910        
G München33365NSB   tidligst  1910        
G München33366NSB   tidligst  1910        
G München33367NSB   tidligst  1910        
G München33368NSB   tidligst  1910        
G München33369NSB   tidligst  1910        
G München33370NSB   tidligst  1910        
G München33371NSB   tidligst  1910        
G München33372NSB   tidligst  1910        
G München33373NSB   tidligst  1910        
G München33374NSB   tidligst  1910        
G München33375NSB   tidligst  1910        
G München33376NSB   tidligst  1910        
G München33377NSB   tidligst  1910        
G München33378NSB   tidligst  1910        
G München33379NSB   tidligst  1910        
G Dresden33900NSB             
G Dresden33901NSB             
G Dresden33902NSB           tidligst  1973
G Dresden33903NSB             
G Dresden33904NSB             
G Dresden33905NSB             
G Dresden33906NSB